Nové vedenie mesta

Január 2003 / Prečítané 2321 krát
V decembri sa uskutočnili povolebné zmeny na postoch primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Novým primátorom sa stal Oliver Solga. Novoutvorené mestské zastupiteľstvo pozostáva z 25 poslancov, z ktorých je 15 nových.

PEZINOK sa prezentoval na výstavách

Ing. Eva Lupová / Január 2003 / Prečítané 2303 krát
Už tradične výstavnícky rok odštartoval medzinárodný veľtrh cestovného ruchu GO v Brne. Pezinok sa na ňom zúčastnil v rámci prezentácie Malokarpatskej vínnej cesty, pričom sme záujemcom ponúkali aktuálny propagačný materiál. O týždeň neskôr, v dňoch 16. - 19. januára, malo zastúpenie Pezinka výraznejší charakter na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave.

VÍTANIE NOVÉHO ROKU

Január 2003 / Prečítané 2182 krát
Prvého januára o jednej v noci sa zišli mnohí Pezinčania na tradičnom novoročnom stretnutí na Radničnom námestí, na ktoré ich pozval novozvolený primátor mesta. Z balkóna radnice im zaželal všetko najlepšie v novom roku, pričom pripomenul, že v tomto roku je to desať rokov, čo vznikla samostatná Slovenská republika. Záver stretnutia patril ohňostroju. Živý ruch v centre mesta trval až do skorých ranných hodín.

Primátor u prezidenta

Január 2003 / Prečítané 2146 krát
Dňa 21. januára prijal prezident SR Rudolf Schuster v Prezidentskom paláci v Bratislave primátorov krajských a okresných miest pri príležitosti ich nástupu do funkcie. Na prijatí sa zúčastnil aj primátor nášho mesta Mgr. Oliver Solga, ktorý pozval pána prezidenta na návštevu Pezinka a zotrval s ním v dlhšom rozhovore.

Želáme im skoré uzdravenie

Mgr. Oliver Solga / Január 2003 / Prečítané 2026 krát
Možno osud, možno náhoda zapríčinila, že dvaja vynikajúci ľudia, čestní občania Pezinka - maliar a grafik Jozef Baláž a kňaz a spisovateľ Ján Sucháň sa ocitli v uplynulých dňoch vo vážnom ohrození života a potom v nemocnici. Správy o ich zlepšujúcom sa stave nás veľmi potešili. V mene Pezinčanov im želám skoré uzdravenie a návrat medzi nás.

Novozvolený primátor a poslanci prevzali zodpovednosť

Január 2003 / Prečítané 2448 krát
V piatok 20. decembra sa v zasadačke MsZ na ul. M.R. Štefánika uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. V úvode zasadnutia zaznela slovenská hymna, potom sa ujal slova odchádzajúci primátor Ivan Pessel.

SĽUB nového primátora

Január 2003 / Prečítané 2122 krát
Novozvolený primátor OLIVER SOLGA po zložení zákonom predpísaného sľubu na ustanovujúcom zasadnutí MsZ povedal: - Ďakujem ešte raz všetkým, za prejavenú dôveru a podporu mojej kandidatúre na post primátora mesta. Sľubujem všetkým občanom nášho mesta, že funkciu primátora budem vykonávať čestne a poctivo s nasadením všetkých svojich síl a schopností, tak, aby smerovali k jedinému základnému cieľu, ktorým je rozvoj Pezinka.

POĎAKOVANIE odstupujúceho primátora

Ivan Pessel / Január 2003 / Prečítané 2108 krát
Vďaka podpore občanov nášho mesta som mal možnosť stáť na jeho čele viac ako 17 rokov. V tomto období sa mesto dynamicky rozvíjalo a najmä po roku 1989 výrazne zmenilo svoju tvár a stalo sa prirodzeným politickým, hospodárskym a kultúrnym centrom Malokarpatského regiónu.

