Svatava si doplnila zbierku o zlato

Milan Oravec / Október 2003 / Prečítané 2571 krát
Počas tretieho októbrového víkendu sa uskutočnil v írskom meste Killarny svetový šampionát v kickboxe. V neveľkej slovenskej výprave mal svoje zastúpenie aj Pezinok dvoma pretekármi - Svatavou Špánikovou a Michalom Peniakom a rozhodcom Miroslavom Horákom, ktorý tiež oboch pretekárov v Karate klube Pezinok trénuje.

Úspešné Vinobranie

Október 2003 / Prečítané 2408 krát
Tohtoročné Vinobranie (19. - 21.9.) mnohí návštevníci označili za najlepšie, aké kedy v Pezinku bolo. Perfektne vyšlo počasie, organizátori pripravili širokú kultúrnu ponuku. Kultúrne programy boli po tri dni na dvoch tribúnach i v rekonštruovanej Starej radnici. Uskutočnili sa zaujímavé výstavy. Deti a mládež mali k dispozícii nevídané množstvo kolotočov, zábavných atrakcií. Bolo veľa sprievodných podujatí.

Symbolické poďakovanie

Ing. Eva Lupová / Október 2003 / Prečítané 2053 krát
Po minuloročnej premiére organizuje Mesto Pezinok pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých stretnutie pod názvom Náš deň. Jeho cieľom je i symbolicky poďakovať tým, ktorí nezištne pomáhajú zdravotne postihnutým v ich každodennom živote.

Výjazdové zasadnutie MR

Október 2003 / Prečítané 2122 krát
V dňoch 10. - 12. októbra sa uskutočnilo na mestskej chate v Liptovskom Jáne prvé výjazdové zasadnutie Mestskej rady. Zúčastnili sa na ňom všetci jej členovia a vedúci oddelenia výstavby Mestského úradu.

Skvelá prehliadka českého humoru

Október 2003 / Prečítané 2090 krát
V dňoch 19. - 24. októbra sa uskutočnil v pezinskom Dome kultúry 1. ročník divadelného festivalu To najlepšie z českého humoru.

Mesto vykúpi pozemky na čističku odpadových vôd

Október 2003 / Prečítané 2222 krát
Dňa 7. októbra sa uskutočnilo v Grinave verejné zhromaždenie občanov, ktorí sú vlastníkmi pozemkov, na ktorých by mala stáť nová čistiareň odpadových vôd pre túto časť mesta. Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd v Grianve je dlhoročným problémom, ktorý sa mesto rozhodlo riešiť novou výstavbou.

Sochu vinára z námestia odstránia

Október 2003 / Prečítané 2125 krát
V septembri a októbri bola pri Dolnom kostole na Radničnom námestí socha vinára, ktorú tam umiestnili na podnet prevádzkovateľa reštaurácie Radnica. Proti soche na tomto mieste aj po Vinobraní namietali viacerí občania, s tým, že sa to tam nehodí.

Na opravy škôl o milión viac

Október 2003 / Prečítané 2141 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo zmenu použitia finančných prostriedkov získaných z privatizácie SPP. Pôvodne zo sumy 10,7 milióna Sk mali byť hradené rekonštrukcie a opravy základných a materských škôl, školských jedální a školských zariadení mesta vo výške 9,5 milióna Sk a križovatka Kupeckého-Holubyho v sume 1,2 mil. Sk.

Plastové fľaše sa budú zálohovať

Október 2003 / Prečítané 2181 krát
Minister životného prostredia Laszló Miklós dňa 6. októbra na tlačovej besede oznámil, že jednorazové plastové fľaše sa budú zálohovať. Rezort vydá k tomu do troch mesiacov vyhlášku. Bude v nej určená výška zálohy, a to štyri alebo päť korún na fľašu, aby mali ľudia dôvod chodiť fľaše vracať.

Opäť budú Vianočné trhy

Ing. Eva Lupová / Október 2003 / Prečítané 2053 krát
V záujme vytvorenia predvianočnej atmosféry chystá mesto Pezinok v spolupráci s ďalšími organizáciami v meste - Kultúrnym centrom, Malokarpatským múzeom, Občianskym združením Karpaty a Združením pezinských vinárov a vinohradníkov niekoľko podujatí. Určite nebudú medzi nimi chýbať Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 18. - 20. decembra.

