V okrese a Pezinku vyhrala SDKÚ

September 2002 / Prečítané 2262 krát
Víťazom parlamentných volieb v SR, ktoré sa uskutočnili v dňoch 20. a 21. septembra, sa stalo HZDS s 19,50 percenta, druhá bola SDKÚ 15,09 percenta, tretí Smer 13,46 percenta, ďalej SMK 11,16 percenta, KDH 8,25 percenta, ANO 8,01 percenta, KSS 6,32 percenta.

Hlavná cena festivalu Vištučanke

September 2002 / Prečítané 2143 krát
V poslednú augustovú nedeľu sa uskutočnil II. medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb pod názvom Dychovky v preši. Na súťažnej časti sa zúčastnilo šesť hudieb, štyri zo Slovenska (Minciar z Kremnice, Maguranka z Kanianky, Vištučanka z Vištuka, Cajlané z Pezinka) a dve zo zahraničia (Kotáranka z Lužnej, ČR a Újfalusi Fúvós Zemekar, Maďarsko). Hosťom podujatia bola moravská Tufaranka.

Príspevok k rozvoju cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / September 2002 / Prečítané 2157 krát
Už niekoľko týždňov vopred avizovali miestne médiá a reklamné nosiče prekvapenie pre mesto Pezinok zo strany firmy Orange. K odhaleniu tohto tajomstva došlo vo štvrtok 12. septembra pred Informačným centrom v Pezinku, kde riaditeľ spomínanej firmy Pavol Lančarič odovzdal primátorovi mesta Ivanovi Pesselovi desať bicyklov ako príspevok k rozvoju miestneho cestovného ruchu.

Dve medaily z majstrostiev sveta

September 2002 / Prečítané 2395 krát
Slovenská reprezentantka v rádioorientačnom behu Ľubica Toporová (píšeme o nej aj na 10. strane) dosiahla v uplynulých dňoch ďalší vynikajúci úspech. Na majstrovstvách sveta v Tatranských Matliaroch sa umiestnila v ženskej kategórii za účasti 31 pretekárok na skvelom druhom mieste a získala pre Slovensko striebornú medailu.

Kampaň Za čistejší Pezinok pred štartom

Ing. Eva Lupová / September 2002 / Prečítané 2235 krát
Prípravné práce iniciátorov kampane - Mesta Pezinok, Komunitnej nadácie REVIA a skupiny dobrovoľníkov reprezentujúcich vyše dvadsať miestnych subjektov vyvrcholili v septembri spracovaním konečného projektu a výberom loga so sloganom.

Redakčná rada stanovila podmienky na prezentáciu kandidátov

September 2002 / Prečítané 2191 krát
Redakčná rada Pezinčana na svojom septembrovom zasadnutí sa zaoberala prípravou volebnej kampane k voľbám do samosprávnych orgánov, ktoré sa uskutočnia 6. a 7. decembra 2002. S cieľom utvoriť rovnaké podmienky na prezentáciu kandidátov na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v mesačníku Pezinčan rozhodla takto:

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / September 2002 / Prečítané 2318 krát
- na prenájom nebytových priestorov v zrekonštruovanej Starej radnici na ulici M.R. Štefánika č. 1 v Pezinku, s predpokladaným termínom začatia nájmu dňom 1.11. 2002 (definitívny termín začatia nájmu bude daný momentom odovzdania Starej radnice do užívania po jej rekonštrukcii).

Gesto solidarity

Ing. Eva Lupová / September 2002 / Prečítané 2206 krát
Mestská rada na svojom zasadnutí 5. septembra odsúhlasila finančný príspevok po 20 tisíc Sk dvom obciam Devín a Devínska Nová Ves. Prostriedky sú prejavom pomoci nášho mesta pri odstraňovaní následkov augustových povodní v uvedenej lokalite.

KTO ŽIJE V PEZINKU

September 2002 / Prečítané 2259 krát
V Pezinku okrem Slovákov, ktorých tu trvale býva 20347 (96,5 percent) žije 256 obyvateľov národnosti českej, 110 maďarskej, 23 moravskej, 21 nemeckej, 15 rusínskej, 13 ruskej, 9 rómskej, 6 bulharskej, 3 srbskej, 2 poľskej a 1 chorvátskej. Vyplynulo to z údajov posledného sčítania obyvateľstva.

