SME MAJSTRI !

Máj 2002 / Prečítané 2142 krát
Po víťaznom finálovom zápase s Ruskom na majstrovstvách sveta vo Švédsku ovládol celé Slovensko doslova hokejový ošiaľ. Prvý titul v histórii samostatnej Slovenskej republiky oslavovali všade, nebolo to inak ani u nás v Pezinku.

Deti, 1. júna prídte do parku

Máj 2002 / Prečítané 2157 krát
Bohatý program pri príležitosti Dňa detí pripravili pre najmenších Centrum voľného času a Kultúrne centrum v Pezinku za prispenia sponzorov. Tradičné celomestské podujatie sa uskutoční v sobotu 1. júna od 14.00 hodiny v Zámockom parku.

Chrámová pieseň ovládla májový Pezinok

Máj 2002 / Prečítané 2183 krát
V prvý májový víkend bol Pezinok opäť dejiskom nádherného podujatia. Po dvoch rokoch sa tu konal - už po štvrtýkrát - medzinárodný festival chrámovej hudby AD UNA CORDA. Hlavní organizátori z rovnomenného občianskeho združenia, ktorí účasť zborov zabezpečovali, mali aj tentoraz šťastnú ruku pri výbere účinkujúcich zo Slovenska i zo zahraničia.

Týždeň Mosonmagyaróváru

Máj 2002 / Prečítané 2149 krát
V dňoch 15. - 21. júna sa uskutoční v našom meste Týždeň Mosonmagyaróváru. Partnerské mesto sa predstaví v Pezinku po našej minuloročnej prezentácii v Maďarsku.

DEŇ MLADEJ BOLESLAVI

Máj 2002 / Prečítané 2151 krát
V apríli sa uskutočnil v Pezinku Deň Mladej Boleslavi. So známym českým mestom máme priateľské partnerské kontakty od roku 1949. Z oficiálnej roviny medzi predstaviteľmi miest prerástli do osobných stretnutí občanov, členov spoločenských organizácií, škôl, dôchodcov. Z oficiálneho otvorenia Dňa Mladej Boleslavi a výstavy Pohľady a storočia v Dome kultúry v Pezinku.Veľmi úzke a časté sú kontakty medzi pracovníkmi kultúry.

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok

Máj 2002 / Prečítané 2079 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23. mája zobralo na vedomie bez pripomienok informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2002. V príjmovej časti bolo plnenie vo výške 27 793 tisíc Sk, t.j. 21 percent, vo výdavkovej 28 551 tisíc Sk, čo z ročného rozpočtu predstavuje 21 percent. Plnenie rozpočtu je priaznivé a vytvára dobré predpoklady na úspešné celoročné hospodárenie mesta.

UPOZORNENIE

Z. Hágerová / Máj 2002 / Prečítané 2079 krát
V zmysle zákona č. 453/2001, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2002 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. VZN nadobudlo účinnosť 1.4. 2002.

Mesto PEZINOK predá formou obchodnej verejnej súťaže

Máj 2002 / Prečítané 2239 krát
nehnuteľnosť v k.ú. Pezinok, na Hrnčiarskej ul. č. 58, kultúrnu pamiatku, t.j. dom súp. č. 2787 na parc. č. 4577/1, parc. č. 4577/1 o výmere 446 m2, zast. pl., zapísané na LV č. 4234 a parc. č. 4577/3 o výmere 334 m2, zast. pl. a nádvorie, zapísaná na LV č. 4576 v príslušnom spoluvlastníckom podiele.

Do letných prázdnin ešte dve zasadnutia

Máj 2002 / Prečítané 2174 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa zídu do letných prázdnin ešte dvakrát. V piatok 14. júna sa uskutoční slávnostné zasadnutie, na ktorom pri príležitosti 355. výročia povýšenia Pezinka na kráľovské mesto (1647) odovzdajú mestské ocenenia občanom, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v rôznych oblastiach ľudského snaženia a prispeli k rozvoju nášho mesta.