Zástupcovia primátora

Január 2003 / Prečítané 2409 krát
Ing. Jozef Chynoranský Narodil sa 30.10. 1962 v Modre. V Pezinku žije od roku 1986. Je absolventom Mechanizačnej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

POSLANCI V KOMISIÁCH MsZ

Január 2003 / Prečítané 2597 krát
Mestské zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí zriadilo sedem stálych komisií MsZ, v ktorých budú pracovať títo poslanci: Komisia pre ekonomiku a podnikanie - predseda: RNDr. Juraj Čech, podpredsedníčka: Ing. Alžbeta Šípošová Komisia pre územný rozvoj, výstavbu a životné prostredie - predseda: Ing. Stanislav Sobota, podpredseda: Ing. Ivan Pessel

Pripravujeme vyhodnotenie ankety PREDAJŇA ROKA 2002

Január 2003 / Prečítané 2008 krát
Redakcia Pezinčana a Mestský úrad v Pezinku vyhlásili 10. ročník ankety PREDAJŇA ROKA 2002. Jej vyhodnotenie sa uskutoční v pondelok 24. februára v Obradnej sieni mestského úradu. Na ankete sa môžu zúčastniť Pezinčania i návštevníci mesta, ktorí chcú vyzdvihnúť niektorú z pezinských predajní, o ktorej si myslia, že poskytuje najlepšie služby, s dôrazom na ochotu personálu, prijateľné ceny a sortiment tovaru, vzhľad predajne, vhodné otváracie hodiny, vybavovanie reklamácií a iné.

Referendum o vstupe do Európskej únie

Január 2003 / Prečítané 2120 krát
Poslanci Národnej rady na mimoriadnom zasadnutí 21. januára jednomyseľne prijali uznesenie, na základe ktorého prezident republiky vypíše referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Referendová otázka znie: "Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?". Občania označia na lístku áno alebo nie. Referendum o vstupe do únie sa bude konať v dňoch 16. a 17. mája.

Mestké zastupiteľstvo vo februári

Január 2003 / Prečítané 2100 krát
Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období sa uskutoční v piatok 14. februára o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7. Bude mať tento program: Plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2003, novela rozpočtu za rok 2002 (stará radnica), správa hlavnej kontrolórky o výsledku vybavovania sťažností a petícií za minulý rok, delegovanie zástupcov MsZ do školských rád, návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov, návrh poverenia na rozsah pôsobnosti zástupcov primátora, kategorizácia podnikateľských aktivít, hlavné úlohy CO na tento rok, stanovisko k rokovaniu o Športovej hale na Holubyho ul., vyhodnotenie Koncepcie cestovného ruchu, voľba členov komisií MsZ.

STRÁNKOVÉ DNI NA MsU

Január 2003 / Prečítané 2078 krát
Na základe rozhodnutia primátora mesta sa od 20. januára 2003 o vyše sto percent rozšírili návštevné (úradné) hodiny pre občanov na Mestskom úrade v Pezinku: pondelok: 7.30 - 11.30, 12.30 - 16.00, utorok - nestránkový deň,

Kedy vyjde Pezinčan

redakcia / Január 2003 / Prečítané 2222 krát
V roku 2003 máme v pláne vydať Pezinčana v týchto termínoch: 28. februára (uzávierka 19.2.), 28. marca (19.3.), 25. apríla (16.4.), 30. mája (21.5.), 27. júna (18.6.),

Pomôže Európska únia Grinave?

Ivan Klamo / Január 2003 / Prečítané 2043 krát
Na poslednom zasadnutí Grinavského občianskeho výboru (GOV Fóre) v novembri minulého roku, kde bol našim hosťom, dnes už primátor Oliver Solga, sme hľadali reálne kroky, ktoré by viedli k vybudovaniu čističky a kanalizácie v Grinave.

Výťažok z koncertu venovali deťom

KC / Január 2003 / Prečítané 2094 krát
Občianske združenie AD UNA CORDA, Rímsko-katolícky farský úrad a Kultúrne centrum usporiadali 12. januára v Kláštornom kostole kapucínov benefičný koncert pod názvom Cesty k sebe. Od návštevníkov na tomto podujatí vybrali dobrovoľný príspevok v sume 17 084 Sk, ktorý venovali Detskej psychiatrickej klinike. Organizátori ďakujú občanom, ktorí na tento dobročinný účel prispeli.

Prázdninové stretnutia v klube

Anna Šimonovičová / Január 2003 / Prečítané 2135 krát
V dňoch 27. a 30. decembra pripravilo vedenie Základnej školy Na bielenisku zaujímavú akciu pre deti I. stupňa. Vychovávateľky školského klubu to uvítali, keďže záujem o činnosť a pobyt v tomto zariadení cez prázdniny býva malý. Prihlásilo sa 21 detí. Neprišli všetky, ale o to s väčšou chuťou, elánom a nadšením súťažili, modelovali z cesta a hliny, urobili si náramky z vlny, saunovali sa a hrali na počítačoch.