Poďakovanie

Karol Votava / September 2002 / Prečítané 2227 krát
Touto cestou sa chceme poďakovať viceprimátorovi Oliverovi Solgovi za bezodkladné riešenie znečisťovania prostredia vytekajúcou žumpou vlastníka Krajský súd Bratislava v lokalite Slnečné údolie. Svojim profesionálnym prístupom danú vec vyriešil bez zdĺhavého byrokratického konania, ktorého často bývame svedkami. Prajeme mu veľa zdravia a pracovných úspechov.

Navštívili nás

September 2002 / Prečítané 2201 krát
# 15.8. rokoval primátor so zástupcami Hypernovy o možnostiach realizácie výstavby supermarketu v meste; # 17.8. uskutočnil primátor jubilejný sobáš pri príležitosti 55. výročia svadby manželov Kurucových; # 26.8. rokoval primátor s Ing. Stranovským o postupe prác na projekte kanalizácie a ČOV v Grinave;

Navštívili sme

September 2002 / Prečítané 2168 krát
# 16.8. rokoval primátor na Krajskom úrade v Bratislave ohľadne aktualizácie územného plánu; # 21.8. sa zúčastnil zástupca primátora Oliver Solga na besede o EÚ v Kresťanskom dome; # 28.8. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na celomestských oslavách 58. výročia SNP a 10. výročia Dňa ústavy;

Pripomenuli si výročie SNP

September 2002 / Prečítané 2341 krát
Predstavitelia mesta a okresu, členovia MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a niektorých politických strán sa zúčastnili 28. augusta na slávnostnom spomienkovom stretnutí pri príležitosti 58. výročia Slovenského národného povstania.

Najkrajšia kvetinová výzdoba

Ing. Eva Lupová / September 2002 / Prečítané 2235 krát
Aj keď nik nepochybuje, že starostlivosť človeka o prostredie, v ktorom žije je výsledkom jeho vnútorného presvedčenia a najlepšou odmenou je preň dobrý pocit, určite každému dobre padnú prejavy uznania aj od okolia. Preto mesto Pezinok organizuje už niekoľko rokov súťaž o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu.

OTVÁRALI NOVÚ SEZÓNU

Milan Oravec / September 2002 / Prečítané 2284 krát
Združenie Malokarpatskej vínnej cesty so sídlom v Pezinku, Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok, Mesto Svätý Jur a vinohradnícke a vinárske spolky z nášho regiónu usporiadali 7. septembra slávnostné otvorenie sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste.

Voľby do miestnej samosprávy

September 2002 / Prečítané 2108 krát
Predseda Národnej rady SR Jozef Migaš vyhlásil termín volieb poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a starostov obcí a primátorov miest. Voľby budú dvojdňové a uskutočnia sa v termíne 6. a 7. decembra 2002. Bližšie o voľbách do miestnej samosprávy budeme informovať v budúcich číslach.

VINOBRANIE V MODRE

redakcia / September 2002 / Prečítané 5143 krát
Ako sme už v minulom čísle podrobnejšie informovali, v dňoch 27. - 29. septembra sa uskutočnia v susednej Modre tradičné oberačkové slávnosti - VINOBRANIE 2002.

Baníci na Salamandri

Ing. Eva Lupová / September 2002 / Prečítané 2113 krát
Tento rok druhýkrát sa zúčastnila delegácia z nášho mesta na Festivale baníckych miest a obcí spojenom so slávnosťami Salamander, ktoré sa konali 13. - 14. septembra v Banskej Štiavnici.

Hospodárenie mesta

September 2002 / Prečítané 2180 krát
Mestské zastupiteľstvo sa v septembri zaoberalo plnením rozpočtu mesta za I. polrok 2002. V príjmovej časti bolo plnenie 71 209 tisíc Sk, čo predstavuje 52 percent plánovaných ročných príjmov. Vo výdavkovej časti boli čerpané prostriedky v sume 60 878 tisíc Sk, t.j. 45 percent. Správu o hospodárení mesta poslanci zobrali na vedomie bez pripomienok.