Navštívili nás

Máj 2002 / Prečítané 2204 krát
# 24.4. prijal zástupca primátora Oliver Solga hostí z partnerského mesta Mosonmagyaróvár; # 24.4. rokoval primátor Ivan Pessel s Milanom Valašíkom z Basketbalového klubu Slovakofarma o mládežníckom basketbale;

Navštívili sme

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 2043 krát
# 16.4. bol zástupca primátora v Prahe na výstave originálov pezinského rodáka Jána Kupeckého; # 19.4. sa zúčastnili primátor so svojim zástupcom na otvorení Vínnych trhov; # 21.4. sa zúčastnil primátor na Majstrovstvách Slovenska v jazde do vrchu;

Besedy na mestskom úrade

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 2231 krát
Už piaty rok po sebe žil Mestský úrad Pezinok Dňom otvorených dverí. Toto podujatie bolo aj v tomto roku príležitosťou zoznámiť sa bližšie s prácou miestnej samosprávy. Doobedie sa nieslo v znamení besied s odbornými pracovníkmi úradu, ktorí diskutovali s účastníkmi, najmä žiakmi pezinských škôl, o aktuálnych problémoch života v meste. Už tradične bol najväčší záujem o problematiku životného prostredia, separovaný zber, systém fungovania samosprávy, sociálne otázky, kultúrny život a hlavne prácu mestskej polície.

Polícia varuje: POZOR NA PODVODNÍKOV

Máj 2002 / Prečítané 1991 krát
V poslednom čase zaznamenávame nové rafinované aktivity podvodníkov. Vyberajú si starých ľudí, od ktorých pod rôznymi zámienkami lákajú peniaze. V evidencii kriminálnej polície je niekoľko takýchto prípadov aj z mesta Pezinok. V rodinnom dome na Slnečnej ulici navštívili 79-ročného muža neznáme osoby, ktoré boli vraj z poisťovne a sľubovali mu 120 tisíc korún, ak im dá najprv zálohu 2000 Sk.

Anketa o médiách

Máj 2002 / Prečítané 2235 krát
Mestský úrad Pezinok v spolupráci s redakciami miestnych časopisov Pezinčan, Pezinsko, Pezinský podnikateľ, Pezinské okno, Vidiečan a TV Pezinok pripravili anketu zameranú na zisťovanie sledovanosti miestnych médií a názorov občanov na ich úroveň. Získané údaje jednotlivé redakcie použijú na zlepšenie svojej práce.

VOĽBY do parlamentu v septembri

Máj 2002 / Prečítané 2122 krát
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Migaš pripravuje v súlade s volebným zákonom návrh termínu parlamentných volieb na dni piatok a sobotu 20. a 21. septembra.

Navštívili nás rytieri

Máj 2002 / Prečítané 2078 krát
Temer polovicu času zo svojho trojdňového pobytu (24.-26. mája) na Malokarpatskej vínnej ceste strávili rakúski rytieri vína v Pezinku. V rámci svojho pobytu sa zúčastnili na posedení pri svätom Urbanovi s vkladaním vína do archívu v Malokarpatskom múzeu (zároveň si pozreli aj expozíciu mesta), ďalej degustovali miestne vína vo Farskej pivnici, U Matyšáka a v Mestskej vinotéke a v Mestskej vinotéke, vyskúšali gastronomické špeciality v Zámockej vinárni a pozreli si historické pamiatky v centre mesta. Zvyšok programu im vyplnili svojou ponukou Rača, Svätý Jur, Modra, Limbach, Slovenský Grob a Viničné.

Počet bánk rastie

Máj 2002 / Prečítané 2327 krát
Počet bánk v našom meste stále rastie. Svoje zastúpenie v Pezinku má už sedem bánk. Okrem najdlhšie pôsobiacej Slovenskej sporiteľne sú to Všeobecná úverová banka, Tatra banka, Investičná a rozvojová banka, Prvá komunálná banka, Prvá stavebná sporiteľňa a Československá obchodná banka.

