Tresná činnosť v minulom roku

PZ / Február 2002 / Prečítané 2194 krát
V minulom roku bolo na území mesta spáchaných 415 trestných činov, z ktorých 217 (52 percent) bolo objasnených. Zo 128 trestných činov spáchaných na ulici bolo objasnených 58.

Viacero objektov na Moyzesovej ulici

Február 2002 / Prečítané 2261 krát
Viacero objektov na Moyzesovej ulici mení svoju tvár

Máme najviac obyvateľov v produktívnom veku

Február 2002 / Prečítané 2131 krát
Podľa posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov žije v Pezinku trvalo 21 082 obyvateľov, z toho je 10 858 (51,5 %) žien. Ekonomicky aktívnych je 11 312 osôb (53,7%), detí do 14 rokov 3662. V Pezinku, v porovnaní s ostatnými mestami a obcami okresu, žije percentuálne najviac obyvateľov v produktívnom veku (65,9%) a najmenej v poproduktívnom veku (14,2%).

Služby len do 18.hodiny

Milan Oravec / Február 2002 / Prečítané 2224 krát
V minulom čísle sme priniesli článok Zmena k lepšiemu, v ktorom sme informovali, že na základe rozhodnutia okresnej štátnej lekárky MUDr. Ireny Aulitisovej od 1.1. 2002 bude mať vždy jedna zo štyroch pezinských lekární pohotovostnú službu do 21. hodiny.

PRIORITY SAMOSPRÁVY PEZINKA

Február 2002 / Prečítané 2171 krát
Hoci zákon o obecnom zriadení, tiež Programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 1998 - 2002, platné koncepcie a všeobecne záväzné nariadenia (VZN) určujú podrobné úlohy, pred ktorými stojí pezinská samospráva v tomto roku, ponúkame čitateľom prehľad ťažiskových aktivít pre tých, ktorí nemajú možnosť a hádam ani trpezlivosť a záujem podrobnejšie si preštudovať uvedené materiály.

Z vyhodnotenia sociálnej koncepcie

Február 2002 / Prečítané 2208 krát
Mesto Pezinok poskytlo v roku 2001 sociálnu výpomoc 119 rodinám v celkovej sume 178 tisíc korún. Jednorazové dávky finančnej a materiálnej pomoci smerovali do nefunkčných, zlyhávajúcich a sociálne slabých rodín.

Mali sme v schránkach

Ing. Eva Lupová / Február 2002 / Prečítané 2191 krát
Ako pomôcku pre základnú orientáciu v súvislosti s novým zákonom o odpadoch a jeho dosahu na občana vydalo mesto Pezinok osobitný materiál, ktorý bol začiatkom februára doručený do takmer 8000 domácností a firiem v meste.

Navštívili nás

Február 2002 / Prečítané 2197 krát
# 21.1. rokoval primátor Ivan Pessel s Rudolfom Bezákom, riaditeľom firmy Neuber-Chemika o spolupráci v roku 2002; # 23.1. prijal primátor Martina Jurana, nového riaditeľa pobočky VÚB v Pezinku v súvislosti s jeho nástupom do funkcie;

Navštívili sme

Február 2002 / Prečítané 2187 krát
# 21.1. sa zúčastnil zástupca primátora Oliver Solga v Obchodnej akadémii na prezentácii fiktívnych firiem; # 23.1. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na stretnutí subjektov cestovného ruchu z Pezinka; # 24.1. rokoval primátor na Krajskom úrade v Bratislave o aktualizácii UPN a výstavbe čis tiarne odpadových vôd;

Po tretíkrát Supermarket JEDNOTY

Február 2002 / Prečítané 2262 krát
V uplynulých dňoch sme vyhodnotili anketu Najlepšia predajňa roka 2001. Už deviatykrát, redakcia Pezinčana, Mestský úrad a Klub podnikateľov v Pezinku, zorganizovali túto akciu, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň obchodných služieb v našom meste.

Pomoc postihnutým

Február 2002 / Prečítané 2201 krát
Minulý mesiac nás vzrušila správa o tragédii, ktorá sa stala na Suvorovovej ulici č. 41. Následkom požiaru, ktorý vznikol v pivničných priestoroch, prišli o život dve osoby a došlo aj k značným škodám na majetku. V súvislosti s touto udalosťou sa museli vysťahovať obyvatelia z dvanástich bytov.

