Voľby primátora a poslancov MsZ

Ing. Eva Lupová / November 2002 / Prečítané 2343 krát
V dňoch 6. a 7. decembra sa uskutočnia v 15 volebných okrskoch v Pezinku voľby primátora a 25 poslancov mestského zastupiteľstva. Na volebných lístkoch v našom meste budú traja kandidáti na primátora (volia ho všetci voliči v meste) a 98 kandidáti na poslancov (v 5 volebných obvodoch bude zvolených spolu 25 poslancov).

Prieskum na tému: Práca samosprávy

November 2002 / Prečítané 2238 krát
V októbri sa uskutočnil prieskum názorov občanov na tému - Práca orgánov samosprávy. Na otázky formou dotazníkov odpovedalo 200 občanov Pezinka.

Vianočné trhy vo vinotéke

Ing. Eva Lupová / November 2002 / Prečítané 2219 krát
Keďže sa v Malokarpatskom múzeu rekonštruuje kanalizácia, nemôžu sa tam tohto roku konať tradičné Vianočné trhy. Útočište im poskytla Mestská vinotéka na Radničnom námestí č. 9, kde sa v dňoch 13., 14. a 15. decembra (v čase od 9.00 do 18.00 hod.) uskutočnia výstavno-predajné Vianočné inšpirácie.

Schválili rozpočet

November 2002 / Prečítané 2209 krát
Na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet mesta Pezinka na rok 2003. V príjmovej časti rozpočet ráta so sumou 193 948 tisíc Sk a vo výdavkovej s 204 650 tisíc Sk. Schodok rozpočtu 10 702 tisíc Sk bude krytý prebytkom hospodárenia z roku 2002.Nevyhnutné zmeny rozpočtu sa budú riešiť jeho novelizáciou.

Pezinský chrámový zbor oslnil na Malte

November 2002 / Prečítané 2620 krát
V dňoch 11. - 15. novembra sa uskutočnil vo Vallete na Malte 14. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov. Zúčastnilo sa na ňom desať vybraných zborov zo 7 krajín.

Kandidáti na primátora Pezinka

November 2002 / Prečítané 3483 krát
MUDr. Richard DEMOVIČ, PhD., Ing. Ivan PESSEL, Mgr. Oliver SOLGA

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva

November 2002 / Prečítané 3170 krát
1.volebný obvod (volí sa 7 poslancov) Ulice: Bratislavská 1 - 87 a 2 - 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába, Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalúpku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Muškátová, Rulandská, Silvánova, Hroznová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.

Kampaň Za čistejší Pezinok

Ing. Eva Lupová / November 2002 / Prečítané 2230 krát
Od symbolického októbrového otvorenia kampane Za čistejší Pezinok sa v rámci tohto projektu uskutočnilo viacero zaujímavých aktivít. Najprv to bol prieskum názorov hlavne detí a mládeže na problematiku zberu odpadu v meste, či chov psov, ktorý zrealizoval partner kampane Malokarpatské osvetové stredisko.

Vážení občania

OŽP MsÚ / November 2002 / Prečítané 2275 krát
Príchod zimy znamená náročnú údržbu ciest a chodníkov, ktorú mesto zabezpečuje prostredníctvom firmy Petmas. Treba si však uvedomiť, že údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, je povinný zabezpečiť každý majiteľ (držiteľ, správca, užívateľ) nehnuteľnosti. To znamená, že chodníky musia udržiavať v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu.

Vo Varšave ochutnávali pezinské vína

November 2002 / Prečítané 2292 krát
Známy slovenský vinársky odborník Fedor Malík pripravil v októbri ochutnávku vybraných malokarpatských vín na veľvyslanectve SR vo Varšave. Predstaviteľom poľskej politickej honorácie predstavil vína Ing. Ladislava Šebu zo Šenkvíc a niektoré produkty pezinských výrobcov Víno Matyšák a VPS Pavelka - Sobolič.

Gymnazisti na kurze v Rakúsku

Braňo Gális / November 2002 / Prečítané 2348 krát
V septembri sa konal v rakúskom Wiener Neustadte dvojtýždenný intenzívny kurz vo vytváraní webových stránok, na ktorom sa zúčastnili i dvanásti študenti a dve profesorky z Gymnázia Pezinok. Úvodný projekt podporilo Ministerstvo školstva Rakúska (vynaložili naň 18 tisíc eur).