VÝBEROVÉ KONANIE

Január 2003 / Prečítané 2022 krát
v zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, ktoré sa uskutoční v dňoch 10. a 11. februára 2003. I. Zamestnávateľ:

Reakcia na článok: Na budúce asi zozstanem doma

Organizátori podujatia / Január 2003 / Prečítané 2060 krát
V minulom čísle Pezinčana sme priniesli kritický článok našej čitateľky Andrey Zajacovej, ktorá v ňom poukázala na veľké sklamanie detí z toho, že Mikuláš 6. decembra neprišiel medzi ne a nedal im aspoň po jednom cukríku. Na list sme dostali reakciu organizátorov podujatia.

POŽIARNICI HODNOTILI

Január 2003 / Prečítané 2211 krát
V nedeľu 26. januára sa zišli na hodnotiacom Valnom zhromaždení členovia Základnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Pezinok - mesto. Z výročnej správy, ktorú predniesol predseda Gabriel Guštafík, sme sa dozvedeli, že ZO má 105 členov. Ich činnosť je zameraná na prevenciu proti požiarom, odbornú prípravu a požiarnický šport.

Som zhrozená novou výstavbou

Katarína Fialová / Január 2003 / Prečítané 2157 krát
Som rodená Pezinčanka, ale už tu nebývam. Pri našej návšteve sme boli zhrození novou výstavbou v Pezinku, čo nemá s urbanizmom nič spoločné.

Na rade sú pagáčiky

Ing. Eva Lupová / Január 2003 / Prečítané 2264 krát
Keď sa povie pagáče, väčšine z nášho regiónu sa vybaví v mysli chrumkavá oškvarková dobrota, ktorá zvlášť dobre chutí k vínu. Že toto múčne jedlo môže byť pripravené aj z iných ingrediencií a nie menej chutné sa budú môcť záujemcovia presvedčiť na ďalšom kurze prípravy regionálnych špecialít v rámci známeho cyklu Ako to robili naše babky.

Novoročné stretnutie pri rozhľadni

Január 2003 / Prečítané 2244 krát
Na Nový rok sa už po druhýkrát uskutočnilo stretnutie milovníkov Malých Karpát a Klubu priateľov turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli. V krásnom prostredí našich hôr sa zišli stovky návštevníkov, ktorí si v srdečnej sviatočnej atmosfére vymenili novoročné vinše. Málokto z nich si nechal ujsť príležitosť vyšliapať po schodíkoch na vrchol 21-metrovej rozhľadne a pokochať sa z nej pohľadom na nádherné okolie.

Zápis žiakov do 1. ročníka

Január 2003 / Prečítané 2049 krát
V zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 10/2002 zo 14. novembra 2002 sa bude konať v dňoch 6. a 7. februára od 15.00 do 18.00 hod. zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2003/2004 na všetkých základných školách v Pezinku.

LITERÁRNA SÚŤAŽ PO 11-krát

Január 2003 / Prečítané 2088 krát
Mestská samospráva v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasuje XI. ročník literárnej súťaže o Cenu primátora mesta Pezinka. Jej poslaním je už od vzniku podpora a propagácia literárnej tvorby mladých talentov. Podmienky súťaže:

Dva "darčeky" od

Január 2003 / Prečítané 1946 krát
Od najväčšieho dodávateľa televízneho signálu do Pezinka - spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. Bratislava, sme sa v uplynulých dňoch dočkali dvoch "darčekov". Prvý bol v podobe zvýšenia poplatku za služby od 1.1. 2003, v mojom prípade je to z 306 na 351,40 Sk.

E. Suchoň futbalovým brankárom

Vladimíra Büngerová / Január 2003 / Prečítané 2270 krát
Z množstva fotografií, ktoré darovala pani Oľga Grígeľová archívu Malokarpatského múzea, sme sa rozhodli predstaviť vám ďalšiu. Určite poteší mnohých futbalistov a zároveň aj hudobníkov.

Túžia po rodnom meste

Január 2003 / Prečítané 2071 krát
Pracovníci mesta na čele s vedúcou oddelenia sociálnych vecí Alžbetou Strapákovou navštívili pred Vianocami Domov dôchodcov v Stupave a domovy sociálnych služieb v Zavare a vo Veľkom Bieli, kde sú umiestnení občania Pezinka. Priniesli im vianočné balíčky s ovocím a sladkosťami a zaujímali sa o ich terajšie životné podmienky a zdravotný stav.