Pomôžte nám v nešťastí

ľm / Február 2002 / Prečítané 2136 krát
V súvislosti s nešťastím - januárovým požiarom vo vchode č. 41 na Suvorovovej ulici (sídlisko Sever) v Pezinku, prosíme našich spoluobčanov o finančnú či materiálnu pomoc.

Kvet ľudskosti

Február 2002 / Prečítané 2206 krát
Blíži sa Deň narcisov. Deň, keď sa prebúdza ľudská vzájomnosť a ochota otvorene vnímať problém nádorových ochorení. Buďme aj my pri tom a pomôžme spolu dobrej veci! Stačí, ak sa v piatok 22. marca ozdobíme narcisom od aktivistov Ligy proti rakovine, prípadne aj prispejeme - hoci len symbolicky - do ich dobrovoľnej zbierky. S Ligou proti rakovine nosíme kvet ľudskosti. Ako znak podpory ľuďom, ktorým osud vnútil ťažký súboj s rakovinou. Ich nádej je aj našou nádejou.

POZVÁNKA NA OSLAVY ŠKOLY

Február 2002 / Prečítané 3382 krát
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku pozýva občanov na oslavy 50. výročia založenia školy, ktoré sa uskutočnia v piatok 15. marca 2002 v pezinskom Dome kultúry. Program sa začína o 17.00 hod. vernisážou výstavy prác žiakov, o 17.30 hod. bude koncert pre verejnosť.

Rok 2002 - vznamení KUPECKÉHO

Ing. Eva Lupová / Február 2002 / Prečítané 2160 krát
V tomto roku si Pezinčania pripomínajú 335. výročie narodenia svojho rodáka, barokového maliara, portrétistu Jána Kupeckého. Pri tejto príležitosti sa 8. februára uskutočnila v priestoroch Malokarpatského múzea vernisáž výstavy Autoportrét a portrét Jána Kupeckého a iných.

Tak prísahám...

Február 2002 / Prečítané 2449 krát
Po krátkom výcviku odvedencov konala sa 1. februára v priestoroch vojenského útvaru 4405 Pezinok slávnostná vojenská prísaha. Zúčastnili sa na nej početní hostia i stovky rodičov a príbuzných prisahajúcich. Za mesto nových vojakov pozdravil a príjemný pobyt v Pezinku im zaželal zástupca primátora Oliver Solga

Činnosť Jednoty dôchodcov

Eva Balážová / Február 2002 / Prečítané 2205 krát
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Pezinku má 348 členov. Úzko spolupracuje s klubmi dôchodcov na Hrnčiarskej a Sládkovičovej ulici. Na niektoré spoločné podujatia, ako sú fašiangové posedenia, stretnutia s jubilantami, Úcta k starším, vianočné posedenie, aj finančne prispievame.

Integrácia detí z rómskej komunity

Anna Krasňanská / Február 2002 / Prečítané 2561 krát
Problémy s neprispôsobivým etnikom v našej spoločnosti sa v posledných dvoch rokoch bezprostredne dotkli aj grinavskej Materskej školy. Tápanie v nevedomosti o rómskej kultúre a spôsobe života Rómov i pochybnosti z rokmi vypestovaných predsudkov na jednej strane a na druhej strane snaha poskytnúť týmto deťom aj iný spôsob života, v mojej osobnosti zvádzali dosť krutý súboj.

Nezvyčajná ochutnávka

J. Dudová / Február 2002 / Prečítané 2161 krát
Viac ako dvadsať svätojurských vinárov sa stretne 2. marca od 14.00 do 19.00 hod. v Pálfiho pivnici, na Prostrednej ul. 49 vo Svätom Juri, aby vám ponúkli vína zo svojich oivníc. Táto degustácia vám umožní vychutnať si vína menších i väčších producentov v historickej klenbovej pivnici Pálfiho kaštieľa, ktorá je zároveň malým vinohradníckym múzeom. Na ochutnávke budete mať možnosť posúdiť typické jurské odrody, ale výnimočné vína vinárov, ktorí dorábajú skutočne delikatesné vína.

