MDD

Milan Oravec / Jún 2002 / Prečítané 2297 krát
Aj v tomto roku organizátori celomestského Dňa detí pripravili pre najmenších podujatie s množstvom súťaží, kultúrnych vystúpení, ukážok a rôznych atraktivít.

Pezinčan najsledovanejším médiom

redakcia / Jún 2002 / Prečítané 3824 krát
Z iniciatívy miestnych médií a Mestského úradu v Pezinku sa uskutočnil v máji 2002 prieskum sledovanosti miestnych médií a názorov občanov na ich úroveň.

Siemens vstupuje do tepelného hospodárstva

Jún 2002 / Prečítané 2225 krát
Mestské zastupiteľstvo po zrušení grantu Európskej únie sa rozhodlo vypísať výberové konanie na vstup strategického partnera do tepelného hospodárstva. Výberová komisia spomedzi uchádzačov vybrala firmu Siemens, ktorá ponúkla najvýhodnejší projekt.

Baníci u primátora

Ing. Eva Lupová / Jún 2002 / Prečítané 2254 krát
So zámerom pripomenúť si slávnu banícku minulosť Pezinka pozval primátor Ivan Pessel na stretnutie bývalých baníkov a priateľov tohoto tradičného pezinského remesla. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 663. výročia prvej písomnej správy o dolovaní drahých kovov v chotári Pezinka v stredu 26. júna v obradnej sieni Mestského úradu. Prítomní prevzali od predstaviteľa mesta pamätný list na túto milú udalosť, ktorá sa už stáva tradičnou.

Dni Mosonmagyaróváru

Jún 2002 / Prečítané 2191 krát
V dňoch 15. - 21. júna sa uskutočnil v Pezinku Týždeň Mosonmagyaróváru. Prezentácia partnerského mesta sa konala po minuloročnom predstavení Pezinka v Maďarsku. Podobne ako my, aj naši maďarskí priatelia ponúkli recipročne zaujímavé programy - vystúpenia amatérskych súborov, výtvarníkov, fotografov, športové súťaže, stretnutia predstaviteľov a dôchodcov oboch miest.

Prehliadky pamiatok v centre mesta

Ing. Eva Lupová / Jún 2002 / Prečítané 2273 krát
Počas prázdnin každý štvrtok Mesto Pezinok organizuje pre obyvateľov i návštevníkov vychádzky po pamätihodnostiach. Pod vedením mestského sprievodcu sa záujemcovia zoznámia s pozoruhodnosťami centra mesta. Prvá prehliadka sa uskutoční 4. júla, zraz je o 16. hod. pred Informačným centrom na Radničnom námestí. Účasť je bezplatná. Podujatie je súčasťou aktivít orientovaných na podporu cestovného ruchu v Pezinku. Ďalšie vychádzky budú 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8. a 29.8.

Prechod kompetencií v sociálnej oblasti

Jún 2002 / Prečítané 2328 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku prejavilo vážny záujem o získanie kompetencií od štátu v oblasti sociálnych vecí, pokiaľ ide o Stanice opatrovateľskej služby a Penzión - dom dôchodcov.

Rekonštrukcia plynovodu na Hrnčiarskej

Jún 2002 / Prečítané 2259 krát
V investorstve Slovenského plynárenského priemyslu sa robí na Hrnčiarskej ulici rekonštrukcia plynovodu v dĺžke 860 m so 78 prípojkami. Dôvodom investície sú časté havárie a značný únik plynu z potrubia. Termín ukončenia rekonštrukčných prác je 15. november 2002. Dodávateľom stavby je pezinská firma Gazmon.

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA

Ing. Ivan Pessel / Jún 2002 / Prečítané 2274 krát
Vážení a milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som vám pred začiatkom letnej sezóny zaželal pekné prázdniny a dovolenky. Verím, že letné mesiace vám prinesú veľa pekných zážitkov a že vo voľných chvíľach načerpáte veľa síl do ďalšej práce.

Za čistejší PEZINOK

Ing. Eva Lupová / Jún 2002 / Prečítané 2265 krát
V májovom čísle sme uverejnili informáciu o rodiacej sa kampani orientovanej na aktivity Za čistejší Pezinok. Táto myšlienka oslovila pätnásť subjektov (občianske združenia, samosprávy, kultúrne inštitúcie, školy), ktoré sa zúčastnili na doterajších štyroch stretnutiach.