Spýtali sme sa primátora Mgr. Olivera Solgu

Október 2003 / Prečítané 2137 krát
Ako na inom mieste píšeme, v tomto roku rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1,2 mil. Sk na riešenie križovatky Holubyho-Kupeckého-Mladobo-leslavská-Š. Polkorába sa presúvajú na opravy škôl. Prečo sa nezačne táto križovatka budovať, a bude sa vôbec robiť?

Deratizácia dvakrát ročne

Október 2003 / Prečítané 2210 krát
Na základe odporúčania štátneho okresného hygienika Mestské zastupiteľstvo v Pezinku prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003, ktoré ukladá vykonávať deratizáciu v meste každoročne v čase od 1. do 30. apríla a od 1. do 31. októbra. O zmene termínu môže v priebehu roka rozhodnúť štátny okresný hygienik.

Prijatie Ľ.Benčurikovej

Október 2003 / Prečítané 2154 krát
Primátor mesta Oliver Solga 14. októbra prijal na radnici pri príležitosti ukončenia pôsobenia v Centre voľného času, bývalú riaditeľku Mgr. Ľudmilu Benčurikovú. Na slávnostnom prijatí sa zúčastnili zástupcovia primátora Jozef Chynoranský, Juraj Pátek a ďalší pracovníci mestského úradu.

MESTO PEZINOK

Október 2003 / Prečítané 2093 krát
v zmysle Zák. č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov obsadzuje voľné pracovné miesto REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU

Najlepší v súťaži o najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Október 2003 / Prečítané 2247 krát
V tomto roku už ôsmykrát sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, ktorej vyhlasovateľmi sú Mesto Pezinok a redakcia Pezinčana.

Pivnice v regióne ožijú ochutnávačmi vína

J. Dudová / Október 2003 / Prečítané 2208 krát
V dňoch 14. a 15. novembra vám Združenie Malokarpatská vínna cesta v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre už štvrtýkrát ponúka neopakovateľnú atmosféru 57 pivničiek malých i veľkých producentov vína v 22 mestách a obciach Malokarpatského regiónu.

Výjazdové zasadnutie

Október 2003 / Prečítané 2163 krát
Dňa 17. septembra sa uskutočnilo v Stanici opatrovateľskej služby na Hrnčiarskej ulici v Pezinku výjazdové zasadnutie Predsedníctva Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Cieľom zasadnutia bolo oboznámiť sa s činnosťou Okresnej organizácie JDS v Pezinku a problematikou starostlivosti o seniorov v našom okrese. Pred zasadnutím si účastníci pozreli priestory Starej radnice.

Fotografická súťaž pokračuje

Október 2003 / Prečítané 2196 krát
V júlovom a augustovom čísle Pezinčana sme propagovali súťaž na tému Pezinok - môj domov, ktorú vyhlásilo Mesto Pezinok a primátor mesta. Súťaž bola určená fotografom všetkých vekových kategórií a jej cieľom je zdokumentovať súčasný život občanov Pezinka.

Mimoriadne zasadnutie

Ing. Eva Lupová / Október 2003 / Prečítané 2131 krát
V stredu 5. novembra o 17.00 hod. sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Bude sa venovať protestu prokurátora proti VZN Mesta Pezinok č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000 a VZN č. 5/2002.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Október 2003 / Prečítané 2113 krát
V stredu 5. novembra v čase od 16. do 18. hod. sa budete môcť v miestnosti č. 19 na Mestskom úrade v Pezinku stretnúť s poslancami Mestského zastupiteľstva, ktorým môžete podať návrhy, podnety, pripomienky, či vyžiadať si vysvetlenia rôznych rozhodnutí.

Pamiatka zosnulých

Mestský úrad / Október 2003 / Prečítané 2097 krát
Mestský úrad v Pezinku, Rímsko-katolícka cirkev a Evanjelická cirkev augsburgského vyznania oznamujú, že pietny akt PAMIATKA ZOSNULÝCH sa uskutoční v sobotu 1. novembra 2003. Spomienka na cintoríne na Cajle bude o 14.00 hod. a v Pezinku a Grinave o 15.00 hod.