List z Austrálie

Jana Kováčová / Február 2002 / Prečítané 2364 krát
Vážená redakcia, pozdravujem Vás všetkých, som bývalá obyvateľka Pezinka, teraz žijem v ďalekej Austrálii.

Úspech Barbory Michálikovej

Február 2002 / Prečítané 2280 krát
Mladá talentovaná bežkyňa Barbora Micháliková z Pezinka sa stala v sobotu 9. februára v Bratislave dvojnásobnou halovou majsterkou Slovenska. V behu na 60 m dosiahla čas 7,09 sek. a na 200 m 25,52 sek., čo boli najlepšie výkony v tejto kategórii. Barbora preteká za Sláviu UK Bratislava.

Pamätník Štefánikovi v Bratislave

Mária Markeová / Február 2002 / Prečítané 2461 krát
Výzvu Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vybudovať pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sme prijali s veľkým pochopením. Veď Štefánik patrí medzi najvýznamnejších Slovákov, ktorí otvorili Slovensku bránu do sveta a ukázali celému svetu, že kdesi pod Tatrami žije národ, ktorý si zaslúži právo na život, vlastnú suverénnosť, samostatnosť. Bol to politik, vedec, filozof, národovec, aj človek s veľkým Č, ktorého názory sú aj dnes pre nás veľkým krédom.

PRIEBEH REKONŠTRUKCIE STAREJ RADNICE

Február 2002 / Prečítané 2177 krát
Už viackrát sme písali o rekonštrukcii Starej radnice, ktorá je momentálne najväčšou stavbou realizovanou z rozpočtu mesta. Náklady sú vyše 30 miliónov korún, predpokladaný termín ukončenia september tohto roku.

Zistili besnotu

Február 2002 / Prečítané 2341 krát
Regionálna veterinárna správa v Senci oznámila, že dňa 29. januára 2002 v katastri mesta Pezinok v poľovnom revíri PZ Podkarpatské Pole bola zastrelená líška, u ktorej bola diagnostikovaná nebezpečná nákaza zvierat - besnota. Z tohto dôvodu oboznamujeme obyvateľov s nebezpečenstvom hroziacim z poranenia a zo styku s besným zvieraťom.

Diskutovali o problémoch v Grinave

Daniela Klamová / Február 2002 / Prečítané 2341 krát
Na ďalšie zo série stretnutí obyvateľov Grinavy - GOV FORUM - konaného v posledný januárový podvečer, prijali pozvanie zástupca primátora Oliver Solga a predstavitelia Mestskej polície na čele s náčelníkom Ľudovítom Farbulom. Téma diskusie bola naozaj široká: Mesto - sociálna politika - polícia - občan.

Ani v starobe nemusíme byť sami

Marta Hrbeková / Február 2002 / Prečítané 2245 krát
Po nežnej revolúcii v roku 1990 nastalo veľa zmien aj v zdravotníctve. Žiaľ, nemáme už geriatrické sestry, aspoň v našom okrese, a tak zanikol už celkom dobre vybudovaný systém starostlivosti o starých ľudí. Mnohí starkí to pociťovali ako veľkú ujmu. Keď niečo chýbalo, tak to bolo tých pár milých slov, zmeranie tlaku, na ktoré si už zvykli, rozhovor.

Ako sme chodili do kina

Február 2002 / Prečítané 2127 krát
V roku 2001 sa uskutočnilo v kine Domu kultúry a v prírodnom kine 351 filmových predstavení, ktoré navštívilo 33 945 návštevníkov. Priemerná návšteva na jedno predstavenie v kine DK bola 86 a v prírodnom kine 127 návštevníkov.

Blahoželáme

Február 2002 / Prečítané 2509 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

SPOMÍNAME

Február 2002 / Prečítané 2353 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Február 2002 / Prečítané 3192 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Cez osudy ľudí spoznávali problemy etník

Február 2002 / Prečítané 2446 krát
Po druhýkrát sa konal v Pezinku Etnofestival. Aj keď je to podujatie veľmi mladé, nadobudlo už veľké rozmery a obrovský úspech. V tomto roku ho navštívilo okolo tisíc návštevníkov.