Výberové konanie

Jún 2002 / Prečítané 2522 krát
Podnik bytových služieb, s.r.o., Obrancov mieru 51, Pezinok vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytového priestoru v prevádzke Krytá plaváreň - Pezinok, Komenského 27 s termínom začatia nájmu od 1.9. 2002 a podmienkou zachovania predmetu činnosti v týchto priestoroch. Priestory sú určené na rehabilitácie, masáže, sauny, vodoliečbu.

Navštívili nás

Ing. Eva Lupová / Jún 2002 / Prečítané 2165 krát
# 20.5. rokoval primátor Ivan Pessel s p. Klamom ohľadne zberne surovín na Rozálke; # 20.5. rokoval primátor s MUDr. Pavlom Poláčkom z TJ Sokol, oddiel orientačného behu o situácii v TJ; # 22.5. rokoval primátor so zástupcami BK Slovakofarma ohľadne mládežníckeho basketbalu;

Navštívili sme

Ing. Eva Lupová / Jún 2002 / Prečítané 2134 krát
# 20.5. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na zasadnutí dozornej rady Podniku bytových služieb; # 20.5. prednosta Mestského úradu Ladislav Šafár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní Jánskeho plakiet viacnásobným darcom krvi; # 24.5. sa zúčastnil zástupca primátora v Malokarpatskom múzeu na sviatku sv. Urbana;

Mestské ocenenia jednotlivcom a kolektívom

Jún 2002 / Prečítané 2352 krát
V Historickej sále v Zámku sa uskutočnil 14. júna slávnostný akt udeľovania mestských ocenení jednotlivcom a kolektívom. Mestské zastupiteľstvo a primátor Pezinka ocenili v tomto roku 16 občanov a dva kolektívy. Na udeľovaní cien boli prítomní poslanci MsZ a ďalší pozvaní hostia. Ocenenia z rúk primátora prevzali:

Vyhodnotenie prieskumu sledovanosti miestnych médií

Jún 2002 / Prečítané 2228 krát
Tri najsledovanejšie médiá v Pezinku, pokiaľ ide o hlavný zdroj informácií v meste, sú Pezinčan (sleduje ho 80 zo 100 vybraných respondentov), TV Pezinok s.r.o. (62) a Pezinsko (50).

NOVÁ BANKA

Jún 2002 / Prečítané 2258 krát
V minulom čísle sme priniesli informáciu, že v našom meste má svoje zastúpenie sedem bánk. Po 7. júni to už nie je pravda, pretože v tento deň otvorila v Pezinku svoju pobočku ďalšia - UNIBANKA. Jej sídlo je v novopostavenej budove v centre mesta na Holubyho ulici.

Dôchodky v skorších termínoch

ak / Jún 2002 / Prečítané 2291 krát
Sociálna poisťovňa vzhľadom na skutočnosť, že deň 5. júl je dňom štátneho sviatku a 6. júl dňom pracovného voľna mení termíny výplaty dôchodkov: - dôchodky splatné 4. júla 2002 budú vyplatené o deň skôr, teda 3. júla 2002; - dôchodky splatné 6. júla 2002 budú vyplatené 4. júla, teda o dva dni skôr.

NOVÁ BUDOVA

Jún 2002 / Prečítané 2224 krát
Centrum mesta v týchto dňoch skrášlila nová budova, ktorej investorom je súkromný podnikateľský subjekt.

Kontroly v pohostinných zariadeniach

Jún 2002 / Prečítané 2251 krát
Začiatkom júna sa uskutočnila kontrola v pezinských reštauračných pohostinských zariadeniach, zameraná na dodržiavanie času predaja a nočného pokoja. Poverení pracovníci mesta navštívili jedenásť prevádzok, v štyroch zistili tieto nedostatky:

Vyhodnotili literárnu súťaž

Jún 2002 / Prečítané 2272 krát
Odborná komisia v zložení PaedDr. René Bílik, CSc. (predseda), Magdaléna Steinerová, PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc. a Daniela Debnárová (za KC), vyhodnotila X. ročník Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok. Žiacke práce - PRÓZA

Výhercovia súťaže v triedení odpadu

OZ Prevencia AD / Jún 2002 / Prečítané 2298 krát
V máji prebehla v Pezinku súťaž v triedení komunálneho odpadu. Dvojice vyškolených mladých aktivistov Občianskeho združenia Prevencia AD (Ľubo Tuleja - Martin Kopecký, Zuzana Zifcsáková - Monika Sabolová, Katarína Koláriková - Ľudmila Krasňanská, Dušan Doktorík - Adam Repa) navštívili 700 domácností a skontrolovali 513 domácností. Ukázalo sa, že tí, ktorí odpad triedia, robia to veľmi dobre, až výborne.