Hasiči v Rakúsku

Máj 2002 / Prečítané 1983 krát
V sobotu 4. mája v rakúskom partnerskom meste Neusiedl am See otvárali novú hasičskú zbrojnicu. Na slávnosti sa zúčastnili i predstavitelia Pezinka na čele s primátorom Ivanom Pesselom a štyridsiati dobrovoľní hasiči. Prítomný bol aj nový veliteľ Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Pezinku Emil Moťovský.

Nastalo čiastočné zlepšenie, ale k spokojnosti je ďaleko

Máj 2002 / Prečítané 2132 krát
V Pezinčanovi sme viackrát písali o lekárenskej službe v našom meste. Bolo to na podnet občanov, ktorí vyjadrovali nespokojnosť s tým, že lekárne boli v pracovných dňoch otvorené len do 18. hodiny a cez víkendy a sviatky zostávali zatvorené.

Aká je nová dohoda o službách v lekárňach?

MUDr. Irena Aulitisová / Máj 2002 / Prečítané 2295 krát
Opakovane boli občania informovaní v časopise Pezinčan o lekárskej službe prvej pomoci (LSPP) a o lekárenskej pohotovostnej službe (LPS). Od 1. januára 2002 je poskytovanie LSPP stabilizované pre celý náš okres na Poliklinike Pezinok. Bolo tak rozhodnuté po takmer ročnom diskutovaní, skúmaní a prísľuboch pomoci od kompetentných orgánov v Modre. Pretože prisľúbená pomoc nebola realizovaná, bolo potrebné rozhodnúť o zmene a vytvoriť jednu okresnú LSPP.

NA HODOCH V GRINAVE

Máj 2002 / Prečítané 2302 krát
Hody v tradičnej podobe - s kolotočmi, strelnicami, stánkami so suvenírmi a sladkosťami, pomaly v našom meste už vymizli. Pezinčania si ich vraj prepili (ešteže nám zostali veľkolepé Vinobrania), tradíciu uchovávali len na Cajle a v Grinave, ktoré boli predtým samostatnými obcami (Cajla do 1. januára 1948 a Myslenice teraz Grinava do júla 1975).

Bezvýsledný boj proti UPC

Petržalské noviny, SME, SITA / Máj 2002 / Prečítané 2132 krát
Ani telekomunikačný úrad ani rada pre vysielanie a retransmisiu nemôžu podľa platnej legislatívy bojovať proti UPC (prevádzkovateľovi káblovky). Telekomunikačný úrad SR (TÚ) nemá momentálne žiadne páky, ktorými by mohol spoločnosť UPC donútiť k zladeniu jej cenníka s vydaným regulačným opatrením.

Požiarne cvičenie

P. Ronec / Máj 2002 / Prečítané 2256 krát
Dobrovoľný požiarny zbor (DPZ) pri Strednom odbornom učilišti na Komenského ulici v Pezinku zorganizoval v spolupráci s vedením školy a Domova mládeže požiarne taktické cvičenie pre členov DPZ, žiakov a pedagogických pracovníkov. Žiaci si mohli samostatne vyskúšať hasenie požiaru ručnými hasiacimi prístrojmi a vodou. Súčasťou praktického cvičenia bola inštruktáž a premietnutie odborného filmu. Cvičenie bolo vhodnou previerkou schopností žiakov a pedagogických pracovníkov učilišťa pri hasení malého požiaru.

Odovzdali do užívania turistickú rozhľadňu

Milan Oravec / Máj 2002 / Prečítané 2245 krát
V nedeľu 19. mája sa uskutočnila slávnosť odovzdania turistickej rozhľadne na Veľkej homoli verejnosti. Zúčastnili sa na nej primátori Pezinka, Modry, všetci zainteresovaní na výstavbe, brigádnici, prispievatelia, sponzori a stovky občanov a turistov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Ocenili viacnásobných darcov krvi

Máj 2002 / Prečítané 2518 krát
Dňa 20. mája sa uskutočnilo v obradnej sieni mestského úradu ocenenie päťdesiatich bezpríspevkových darcov krvi z okresu Pezinok. Viacnásobní darcovia dostali Jánskeho plaketu a malý upomienkový darček.