Krajina duše

Peter Šoula / Február 2002 / Prečítané 2200 krát
Dňa 9. februára bola v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici sprístupnená výstava - výber prác pacientov Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela pod názvom Krajina duše. Ide o práce vytvorené v roku 2001 vo výtvarnej dielni Verony Prokopovej. Cieľom projektu je nielen výtvarné, ale aj humánne hľadisko. Výstava, ktorú pripravili Galéria insitného umenia, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela a Občianske združenie Galéria Štefana Prokopa v Pezinku, potrvá do 31. marca.

Postupujú na celoslovenský festival

Jarmila Hnatová / Február 2002 / Prečítané 2241 krát
Malokarpatské osvetové stredisko bolo organizátorom výberového kola na IX. Slovenský festival poézie Valentína Beniaka, ktoré sa uskutočnilo 28. januára 2002 v malej sále Domu kultúry v Pezinku. V silnej konkurencii recitátorov z Trnavského a Bratislavského kraja sa nestratili ani dve Pezinčanky - Melánia Hájiková a Lenka Svítková, ktoré budú naše mesto reprezentovať na celoslovenskom finále v Chynoranoch.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

Anna Gašparovičová / Február 2002 / Prečítané 2425 krát
Čoskoro tu máme marec, ktorému už dlhé roky dávame prívlastok - Mesiac knihy. Je preto príznačné, že knižnice aktivizujú svoju činnosť a častejšie prenikajú do pozornosti širokej verejnosti aj prostredníctvom médií. Týždeň slovenských knižníc je celoslovenská akcia a v tomto roku sa koná tretíkrát.

Cvičné firmy na Obchodnej akadémii

PaedDr. František Hotový / Február 2002 / Prečítané 3419 krát
Pred deviatimi rokmi, v roku 1993, bola zriadená v našom meste Obchodná akadémia. Hovorí sa, že všetky začiatky sú ťažké, platilo to aj v našom prípade. Ale prekážky treba prekonávať.

Päť cvičných firiem na Obchodnej akadémii

Február 2002 / Prečítané 2476 krát
# Firma Galan s.r.o. OA spolupracuje s Petrom Galanom a zaoberá sa nákupom a predajom nábytku; # Firma White Beauty s.r.o. spolupracuje s Ing. Stanislavom Sobotom a zaoberá sa nákupom a predajom bielej techniky a kozmetiky;

V Pezinku otvorili pobočku ČSOB

Február 2002 / Prečítané 3416 krát
Československá obchodná banka 29. januára slávnostne otvorila svoju pobočku v Pezinku. Celkový počet pobočiek ČSOB na Slovensku sa tým rozšíril na 39. Občania a podnikateľské subjekty z Pezinka a okolia budú môcť v novootvorenej pobočke využívať kompletný sortiment bankových produktov a služieb ČSOB.

Názory občanov na parkovanie v centre mesta

Ing. Eva Lupová / Február 2002 / Prečítané 2323 krát
V januári sa uskutočnil prieskum názorov na parkovanie v centre mesta. Na otázky anketárov odpovedalo 100 respondentov, ktorí boli vybraní podľa pohlavia, veku, miesta bydliska a zamestanania. Spoplatnenie parkovania na Radničnom námestí od 1.7. 2001 občania prijali takto: 36 percent pozitívne, 39 percent negatívne, 19 percent nemá v tejto oblasti skúsenosti, 6 zvolilo inú odpoveď.

Štatistici v domácnostiach

Ing. Anna Hlavenková / Február 2002 / Prečítané 2325 krát
Na území SR prebieha štatistické zisťovanie u obyvateľstva pod názvom Výberové zisťovanie pracovných síl. Vykonáva ho Štatistický úrad SR. Jeho cieľom je zabezpečiť informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce. Všetci zamestnanci štatistických orgánov sú zákonom viazaní mlčanlivosťou o všetkých zisťovaných skutočnostiach.

Recepty na veľkonočné pečivo

Február 2002 / Prečítané 4685 krát
Malokarpatské múzeum a mesto Pezinok vás pozývajú na 4. ročník kurzu gastronomických regionálnych špecialít Ako to robilinaše babky na tému Veľkonočné pečivo podľa meštianskych receptov. Kurz sa uskutoční v priestoroch Malokarpatského múzea dňa 20.3. 2002 o 15.00 hod.