Boleslavan o Ad Una Corda

Jún 2002 / Prečítané 2207 krát
Júnové číslo mesačníka Boleslavan prinieslo informáciu o účinkovaní mladoboleslavského zboru Trio Profundo na tohtoročnom festivale chrámových zborov Ad Una Corda v Pezinku.

Senzačný triumf na európskom šampionáte, Prvé víťazstvo Janky Mezeiovej má cenu zlata

Jún 2002 / Prečítané 2283 krát
Otca vždy obdivovala, že vie strieľať a môže sa zúčastňovať na poľovníckych súťažiach. Sľúbil jej, že ju raz zoberie na strelnicu. Stalo sa to minulý rok, bol to darček k jej narodeninám.

Víťazi celomestskej speváckej súťaže

Jún 2002 / Prečítané 2373 krát
Celomestská spevácka súťaž Pezinok spieva - spievajte s nami sa uskutočnila v Dome kultúry v prvú júnovú nedeľu. Zúčastnilo sa na nej 24 amatérskych spevákov v šiestich kategóriach.

Dočasné rozšírenie stránkových hodín

at / Jún 2002 / Prečítané 2392 krát
V súvislosti so skončením platnosti vodičských preukazov vydaných do 31.12. 1992 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku oznamuje občanom, že si ich môžu vymeniť okrem stránkových hodín aj v utorok a vo štvrtok. Kolky sa v budove OR PZ v Pezinku počas týchto dní nepredávajú!

REGISTRÁCIA VINOHRADOV

Jún 2002 / Prečítané 2999 krát
V rámci prebiehajúcich rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou (EÚ) o vstupe SR do EÚ je potrebné podľa platnej legislatívy vykonať novú registráciu vinohradov a vytvoriť vinohradnícke registre vo vinohradníckych obciach do 30.6. 2003. Mesto Pezinok je vinohradníckou obcou.

Objasnené krádeže

at / Jún 2002 / Prečítané 2366 krát
Z trestného činu krádeže je podozrivý v minulosti už trestaný Marek S. (26) z Pezinka. Tento sa na začiatku tohto roku vlámal do vozidla Škoda Felícia, ktoré bolo zaparkované pred bytovkou v Pezinku na ulici Obrancov mieru.

PODVODNÍCI V AKCII

at / Jún 2002 / Prečítané 2297 krát
Do rodinného domu na Myslenickej ulici v Pezinku, kde býva 77-ročná žena, prišli 24. mája v odpoludňajších hodinách dve neznáme osoby (muž a žena), ktoré pod zámienkou výhry vošli do bytu a ukazovali jej vázu, ktorú vraj vyhrala. Po ich odchode dotyčná občianka zistila, že jej chýbajú peniaze v hotovosti v sume 50 tisíc korún.

Kriminálna polícia pátra

at / Jún 2002 / Prečítané 4022 krát
Žiadame občanov o pomoc a spoluprácu pri pátraní po hľadaných osobách: Jozef HUPKA, nar. 8. 3. 1958, trvale bytom Pezinok, Bystrická 22 (podozrivý z páchania majetkovej trestnej činnosti)

O CESTOVNOM RUCHU

Ing. Eva Lupová / Jún 2002 / Prečítané 2259 krát
Vo štvrtok 28. júna sa na Mestskom úrade v Pezinku uskutočnilo stretnutie subjektov cestovného ruchu, ktorého cieľom bola vzájomná výmena informácií pred začínajúcou sa letnou sezónou. K obsahu podujatia sa vrátime v júlovom čísle.

Pezinok aj v ZMOSe

Jún 2002 / Prečítané 2224 krát
Mesto Pezinok sa 4. júna stalo popri členstve v Únii miest, aj členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Členstvo v tejto organizácii, ktorá reprezentuje tisíce miest a obcí SR, predtým schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku.