Čo sa zmení v skládkovaní odpadov

Máj 2002 / Prečítané 2190 krát
O skládke odpadov v starej jame v tehelni sa toho v posledných rokoch nahovorilo a napísalo ozaj veľa. Skládka je terčom kritiky občanov i aktivistov občianskych združení, ktorí poukazujú na jej škodlivosť a žiadajú, aby sa jej prevádzka urýchlene zastavila. Takéto skladovanie odpadov nezodpovedá už ekologickým podmienkam, ktoré stanovuje nový zákon o odpadoch, platný od minulého roku.

Budeme mať menej poslancov

Máj 2002 / Prečítané 2127 krát
V decembri t. r. sa majú uskutočniť na Slovensku komunálne voľby. Podľa nového volebného zákona mestá s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000 by mali mať 15 - 25 poslancov. To znamená, že počet poslancov v Pezinku, by sa mal znížiť z terajších 37 minimálne o 11. S otázkou,kedy sa rozhodne o počte poslancov na budúce funkčné obdobie, sme sa obrátili na primátora mesta Ing. Ivana Pessela:

Ďalšie platené parkoviská v centre

Máj 2002 / Prečítané 2235 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku schválili na svojom zasadnutí 23. mája rozšírenie platených parkovísk aj na ulice M.R. Štefánika a Kollárovu. Od 1. júla 2002 za hodinové parkovanie vodiči zaplatia 5 Sk. Poplatky sa budú vyberať v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodiny.

Spomienka na banícku minulosť

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 2161 krát
Hoci už pekných pár desiatok rokov je ťažba rúd v Pezinku minulosťou, na bohaté banícke tradície nášho mesta najmä v 14.-19. storočí keď sa tu ťažil pyrit, antimon, či zlato, sa nedá zabudnúť. Vďaka skupine nadšencov z Občianskeho združenia Karpaty a porozumeniu zo strany mestskej samosprávy sa uskutoční 26. júna 2002 o 16.00 hod.

Klub turistov a lyžiarov v Pezinku

Peter Wittgrúber / Máj 2002 / Prečítané 2590 krát
Počas trvania Slovenského štátu zažila naša krajina dočasnú konjuktúru, spôsobenú predovšetkým intenzívnou vojenskou výrobou. Krátkodobé zvýšenie životnej úrovne niektorých spoločenských vrstiev sa odzrkadlilo aj v aktivovaní spoločenského, kultúrneho a športového života. Jednou z oblastí, ktorá zažila v tom čase nebývalý rozmach bola aj turistika a bežecké lyžovanie.

Blahoželáme

Máj 2002 / Prečítané 2145 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spomíname

Máj 2002 / Prečítané 2133 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Máj 2002 / Prečítané 2112 krát
Ďakujeme občanom mesta Pezinok za účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou Gitkou BALÁŽOVOU. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Manžel Rafael Baláž st. a rodina

Spoločenská kronika

Máj 2002 / Prečítané 4706 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Čo priniesol pamiatkarský výskum na radnici?

Máj 2002 / Prečítané 2593 krát
Občania nášho mesta si iste všimli, že na Radničnom námestí sa vykonáva rekonštrukcia Starej radnice. O jej zámeroch a priebehu sme už viackrát informovali. Počas rekonštrukcie sa robil aj archeologický a pamiatkarský výskum. O podrobnejšie informácie sme požiadali viceprimátora Mgr. Olivera Solgu.

Odhalili pamätnú tabuľu

Máj 2002 / Prečítané 2317 krát
Na budove pobočky Slovenskej sporiteľne na Šancovej ulici bola odhalená pamätná tabuľa, ktorá má pripomínať miesto, kde stála židovská synagóga. Slúžila židovským spoluobčanom, ktorých v našom meste žilo asi 500. Po vojne sa ich vrátilo len veľmi málo, mnohí zahynuli v koncentračných táboroch. Synagógu zbúrali v roku 1957.