Zraz cyklomaratóncov

Ing. Eva Lupová / Október 2003 / Prečítané 2095 krát
Mesto Pezinok a Občianske združenie Karpaty Slovakia pozývajú všetkých účastníkov (a nielen ich) 1. ročníka cyklomaratónu Pezinok-Moson-magyaróvár-Neusiedl am See, ktorý sa uskutočnil 6. júna 2003, na stretnutie "po".

Vrtkavé počasie

Október 2003 / Prečítané 2328 krát
Počasie v tomto roku je ozaj nevyspytateľné. V lete sme čelili vysokým, skoro štyridsaťstupňovým horúčavám a dlhotrvajúcemu suchu a prvý sneh prišiel v našich podmienkach tiež extrémne skoro - už 24. októbra. Len pre zaujímavosť, v minulom roku prvý sneh napadol až 15. decembra.

Stretnutie dôchodcov k Mesiacu úcty k starším

Október 2003 / Prečítané 2967 krát
Už tradične sa v Pezinku nesie október v znamení Úcty k starším. Po minulé roky pri tejto príležitosti organizovala samospráva mesta spoločenské stretnutie pre všetkých dôchodcov v meste. Tohto roku boli prvýkrát pozvaní aj seniori z partnerských miest Mosonmagyaróváru a Neusiedl am See. Hoci sa slávnosť oficiálne začala v piatok 17. októbra o 15. hodine, hostia zo zahraničia boli v meste už od doobedia.

Tekvicová slávnosť

A. Golianová / Október 2003 / Prečítané 2216 krát
Po tretíkrát sa vstupný vestibul Základnej školy na Fándlyho ul. stal miestom veľkej tekvicovej slávnosti. Tradícia sa stala pre deti skutočnou jesennou udalosťou a je len málo detí, ktoré sa nepodieľali, keď už nie výrobkami z tekvíc, tak aspoň hlasovaním za víťazstvo jednotlivých výrobkov.

Deň ľudových remesiel

Alena Golianová / Október 2003 / Prečítané 2067 krát
Učitelia na Základnej škole Fándlyho ul. pripravili pre deti v rámci projektu Socrates - Comenius tvorivé dielne inšpirované ľudovými remeslami, v ktorých mohli vyskúšať rôzne aktivity, ktoré sa vymykajú z bežného rámca výučby.

Filmový festival

Október 2003 / Prečítané 2094 krát
Filmové spoločenstvo Tichý dom v spolupráci s Mestom Pezinok organizuje dňa 15. novembra akciu pod názvom Pezinský amatérsky filmový festival (PAFF), ktorá sa uskutoční v Malej sále DK. Bližšie informácie nájdete na plagátoch. Vstup je voľný.

Václavky na dvore

Október 2003 / Prečítané 3124 krát
V dôsledku tohtoročného sucha huby v pezinských horách rástli pomenej, preto za raritu možno považovať to, že začiatkom októbra na dvore Jozefa Jáchyma na Cajlanskej ulici, pod vŕbou v susedstve kaktusu vyrástli na troch miestach nádherné václavky. V hubárskej rodine to pochopiteľne vyvolalo obrovskú radosť.

Deti starým ľuďom,starí ľudia deťom

Helena Zacharová / Október 2003 / Prečítané 2798 krát
V našej materskej škole - Za hradbami 1 v Pezinku, sa už stali tradíciou spoločné stretnutia detí so starými ľuďmi z Penziónu pre dôchodcov na Hrnčiarskej ulici. Niekoľkokrát do roka navštívime starčekov a starenky s pestrým programom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Spomíname

Október 2003 / Prečítané 2351 krát
Spomienky na našich najbližších...

POĎAKOVANIE

Október 2003 / Prečítané 2144 krát
Úprimne ďakujeme...

BLAHOŽELÁME

Október 2003 / Prečítané 2188 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Október 2003 / Prečítané 4264 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Pezinok žil českým humorom

Október 2003 / Prečítané 6325 krát
Predstavením Don Quijote a tí druhí s hlavným protagonistom Bolkom Polívkom sa skončil týždeň českého humoru v pezinskom Dome kultúry.

Na Katarínu pri dychovke

František Féder / Október 2003 / Prečítané 2087 krát
Už od nepamäti sa v našom meste na konci novembra, keď sa už končia práce vo viniciach, v záhradách a na poliach, ľudia schádzali na zábavách a veseliciach, aby si oddýchli po celoročnej práci a oslávili jedno z najkrajších ženských mien - Katarína.