Zomrel M. Kostka

KC / Január 2003 / Prečítané 2088 krát
Dňa 2. januára 2003 zomrel vo veku 71 rokov dlhoročný vedúci a pracovník mestského kina Michal KOSTKA. Viac rokov sa podieľal na rozvoji kultúry v Pezinku, za čo mu mesto udelilo vyznamenanie Budovateľ mesta Pezinok.

Spomíname

Január 2003 / Prečítané 2256 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Január 2003 / Prečítané 2100 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Január 2003 / Prečítané 3291 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Povinnosti majiteľov psov

Mgr. Ľudovít Farbula / Január 2003 / Prečítané 3805 krát
Aj na minulé Vianoce niektorí obyvatelia nášho mesta obdarili seba, svojich blízkych, ratolesti malým psíkom. O tom, že pes, ako najlepší priateľ človeka je dobrým spoločníkom zrejme nemusím nikoho presviedčať. Domnievam sa však, že prevažná časť majiteľov psov síce vie, akú starostlivosť si vyžaduje chov psa, ale možno nevedia, aké povinnosti pre nich vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych noriem, čo smú, naopak čo sa im zakazuje.

Mesto Pezinok Útvar hlavnej kontrolórky

Január 2003 / Prečítané 2066 krát
vyhlasuje výberové konanie na miesto samostatného odborného referenta kontroly s možnosťou nástupu od 1.3. 2003 s týmito požiadavkami:

Finančné príspevky na činnosť

Mestský úrad / Január 2003 / Prečítané 2044 krát
Vyzývame všetkých žiadateľov o finančný príspevok (jednotlivcov, športové oddiely, Občianske združenia, organizácie a pod.) na podanie žiadostí najneskôr do 28.2. 2003. V žiadosti uveďte výšku príspevku a účel použitia. Žiadosti posúdi príslušná komisia (Komisia pre šport a mládež alebo Komisia pre školstvo a kultúru) a potom sa rozhodne o výške príspevku a účele jeho použitia.

Vyrastie nové obchodné centrum

Január 2003 / Prečítané 2242 krát
Ešte v tomto roku má byť daný do užívania nový hypermarket HYPERNOVA triedy A, ktorý vyrastie na ploche vyše dvoch hektárov vedľa čerpacej stanice pohonných hmôt, medzi komunikáciami Senecká a Šenkvická. Zastavaná plocha, s jednopodlažnými predajnými a skladovými priestormi, bude 5564 m2.

Pohár kniežaťa Pribinu

Marcela Tahotná / Január 2003 / Prečítané 2209 krát
Prvá tohtoročná súťaž v karate - Pohár kniežaťa Pribinu sa konala 18. januára v Nitre. Štartovalo na nej 19 klubov z celého Slovenska. Karate klub Pezinok sa umiestnil na 4. mieste. Umiestnenie našich pretekárov:

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Mgr. Oliver Solga / Január 2003 / Prečítané 2012 krát
na prenájom nebytových priestorov v zrekonštruovanej Starej radnici na ulici M.R. Štefánika 1 v Pezinku, a to miestnosti: - č. 101 s podlahovou plochou 28,10 m2, na prízemí, so vstupom z Radničného námestia; - č. 213 - 214 s podlahovou plochou 51,45 m2, v lukratívnych reprezentačných priestoroch na prvom nadzemnom podlaží, za týchto podmienok:

Poriadok Sv. omší v Pezinku

Január 2003 / Prečítané 2989 krát
SLUŽBY BOŽIE V EVANJELICKOM KOSTOLE V PEZINKU SÚ KAŽDÚ NEDEĽU O 9.00 A 17.00 HOD.

PREČO sa neuskutočnil vianočný turnaj?

Ivan Klamo / Január 2003 / Prečítané 2073 krát
Rád by som sa ospravedlnil za to, že sa tradičný vianočný turnaj v halovom futbale počas uplynulých sviatkov neuskutočnil. Aj keď grinavskí priaznivci tohto športu pomohli škole - kúpou kopírky, alebo opravou kúrenia v šatniach, lakovaním parkiet v telocvični (čím ušetrili škole nemalú sumu), napriek tomu je pre nich tento priestor od istého času nedostupný.