STRETNUTIE PO ROKOCH

Edita Durdovanská / November 2002 / Prečítané 2449 krát
Na začiatku bola fotografia a nápad. Čí? Nuž našej spolužiačky z Hudobnej školy v Pezinku pani Evy Galanovej - dnes Šiškovej. Spojila sa s tými správnymi ľuďmi a dobrý nápad sa začal realizovať. Ste zvedaví o aké stretnutie išlo? Ubehlo totiž 50 rokov od prvého výletu žiakov hudobnej školy na smolenický ŠKARBAK.

Samosprávny orgán Mestská školská rada

ĽB / November 2002 / Prečítané 2322 krát
Prechodom kompetencií na obce a mestá v oblasti školstva vznikol na území mesta Pezinok samosprávny orgán Mestská školská rada. Jej voľbu uskutočnili predsedovia rád škôl zo základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy v Pezinku.

UPOZORNILI NA DETSKÉ PRÁVA

OZ Prevencia AD / November 2002 / Prečítané 2713 krát
Občianske združenie Prevencia AD v spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie a Občianskym združením Pläsk zorganizovalo 11. októbra koncert pod názvom Práve teraz. Koncert bol záverečnou akciou 10-mesačného projektu o detských právach Detské práva - sprava i zľava.

Posedenie pri hudbe

November 2002 / Prečítané 2034 krát
Základná organizácia telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami usporiadali 19. novembra v Dome kultúry posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa na ňom 215 členov ZO Pezinok, Senec, Modra, Šenkvice a Svätý Jur. Hrala hudobná skupina Ametyst, o večeru sa postarala reštaurácia Lalia.

Vínna sezóna

November 2002 / Prečítané 2356 krát
V treťom novembrovom týždni sa v Pezinku uskutočnili dve vinárske podujatia. Najskôr sa zišli členovia vinárskeho spolku a ďalší pozvaní hostia na tradičnom Svätomartinskom požehnaní mladého vína. Slávnostný akt požehnania a poďakovania za úrodu urobili duchovní Helena Benková a Zdenko Sitka. Prípitok na úspešnú prácu vinárov predniesol primátor Ivan Pessel.

Spoločný úrad

November 2002 / Prečítané 2132 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na vytvorenie spoločného úradu pre mesto Pezinok a obce Limbach, Slovenský Grob, Viničné a Vinosady v oblasti štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a stavebného poriadku. Tieto činnosti spolu so mzdovými prostriedkami na pracovníkov budú na samosprávu delimitované z Okresného úradu Pezinok. Ďalšie náklady mesta a podiel zmluvných obcí na spoločný úrad spresní osobitná zmluva.

Mikuláš sa chystá medzi deti

November 2002 / Prečítané 2181 krát
Centrum voľného času a Kultúrne centrum v Pezinku pozývajú pezinské deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v piatok 6. decembra o 17.00 hodine na Radničnom námestí. Mikuláš najskôr v sprievode anjela a čerta v čase od 14. do 16. hodiny pozdraví deti v uliciach mesta, kde bude prechádzať na koči. O 17.00 hod. príde na námestie. Tam zažne vianočné osvetlenie a deťom odovzdá darčeky v podobe kultúrneho programu a sladkostí.

Aktualizácia územného plánu

November 2002 / Prečítané 2190 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 14. novembra schválilo Aktualizáciu Územného plánu mesta. V porovnaní s rokom 1996, keď sa robili v ÚPN posledné úpravy, tohtoročná aktualizácia zahrňuje 58 zmien a doplnkov.

KONCERT PRIATEĽSTVA

za / November 2002 / Prečítané 2309 krát
Dňa 25. októbra 2002 sa z iniciatívy Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v Pezinku uskutočnilo v Dome kultúry krásne hudobné podujatie - Koncert priateľstva. Na pódiu sa predstavili mladí hudobníci z Maďarska (Mosonyi Mihály Zeneiskola Mosonmagyaróvár), z Rakúska (Zentralmusikschule Neusiedl am See) a žiaci ZUŠ E. Suchoňa z Bratislavy a Pezinka.

Ocenia dobrovoľníkov

Ing. Eva Lupová / November 2002 / Prečítané 2175 krát
Tretí december je sviatkom telesne a duševne postihnutých. Samospráva mesta Pezinok sa rozhodla pri tejto príležitosti oceniť prácu tých, ktorí sa nezištne starajú o to, ako týmto ľuďom pomôcť.

Stali ste sa vlastníkmi bytu?

