Traja kandidári na primátora

Október 2002 / Prečítané 2375 krát
V zákonom stanovenej lehote do 24.00 hod. 12. októbra 2002 mestská volebná komisia prijala kandidátne listiny troch kandidátov na primátora Pezinka na nové štvorročné funkčné obdobie. O post primátora sa uchádzajú: MUDr. Richard DEMOVIČ (kandidát Smeru, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ), Ing. Ivan PESSEL (nezávislý kandidát), Mgr. Oliver SOLGA (SDKÚ, ANO, KDH).

Hradné slávnosti - začiatok zaujímavej tradície

Október 2002 / Prečítané 2562 krát
Niežeby v Pezinku bolo málo kultúrno-spoločenských podujatí, práve opak je pravdou, ale každému novému a zaujímavému sa občania vždy potešia. Rozhodne k takým patria Hradné slávnosti, ktorých nultý ročník sa konal 5. októbra. zástupca regentskej rady Peter Wittgrúber oznamuje verejnosti v pezinčine Pezinského grófstva Cieľom podujatia, ktorého hlavným organizátorom bolo Občianske združenie Karpaty Slovakia v spolupráci s Kultúrnym centrom a Centrom voľného času, je populárno-recesistickou formou propagovať históriu mesta.

Kampaň odštartovaná

Október 2002 / Prečítané 2155 krát
Šestnásteho októbra slávnostne odštartovala kampaň Za čistejší Pezinok, ktorej iniciátorom sú Mesto Pezinok a komunitná nadácia REVIA. Myšlienka oslovila jednotlivcov a skupiny dobrovoľníkov z vyše dvadsiatich subjektov v meste, ktoré sa do projektu zapojili.

Končí sa volebné obdobie primátora a poslancov

Október 2002 / Prečítané 2497 krát
V decembri sa končí štvorročné volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. O tom, kto nastúpi na uvoľnené posty na nasledujúce štyri roky budeme rozhodovať v komunálnych voľbách 6. a 7. decembra 2002.

Primátor a poslanci, ktorým sa končí funkčné obdobie

Október 2002 / Prečítané 2441 krát
V uplynulom štvorročnom volebnom období na poste primátora a poslancov MsZ v Pezinku pôsobili: Primátor: Ing. Ivan Pessel

Komunálne voľby 2002

Október 2002 / Prečítané 2206 krát
VOLEBNÝ OBVOD č. 1 (počet poslancov 7) Volebný okrsok č. 1 Volebná miestnosť - Základná škola Holubyho 14, ulice: Bratislavská 1 - 87 a 2 - 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába.

Volebná kampaň

Október 2002 / Prečítané 2211 krát
Podľa zákona o voľbách do samosprávy obcí a Všeobecne záväzného nariadenia schváleného Mestským zastupiteľstvom v Pezinku dňa 19.9. 2002 volebná kampaň pre voľby primátora a poslancov MsZ sa začína 17 dní pred voľbami, teda 19. novembra 2002 o 14.00 hodine a končí 48 hodín pred dňom volieb, teda 4.12. 2002 o 14.00 hod. Potom, teda 48 hodín pred začatím volieb je akákoľvek volebná agitácia zakázaná.

Prieskum na Vinobraní

Október 2002 / Prečítané 2326 krát
Na septembrových oberačkových slávnostiach v Modre urobilo Malokarpatské osvetové stredisko, ktoré bolo ich spoluorganizátorom, prieskum názorov občanov na Vinobranie. Formou dotazníka sa vyjadrilo 109 respondentov.

Mestské zastupiteľstvo v novembri

Október 2002 / Prečítané 2239 krát
Posledné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku pred komunálnymi voľbami sa uskutoční vo štvrtok 14. novembra. Bude mať tento program: Informácia o plnení rozpočtu mesta za III. štvrťrok 2002, informácia o príprave rozpočtu na rok 2003, správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb, stanovenie ceny za vývoz tuhého komunálneho odpadu, informácia o príprave komunálnych volieb, VZN o dani z nehnuteľnosti, informácia o plánovanej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, VZN o školských obvodoch, VZN o chove psov, hodnotenie práce HK, hodnotenie práce primátora, návrh zmeny organizačnej štruktúry.