VÝSTAVA V G5

Máj 2002 / Prečítané 2141 krát
V Galérii G 5 bola 23. mája otvorená výstava obrazov mladej bratislavskej umeleckej fotografky Silvie Sapárovej. Je to jej piata samostatná výstava, okrem toho svoju tvorbu prezentovala na dvoch desiatkach kolektívnych výstav, prevažne na Slovensku a v Čechách. V roku 2000 získala cenu Grand prix Ľudovej banky.

Cajlané v zahraničí

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 2027 krát
Už druhýkrát prijala pezinská kapela Cajlané pozvanie z Mosonmagyaróváru na tradičné medzinárodné stretnutie dychových hudieb, ktoré sa uskutočnilo v tomto partnerskom meste 25. mája. Cajlané mali na podujatí nielen vlastný verejný koncert, ale sa zúčastnili aj na spoločnom vystúpení, kde s ďalšími piatimi zúčastnenými kapelami odohrali Pochod Viliama Tella a Beethovenovu Ódu na radosť.

Film pre najmenších

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 2123 krát
Tesne pred odovzdávaním vysvedčení pozýva primátor mesta Pezinok Ivan Pessel na tradičné stretnutie úspešných žiakov všetkých pezinských základných a stredných škôl. Uskutoční sa vo štvrtok 27. júna 2002 o 8.00 hod. v kinosále Kultúrneho centra. Pozvanie na filmové predstavenie (Harry Potter a kameň mudrcov) bude symbolickým ocenením ich celoročnej práce v škole a rovnako symbolickou bodkou za uplynulým školským rokom.

Na rade sú prívarky

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 2314 krát
V rámci niekoľko rokov trvajúceho minikurzu prípravy regionálnych špecialít známeho pod názvom Ako to robili naše babky pripravili organizátori - Malokarpatské múzeum a Mesto Pezinok jeho ďalšie pokračovanie. Uskutoční sa v stredu 5. júna 2002 o 16.00 hod. v dielni múzea a tentokrát sa pod vedením lektorky Dr. D. Kopálovej budú podľa starých receptov variť zeleninové prívarky. Vstup na podujatie je voľný.

Talentové skúšky v ZUŠ

Máj 2002 / Prečítané 2121 krát
Základná umelecká škola E. Suchoňa v Pezinku pozýva deti do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Talentové skúšky budú 24. a 25. júna 2002 od 14.00 do 18.00 hod.

Bude v našom meste SUPERMARKET?

Milan Oravec / Máj 2002 / Prečítané 2116 krát
Obracajú sa na nás občania mesta s otázkami, či sa v Pezinku nevybuduje väčší supermarket, ktorý by poskytoval rozsiahlejšie obchodné služby s nižšími cenami. Ako príklad uvádzajú Senec, kde má už svoj obchodný dom zahraničná firma Billa. Niektorí zas píšu, že počuli o výstavbe obchodného centra pri sídlisku Juh, ale toto majú prevádzkovať domáci podnikatelia, čo situáciu s cenami nijako nevyrieši.

Za čistejší Pezinok

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 2090 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s komunitnou nadáciou REVIA pripravujú celomestskú kampaň Za čistejší Pezinok. Jej cieľom bude v spolupráci so všetkými, ktorým záleží na tom, aby žili v príjemnom a zdravom meste, niečo pre to urobiť a nespoliehať sa, že sa o to pričinia len iní, alebo sa to spraví samo.

UNICEF TOUR 2002

MOS / Máj 2002 / Prečítané 2210 krát
Malokarpatské osvetové stredisko pozýva občanov 1. júna (sobota) na turistický pochod UNICEF TOUR 2002. Štart bude na ihrisku v Pinelovej nemocnici v čase od 10.00 do 12.00 hod.

Sprievodca občana

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 2071 krát
Pod týmto názvom vyjde v polovici júna tohto roku viac ako 20-stranová brožúra, ktorú vydáva mesto Pezinok vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti. Materiál bude obsahovať kontakty a praktické rady pre vybavovanie záležitostí súvisiacich s každodenným životom občana mesta Pezinok a mala by pomôcť pri orientácii v spleti miestnych úradov, médií a záujmových združení a ich rôznych náplní (kompetencií). Materiál sa bude distribuovať do všetkých domácností v meste. Bude mať aj elektronickú podobu na internetovej stránke Pezinka ( www.pezinok.sk ).