POĎAKOVANIE

Február 2002 / Prečítané 2314 krát
Úprimne ďakujeme...

Nové prevádzky

Február 2002 / Prečítané 2295 krát
* JUS, s.r.o., spodná bielizeň, ul. M.R. Štefánika 20; * CYBER MAGIC, s.r.o., - projektovanie sieťových aplikácií, internetová čitáreň, Kollárova 20; * Ovocie - zelenina, Martin Malík, Holubyho 31; * Tetovacie a piercingové štúdio, Miroslav Šoufl, Holubyho 42; * LUCCA, Andrea Vizentová, predaj obkladu a dlažby, Myslenická 23; * VENEZIA, Eva Klamová, predaj textilu - second hand, Bystrická 28;

Prijatie najúspešnejších športovcov

Február 2002 / Prečítané 2413 krát
Tradičným ocenením našich športovcov za úspešnú reprezentáciu je každoročne pozvánka na spoločné stretnutie s predstaviteľmi mesta. Aj v tomto roku v januári zavítalo na radnicu dvadsať najúspešnejších reprezentantov Pezinka vo viacerých športoch.

POVEDALI NÁM pred novou sezónou

Február 2002 / Prečítané 2495 krát
FILIP POLC, horský cyklista: - Táto sezóna bude iná ako predchádzajúce. Odvíja sa to od môjho zranenia, stále si doliečujem zlomenú ruku, chodím na rehabilitácie. Keď to všetko dobre pôjde od februára by som mal byť fit a odídem na sústredenie do Spojených štátov alebo do Mexika.

Pezinok víťazom skupiny

Február 2002 / Prečítané 2244 krát
Basketbalisti Slovakofarmy Pezinok dosiahli v tomto ročníku Saportovho pohára svoju najlepšiu bilanciu v základnej skupine tejto súťaže. Dosiahli osem víťazstiev a iba dvakrát prehrali, čo ich vynieslo na historické prvé miesto.

Ľ. Urban trénerom mužskej reprezentácie

Február 2002 / Prečítané 2332 krát
Slovenská mužská basketbalová reprezentácia má po takmer polroku bezvládia konečne svojho kormidelníka. Je ním terajší tréner Slovakofarmy Pezinok Ľubomír Urban. Najlepší mužský basketbalový tréner na Slovensku za rok 2001 sa tak opäť dostáva do najcennejšej trénerskej funkcie, keďže už v roku 1997 pri reprezentácii pôsobil.

Program Kultúrneho centra

Február 2002 / Prečítané 2310 krát
Marec 2002

Program kina v Dome kultúry

Február 2002 / Prečítané 2295 krát
Marec 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Február 2002 / Prečítané 2278 krát
Marec 2002

Šibačková zábava

gg / Február 2002 / Prečítané 2243 krát
Dobrovoľná požiarna ochrana Pezinok s vás dovoľuje pozvať na tradičnú ŠIBAČKOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskuoční 31. marca na Veľkonočnú nedeľu v Dome kultúry na Holubyho ulici. Začiatok je o 19. hod. Do tanca a na počúvanie hrá Akord. Pre návštevníkov je pripravené bohaté občerstvenie a tombola. Vstupné je 200 Sk. Výťažok z akcie bude použitý na podporu dobrovoľnej požiarnej ochrany. Predpredaj vstupeniek zabezpečuje Ján Slaný, Kupeckého 71, tel. 640 1493.

151-ročný rekord

Február 2002 / Prečítané 2273 krát
V utorok 29. januára namerali v Bratislave teplotu 20 C, čo je najvyššia teplota v tento deň za posledných 151 rokov.

Výmena vodičských preukazov

Február 2002 / Prečítané 2295 krát
Vodičské preukazy vydané do 31. decembra 1992 stratia svoju platnosť posledným dňom tohto kalendárneho roka, ak majitelia nepožiadajú o ich výmenu. Vodičské preukazy vydané po 1. januári 1993 vrátane tohto dňa zostávajú naďalej v platnosti.