Hradné slávnosti až v októbri

pf / Jún 2002 / Prečítané 2199 krát
V minulom čísle sme uverejnili správu o júnovom termíne 1. roční- Hradných slávností v Pezinku. Podujatie sa napokon v oznámenom termíne nekonalo, nakoľko organizátori sa rozhodli, že ho pripravia až na október. Bližšie informácie prinesieme v septembrovom čísle.

Nové objavy v lokalite pri tehelni

Milan Oravec / Jún 2002 / Prečítané 2311 krát
V novej lokalite pri tehelni pokračuje archeologický výskum, ktorý je súčasťou rozsiahlejších prieskumov v katastri mesta. Ich súčasťou boli aj bádania pri kameňolome a pri Psychiatrickej liečebni. Všetky tieto náleziská pomáhajú objasňovať dávnejšiu históriu mesta.

Pripomíname si nedožité sedemdesiatiny J. Štohla

Jún 2002 / Prečítané 2268 krát
Dňa 25. apríla 2002 Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave uskutočnilo slávnostný seminár, na ktorom si pripomenulo významné osobnosti vedeckej komunity, ktorých životná cesta bola spojená so SAV. Výsledky ich práce šírili dobré meno nielen doma, ale aj vo svete. Významným podielom prispeli do pokladnice svetovej vedy.

BLAHOŽELÁME

Jún 2002 / Prečítané 2234 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

POĎAKOVANIE

Jún 2002 / Prečítané 2238 krát
Úprimne ďakujeme...

SPOMÍNAME

Jún 2002 / Prečítané 2319 krát
Spomienky na našich najbližších...

Výstava Hanúskovcov

Jún 2002 / Prečítané 2327 krát
V Múzeu SNR v Myjave bola 21. júna otvorená výstava - Folklórne festivaly v tvorbe keramikárov Márie a Oskára Hanuskovcov z Pezinka. Výstava potrvá do 30. júla.

Rokovali o spolupráci

Jún 2002 / Prečítané 2134 krát
Zástupcovia Armády Slovenskej republiky a Poľskej armády rokovali v dňoch 4. a 5. júna v Pezinku o vzájomnej spolupráci a pripravenosti slovenskej armády na vstup do NATO.

Spoločenská kronika

Jún 2002 / Prečítané 3385 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti...

Jubilejný 15 ročník CIBULÁKU

Peter Bittner / Jún 2002 / Prečítané 2553 krát
V dňoch 28. - 29. júna sa uskutoční v Pezinku medzinárodný divadelný festival CIBULÁK. Toto tradičné podujatie sa koná pätnástykrát. Divadlo Sklep (ČR) sa predstaví s pásmom Besídka v doprovode so živou kapelou. Vznik festivalu sa datuje od roku 1987, spočiatku ako prehliadka amatérskych súborov, neskôr (od roku 1993) sa prezentujú už aj divadlá fungujúce na profesionálnej úrovni. Atmosféra podujatia sa nesie v duchu netradičných žánrov.

Portrétoval prezidenta T.G. Masaryka

Peter Šoula / Jún 2002 / Prečítané 2226 krát
Bratislavská informačná služba usporiadala vlastivednú vychádzku po hroboch významných osobností pochovaných na Martinskom cintoríne v Bratislave - Ružinove.

V krajine totémových stĺpov

Jún 2002 / Prečítané 2357 krát
V Malokarpatskom múzeu si môžete ešte do konca júla pozrieť zaujímavú výstavu pod názvom V krajine totemových stĺpov. Výstava pozostáva z fotografií a predmetov pochádzajúcich zo štúdijnej cesty manželov Marty a Jána Botíkovcov za americkými Indiánmi.

PŠC jedenásty, GFC šiesty, Baník posledný

Jún 2002 / Prečítané 2412 krát
Tridsiatym kolom sa skončili v júni futbalové súťaže III. ligy Bratislava a IV. ligy Bratislava - B skupina. V oboch mal Pezinok zastúpenie - v prvej PŠC, v druhej GFC Grinava a Baník Pezinok. Treťoligový PŠC bol po jeseni v nezávideniahodnej situácii, s jedenástimi bodmi sa ocitol na dne tabuľky. Niektorí fanúšikovia zverencov Vladimíra Ženiša už zatracovali, ale tí sa pred odvetnou časťou zmobilizovali a urobili potrebný krok k záchrane.