Poľský plagát

Január 2003 / Prečítané 2231 krát
V malej galérii Domu kultúry je inštalovaná výstava Poľský plagát. Na vernisáži 20. januára sa zúčastnil aj poľský veľvyslanec Ján Komornicki (vľavo), riaditeľ Poľského inštitútu Jerzy Kromhold a primátor Pezinka Oliver Solga. Výstava potrvá do 14. februára.

Pozývame Vás na IX..Ples farnosti Pezinok

Január 2003 / Prečítané 2198 krát
V piatok 21. februára 2003 o 19.30 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Do tanca a na počúvanie budú hrať: dychová hudba CAJLANÉ a EN AVANT. Vystúpia bratislavské Mažoretky A&M.

Etnofestival nebude

Milan Oravec / Január 2003 / Prečítané 2082 krát
Dozvedeli sme sa, že tretí ročník pezinského Etnofestivalu, ktorý bol plánovaný na 28. februára, sa neuskutoční. Potvrdil nám to jeden z hlavných organizátorov, prezident občianskeho združenia P.R.D. Rasťo Kuttner, ktorý za oficiálny dôvod označil dlhodobejšiu pracovnú zaneprázdnenosť. Z tohto dôvodu je neistá aj príprava ďalšieho významného podujatia - XVI. ročníka medzinárodného divadelného festivalu CIBULÁK, ktorý má byť v termíne 27. a 28. júna.

V SNG sochy Š Prokopa

Peter Šoula / Január 2003 / Prečítané 2123 krát
V Slovenskej národnej galérii na námestí Ľ. Štúra 4 v Bratislave je do 25. mája výstava Slovenské vizuálne umenie. Sú tu vystavené obrazy, plastiky a fotografie z rokov 1970 - 1985. Na 3. poschodí sú inštalované aj sochy a kresby Štefana Prokopa.

Pribinov kríž Bizmayerovi

Január 2003 / Prečítané 2058 krát
Známy slovenský keramikár, žijúci v Modre-Harmónii - Ignác Bizmayer dostal od prezidenta SR pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.

SPOJME SA V LÁSKE

Január 2003 / Prečítané 2204 krát
Umelci v takmer hviezdnom obsadení - Michal Dočolomanský, Fredy´s Dance group (na snímke), Robo Grigorov, Allan Mikušek, Štefan Skrúcaný, Otto Weiter a ďalší, vystúpili v rámci vianočného benefičného koncertu pod názvom Spojme sa v láske.

Poláčková vyhrala Slávika

Január 2003 / Prečítané 2144 krát
Pezinčanka Ivana Poláčková sa stala víťazkou regionálnej speváckej súťaže Malokarpatský slávik 2002, v kategórii populárna pieseň. V jej kategórii súťažilo 18 amatérskych spevákov z Bratislavského kraja.

Galéria G5 zanikla

Január 2003 / Prečítané 2043 krát
Dňom 31.12. 2002 ukončila svoju činnosť súkromná Galéria G5 na ulici M.R. Štefánika, ktorú v roku 1998 založil spolu s manželkou PhDr. Vladimír Miškovský. Galéria počas svojej štvorročnej existencie pripravila viacero výstav domácich i zahraničných výtvarníkov a fotografov.

Riaditeľka múzea

Január 2003 / Prečítané 2050 krát
Na základe konkurzu sa riaditeľkou novej mestskej inštitúcie - Mestského múzea, od 1. marca 2003 stane Mgr. Petra Pospechová, ktorá od ukončenia štúdia pracovala v Okresnom štátnom archíve so sídlom v Modre. Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor archivárstvo a múzejníctvo.

Predstavujeme pezinské skupiny: KARPATSKÍ PASTIERI

jj / Január 2003 / Prečítané 2862 krát
Jeseň roku 2001 bola ako tie predchádzajúce - pestrofarebná, voňavá, začínajúca i končiaca. Od ostatných sa však čímsi líšila. S ňou sa v Pezinku objavila novozaložená hudobná skupina Karpatskí pastieri. Hodiny skúšok vyústili v decembri 2001 do ich prvého neoficiálneho (keďže meno pre skupinu sa ešte stále hľadalo) koncertu, odohného v pôvodnom (a stále aktuálnom) zložení Branislav Biznár (gitara, spev), Richard Soso Molnár (basa), Martin Strezenický (bicie) a Dušan Lančarič (perkusie).