Oslavy Slovenského orla

SO / Máj 2002 / Prečítané 2133 krát
Slovenský orol, kresťanská a športová organizácia, oslávila 4. mája desiate výročie obnovenia činnosti na Slovensku. Na oslavách sa zúčastnili aj zahraniční hostia z Vatikánu, Poľska a Čiech. Správu o doterajšej činnosti Slovenského orla predniesol prezident Ing. Jozef Gálik. Za Pezinok sa zúčastnili delegáti Vladimír Milko a Peter Sandtner.

AKO PREDCHÁDZAŤ DIABETU

Ján Šindler / Máj 2002 / Prečítané 2187 krát
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia Pezinok v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Aventis Pharma organizujú v piatok 31. mája pracovné stretnutie na tému Ako predchádzať diabetu a jeho komplikáciam. Podujatie v rámci Edukačného programu pre pacienta sa uskutoční v Dome kultúry o 17.00 hodine.

Rokovanie živnostníkov

Máj 2002 / Prečítané 2223 krát
V pezinskom Dome kultúry sa uskutočnilo rokovanie najvyššieho orgánu Slovenskej živnostenskej komory (SŽK) - Zhromaždenia delegátov. SŽK vznikla zo zákona a vo vzťahu k štátnym orgánom zastupuje podnikateľov najmä zo sféry malého a stredného podnikania. Delegáti, medzi ktorými boli aj Pezinčania, sa zaoberali výsledkami a podnikateľskými podmienkami v minulom roku a plánmi do budúcnosti. Na časti rokovania sa zúčastnili aj niektorí ministri vlády SR a zástupcovia politických strán. Rokovanie viedol predseda Krajskej zložky a podpredseda SŽK Vojtech Gottschall.

Najlepší na orientačných pretekoch

pp / Máj 2002 / Prečítané 2222 krát
V oblasti Kučišdorfskej doliny usporiadala Telovýchovná jednota Sokol Pezinok - Klub orientačného behu, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na krátkej trati. Zúčastnilo sa na nich 270 pretekárov z Česka, Rakúska, Slovenska a Švédska.

NOVÝ ŽIVOT CUP 2002

J. Nagy / Máj 2002 / Prečítané 2164 krát
V sobotu 29. júna od 8.00 hod. sa uskutoční na ihrisku TJ Baník Pezinok 7. ročník populárneho turnaja v malom futbale. Na podujatí sa zúčastní dvadsaťštyri mužstiev z Pezinka, Nitry, Piešťan, Bratislavy, Šurian a blízkeho okolia. Titul z predchádzajúceho ročníka príde obhajovať Cobra Nico. Organizátori turnaja pozývajú všetkých fanúšikov a priateľov tohto športu. O občerstvenie je postarané.

Nové prevádzky

Máj 2002 / Prečítané 2577 krát
# Mobilka 1, predaj mobilných telefónov, Tomáš Tahotný, Kupeckého 49; # Drogéria, Martin Gašparík, Meisslova 6; # Občerstvenie Jagerua, Marián Kubica, Bratislavská 75;

Experiment so zlom

René Bílik / Máj 2002 / Prečítané 2014 krát
OSLAVY 57. výročia ukončenia II. svetovej vojny sa v Pezinku uskutočnili 7. mája pri pomníku padlých na Mladoboleslavskej ulici. Slávnostné príhovory predniesli prednosta OkÚ R. Bílik a predseda MO SZPB Ľ. Šušol. Spomienky na druhú svetovú vojnu zvyčajne zužujeme na bojové operácie, na obete týchto operácií, na vyzdvihnutie víťazov a na zdôraznenie viny porazených.