Navštívili nás

Október 2002 / Prečítané 2133 krát
# 16.9. rokoval primátor Ivan Pessel s JUDr. Hagyarim o hoteli Grand; # 23.9. rokovali primátor a zástupca primátora s Ing. Romanom Bubeníkom, riaditeľom pobočky OTP banky v Pezinku o možnej spolupráci s mestom;

Navštívili sme

Október 2002 / Prečítané 2226 krát
# 17.9. rokoval zástupca primátora Oliver Solga vo firme Iluma o dodávke svietidiel pre Starú radnicu; # 17. a 24.9. rokoval primátor na Slovenskej správe ciest o projekte rekonštrukcie štátnej cesty II/502 - obchvat mesta;

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Október 2002 / Prečítané 2372 krát
V záujme zvýšenia úrovne životného prostredia v našom meste koná sa každoročne súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, ktorej organizátorom je Mesto Pezinok. Víťazka kategórie predzáhradka Viera Kubaláková preberá ocenenie z rúk primátora Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 30. septembra v obradnej sieni mestského úradu. Ceny najlepším odovzdal primátor Ivan Pessel, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol úsilie občanov o skrášľovanie svojho mesta.

Mesiac úcty k starším

Október 2002 / Prečítané 2969 krát
V piatok 11. októbra sa uskutočnilo v Dome kultúry celomestské stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podujatie organizačne zabezpečili MsÚ - oddelenie občianskych záležitostí, Kultúrne centrum a pezinské kluby dôchodcov.

Pamiatka zosnulých

Október 2002 / Prečítané 2279 krát
Mestský úrad v Pezinku, Rímskokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev augsburgského vyznania pozývajú na pietny akt PAMIATKA ZOSNULÝCH, ktorý sa uskutoční 1. novembra 2002. Spomienka na cintoríne v Pezinku bude o 15.00 hod. a na cintorínoch na Cajlanskej ulici a v Grinave o 14.00 hodine.

Týždeň proti rakovine

Anna Mrázová / Október 2002 / Prečítané 2314 krát
Druhý októbrový týždeň sa uskutočnil z popudu Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) tradičný Týždeň proti rakovine. Jeho námetom na tento rok sú Práva onkologických pacientov. Deklarácia o presadzovaní a uplatňovaní práv onkologických pacientov je spoločná pre celú Európu. Schválilo ju Valné zhromaždenie ECL v Oslo 29. júla 2002. So slovenskou verziou tohto dokumentu, v podobe malej sivej brožúrky ste sa mohli oboznámiť v dňoch, keď ju ponúkali pezinskí gymnazisti v uliciach mesta. Časť brožúrok je ešte rozmiestnená na poliklinike, v lekárňach a v informačnom centre.

Pochúťky z bravčového

Ing. Eva Lupová / Október 2002 / Prečítané 2340 krát
I keď je pre náš región typická skôr husacina, aj zabíjačkové dobroty stoja za ochutnanie. Tobôž, keď sú pripravené podľa osvedčených receptov. A práve tieto delikatesy budú na programe ďalšieho kurzu varenia regionálnych špecialít v rámci cyklu Ako to robili naše babky. Jeho organizátori - Malokarpatské múzeum a Mesto Pezinok pozývajú všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť tajomstvá ich prípravy na stredu 20. novembra o 16.00 hod. do dielne múzea na ul. M.R. Štefánika č. 6. Vstup na podujatie je voľný.

Volili vo svadobnom

Peter Sandtner / Október 2002 / Prečítané 2633 krát
V sobotu 21. septembra, počas parlamentných volieb, vo volebnom okrsku na Cajlanskej ulici prišli voliť aj Lucia Lichtnekerová a Michal Hanúsek, pre ktorých bol tento deň svadobným.

Nové prevádzky

Október 2002 / Prečítané 2849 krát
# PENZIÓN GARNI RUSTICA, SLOVAN, Športmedia spol. s.r.o., Bratislavská 62; # KAVIAREŇ MARGO CAFE, Naďa Vráblová, Jesenského 2; # LACO, Krajčírstvo, pánske a dámske odevy, metrový textil, textilná galantéria, Ladislav Gembeš, Moyzesova 16;

Ad: Je aktualizácia územného plánu hrozbou pre občanov?

Jaroslav Pavlovič, Ing. Ivan Pessel, redakcia / Október 2002 / Prečítané 2274 krát
V septembrovom čísle mesačníka Pezinčan zverejnil primátor mesta Ing. Ivan Pessel článok pod názvom Je aktualizácia územného plánu hrozbou pre občanov? Priznám sa, že keď som si článok prečítal, bolo mi ťažko. Keby som sa nepoznal, na základe tohto článku by som možno sám o sebe nadobudol dojem, že som neseriózny človek, ktorý podstatnými nepresnosťami a nepravdivými údajmi zavádza občanov.