Kedy vyjde PEZINČAN

redakcia / September 2002 / Prečítané 2292 krát
Na žiadosť čitateľov uverejňujeme termíny vydaní Pezinčana do konca roku: 25. októbra (uzávierka 16.10.) 29. novembra (uzávierka 20.11.) 20. decembra (uzávierka 11.12.) Rozvoz na dostribučné miesta sa uskutočňuje v čase od 10.00 do 12.30 hod.

Pani Brigita má 101

September 2002 / Prečítané 2228 krát
Nebýva zvykom, že po roku sledujeme vek našich spoluobčanov, ale v tomto prípade robíme výnimku. Pani Brigita Čechová je najstaršou občiankou Pezinka, v minulom roku oslavovala okrúhlu storočnicu, tento rok to bude 10. októbra o rok viac.

VÝBEROVÉ KONANIE

September 2002 / Prečítané 2050 krát
v zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. a 25. októbra 2002.

Klub priateľov rozhľadne

Milan Ružek / September 2002 / Prečítané 2279 krát
V nedeľu 13. októbra o 11. hodine sa uskutoční stretnutie pripravovaného Klubu priateľov turistickej rozhľadne na Veľkej homoli (709,2 m).

Z celého srdca Vám ďakujem

Lajo Slimák / September 2002 / Prečítané 2232 krát
Je to už vyše roka, čo sa mi stala nehoda s dosť vážnym zranením a následnou dlhodobou rehabilitáciou. Človeku v takých chvíľach všeličo prebehne hlavou a asi nikomu netreba vysvetľovať, že sú to chvíle jedny z najťažších.

Podnik bytových služieb Pezinok reaguje na anonymný leták

Severín Sandtner / September 2002 / Prečítané 2703 krát
Po vyúčtovaní služieb spojených s užívaním bytov za rok 2001, ktoré spracoval a rozposlal správca bytov Podnik bytových služieb s.r.o. Pezinok v máji 2002, sa na sídliskách 1. mája a Za hradbami šíril leták anonyma, v texte ktorého bol dodávateľ tepla Podnik bytových služieb s.r.o. Pezinok obvinený z toho, že doplatky za teplo boli spôsobené tým, že v cene tepla za rok 2001 bola skrytá aj spotreba vody a tepla krytej plavárne v Pezinku na Komenského ul. 27.

Pezinský strapec v spoločenskom tanci

September 2002 / Prečítané 2273 krát
V sobotu 12. októbra sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku 28. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenských tancoch PEZINSKÝ STRAPEC. Organizátori tentoraz pozvali tanečníkov z Rakúska, Slovinska, Poľska, Maďarska, Česka a Slovinska. V domácej a medzinárodnej súťaži bude štartovať asi 70 tanečných párov. Domáca súťaž sa začína o 10. hodine, medzinárodná - predkolá o 15. hodine. Galaprogram pre verejnosť, za účasti najlepších tanečných párov, sa začne o 18. hod.

CENA REKTORA SPU pezinskému vínu

September 2002 / Prečítané 2163 krát
O tom, že pezinské vína majú vynikajúcu kvalitu svedčí aj úspech našich vinárov na Agrovíne 2002. Svätovavrinecké výrobcu VPS s.r.o. Pavelka - Sobolič získalo Cenu rektora SPU ako najlepšie víno z úrody ročníka 2001. Vína tohto výrobcu - Svätovavrinecké, r. 2001 a Cabernet Sauvignon, barrique, neskorý zber 2000, získali zlaté medaily.

Čo bude v rozostavanom objekte pri Psychia- trickej nemocnici?

September 2002 / Prečítané 2172 krát
V súvislosti s privatizáciou Polikliniky Pezinok a jej prechodom do vlastníctva mesta, zostáva nedoriešená otázka, čo s rozostavaným objektom pri Psychiatrickej liečebni, ktorý bol po zrušení OÚNZ v správe Polikliniky Pezinok.

Ako je to s nedokončenou stavbou na sídlisku Sever?

September 2002 / Prečítané 2256 krát
V rámci občianskej vybavenosti sa budovalo zo štátnych prostriedkov na sídlisku Sever obchodné stredisko, ktoré je nedokončené. Rozostavaný objekt bol majetkom štátu, ktorý ho predal jednej súkromnej košickej firme. Dlhý čas sa so stavbou nič nedialo, až sa začala rozpadávať a ohrozovať najmä deti, ktoré sa tu voľne pohybovali.