Finančné oddelenie MsÚ / November 2002 / Prečítané 2302 krát
Ak áno, vzťahuje sa na vás zákon č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľností, tretia časť - Daň z bytov. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo vlastník nebytového priestoru v bytovom dome. Po prijatí Zmluvy o prevode, prípadne kúpe družstevného bytu a listu vlastníctva z Katastrálneho úradu je fyzická alebo právnická osoba povinná oznámiť túto skutočnosť o nadobudnutom vlastníctve správcovi dane z nehnuteľností v termíne do 30 dní.

Objasnené krádeže

at / November 2002 / Prečítané 2243 krát
V krátkom čase pezinská polícia zistila páchateľov krádeže vlámaním do predajne potravín na trhovisku na Kupeckého ulici v Pezinku. Podozrivými sú dvaja 22-roční Pezinčania - Peter L. strážil na ulici a Pavol P. rozbil strechu predajne a cez dieru vnikol dnu. Odcudzené sladkosti, kávu, drogériový tovar a alkohol v hodnote takmer trinásť tisíc korún predali v Pezinku a peniaze minuli na nákup drog.

Zapísané v knihe života

November 2002 / Prečítané 2230 krát
Neveril som raz, že to bude možné - priviezť si autom z domu vlastnú "kolísku". Bál som sa, že je priveľká a hádal som či pomôže odobrať z nej tak aspoň podnože. A ona? Vmestila sa na sedadlo celá. Až neskutočne útla, drobnučká... Kedy sa už raz dozviem, Bože, prebože, prečo je v detských očiach všetkého tak veľa? A prečo všetko rastie v rozlúčkach.

Spomíname

November 2002 / Prečítané 2391 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

November 2002 / Prečítané 2334 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Ing. Eva Lupová / November 2002 / Prečítané 2319 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

November 2002 / Prečítané 3935 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Čarodejnícka noc v knižnici

ag / November 2002 / Prečítané 2395 krát
V piatok 25. októbra v neskorých večerných hodinách mohli okolidúci zaregistrovať v Malokarpatskej knižnici v Pezinku nezvyčajne čulý ruch. V tento deň o 18. hodine, tak ako je bežné v iných dňoch, "necvakli zámky na dverách a knižnica sa neponorila do čiernej tmy" ale naopak, ožila džavotom detí - čitateľov knižnice. Práve sa začínala čarodejnícka noc v knižnici.

CAFÉ JOURNAL

November 2002 / Prečítané 2379 krát
Kolektív Café Journalu na ulici M.R. Štefánika Vás pozýva na stretnutie s MIKULÁŠOM dňa 6.12. (piatok) o 14.00 hod. Pre Vaše deti je pripravená sladká pozornosť od Mikuláša a pre rodičov 50% zľava na vybrané kávy a čaje. Na stretnutie s Vami a Vašimi ratolesťami sa teší Kolektív Café Journalu

Pezinčanky v štúdiu S

November 2002 / Prečítané 2340 krát
V Štúdiu S v Bratislave bude 5. decembra inštalovaná a sprístupnená verejnosti výstava Pezinčaniek Dany Polákovej (maľba, reštaurovaný nábytok) a jej dcéry Zuzany (keramika, šperky). Výstavu si môžete pozrieť do konca decembra.

Predstavujeme pezinské skupiny: 29 STRINGS

jj / November 2002 / Prečítané 2508 krát
Keď v apríli 1998 bluegrassová skupina 29 Strings vznikla, bolo možné ju označiť ako pezinskú. Za takmer 5 rokov svojej existencie však prekonala mnoho zmien v zložení, ktoré toto označenie už tak celkom nepotvrdzuje. Zo zakladateľov skupiny (Michal Barok, Milan Benkovič, Rišo Cíferský, Vladimír Čík, Ľudovít Laky) v nej dnes pôsobia už iba Michal (mandolína) a Milan (dobro).

Polikliniku bude spravovať Združenie lekárov

Milan Oravec / November 2002 / Prečítané 2317 krát
Ako sme už informovali na Ministerstve privatizácie bol schválený projekt privatizácie polikliniky pre Mesto Pezinok. V súčasnosti sa pripravuje na Fonde národného majetku delimitačný protokol. Poslanci MsZ sa v predstihu zaoberali otázkou správy budúceho mestského zdravotníckeho zariadenia.

Čo strpčuje život občanom

November 2002 / Prečítané 2371 krát
Ráno v pondelok 18. novembra nám zatelefonovala do redakcie rozhorčená obyvateľka, aby sme sa prišli pozrieť na komunikáciu pri križovatke Jesenského - Holubyho. Vraj sa tam nedá prechádzať po chodníkoch na oboch stranách, lebo autá vystrekujú na ceste nahromadenú špinavú vodu na chodcov.