Nesmieme dať miesto vandalizmu

Mgr. Ľudovít Farbula / Október 2002 / Prečítané 2411 krát
Slovník cudzích slov rozumie pod pojmom "vandalizmus" bezohľadné ničenie najmä kultúrnych hodnôt, barbarstvo. Dá sa ale povedať, že ide o ničenie či poškodzovanie akýchkoľvek významných hodnôt, ktoré sú chránené či už trestným alebo priestupkovým právom a to najmä majetok občanov, obce alebo štátu.

Kultúrne centrum ponúka

KC / Október 2002 / Prečítané 2206 krát
Kultúrne centrum v Pezinku ponúka inštitúciám, spoločenským organizáciám, školám, ale aj súkromným firmám, jednorazový prenájom priestorov Domu kultúry na semináre, konferencie, stužkové a iné spoločenské udalosti s väčším počtom osôb. Môžeme zabezpečiť aj občerstvenie podľa vašich predstáv v spolupráci so Zámockou vinárňou Pezinok. Informujte sa osobne v KC Pezinok, Holubyho 42, denne od 8.00 do 15.00 hod., prípadne telefonicky na t.č. 033/641 3949.

Z redakčného odkazovača

Október 2002 / Prečítané 2238 krát
Pravidelne čítam Pezinčana, píšete ozaj o všeličom. Nedávno som čítal o separovaní odpadov. Chcel by som vás upozorniť, že v grinavskej časti sú dva kontajnery na sklo, tie sú však raz-dva plné a nikto ich nevyberá. Vyzerá to tak, akoby Petmas ani nemal o sklo záujem. Treba ozaj kontajnery vyberať častejšie. Taktiež si myslím, že tieto kontajnery je potrebné natrieť farbou a výraznejšie označiť, lebo potom občania do nich hádžu okrem skla aj iný odpad.

Jubileum Základnej školy na Kupeckého ulici

Magdaléna Červenková / Október 2002 / Prečítané 2874 krát
Dňa 1. septembra 2002 uplynulo dvadsať rokov od otvorenia našej Základnej školy na Kupeckého ul. 74. kliknutím sa obrázok zväčší Za obdobie svojho pôsobenia sme pripravili do života niekoľko tisíc žiakov.

Prihláste sa na zájazd do vianočnej Viedne

Október 2002 / Prečítané 2355 krát
Pezinský Lions club pripravuje pre telesne postihnutých občanov a vozičkárov bezplatný zájazd do krásne vyzdobenej vianočnej Viedne. Prosíme záujemcov, ktorí sa ešte neprihlásili, aby to v prípade záujmu urobili do 20. novembra na telefónnom čísle 6411049 alebo priamo na Mestskom úrade u Mgr. Olivera Solgu. Zájazd sa uskutoční v druhom decembrovom týždni.

Registrácia vinohradov

Ing. Vladimír Baričič, Ing. Milan Pavelka / Október 2002 / Prečítané 2217 krát
V zmysle § 25 zákona NR SR č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve je potrebné, aby každý vlastník alebo užívateľ prihlásil vinicu na registráciu do vinohradníckeho registra. Registrácia je podmienkou pre výsadbu, ktorá bude v budúcnosti povolená iba na pomenovaných a zaregistrovaných vinohradníckych honoch na základe výsadbového práva. Vytvorenie vinohradníckeho registra je jednou z podmienok pre vstup Slovenskej republiky do Európskej únie.

Z dejín sirotinca v Pezinku

Peter Sandtner / Október 2002 / Prečítané 2390 krát
Na mieste dnešného Okresného úradu na Štefánikovej 10 sa na prelome 19. a 20. storočia nachádzal sirotinec Jána Kothmara, ktorý patril nemeckému evanjelickému zboru augsburského vierovyznania.

Spomíname

Október 2002 / Prečítané 2329 krát
Spomienky pre našich najbližších...

Poďakovanie

Október 2002 / Prečítané 2207 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Október 2002 / Prečítané 4485 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Výstava v rozostavanej galérii Štefana Prokopa

Október 2002 / Prečítané 2265 krát
V novobudovanej galérii na Potočnej ulici bola otvorená výstava vybraných diel sochára Štefana Prokopa. Umelec žil a tvoril v Pezinku. Dňa 22. novembra si pripomenieme 15. výročie jeho úmrtia (zomrel 46-ročný).

