Zrekonštruovaný Marianský stĺp

Jún 2001 / Prečítané 3098 krát
Štrnásteho júna, pri výročí povýšenia Pezinka, bol znovu slávnostne odhalený a posvätený, zrekonštruovaný Marianský stĺp, ktorý po 40 rokoch našiel dôstojnejšie miesto na Radničnom námestí.

Dôvodom neriešené problémy

Milan Oravec / Jún 2001 / Prečítané 2510 krát
Hladinu zdanlivo pokojných vôd pezinského školstva rozvírila správa, že štyria riaditelia základných škôl požiadali svojho zamestnávateľa - Okresný úrad v Pezinku, o uvoľnenie z funkcií. Samozrejme, že aj našich škôl sa v plnom rozsahu dotýkajú všeobecne známe problémy v rezorte školstva (nízke mzdy, chýbajúce prostriedky na prevádzku a údržbu), ale prečo takto naraz zareagovali štyria z piatich riaditeľov škôl, to vyvolalo záujem širokej verejnosti.

Vyznamenania k výročiu Pezinka

Jún 2001 / Prečítané 2349 krát
Od roku 1977 udeľuje mestské zastupiteľstvo pri príležitosti povýšenia Pezinka na kráľovské mesto (14.6. 1647) mestské ocenenia. V uplynulých štyroch rokoch získali Čestné občianstvo dvaja, Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho trinásti a poctu Za zásluhy o rozvoj mesta jedenásti jednotlivci a kolektívy.

TV s terestriálnym vysielaním

Jún 2001 / Prečítané 2270 krát
TV Pezinok začala 14. júna s terestriálnym vysielaním, ktoré si možno naladiť už aj na prijímačoch s bežnou televíznou anténou na 55-tom kanáli. Signál zachytia aj občania v okolitých obciach.

Kontroly dane z nehnuteľností

Jún 2001 / Prečítané 2820 krát
Daň z nehnuteľností je jedným zo základných príjmov rozpočtu mesta Pezinok. Všetku agendu týkajúcu sa správy a kontroly tejto dane vykonáva referát správy a kontroly dane z nehnuteľností, patriaci pod finančné oddelenie. Keďže nie všetci daňovníci majú svoje nehnuteľnosti priznané správne, mesto sa snaží mapovať tieto rozdiely kontrolnou činnosťou.

MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan PESSEL / Jún 2001 / Prečítané 2231 krát
na nájom objektu s nebytovými priestormi v k.ú.Grinava, budovu starej požiarnej zbrojnice na Myslenickej ulici č.113, súp.č.3055, na parc.č. 58 - zastavaná plocha o výmere 61m2, podlahová plocha vnútorných nebytových priestorov je 44,3m2 (10,6 + 33,7).

Vstupné na letné kúpalisko

Ing. Marianna Nádaská / Jún 2001 / Prečítané 3798 krát
Mesto Pezinok stanovilo na sezónu 2001 pre mestské letné kúpalisko na Severe nasledovné vstupné: JÚN Celodenná prevádzka (soboty a nedele)

Nové prevádzky

Jún 2001 / Prečítané 2624 krát
# Vzorkovňa obkladov, Karol Košťál, Cajlanská 46, Pezinok, Po-Pi: 12.00-17.00 hod., So: 9.00-12.00 hod.; # SEHALUX, Natali lux s.r.o., Kollárova 20, Pezinok, Po-Pi: 10.00-18.00 hod., So: 9.30-12.00 hod.;

Navštívili nás

Ing. Eva Lupová / Jún 2001 / Prečítané 2204 krát
# 19.5. prijal zástupca primátora Oliver Solga delegáciu z partnerského mesta Neusiedl am See v súvislosti s prípravou jeho prezentácie v Pezinku; # 19.5. prijal zástupca primátora Jeho Eminenciu arcibiskupa Jána Sokola; # 24.5. prijal zástupca primátora delegáciu 80-tich starostov z Rakúska;

Navštívili sme

Ing. Eva Lupová / Jún 2001 / Prečítané 2243 krát
# 17.5. primátor sa zúčastnil v Bratislave v Primaciálnom paláci na seminári o Európskej integrácii; # 19.5. sa zúčastnil zástupca primátora v pezinskej športovej hale na otvorení Majstrovstiev Slovenska v karate; # 22.5. viedol primátor v Častej zasadnutie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu; # 23.5. sa zúčastnil primátor v PBS s.r.o. na výberovom konaní na dodávateľa na opravy technológie tepelného hospodárstva;

POPLATOK ZA PARKOVANIE

redakcia / Jún 2001 / Prečítané 2276 krát
Od 1. júla 2001 bude v Pezinku v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2001, ktoré stanovuje poplatkovú povinnosť za parkovanie vozidla na Radničnom námestí a na Meisslovej ulici (pred hotelom Grand od križovatky s námestím po pravej strane až po lekáreň) v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. Poplatok je 5 Sk za každú začatú hodinu, 600 Sk paušálne ročne na meno alebo firmu.

Držitelia MESTSKÝCH OCENENÍ udelených 14.6.2001

Jún 2001 / Prečítané 2835 krát
Prof. MUDr. Peter KRIŠTÚFEK, CSc., riaditeľ Národného ústavu TaRCH Bratislava - Podunajské Biskupice, za dlhoročnú praktickú, vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti medicíny. Prof. MUDr. Ivan SATKO, DrSc., za dlhoročnú praktickú, vedeckú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti medicíny. Akad. sochár Emil VENKOV, za významné sochárske dielo, ktoré získalo rad obdivovateľov a ocenení doma i v zahraničí, s prihliadnutím na sochárske dielo vytvorené pre naše mesto.