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / November 2002 / Prečítané 2226 krát
Prenajíma sa miestnosť č. 103 s podlahovou plochou 18,85 m2, na prvom nadzemnom podlaží (prízemie), so vstupom z Radničného námestia za týchto podmienok:

Výberové konanie

November 2002 / Prečítané 2260 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa novozriadeného Mestského múzea v Pezinku. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie odbor archívnictvo, história, archeológia, znalosť cudzích jazykov - nemčina alebo maďarčina, latinčina vítaná.

Opatrnosťou predchadzajme požiarom

kpt. Ing. Eva Orlická / November 2002 / Prečítané 2117 krát
Za prvých deväť mesiacov tohto roku vzniklo na Slovensku 10551 požiarov. Ich následkom vznikli priame škody vyše 330 miliónov Sk, 44 osôb bolo usmrtených a 113 zranených. Najviac požiarov vypuklo v rodinných domoch, rekreačných chatách a chalupách. Ich pôvodcom boli tepelné a vykurovacie telesá, nedodržiavanie návodu na ich inštaláciu a obsluhu, nedbanlivosť a neopatrnosť ľudí.

Milan Mlsna alias Strýco Marcin

November 2002 / Prečítané 6118 krát
V týchto dňoch si pripomíname dve výročia známeho rozhlasového redaktora a režiséra, ľudového rozprávača, humoristu MILANA MLSNU. Dňa 6. novembra to bolo 65. výročie jeho narodenia a 13. decembra 10. výročie úmrtia.

Víťazi z Pezinka

K. Tahotný / November 2002 / Prečítané 2231 krát
Pezinskí karatisti absolvovali v minulých dňoch viaceré podujatia na ktorých podali opäť skvelé výkony. Na najvyššom stupienku stáli: - v Trstenej (1. kolo Slov. pohára mládeže) - Alena Hupková, Natália Gavorníková, družstvo dievčat (Hupková, Gregušová, Kohútová), družstvo chlapcov (Černák, Žilinský, Matušek); - v Bardejove (1. kolo Slov. pohára v kick boxe) - Alexandra Horáková, Svatava Špániková; - v Lučenci (Novohrad open) - A. Hupková, M. Poizlová, P. Remenár, M. Žilinský, družstvá žiakov a dorastencov.

Basketbalisti v USA

pr / November 2002 / Prečítané 2235 krát
Keďže basketbalisti Pezinka v tejto sezóne pre finančné problémy neštartujú v európskom pohári, využilo vedenie klubu ponuku a uskutočnilo 12-dňový zájazd do Spojených štátov - kolísky basketbalu. Mužstvo odohralo päť zápasov s vysokoškolskými družstvami I. divízie.

Filip Polc bez sponzora

Milan Oravec / November 2002 / Prečítané 2275 krát
Dvadsaťročný horský cyklista Pezinčan Filip Polc, vlaňajší majster Európy, piaty z majstrovstiev sveta a slovenský cyklista roku 2001, prišiel neočakávane o miesto v českom tíme Author, keďže tento klub ukončil financovanie zjazdárov.

FUTBAL MAL PRESTÁVKU

November 2002 / Prečítané 2133 krát
Pätnástym kolom 17. novembra sa skončila jesenná časť seniorských futbalových súťaží III. a IV. ligy. Naše mesto má v týchto súťažiach po jednom zástupcovi - vo vyššej PŠC Pezinok a nižšej GFC Grinava.

ZHOVÁRAME SA o SOFTBALE

ds / November 2002 / Prečítané 2513 krát
l Čo to vlastne softbal je? - Softbal je fyzicky menej náročná, ale zato rýchlejšia a dynamickejšia verzia bejzbalu. Tento šport je zatiaľ na Slovensku pomerne málo známy, ale svojou netradičnosťou si veľmi rýchlo získava priaznivcov.

Program Kultúrneho centra

November 2002 / Prečítané 2452 krát
December 2002

Program kina v Dome kultúry

November 2002 / Prečítané 2283 krát
December 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

November 2002 / Prečítané 2201 krát
December 2002

OZNAM

November 2002 / Prečítané 2318 krát
Dôchodcovia, ktorí majú záujem o hranie šachu môžu prísť do klubu dôchodcov na Sládkovičovu ulicu č. 1. vedúca KD

Hľadáme správcu siete

Mgr. Anna Gašparovičová / November 2002 / Prečítané 2752 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, hľadá správcu počítačovej siete na 4 hod. denne. Požiadavky: ukončená VŠ alebo SŠ, výborná znalosť práce s PC a internetom. Nástup 1.1. 2003.