Divadlo PIKI na "mesiaci"

piki / Január 2003 / Prečítané 2081 krát
Blížil sa štrnásty január a s ním aj naša vzrušujúca cesta na "mesiac". Dni čakania na odlet boli plné napätia. Najmä pre rôzne menšie i väčšie technické problémy zo strany úradov, úradíkov a úradníkov sme si do posledného dňa neboli istí, či vôbec poletíme.

Darovali krv

Január 2003 / Prečítané 2108 krát
Hromadný odber krvi od bezpríspevkových darcov sa uskutočnil 21. januára v Dome kulúry v Pezinku.

Výskum v pravekej osade v tehelni

Peter Wittgrúber / Január 2003 / Prečítané 2253 krát
Mierna terénna vyvýšenina na okraji Pezinka, nad potokom Mahulanka, už dlhšie lákala pozornosť archeológov a nadšencov histórie. Niektoré sporadické nálezy úlomkov keramiky, či pracovných nástrojov z kostí a parožia tento záujem ešte umocňovali.

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE, MsZ v Pezinku na obdobie rokov 2002 - 2006

Mgr. Oliver Solga / Január 2003 / Prečítané 2147 krát
Východiskami programového vyhlásenia sú dosiahnuté výsledky v činnosti samosprávnych orgánov, v komplexnom rozvoji a ekonomickej stabilite mesta, ako i v kultúrnom a duchovnom rozvoji mesta v predchádzajúcom období. Základným cieľom programového vyhlásenia MsZ je pokračovať v budovaní a rozvoji mesta s dôrazom na ďalšie skvalitnenie samosprávy, naďalej zvyšovať podiel občanov na riadení mesta, rozvoji ekonomických aktivít, podpore bývania, podnikania a služieb, vzdelávania, kultúry a športu, ako i na rozvoji sociálnych programov, zdravotníctva a cestovného ruchu.

Spoločný stavebný úrad už funguje

Mestský úrad / Január 2003 / Prečítané 2684 krát
Od 1. januára 2003 sa na miestnu samosprávu presunula z okresných úradov agenda stavebného úradu. Po dohode s okolitými obcami vznikol spoločný stavebný úrad pre Pezinok, Limbach, Slovenský Grob, Viničné a Vinosady so sídlom na Mestskom úrade v Pezinku, II. posch. č. dv. 32 a 37, tel. č. 033/6901 144.

OCENENIE najúspešnejších športovcov

Január 2003 / Prečítané 2102 krát
Stalo sa už tradíciou, že na začiatku roka prijíma primátor na radnici najúspešnejších športovcov Pezinka za uplynulý rok. Chce tým oceniť ich mimoriadne športové výkony a poďakovať im za vzornú reprezentáciu mesta. Aj v tomto roku, 29. januára, primátor prijal vyše tri desiatky úspešných športovcov a trénerov z rôznych športových odvetví. Kandidátov na ocenenie vybrala osobitná komisia, zložená zo zástupcov pezinských klubov.

Stredoeurópsky pohár v orientačnom behu

Január 2003 / Prečítané 1924 krát
V nedeľu 9. februára sa uskutoční v časti Grinava 1. ročník Stredoeurópskeho zimného pohára v orientačnom behu. Nová súťaž, ktorá má vyplniť zimnú pretekársku prestávku, pozostáva zo šiestich kôl - prvé tri sa konali v Blansku, Kroměříži a vo Viedni, štvrté bude v Pezinku a ďalšie dve na Morave a v Budapešti. Štart a cieľ pezinských pretekov bude pri základnej škole na Oreší, trate povedú po vinohradoch a pri jazerách v grinavskom chotári. Štartovať budú bežci z Moravy, Rakúska, Maďarska a Slovenska v kategóriach (deti, dorast, dospelí a veteráni).

Reprezentovali Slovensko na hokejovom turnaji v USA

Január 2003 / Prečítané 2021 krát
Športový apetít Pezinčanov je veľký, venujú sa nielen športom, ktoré majú u nás podmienky a tradíciu, ale viacerí dochádzajú aj na športoviská do iných miest.

KAM KRÁČA PEZINSKÝ BASKETBAL?

RNDr. Ľubomír Blažek / Január 2003 / Prečítané 2076 krát
Súčasná situácia v pezinskom basketbale nie je dobrá, je skôr alarmujúca. Družstvo mužov Slovakofarmy pod novým vedením a s podstatne zoštíhleným kádrom bojuje o solídne umiestnenie a účinkovanie v najvyššej súťaži.