Výročie úmrtia F. Moravčíka

Október 2003 / Prečítané 2857 krát
Pätnástého októbra sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia akademického maliara, pedagóga a publicistu Fridricha Moravčíka. Narodil sa v Budmericiach (1916), odkiaľ sa presťahovali do Modry. Od roku 1948 až do smrti žil v Pezinku. Zomrel v roku 1993 vo veku 77 rokov.

Keltské a dácke mince z Pezinka

Július Vavák / Október 2003 / Prečítané 4054 krát
V období mladšej doby železnej, nazývanej i doba laténska (450 pred. n.l. - 0) sa veľká časť Európy dostala pod nadvládu Keltov, jedného z najvýznamnejších starovekých národov v histórii. Prvé a zatiaľ najvýznamnejšie doklady osídlenia Pezinka z tohto obdobia reprezentujú dva súbory mincí (z 1. storočia pred. n.l.).

Svätý Otec v Pezinku

Október 2003 / Prečítané 2544 krát
V dňoch 11. - 14. septembra zavítal na Slovensko na tretiu pastoračnú návštevu Svätý Otec Ján Pavol II. Aj pri okružnej križovatke vedľa objektu bývalého Poľnohospodárskeho družstva pápeža pozdravili desiatky veriacich a spoluobčanov. V prvý deň navštívil Trnavu. Z Bratislavy, ktorá bola miestom prechodného domova, prechádzal do slovenského "malého Ríma" cez malokarpatské mestá a obce.

Pomôžte Maťovi

Drahoslava Finková / Október 2003 / Prečítané 2060 krát
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia sa obracia na všetkých ľudí dobrej vôle v našom meste i širšom okolí s prosbou o pomoc nášmu mladému, 22-ročnému spoluobčanovi a kamarátovi Maťovi Kohútovi na jeho dlhej a ťažkej ceste ku zdraviu.

Územie európskeho významu

Október 2003 / Prečítané 2273 krát
Na Správe Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Modre sa uskutočnilo prerokovanie návrhu chráneného územia európskeho významu Pezinské Karpaty - Juh (výmera 5172,44 ha). Na navrhovanom území sú jaskyne Borinského krasu (pre hibernáciu netopierov), prírodné rezervácie Jurské jazero, Nad Šenkárkou, Pod Pajštúnom, Strmina, Zlatá studnička a prírodná pamiatka Limbašská vyvieračka. Územie je súčasťou CHKO Malé Karpaty a chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, vyskytujú sa tu kyslé dubové bučiny, sutinové lesy a brezové rašelinisko.

DRUHÉ NOHY pre Valtera Schlégela

Zuzana Frnová, Michal Kopec / Október 2003 / Prečítané 2171 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA založila v júni tohto roku fond Valter, v ktorom vyzvala obyvateľov regiónu k podpore Valtera Schlegela. Fond mal slúžiť na zakúpenie špeciálneho bicykla s motorčekom, ktorý by Valterovi uľahčil každodenný život.

Najväčšia základná škola v Pezinku

ĽB / Október 2003 / Prečítané 2260 krát
Základná škola na Kupeckého ulici v Pezinku je najväčšou nielen v našom meste, ale v celom okrese Pezinok. Má 31 tried a 690 žiakov. Je prirodzené, že taká veľká škola má zvýšené nároky na riadenie, organizáciu práce a na celý vyučovací proces.

PREZENTÁCIA VO VARŠAVE

Zita Schneiderová / Október 2003 / Prečítané 2185 krát
V dňoch 25. - 27. septembra sa Bratislavský samosprávny kraj prezentoval na výstave cestovného ruchu Tour + Travel Varšava 2003, ktorá je najvýznamnejšia na poľskom trhu. V sprievodnom programe výstavy bola tlačová konferencia SACR s poľskými novinármi, Slovenský večer spojený s kultúrnym programom a slávnostné otvorenie Dní slovenskej kuchyne vo Varšave.

