Vínne trhy

Apríl 2002 / Prečítané 2147 krát
Stanislav Štepka (druhý sprava) z Radošinského naivného divadla je veľký priaznivec kvalitného pezinského vína. Na Vínne trhy zavítal už vlani, v tomto roku priviedol i ďalších členov súboru, ktorí sa predstavili aj s krátkym programom.

PEZINOK medzi Marsom a Jupiterom

Apríl 2002 / Prečítané 2099 krát
V roku 1996 bola v Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK na Pieskoch v Modre objavená planétka 1996 YH1, ktorá na podnet objaviteľov Alexandra Pravdu a Mgr. Adriana Galáda dostala meno PEZINOK. v krúžku sa nachádza objavená planétka PEZINOK na snímke z 27.12.1996 Planétka (asteroid) je asi 5-7 kilometrov veľké teleso, ktoré obieha na málo excentrickej dráhe okolo Slnka so sklonom 7 stupňov k ekliptike medzi dráhou planéty Mars a Jupiter.

Kľúč k informáciám

Apríl 2002 / Prečítané 2122 krát
Na začiatku neboli možno celkom jasné predstavy ako robiť mestské noviny, je ale chvályhodné, že sa k tomu prikročilo. Myšlienka vydávať Pezinčana vznikla v Dome osvety pred 35 rokmi, za pôsobenia riaditeľky Zlaty Hrnčírovej. Možnosti boli vtedy ale skromné, nebolo patričné technické vybavenie, chýbali peniaze, bolo to náročné na čas.

Švédsky kráľ Carl XVI. Gustav ochutnal naše vína

Apríl 2002 / Prečítané 2327 krát
Vo štvrtok 4. apríla navštívil naše mesto švédsky kráľ Carl XVI. Gustaf. Do Pezinka prišiel v rámci trojdňovej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky a zúčastnil sa na ochutnávke vín v Zámku.

Sľub zamestnancov mesta

Apríl 2002 / Prečítané 2309 krát
V utorok 2. apríla sa zišli v obradnej sieni na radnici zamestnanci mesta, aby v zmysle zákona č. 311/2001 o verejnej službe podpísali sľub pracovníka vykonávajúceho verejnú službu. Sľub má toto znenie: "Sľubujem, že pri vykonávaní verejnej služby budem dodržiavať Ústavu Text sľubu podpisuje hlavná kontrolórka mesta Elena Antalová.Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva."

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2001

Apríl 2002 / Prečítané 2039 krát
Hospodárenie mesta za rok 2001 sa skončilo prebytkom v sume 4 530 tisíc Sk. Celkové plánované príjmy (128 760 tisíc Sk) boli prekročené o 3 668 tisíc Sk. Vo verejnosprávnych príjmoch sa plánovaná suma navýšila o 4 445 tisíc Sk, v kapitálových príjmoch o 4 452 tisíc Sk a prevody z fondov boli nižšie o 5 229 tisíc Sk.

10. výročie Mestskej polície v Pezinku

Apríl 2002 / Prečítané 2192 krát
V obradnej sieni Mestského úradu sa konalo 27. marca slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 10. výročia Mestskej polície (MsP) v Pezinku. V úvodnej časti vystúpili primátor mesta Ivan Pessel a náčelník MsP Ľudovít Farbula. Potom odovzdali ocenenia za veľmi dobré pracovné výsledky deviatim zamestnancom polície a mimoriadne ocenenie prevzal aj prvý náčelník Vlastimil Červeň.

INVENTARIZÁCIA MAJETKU

Apríl 2002 / Prečítané 2166 krát
Podľa vykonanej inventarizácie k 31.12. 2001 má mesto Pezinok hmotný investičný majetok v sume 878 790 tisíc Sk, drobný investičný majetok za 8363 tisíc Sk a nehmotný majetok 4329 tisíc Sk. Pohľadávky ku dňu inventarizácie predstavovali 107 185 tisíc Sk a záväzky 33 059 tisíc Sk, väčšia časť týchto súm bola v lehote splatnosti.

Oslavy 1. mája

Organizátori osláv / Apríl 2002 / Prečítané 2229 krát
Mestské organizácie SDĽ, KSS, SOP a SDSS pozývajú občanov Pezinka a okolia na oslavy 1. mája - Sviatku pracujúcich, ktoré sa uskutočnia 1. mája 2002 v Zámockom parku o 15.00 hod. Očakáva sa i účasť zástupcov vyšších straníckych orgánov. Účinkovať bude hudba, ktorá bude hrať na počúvanie i do tanca. O občerstvenie bude postarané.