Rozhovor s riaditeľkou pobočky TATRA BANKY v Pezinku Mgr. Ivanou Maťusovou

redakcia / Máj 2002 / Prečítané 2663 krát
Okrem klasických služieb, ako je vedenie bežného účtu, vkladných knižiek či terminovaného účtu, ponúka Tatra banka aj produkty a služby elektronického bankovníctva. Mohli by ste nám ich bližšie predstaviť? Elektronické bankovníctvo znamená pre klienta maximálne pohodlie pri komunikácii s bankou - či už je to využitie 24-hodinovej služby telefonického centra DIALOG (02/5919 1000 alebo 6866 1000) na zadanie platobného príkazu alebo získanie všetkých druhov informácií z Internet bankingu alebo Mobil bankingu.

Hľadajú darcov leukemikom

Máj 2002 / Prečítané 2120 krát
V Bratislave má od roku 1996 sídlo Slovenská spoločnosť: Edukácia v imunogenetike. Pomáha pacientom trpiacim na leukémiu, kde jediným spôsobom liečby je transplantácia kostnej drene.

Vďaka za pomoc

Anna Krasňanská / Máj 2002 / Prečítané 1976 krát
Riaditeľka Materskej školy, ul. Orešie v Pezinku ďakuje členom Grinavského občianskeho výboru - Jozefovi Krasňanskému a Valterovi Schlegelovi za brigádnicku pomoc pri čistení okolia areálu a kosenia záhrady MŠ.

Kupecký na pražskom hrade

Máj 2002 / Prečítané 2000 krát
Na pražskom hrade sa koná v histórii najväčšia výstava z diel pezinského rodáka Jána Kupeckého. Záujemcovia si ju môžu pozrieť ešte do 16. júna.

OZNAM

Anna Krasňanská / Máj 2002 / Prečítané 2032 krát
Materská škola, ul. Orešie č. 32 v Pezinku (miestna časť Grinava, predtým Myslenice) oslavuje v tomto kalendárnom roku 60. výročie svojej existencie.

Vodiči si zvykajú na okružnú križovatku

Máj 2002 / Prečítané 2027 krát
Časté dopravné kolízie na križovatke štátnych ciest II/502 a III/5025 (pri bývalom objekte Poľnohospodárskeho družstva) prinútili odborníkov situáciu riešiť. Rozhodli sa pre okružnú križovatku. Na definitívne, finančne náročnejšie, riešenie však Slovenská správa ciest nemala peniaze, preto sa zatiaľ urobilo len provizórium z prostriedkov mesta. Stavbu bez prerušenia premávky realizoval Unikostav.

Výmena vodičských preukazov

at / Máj 2002 / Prečítané 5083 krát
Vodičov motorových vozidiel upozorňujeme, že do 31. decembra 2002 musia byť vymenené všetky vodičské preukazy vydané do konca roku 1992. Výmenu zabezpečí príslušný inšpektorát podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa na počkanie. Nenechávajte si výmenu vodičského preukazu až na poslednú chvíľu, ušetríte si čas a vyhnete sa zbytočným stresovým situáciam.

Zmeny v požiarnej ochrane na Slovensku

Ing. J. Bartošová / Máj 2002 / Prečítané 2262 krát
Považujeme si za povinnosť informovať občanov o zmenách, ktoré nastali v oblasti štátnej správy na úseku požiarnej ochrany a poskytovaní pomoci pri ochrane života a zdravia i majetku občanov a právnickych osôb pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.

Plavecká súťaž

Anna Pavelková / Máj 2002 / Prečítané 2266 krát
Na záver ukončenia plaveckých výcvikov v tomto školskom roku usporiada Krytá plaváreň, Komenského 27, Pezinok, dňa 14. júna 2002 o 12.30 hod. súťaž v plávaní vo voľnej disciplíne pre kategórie: seniori (vek a pohlavie nerozhoduje), juniori (žiaci 3. a 6. ročníka základných škôl).