Začala sa výstavba novej športovej haly

September 2002 / Prečítané 2279 krát
Na ulici 1. mája sa začala v júli výstavba novej športovej haly pre džudo i ďalšie športy ako zápasenie, bojové umenia a iné. Výstavba sa skončí pravdepodobne v septembri budúceho roku.

Leto v prírodnom Kine

Timotej Matiaško / September 2002 / Prečítané 2032 krát
Sezóna v prírodnom kine je za nami. Pri tom stave "amfíku", v akom sme ponúkali návštevníkom filmové predstavenia, sme prekvapení, že filmy videlo o 217 návštevníkov viac ako v roku 2001.

Leto v prírodnom Kine

Timotej Matiaško / September 2002 / Prečítané 2109 krát
Sezóna v prírodnom kine je za nami. Pri tom stave "amfíku", v akom sme ponúkali návštevníkom filmové predstavenia, sme prekvapení, že filmy videlo o 217 návštevníkov viac ako v roku 2001.

Pre záujemcov o vesmír

ľd / September 2002 / Prečítané 2220 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2002/2003 astronomický krúžok a SCI-FI krúžok. Je určený všetkým záujemcom o vesmír a mimozemské civilizácie pre deti i dospelých.

Výberové konanie

September 2002 / Prečítané 2238 krát
Stredné odborné učilište M.R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok v zmysle Zákona o verejnej službe vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho ekonomického úseku. Požadované je vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru a znalosť práce s PC. Prax v odbore je vítaná. Požadované doklady: overená fotokópia diplomu, profesijný životopis. Termín nástupu: 1.12. 2002. Žiadosti doručte osobne alebo poštou najneskôr do 21.10. 2002 na adresu školy.

Chvíle s ujom Augistnínom Štohlom

sr. Terézia Baroková / September 2002 / Prečítané 2189 krát
Dnes si už atmosféru totality nevieme dobre predstaviť. Pre tých, ktorí ju neprežili je úplne cudzia a aj my, ktorí sme v nej prežili väčšiu časť života sme radi, že môžeme na ňu zabudnúť. Jej tlak sme cítili už v škole. Môcť chodiť na náboženstvo bolo vlastne šťastie i odvaha. Rodičia i deti museli prekonať určité odsudzovanie prostredia i strach, že neskôr budú znášať neblahé dôsledky, ako napríklad, že sa deti nedostanú na strednú a už vôbec nie na vysokú školu.

Blahoželáme

September 2002 / Prečítané 2288 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spomíname

September 2002 / Prečítané 2497 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

September 2002 / Prečítané 2204 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

September 2002 / Prečítané 3758 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Vyhlásili výsledky súťaže mladých portrétistov

September 2002 / Prečítané 2440 krát
Dňa 5. septembra sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodnej výtvarnej súťaže mladých portrétistov v rámci podujatia POCTA KUPECKÉMU III. Zúčastnili sa na ňom primátor mesta Ivan Pessel, viceprimátor Oliver Solga, viacerí hostia a ocenení mladí výtvarníci.

OCENENÉ PRÁCE

September 2002 / Prečítané 2380 krát
Ocenení autori v rámci medzinárodnej výtvarnej súťaže mladých portrétistov Pocta Kupeckému III:

V literárnej súťaži žiakov a študentov O CENU PRIMÁTORA mesta Pezinok

September 2002 / Prečítané 2268 krát
Keď všetko stratíš Aj obľúbený deň Môžeš už len čakať, že príde sen Keď stratíš všetko Ba aj sen

Predstavujeme pezinské skupiny FEELME

jj / September 2002 / Prečítané 2371 krát
FEELME - asi najmladšia pezinská skupina, ktorej sa podarilo zviditeľniť. Trio v zložení Petter Bittner (bicie), Laco Vyberal (basgitara) a Tomáš Vyberal (6 a 7-strunová gitara) sa orientuje na filmovú hudbu, tak, ako to naznačuje i slovná hračka v názve.

Výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / September 2002 / Prečítané 2220 krát
V čísle 4 občasníka občianskeho združenia Prevencia AD V zdravom meste zo 16.6. 2002 sa autor článku Jaroslav Pavlovič zaoberá aktualizáciou územného plánu mesta (ÚPN). Veľmi nedôstojným spôsobom obviňuje poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) a primátora mesta, že v aktualizácii sú navrhované také zmeny, ktoré sú proti občanom - citujem:

O živote židov

Ing. Eva Lupová / September 2002 / Prečítané 2330 krát
Obsahom predposlednej tohtoročnej vychádzky po pamätihodnostiach nášho mesta budú osobitosti charakteru a podmienky života židov v Pezinku. S prednáškou na túto tému vystúpi Mgr. Jozef Motešický z Malokarpatského múzea. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 3. októbra 2002 o 16.00 hod. v expozícii múzea.

Turistický Pezinok: MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Jana Kipsová / September 2002 / Prečítané 2319 krát
Pezinok má bohatú tradíciu. Sú tu viaceré vzácne pamiatky. Popri vinárstve je známy bohatými kultúrnymi tradíciami, konajú sa tu pravidelne podujatia nadregionálneho významu. Máme teda čo turistom ponúknuť. Keďže Pezinčana číta, aj vďaka internetu, veľa ľudí u nás i v zahraničí, pripravili sme pre nich rubriku Turistický Pezinok, v ktorej im chceme postupne predstaviť všetky pozoruhodnosti nášho mesta a zároveň ich pozvať na jeho návštevu.

Trener Ľ. Urban o šanciach Slovakofarmy

Milan Oravec / September 2002 / Prečítané 2183 krát
V týchto dňoch sa začínajú basketbalové súťaže seniorov, v ktorých štartuje slovenský šampión Slovakofarma Pezinok. O jeho šanciach sme sa porozprávali s trénerom Ľubomírom Urbanom

Ľubica Toporová sa po dvoch rokoch vrátila k behu

Milan Oravec / September 2002 / Prečítané 2719 krát
Majsterka sveta v rádioorientačnom behu z roku 1997 Ľubica Toporová, sa po dvoch rokoch opäť vrátila k svojmu obľúbenému športu. Jej pretekársky výpadok zapríčinilo tehotenstvo a nasledujúca starostlivosť o syna. Aj keď, dnes už 17-mesačný Matúš, mladú mamičku náležite zamestnáva, vďaka pomoci priateľov už mohla začať súťažiť.

Generačná výmena hráčok v tíme VTC

September 2002 / Prečítané 3803 krát
Hovoríme s prezidentom klubu a trénerom extraligových volejbalistiek Ľubom Stražayom V minulom súťažnom ročníku pe-zinské volejbalistky skončili v extralige žien na 7. mieste. S týtmto umiestnením v klube neboli spokojní, rozhodne ambície družstva boli väčšie. Všetky plány zmarili zranenia hráčok, ku ktorým došlo mimo palubovky.

Turnaj šampiónov

September 2002 / Prečítané 2261 krát
V dňoch 27. - 29. septembra sa uskutoční v športových halách SOU a VTC na Komenského ulici medzinárodný volejbalový turnaj žien PE-ZINSKÝ STRAPEC. Tradičné podujatie možno v tomto roku nazvať turnajom šampiónov. Organizátorom z VTC Pezinok sa totiž podaril husársky kúsok, zabezpečili účasť piatich majstrov európskych krajín.

Mezierová tretia

September 2002 / Prečítané 2292 krát
Na Majstrovstvách Slovenska v streľbe v brokových disciplínach v Trnave v kategórii ženy - trap sa Pezinčanka Jana Mezeiová umiestnila na treťom mieste.

Prídte si oddýchnuť

September 2002 / Prečítané 2082 krát
Pozývame vás do klubu seniorov tanečníkov. Ak máte chuť oddýchnuť si od každodenného stresu. Stretnutia sú každý štvrtok od 19.00 hod. v Dome kultúry.

Program Kultúrneho centra

September 2002 / Prečítané 2161 krát
Október 2002

Program kina v Dome kultúry

September 2002 / Prečítané 2217 krát
Október 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

September 2002 / Prečítané 2139 krát
Október 2002

Kedy na basketbal a volejbal

September 2002 / Prečítané 2235 krát
KEDY NA BASKETBAL Základná časť 28.9. Levice - Pezinok 5.10. Pezinok - Inter 12.10. Svit - Pezinok