MESTO PEZINOK

Apríl 2002 / Prečítané 2156 krát
odpredá za zostatkovú hodnotu tieto stroje a zariadenia: 1. Čistička Rowo 55 (opotrebovaná, poškodená, nefunkčná) cena : 1384,- Sk 2. Čistička Rowo 80 (opotrebovaná, poškodená, nefunkčná) cena 3376,- Sk

Navštívili nás

Apríl 2002 / Prečítané 1921 krát
# 18.3. prijal zástupca primátora Oliver Solga p. Abta, prefekta Európskeho rytierstva vína; # 20.3. rokoval primátor Ivan Pessel s majiteľmi lekární v Pezinku o probléme poskytovania pohotovostných služieb; # 20.3. prijal primátor vedúceho úradu Ministerstva vnútra Daniela Lipšica; # 25.3. rokoval primátor s JUDr. Irenou Bošanskou o podmienkach nájmu priestorov na Radničnom námestí 9;

Navštívili sme

Apríl 2002 / Prečítané 2068 krát
# 12.3. sa zástupca primátora zúčastnil na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov; # 15.3. rokoval primátor s firmou Ardos, dodávateľom svetelných priechodov o reklamácii tejto zakázky; # 15.3. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na otvorení výstavy a slávnostnom koncerte pri príležitosti 50. výročia založenia ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku;

DEŇ oslobodenia

Apríl 2002 / Prečítané 2136 krát
Pamätný deň oslobodenia mesta si 2. apríla pripomenuli predstavitelia mesta na čele s primátorom Ivanom Pesselom, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia niektorých politických strán a občania Pezinka na slávnostnom zhromaždení pri pomníku padlých na Mladoboleslavskej ulici. Udalosť z 1. apríla 1945 vo svojom príhovore priblížil predseda MO SZPB Ľudovít Šušol. Účastníci slávnosti potom položili k pomníku kytice kvetov.

Sviatok matiek

Apríl 2002 / Prečítané 2260 krát
V nedeľu 12. mája si pripomenieme Deň matiek. Je to príležitosť na poďakovanie mamičkám, starým mamám, manželkám za lásku, výchovu a starostlivosť o deti.

Prof. F. Malík: Dobrí idú s kožou na trh

Apríl 2002 / Prečítané 2031 krát
Záplava ľudí prišla na tohtoročné Vínne trhy. Mohli ochutnať vyše štyristo vzoriek vín. Vybrať si bolo ozaj z čoho, keď zoberieme do úvahy, že na výstavu prišli tí najlepší vinári so svojimi najkvalitnejšími produktami. V najväčšej sále kultúrneho stánku sa nielen ochutnávalo, ale pri skupinových debatách sa aj vymieňali skúsenosti.

Deň otvorených dverí na MsÚ

Ing. Eva Lupová / Apríl 2002 / Prečítané 2134 krát
Už piatykrát sa uskutoční na Mestskom úrade Deň otvorených dverí. Tento rok to bude 16. mája. Občania sa budú môcť stretnúť s predstaviteľmi mesta, poslancami, pracovníkmi mestského úradu a pohovoriť si s nimi, či vypočuť informácie o práci a plánoch mestskej samosprávy.

Odpoveď UPC na list prednostu

Martin Maťašeje / Apríl 2002 / Prečítané 2180 krát
V minulom čísle sme uverejnili v rámci článku Nie je pravda, že nerobíme nič text listu prednostu MsÚ spoločnosti UPC Slovensko s.r.o. ohľadom cenníka služieb a vrátenia cenových rozdielov podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu. Odpoveď UPC uverejňujeme v plnom znení:

Vaša pomoc je nádej

Anna Mrázová / Apríl 2002 / Prečítané 2080 krát
Svojpomocný klub Venuša Pezinok v mene Ligy proti rakovine Slovenskej republiky ďakuje všetkým spoluorganizátorom a dobrovoľníkom, zapojeným do činnosti na Deň narcisov 2002, ktorí pomohli v našom meste a štyroch priľahlých obciach, úspešne uskutočniť túto akciu.