Filip Polc druhý

Jún 2002 / Prečítané 2228 krát
Na nádvorí Bratislavského hradu a chodníčkoch v podhradí sa uskutočnili 12. júna preteky cyklistických zjazdárov na horských bicykloch. Trať prvého ročníka podujatia Red Bull City Walls, ktorej autorom bol Filip Polc, bola dlhá 1070 metrov s vyše 150 schodmi. Do finálových pretekov na dve kolá sa kvalifikovalo tridsať pretekárov, medzi ktorými bola aj desiatka najlepších svetových cyklistov. Zvíťazil Angličan Peat (1:39,76) pred Filipom POLCOM (1:41,17) a McCarrollom z Austrálie.

Džudisti Sokola vedú prvoligovú súťaž

Milan Oravec / Jún 2002 / Prečítané 2233 krát
Po 2. kole prvoligového turnaja družstiev džudistov sú pretekári 1. JC Sokol Pezinok s 18 bodmi a skóre 56:14 na prvom mieste pred Banskou Bystricou 18 b. (47:22), Martinom 10, PS Bratislava 8, Kolárovom 6 a Prešovom 0. Na druhom turnaji v Kolárove vyhrali Pezinčania všetky štyri súboje:

Karatisti v Pezinku

Jún 2002 / Prečítané 2272 krát
V sobotu 18. mája sa uskutočnili v pezinskej športovej hale na Holubyho ulici Majstrovstvá Slovenska seniorov v karate. Štartovalo 68 pretekárov z 18 oddielov.

Vznik mládežníckeho basketbalového klubu

RNDr. Ľubomír Blažek / Jún 2002 / Prečítané 2181 krát
Ako ďalej s mládežníckym basketbalom v Pezinku? Takéto a podobné otázky sa vynárajú po skončení uplynulej sezóny. Rodičia detí hrajúcich za mládežnícke družstvá BK Slovakofarma neboli spokojní s účinkovaním týchto družstiev, ich organizáciou ani vedením.

ZAZNAMENALI SME

Jún 2002 / Prečítané 2247 krát
* Umiestnenie pezinských karatistov na Slovak - Open v Bratislave za účasti siedmich krajín: 1. miesto - Zuzana Gregušová, kumite žiačky, 2. miesto - Svatava Špániková, kumite ženy, Ivan Marko, kumite muži, Michaela Kohútová, kumite dorastenky, 3. miesto - družstvo kumite dorastenky (Kohútová, Hupková, Gregušová). * Víťazom mestskej minifutbalovej ligy v uplynulom ročníku sa stalo mužstvo Pezinskej zmesi, ktoré vo finálovom súboji porazilo NŠK 1:0. V dueli o tretie miesto bol úspešný Džin tím, keď vyhral nad Ocko tímom 4:2.

Program Kultúrneho centra

Jún 2002 / Prečítané 2249 krát
Júl 2002

Program Amfiteáter

Jún 2002 / Prečítané 2456 krát
Júl 2002

TV PEZINOK

Peter Bittner / Jún 2002 / Prečítané 2654 krát
Jednotlivé programy Týždeň - spravodajsko-publicistická relácia magazínového typu, prinášajúca súhrn udalostí uplynulého týždňa. Téma - relácia vysielaná priamo zo štúdia, spojená s možnosťou divákov zapojiť sa svojimi otázkami do diskusie. TELEnoviny - denne aktualizované, graficky spracované videotextové informácie.

Juniáles u Hilára

Rada OZ Hilarko / Jún 2002 / Prečítané 2110 krát
Združenie občanov Na pomoc blížnemu svojmu HILARKO a Slovenský orol usporiadajú v nedeľu 30. júna v lokalite Sirková U Hilára BENEFIČNÝ JUNIÁLES. Podujatie, na ktoré vás srdečne pozývame, bude v čase od 14. do 21. hod. Bolo tam vždy veselo a príjemne, preto chceme tieto výlety za zábavou do našej krásnej prírody po 30 rokoch obnoviť. V ústrety nám vyšli a naše aktivity podporujú Pinelova nemocnica a Mesto Pezinok. Úpravu celého objektu brigádnicky vykonali niektorí ochotní spoluobčania, za čo im patrí naša vďaka.