Týždeň pochvál na školách v okrese

Prevencia AD / Máj 2002 / Prečítané 1949 krát
Občianske združenie Prevencia AD v spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie uskutoční v týždni od 3. - 7. 6. 2002 na školách v okrese Pezinok Týždeň pochvál. Výhercami súťaže sa stávajú učitelia, ktorí udelia najoriginálnejšiu pochvalu žiakovi a tiež žiaci, ktorí túto pochvalu získali.

Siedmy basketbalový titul

Máj 2002 / Prečítané 2089 krát
Hádam ešte nikdy nezískali basketbalisti Slovakofarmy Pezinok titul majstra Slovenska tak jednoznačne ako v tejto sezóne. V základnej časti iba jeden krát prehrali a vo vyraďovacej časti play off neokúsili trpkosť prehry ani raz.

ÚSPECHY V JACHTINGU

Máj 2002 / Prečítané 2047 krát
Sedemnásťročný Pezinčan Matúš Nevedel má zaujímavého športového koníčka - Jachting. Je členom jachtárskeho klubu YC Slovan Bratislava. V minulom roku sa stal majstrom Slovenska v triede Laser Radial, juniorským majstrom v triede Laser Standard, najlepším dorastencom v súťaži o Slovenský pohár v triede Laser.

Bohatá žatva úspechov

mh / Máj 2002 / Prečítané 2020 krát
Dňa 11. mája sa konali v Nitre Majstrovstvá Slovenska v karate detí a mládeže. Keďže išlo o vyvrcholenie sezóny, pretekári sa na podujatie pripravovali veľmi starostlivo. Na šampionáte sa zúčastnili iba tí, ktorí sa v priebehu tohtoročnej sezóny dokázali v Slovenskom pohári umiestniť do 4. miesta.

Preteky veteránov - krásny koníček a výborný relax

Milan Oravec / Máj 2002 / Prečítané 2431 krát
Za pekného slnečného počasia sa uskutočnilo v minulom mesiaci podujatie - Veľká cena veteránov do vrchu Pezinská baba. Historické vozidlá (automobily, motocykle, trojkolky) absolvovali dvakrát trať dlhú 5,5 kilometra s prevýšením 280 metrov. Účelom súťaže nebolo dosiahnuť najrýchlejší čas, ale najmenší časový rozdiel medzi dvoma súťažnými jazdami. Pretekári zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Holandska štartovali na 105 vozidlách. Z Pezinčanov dosiahli najlepšie výsledky títo pretekári:

HRADNÉ SLÁVNOSTI

OZ Karpaty Pezinok / Máj 2002 / Prečítané 2002 krát
Každé mesto sa rado popýši svojimi historickými budovami a udalosťami, ktoré sú s ním spojené a ktoré určovali život ľudí. Významné objekty a stavby zaujímajú významné miesto v spomienkach obyvateľov. Hrady, zámky a kaštiele sa stávajú atrakciou pre návštevníkov. Pezinok má hrady až tri a tak je svojím spôsobom unikátnym mestom v počte hradov na také malé územie.

Podujatia pre žiakov

Máj 2002 / Prečítané 1991 krát
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie (CVaPP) uskutoční v stredu 11. júna o 13. hodine ku Dňu boja proti drogám basketbalový turnaj pre žiakov 7. - 9. ročníkov základných škôl. Bude sa hrať v štvorčlenných tímoch. Dňa 14. júna o 13.00 hod. sa uskutoční volejbalový turnaj žiakov 7. - 9. ročníkov ZŠ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 7. júna v CVaPP na Cajlanskej 95, tel. 033/640 43 88.

Program Kultúrneho centra

Máj 2002 / Prečítané 2041 krát
Jún 2002

Program Amfiteáter

Máj 2002 / Prečítané 2011 krát
Jún 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Máj 2002 / Prečítané 1958 krát
Jún 2002

Oznam TV Pezinok

Peter Bittner / Máj 2002 / Prečítané 1960 krát
TV Pezinok získala licenciu na terestriálne vysielanie (klasické vysielanie šírené éterom - 55. kanál), čím sa televízny signál dostáva nielen do káblových rozvodov, ale i do všetkých domácností, ktoré káblovú prípojku nemajú.