Rómovia oslavovali svoj sviatok

Apríl 2002 / Prečítané 2201 krát
Vyše stovky Rómov i zopár ďalších občanov Pezinka sa zúčastnilo v prvú aprílovú nedeľu na oslavách Dňa Rómov. Podujatie sa prvýkrát uskutočnilo v dôstojnejších priestoroch Domu kultúry. Medzi hosťami boli Klára Orgovánová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, Oliver Solga, viceprimátor Pezinka, Alžbeta Strapáková, vedúca oddelenia občianskych záležitostí MsÚ a ďalší.

Ľudia ľuďom: Smejme sa srdcom

Ľubica Macková / Apríl 2002 / Prečítané 2264 krát
Vnútorný úsmev je jedinečný, môžeme ho mať kedy chceme, s kým chceme a vždy, keď sa preň rozhodneme. Môžeme ním potešiť seba a podporiť iných. V marci zorganizovala komunitná nadácia REVIA s pomocou mnohých detských i dospelých dobrovoľníkov Deň úsmevu.

Pekná tradícia na GYMNÁZIU

čech / Apríl 2002 / Prečítané 2143 krát
Maturanti na našom gymnáziu sa už niekoľko rokov prejavujú ako obetaví aktivisti Dňa narcisov. Študenti štvorročného gymnázia tiež nechcú zaostávať a už tretí raz pripravili výstavu, ktorá sa stala novou tradíciou tohto dňa. V hlavách kvartánov sa pred tromi rokmi zrodil nápad zorganizovať benefičnú výstavu a výťažok poslať deťom s onkologickými chorobami.

Rozhľadňa na Veľkej homoli

Apríl 2002 / Prečítané 2462 krát
Pozoruhodnou atrakciou Malých Karpát sa stala nová rozhľadňa na Veľkej homoli. Jej drevená konštrukcia sa týči do výšky dvadsať metrov na polohou najvýraznejšom vrchu (709 m.n.m.) na východnej strane južnej časti našich hôr.

SPÝTALI SME SA MILANA RUŽEKA, iniciátora výstavby rozhľadne na Veľkej homoli

Apríl 2002 / Prečítané 2178 krát
Kedy bude rozhľadňa oficiálne sprístupnená verejnosti? - Hoci rozhľadňu od jej dokončenia navštívilo už stovky ľudí, oficiálne otvorenie sa uskutoční až v nedeľu 19. mája o 13. hodine.

Desať rokov viedol Pezinčana

Apríl 2002 / Prečítané 2088 krát
V roku 1971 sa pričinil o obnovenie vydávania Pezinčana. Na poste vedúceho redaktora stál desať rokov. Aké sú spomienky Miroslava Stojkoviča na pôsobenie v mestských novinách?

HODY V GRINAVE

Daniela Klamová / Apríl 2002 / Prečítané 2263 krát
V dňoch 4. a 5. mája sa bude v Grinave hodovať. V sobotňajšom programe na miestnom ihrisku sa o 15. hodine predstaví ukážkami z činnosti letecký modelár Štefan Turza.

Z histórie kaplniek v psychiatrickej nemocnici

Peter Sandtner / Apríl 2002 / Prečítané 2194 krát
Kostol sv. Jozefa v zaniknutej dedine Sumberg stál na mieste dnešnej Malackej cesty pri soche Krista Kráľa. V roku 1824 bol zbúraný. Jedným z dôvodov bolo, že vo vtedajších pezinských železitých kúpeľoch sa nachádzala kaplnka. Kúpele boli zavreté v roku 1918, po roku 1923 tu zriadili psychiatrickú nemocnicu ako súčasť Štátnej nemocnice v Bratislave.

Slávnostné služby Božie

Apríl 2002 / Prečítané 2191 krát
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Limbach s láskou pozýva na slávnostné služby Božie. ktoré sa budú konať 19. mája 2002 o 10.00 hodine pri príležitosti 200. výročia posvätenia Chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bude Dr. Július Filo, generálny biskup.

POZDRAV Z KANADY

Hana s deťmi z Kanady / Apríl 2002 / Prečítané 2090 krát
Milá redakcia, dovoľujem si Vás touto cestou pozdraviť a zaželať Vám veľa úspechov vo vašej práci. Váš časopis som si vždy veľmi rada prečítala až do poslednej strany.