Blíži sa vyhodnotenie ankety o najlepšieho športovca

Október 2003 / Prečítané 2056 krát
Blíži sa koniec roka a to je čas rôznych ankiet a hodnotení. Platí to aj v športe a keďže naše mesto tiež nechce zostať pozadu a udržiava tradíciu oceňovania najlepších športovcov Pezinka, zaujímalo nás ako bude prebiehať samotné vyhodnocovanie. Na to sme sa spýtali predsedu Komisie pre šport a mládež JUDr. Justína Sedláka:

Novinky v pezinskom džude

pr / Október 2003 / Prečítané 2177 krát
Džudo je šport, ktorý patrí v Pezinku medzi najpopulárnejšie a najúspešnejšie. O aktuálnych novinkách z tábora 1. JC Sokol Pezinok nás informoval Martin Tománek, jeden z trénerov oddielu:

Motokros v Šenkviciach

Október 2003 / Prečítané 3247 krát
V Šenkviciach sa v nedeľu 5. októbra uskutočnili medzinárodné preteky v motokrose. Jedinému podujatiu tohto druhu v našom okrese však počasie vôbec neprialo, hustý dážď rozmočil terén natoľko, že viacerí pretekári zapadli na trati v bahne a preteky nedokončili.

ÚSPEŠNÉ SOFTBALISTKY

vp / Október 2003 / Prečítané 2210 krát
Softbalistky klubu MaSK Pezinok sa stali druhýkrát po sebe víťazkami kategórie kadetiek, keď 4. októbra vo finále slovenskej ligy v Trnave nedali šancu domácim hráčkam. Základom pre jasné víťazstvo bol skvelý nadhod Kristíny Lackovej, na ktorý súperky nevedeli nájsť účinnú zbraň počas celej sezóny. Pezinčanky k tomu pridali ešte aj kvalitnú pálku, čím potvrdili, že titul je v správnych rukách.

Program Kultúrneho centra

Október 2003 / Prečítané 2132 krát
November 2003

Program kina v Dome kultúry

Október 2003 / Prečítané 2112 krát
November 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Október 2003 / Prečítané 2139 krát
November 2003

Publikácia k 50. výročiu Malokarpatskej knižnice

Október 2003 / Prečítané 2050 krát
V uplynulých dňoch vyšla farebná publikácia o histórii a súčasnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku pri príležitosti 50. výročia jej vzniku. Okrem príhovorov riaditeľky MK Mgr. Anny Gašparovičovej, primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu a poslanca MsZ Ing. Ivana Pessela čitateľ v 46-stranovej publikácii nájde podrobne zhrnutú históriu a činnosť knižníc v Pezinku v rokoch 1953 - 2003. Textovú časť dopĺňa obrazová príloha.

POZVÁNKY

Október 2003 / Prečítané 1977 krát
l Dňa 23. novembra 2003 o 15.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome v Slovenskom Grobe súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne Malokarpatský slávik. l V čajovni v Starej radnici si môžete do 13. novembra 2003 pozrieť predajnú výstavu digitálnych fotografií a básní autoriek Evy Olšiakovej (fotografie) a Kataríny Piknovej (básne). l V utorok 11. novembra o 18.00 hod. v Mestskej vinotéke na Radničnom námestí sa uskutoční Svätomartinské požehnanie mladého vína.

O cechoch a remeslách

Ing. Eva Lupová / Október 2003 / Prečítané 2151 krát
Ostatná tohtoročná Vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka sa uskutoční v stredu 26. novembra o 16. hodine v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku. Pod vedením lektora hostiteľskej inštitúcie Mgr. Martina Hrubalu sa bude spomínať na bohatú históriu tradičných pezinských remesiel. Vstup na podujatie je voľný.

Prehliadka radnice

Október 2003 / Prečítané 2120 krát
V uplynulých dňoch sa uskutočnilo v Bratislave pracovné stretnutie pracovníkov pamiatkových úradov z Rakúska, Čiech a Slovenska. Pamiatkový úrad SR vytypoval medzi objekty vhodné na prezentáciu aj národnú kultúrnu pamiatku - Starú radnicu v Pezinku. Zahraniční odborníci si ju prehliadli 19. septembra.

Medzinárodná spolupráca

Október 2003 / Prečítané 2180 krát
V októbri boli na návšteve v Pezinku diplomati a riaditelia kultúrnych inštitútov dvanástich veľvyslanectiev v Slovenskej republike. Zaujímavé stretnutie zorganizovala riaditeľka rakúskeho kultúrneho fóra Susanne Ranetzky.