Víťazstvo Pezinka

Dušan Berzedi / Január 2003 / Prečítané 1993 krát
Na prelome rokov usporiadal futbalový klub PŠC Pezinok druhý ročník halového futbalového turnaja starších žiakov - Gazmont cup 2002. Zúčastnili sa na ňom popredné žiacke družstvá z nášho regiónu - KOBA Senec, Rapid Bratislava, SFM Senec a PŠC Pezinok.

Ľubica Toporová - slovenskou jednotkou

Január 2003 / Prečítané 2289 krát
V rámci Zväzu rádioorientačných bežcov Slovenska prebehlo hlasovanie o najlepšieho rádioorientačného bežca roku 2002. V kategórii žien zvíťazila Pezinčanka Ľubica Toporová, ktorá preteká za ROB klub Pezinok.

Najlepší slovenskí basketbalisti

Január 2003 / Prečítané 2239 krát
V Bratislave vyhlásili najlepších basketbalistov Slovenska v roku 2002. V desiatke mužov sa umiestnili aj dvaja hráči Slovakofarmy Pezinok: na druhom mieste s 218 bodmi Andrej Lukjanec (na snímke) a na ôsmom Peter Mičuda so 103 bodmi. Bohužiaľ ani jeden z nich už nepôsobí v Pezinku.

Presvedčivé víťazstvo

tk / Január 2003 / Prečítané 2049 krát
Pezinskí džudisti sa v polovici januára pod vedením trénera Jozefa Tománka zúčastnili na medzinárodnom turnaji v talianskom meste Udine. V konkurencii 46 družstiev zo siedmich krajín si naši počínali vynikajúco. Bodovali takmer vo všetkých hmotnostných kategóriách, medzi žiakmi, dorastencami, juniormi a mužmi.

Trojkráľové preteky

pp / Január 2003 / Prečítané 1943 krát
V sobotu 6. januára sa uskutočnil 4. ročník Trojkráľových pretekov v cezpoľnom behu. Za účasti 76 pretekárov z Česka a zo Slovenska. Preteky prebiehali podľa novej mapy Pezinok - Sever. Autorom tratí bol Matej Pilka. Výsledky: muži (2,5 km) - 1. Marian Dávidík, 2. František Libant, 3. Lukáš Barták (všetci Kobra Bratislava), ženy (2,5 km) - 1. Soňa Beržinská, 2. Veronika Vávrová (obe Kobra Bratislava), 3. Hana Bajtošová (Rapid Bratislava).

Program Kultúrneho centra

Január 2003 / Prečítané 2212 krát
Február 2003

Program kina v Dome kultúry

Január 2003 / Prečítané 1944 krát
Február 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Január 2003 / Prečítané 1867 krát
Február 2003

KONKURZ

Január 2003 / Prečítané 1964 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku vypisuje konkurz na voľné miesto pre odborných pracovníkov: - historika/čku - archeológa/ičku Podmienky do konkurzu: ukončené VŠ vzdelanie v príslušnom odbore, miesto je vhodné aj pre absolventov. Písomne zaslať profesionálny životopis do 31. januára 2003 na adresu: Malokarpatské múzeum, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok alebo na e-mail: muzeumpezinok@stonline.sk . Bližšie informácie na tel. 033/641 3347.

Kartársky turnaj

jm / Január 2003 / Prečítané 1981 krát
Miestna organizácia HZD vo Vinosadoch usporiada 22. februára o 10.00 hod. v telocvični ZŠ kartársky (šnopsový) turnaj. Bude sa hrať o hodnotné ceny - mobil, mikrovlnnú rúru, darčekový kôš a iné.

Z osláv na chirurgiu

Január 2003 / Prečítané 1960 krát
Na neodbornú manipuláciu s výbušninou - megapirátom, počas silvestrovských osláv doplatil 32-ročný Pezinčan, ktorý utrpel vážne zranenie na ruke. Skončil v rukách bratislavských chirurgov a aj napriek ich snahe, mu na manipuláciu s naoko "bezpečnou" pyrotechnikou zostanú trvalé následky.

PRIPRAVUJÚ ZRUŠENIE OKRESNÝCH ÚRADOV

Január 2003 / Prečítané 1969 krát
Minister vnútra Vladimír Palko informoval novinárov, že vládny splnomocnenec pre reformu verejnej správy Viktor Nižňanský dostal úlohu pripraviť potrebné legislatívne zmeny na zrušenie okresných úradov k 1. januáru 2004.