Zomrel Stanislav Miškovský

Mestský úrad / Apríl 2002 / Prečítané 2419 krát
Dňa 28. februára 2002 zomrel vo veku 69 rokov Stanislav MIŠKOVSKÝ. Dlhé roky pracoval v Útvare hlavného architekta a neskôr ako vedúci odboru výstavby na ONV Bratislava-vidiek. Z týchto pozícií vý- znamne pomáhal pri budovaní nášho mesta. Česť jeho pamiatke!

Poďakovanie

Apríl 2002 / Prečítané 2075 krát
Úprimne ďakujeme...

Spomíname

Apríl 2002 / Prečítané 2123 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Apríl 2002 / Prečítané 2966 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilatni

Vernisáž umenia

Apríl 2002 / Prečítané 2256 krát
V Malokarpatskom múzeu sa konala výstava portrétov slávnych pezinských rodákov Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera.

Pezinok spieva - spievajte s nami

Apríl 2002 / Prečítané 2149 krát
Únia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok organizuje IV. ročník celomestskej súťaže PEZINOK SPIEVA - SPIEVAJTE S NAMI. Súťaž sa uskutoční 2. júna 2002 v Dome kultúry v Pezinku. Prihlášky môžete poslať poštou do 15. mája 2002 na adresy: Katarína Tomková, predajňa obuvi, Štefánikova 20, Pezinok a Kamila Rainicová, Eurosand turist (Dom kultúry), Holubyho 42, Pezinok.

Spomienka na Deža Ursíniho

Apríl 2002 / Prečítané 2221 krát
Už tretíkrát sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry spomienka na vynikajúceho hudobníka a filmára Deža Ursínyho pod názvom DÉJÁ VUE. Organizátormi festivalu, ktorý sa bude konať v sobotu 27. apríla, sú Občianska iniciatíva Déjá vue v spolupráci s Kultúrnym centrom, mestom Pezinok, štúdiom Brachtl a Slovenským filmovým ústavom.

AD UNA CORDA

Apríl 2002 / Prečítané 2131 krát
IV. ročník medzinárodného festivalu chrámovej hudby v Pezinku 2.-5. mája 2002

Správa mestskej polície o delikvencii

Ľudovít Farbula / Apríl 2002 / Prečítané 2370 krát
Znížený počet zistených priestupkov proti majetku v porovnaní s rokom 2000 o 10 nemôžeme vnímať tak, že by sa v meste znížilo páchanie majetkovej delikvencie. Skôr je to preto, že veľa poškodených osôb krádež, poškodenie či zničenie vecí nenahlási policajným orgánom.

Iveta Bencová vystavuje v G5

Apríl 2002 / Prečítané 3500 krát
S tvorbou najmladšej výtvarnej generácie sa máme možnosť stretávať sporadicky. Autori, ktorí skončili školu a hľadajú si svoj umelecký profil nepatria k tým, ktorí často vystavujú.

OZNÁMENIE

Apríl 2002 / Prečítané 2303 krát
Ministerstvo hospodárstva SR otvorilo druhé kolo projektu Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu. Projekt má tri prioritné oblasti - podporu podnikania, rozvoj ľudských zdrojov, miestna a regionálna spolupráca.

Slovenský pohárštvrtýkrát do Pezinka

Apríl 2002 / Prečítané 2065 krát
V stredu 10. apríla vyvrcholil v Lučenci druhým finálovým zápasom Slovenský pohár basketbalistov. Tento rok sa vo finále stretli Slovakofarma Pezinok a ESO Lučenec.

Tománek obhájil titul

Apríl 2002 / Prečítané 2071 krát
V Trnave sa konali 6. apríla majstrovstvá Slovenska mužov a žien v džude. Pezinčania nastupovali v značne oklieštenej zostave, dôvodom bola chrípka, ktorá vyradila štyroch pretekárov. Z pätice našich si napokon najlepšie počínal slovenský reprezentant Martin Tománek, v kategórii do 81 kg vo finále zdolal R. Šichora z PS Bratislava a obhájil titul. Slovenský šampionát dorastencov a dorasteniek bol v Michalovciach. Z Pezinčanov bol najúspešnejší Milan Randl vo váhovej kategórii 73 kg, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.

Basketball CAMP Pezinok 2002

Apríl 2002 / Prečítané 2257 krát
Pod týmto názvom sa uskutoční cez letné prázdniny I. ročník basketbalového kempu pre talentovanú mládež. Jeho cieľom je zlepšiť športovú výkonnosť mladých adeptov basketbalu. Počas celého kempu pre chlapcov a dievčatá (12-18 r.) bude aplikovaný dvojfázový ale aj trojfázový tréning v hale, telocvični a na vonkajších asfaltových ihriskách, s využitím regenerácie v plavárni.