Ocenenie J. Dubovskému

Október 2002 / Prečítané 2251 krát
Prezident SR Rudolf Schuster udelil pri príležitosti 10. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra osobám, ktoré dosiahli mimoriadne výsledky v politickej, kultúrnej, vedeckej alebo spoločenskej oblasti.

Predstavujeme pezinské skupiny: KRTINEC

jj / Október 2002 / Prečítané 3145 krát
Skupina Krtinec sa prvýkrát zišla v roku 1995. Odvtedy hráva grunge a vytvára si pomerne verné publikum. Od vzniku kapely sa v nej vystriedalo viacero ľudí, aby sa zostava nakoniec ustálila na členoch: Martin Olos (bicie), Vlado Vizner (basgitara), Vlado Mravec (sólova gitara), Peter Šinkovic (doprovodná gitara).

Pezinok na známke

Október 2002 / Prečítané 2266 krát
Po prvýkrát vo svojej histórii bude mať Pezinok svoju poštovú známku. Dominantou zobrazenia bude novorekonštruovaná Stará radnica v pozadí s Evanjelickým a Farským kostolom. Známka bude mať hodnotu 100 korún a spolu s ňou vyjde aj FDC - obálka prvého dňa vydania a príležitostná pečiatka. Autorom výtvarného spracovania je Oliver Solga.

Prezentácia vzácnych nálezov

Október 2002 / Prečítané 2190 krát
V Galérii G 5 na Štefánikovej ulici bola 11. októbra otvorená výstava pod názvom Pezinok v čase. Sú na nej prezentované predmety pochádzajúce z archeologických vykopávok na území mesta. Tieto vzácne exponáty, ktoré nájdu miesto v mestskom múzeu, dopĺňa aj veľmi zaujímavá fotografická časť. Výstavu si môžete pozrieť do 10. novembra 2002, denne od 14. do 18. hodiny (okrem pondelka).

Spolky - čertové volky

Október 2002 / Prečítané 2445 krát
Posledná tohtoročná vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka bude venovaná úplne novej téme - história spolkovej činnosti v meste. Rozprávanie a spomínanie na význam a prácu rôznych záujmových združení, jednôt, spolkov, klubov a krúžkov, ktoré pôsobili na území nášho mesta v dobách dávno i menej dávno minulých povedie Mgr. Jozef Motešický z Malokarpatského múzea. Toto múzeum bude i dejiskom podujatia, ktoré sa uskutoční 28. novembra o 16.00 hod.

Portréty Jána Štrbu

Peter Šoula / Október 2002 / Prečítané 2206 krát
Dňa 25. októbra bude v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne otvorená výstava pezinského fotografa, portrétistu - Jána ŠTRBU (1952). Objektom jeho záujmu sú väčšinou ľudia staršej vekovej kategórie. Na jeho fotografiách vyzerajú dôstojne, nič nepredstierajú, autor ich nezveličuje. Výstava sa koná v rámci Mesiaca fotografie a potrvá do 1. decembra 2002.

Výstava Hanúskovcov

Október 2002 / Prečítané 2255 krát
Pezinskí keramikári, manželia Mária a Oskar Hanúskovci, prezentujú svoju tvorbu v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom. Výstava potrvá do 1. decembra.

Tyková v zahraničí

Október 2002 / Prečítané 2313 krát
Textilná výtvarníčka Danica Tyková (1954) vystavovala v septembri a októbri svoje práce v Galérii u Prstenů v Prahe spolu s Češkou Blankou Šperkovou a Fínkou Raija Jokinen.

Výberové konanie v Malokarpatkej knižnici

Október 2002 / Prečítané 2203 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok vypisuje výberové konanie na funkciu: vedúca útvaru knižnično-informačných služieb.

Spýtali sme sa primátora mesta Ing. Ivana Pessela

redakcia / Október 2002 / Prečítané 2619 krát
Pán primátor, rekonštrukcia Starej radnice sa pomaly končí a čo nevidieť bude odovzdaná do užívania. Čo všetko tomu predchádzalo a kedy sa občania mesta dočkajú jej otvorenia? - Na základe výsledkov ostatného kontrolného dňa 16. októbra sa začalo preberacie konanie, čo je predpokladom na vypísanie kolaudačného konania a ak všetko dobre dopadne oficiálne rekonštruovanú Starú radnicu našim občanom odovzdáme koncom novembra alebo začiatkom decembra. A čo tomu predchádzalo?

Abdikácia správnej rady BK Slovakofarma Pezinok

Ing. Štefan Chovanec / Október 2002 / Prečítané 2468 krát
Dňa 26. septembra 2002 sa nám dostala do rúk správa zo sekretariátu BK Slovakofarma Pezinok: - Správna rada Basketbalového klubu Slovakofarma Pezinok na svojom dnešnom zasadnutí abdikovala na svoje funkcie a rozhodla o ukončení činnosti klubu v jeho súčasnej podobe a účinkovaní v Európskom pohári.

Ťažké dni pezinského basketbalu, Pominulo to najhoršie?

Milan Oravec / Október 2002 / Prečítané 2212 krát
V závere minulého mesiaca vzrušila športovú verejnosť v Pezinku, ale aj na celom Slovensku, správa o abdikácii správnej rady BK Slovakofarma Pezinok, o ukončení činnosti klubu v doterajšej podobe a vystúpení z Pohára majstrov.

Koníky pod malokarpatskými stráňami

Milan Oravec / Október 2002 / Prečítané 2630 krát
Na koníky pod úbočím Malých Karpát sme si zvykli. Najmä v pezinskom Areáli zdravia Rozálka, kde ich vidno vo výbehu alebo na okolitých poľných a lesných cestičkách. Súčasťou areálu je parkúr a jazdecká hala, kde sa každoročne, vďaka agilným organizátorom, koná viacero zaujímavých podujatí.

Víťazstvo Polca

Október 2002 / Prečítané 2173 krát
Filip Polc (AUTHOR) sa stal víťazom finále Slovenského pohára v zjazde na horských bicykloch v Podkoniciach v kategórii mužov. Trať dlhú 2210 metrov s prevýšením 400 m absolvoval v čase 3:01,93 min. Druhý sa umiestnil Hynčica (ČR - SK Semtex Energy drink) 3:04,58, tretí Čeman (Downhill Podkonice) 3:07,92.

Medaila z Majstrostiev sveta

redakcia / Október 2002 / Prečítané 2191 krát
V talianskom Caorle sa uskutočnili za účasti 350 pretekárov z 26 krajín amatérske majstrovstvá sveta v kickboxe. Štartoval na nich aj slovenský reprezentant Pezinčan Michal Peniak, ktorý v kategórii semikontakt nad 91 kg získal bronzovú medailu. Na tomto podujatí štartovala aj Svatava Špániková, ktorá v stop semikontakt žien vypadla v 1. kole.

V Pezinku opäť turnaj najvyšších kvalít

Október 2002 / Prečítané 2238 krát
VTC Pezinok usporiadal cez posledný septembrový víkend 16. ročník tradičného volejbalového turnaja žien o Pezinský strapec. Organizátorom sa opäť podaril nevídaný úspech, keď na ňom po roku znovu zabezpečili účasť piatich majstrov európskych krajín.

Program Kultúrneho centra

Október 2002 / Prečítané 2149 krát
November 2002

Program kina v Dome kultúry

Október 2002 / Prečítané 2201 krát
November 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Október 2002 / Prečítané 2136 krát
November 2002

Koncert priateľstva

Október 2002 / Prečítané 2259 krát
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku usporiada 25. októbra Koncert priateľstva. V programe sa predstavia žiaci pezinskej a bratislavskej ZUŠ, Mosonyi Mihály Állami Zeneiskoly (Maďarsko) a Zentral Musikschule Neusiedl am See (Rakúsko). Koncert sa uskutoční v Dome kultúry o 18.00 hod.

Neprišli bez medailí

K. Tahotný / Október 2002 / Prečítané 2314 krát
Pezinskí karatisti, ktorí si vybojovali účasť na vrcholných svetových a európskych súťažiach, nesklamali dôveru a všetkých presvedčili o svojich kvalitách.

Úspešní mladí lezci

Október 2002 / Prečítané 2204 krát
Cenné úspechy dosahujú tento rok mladí lezci z Pezinka - súrodenci Jakub (13) a Dominika (11) Kováčikovci. V máji na majstrovstvách Českej republiky skončila Dominika na výbornom druhom mieste a Jakub štvrtý.