Spomienka na vynikajúceho športovca F. Srnu

Milan Oravec / Apríl 2002 / Prečítané 2107 krát
V októbri roku 1973 preletela médiami a našim športovým, motoristickým svetom smutná správa o tragédii, ktorá sa stala na okruhu Slavín v Bratislave. Na medzinárodných majstrovstvách ČSSR v rýchlostných pretekoch nešťastne havaroval Pezinčan, zaslúžilý majster športu František Srna, ktorý potom ťažkým zraneniam podľahol.

VEĽKÁ CENA VETERÁNOV

Apríl 2002 / Prečítané 2082 krát
V nedeľu 28. apríla sa uskutoční v Pezinku VI. ročník Veľkej ceny veteránov (jazda pravidelnosti) do vrchu Baba. Štart pretekov bude o 11.00 hod. pri Kameňolome. Štartovať budú pretekári zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska v piatich kategóriách: automobily do r. 1945 a 1946 - 1970, motocykle do r. 1945 a 1946 - 1970 a špeciály automobily i motocykle do r. 1980. Návštevníci si budú môcť účastnícke vozidlá pozrieť v depe v Kameňolome už od 9.00 hodiny.

Najlepší v karate

Apríl 2002 / Prečítané 2248 krát
Systematická a kvalifikovaná práca v Karate klube v Pezinku prináša svoje ovocie. Dokazujú to aj výsledky na posledných celorepublikových súťažiach. Pohár kniežaťa Pribinu v Nitre:

Zachraňujú meno Baníka

Apríl 2002 / Prečítané 2161 krát
Futbalistom seniorského áčka Baníka Pezinok sa v IV. lige nedarí, nedá sa to ale povedať o starých pánoch tohto klubu. V prvých troch tohtoročných zápasoch dosiahli víťazstvá, ktoré si veľmi cenia. Výsledky: Starí páni Baníka - Seniori Baníka 3:2, góly víťazov: Tibenský, Pinček, Hubrich. Starí páni Baníka - Starí páni PŠC Pezinok 4:3, góly Baníka: Tibenský 2, Stojkovič, Malíšek. Starí páni TJ Vinosady - Starí páni Baníka 0:1, gól: Hubrich.

Posilnili PŠC

Apríl 2002 / Prečítané 2254 krát
PŠC Pezinok po pätici hráčov, ktorých mená sme uverejnili v minulom čísle, na jar posilnili ďalší traja - Peter Bednárik, Róbert Ježík a Tomáš Babala (všetci sa vrátili zo ZVS).

Majstrovstvá Slovenska v Karate

Apríl 2002 / Prečítané 2156 krát
V sobotu 18. mája o 10. hod. sa uskutočnia v Športovej hale na Holubyho ulici Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev a VI. ročník Pezinského pohára v karate.

Program Kultúrneho centra

Apríl 2002 / Prečítané 1977 krát
Máj 2002

Program kina v Dome kultúry

Apríl 2002 / Prečítané 2215 krát
Máj 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Apríl 2002 / Prečítané 2003 krát
Máj 2002

TVORBA ĽUDOVÍTA FULLU

Peter Šoula / Apríl 2002 / Prečítané 2036 krát
V sobotu 6. apríla bola v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne vernisáž výstavy Ľudovít Fulla a svet ľudového umenia.

ORBIS HARMONIAE - Svet harmónie

Jiří Vitáloš, Dana Fehérová / Apríl 2002 / Prečítané 2275 krát
Začiatok nového milénia priniesol mnohé udalosti, ktoré sa javia ako prevratné a určujúce pre ďalšie smerovanie ľudstva. Každodenné zmeny a prispôsobovanie sa novým situáciám prináša okrem stresu a naháňania aj radosť a úľavu. Neviem, či sa predpovede mystikov naplnia tak, ako nám ich predostreli, ale som si istý, že sme to my, ľudia, ktorí riadia beh dejín.

PRESKÚŠANIE SIRÉN

Mestský úrad / Apríl 2002 / Prečítané 2081 krát
Dňa 10. mája 2002 bude vykonané pravidelné preskúšanie elektrických sirén v čase od 12.00 do 12.02 hod. dvojminútovým stálym tónom.