Dôstojné oslavy

Mária Markeová / Jún 2001 / Prečítané 2295 krát
Nedávno sa konali v Pezinku okresné oslavy 56. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny. Hlavnými organizátormi boli Okresný úrad, Mestský úrad a Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Slávnostné príhovory predniesli prednosta OkÚ René Bílik a predseda OV SZPB Ľudovít Šušol. Vence k pomníkom položili prítomní zástupcovia politických a spoločenských organizácií. Čestnú stráž držali vojaci z pezinského útvaru. Dôstojnosť oslavám dodala aj prítomnosť prvého tajomníka Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Viktora Mičurina.

Pezinok sa predstavil v Mosonmagyaróvári

Milan Oravec / Jún 2001 / Prečítané 2350 krát
Po rakúskom Neusiedl am See sa Pezinok predstavil aj v maďarskom partnerskom meste Mosonmagyaróvári. V dňoch 8.-15. júna sa u južných susedov uskutočnilo viacero podujatí, ktorých cieľom bolo čo najširšie prezentovať naše mesto, jeho kultúru, a pri osobných stretnutiach občanov oboch miest nadviazať priateľské kontakty a vzájomnú spoluprácu.

Trojjazyčná publikácia

Jún 2001 / Prečítané 2216 krát
Redakcia Pezinčana v spolupráci s Mestským úradom v Pezinku pripravila propagačný osemstranový, trojjazyčný materiál Partnerské mestá Pezinok, Neusiedl am See, Mosonmagyaróvár (môžete ho získať v Informačnom centre). Publikácia bola vydaná pri príležitosti Týždňa Pezinka v maďarskom Mosonmagyaróvári, z prostried- kov fondu Phare - programu Cezhraničnej spolupráce. Pri tejto príležitosti vyšlo aj mimoriadne vydanie mesačníka Pezinský podnikateľ a školského časopisu Obchodnej akadémie Heuréka.

ZASPAL ZA VOLANTOM?

mo, at / Jún 2001 / Prečítané 2505 krát
K tragickej zrážke dvoch motorových vozidiel došlo na Bratislavskej ulici v sobotu 26. mája o 4.45 hod. ráno.

Nedajte šancu zlodejom

at / Jún 2001 / Prečítané 2207 krát
Do boja proti páchateľom krádeží vlámaním do motorových vozidiel a krádeží vecí z nich sa neobvyklou formou pustili policajti OR PZ v Pezinku. Hľadali ďalší spôsob ako upozorniť verejnosť na nebezpečenstvo hroziace zo strany páchateľov týchto krádeží. Motoristi môžu nájsť v nasledujúcich dňoch za stieračom svojho vozidla informačný leták AUTO NIE JE VÝKLAD, ktorý ich upozorňuje, aby si aj pri krátkodobom opustení vozidla vzali vždy všetky cenné veci so sebou.

Poďakovanie za podporu petície

Ing. Karin Rusnáková / Jún 2001 / Prečítané 2360 krát
Ďakujeme všetkým tým, ktorí svojim podpisom podporili petíciu trvajúcu od 29. mája 2001 do 7. júna 2001, ktorá požaduje: - aby štvorprúdová štátna cesta cez Grinavu bola zúžená na dvojprúdovú - aby bola vybudovaná svetelná signalizácia pri pošte a na križovatke štátnej cesty s Grobskou cestou

Napísali ste nám

Pavol Trnka, MM, zá / Jún 2001 / Prečítané 2210 krát
V denníku SME bol 17. mája uverejnený článok pod názvom Sprí-snili kontrolu psíčkarov. Dočítal som sa v ňom, že v Trnave na podnet primátora mestská polícia vykonáva kontroly vybavenia psa náhubkom a vôdzkou mimo vyhradených priestorov, voľný pohyb psov bez dozoru a odstraňovanie nečistôt spôsobených psom. Nedodržiavanie mestského nariadenia policajti nekompromisne pokutujú.

Ubúda záujemcov o podnikanie

Jún 2001 / Prečítané 2210 krát
Odbor živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa Okresného úradu v Pezinku k 31.5. t.r. evidoval 5062 podnikateľských subjektov, z toho 4227 fyzických osôb a 835 právnických subjektov. Pracovníci odboru zaevidovali do konca mája 252 živností podnikateľov. V tomto období bolo podaných 28 žiadostí o koncesiu a 143 o zrušenie oprávnenia podnikať.

Ocenení za darcovstvo krvi

Jún 2001 / Prečítané 2442 krát
V sobášnej sieni pezinskej radnice sa uskutočnilo 17. júna tradičné oceňovanie zaslúžilých bezpríspevkových darcov krvi. Zúčastnilo sa na ňom 27 z 37 pozvaných darcov z pezinského okresu, ktorým Jánskeho plakety a upomienkové predmety odovzdala riaditeľka Územného sekretariátu SČK Bratislava-okolie MUDr. Eva Hučalová a predsedníčka pezinskej organizácie SČK Jozefína Kovárová.7

LAVIČKY NA SEVERE

MB / Jún 2001 / Prečítané 2343 krát
Začiatkom mája osadili tridsať lavičiek v parku na sídlisku Sever. Po dokončení výsadby vysokej zelene v tomto parku koncom minulého roku sa tým urobil ďalší krôčik v estetizácii tejto lokality. Lavičky, ktoré vyrobila firma Rusnák, sú z oceľových, žiarovo zinkovaných rúrok a dubových impregnovaných dosiek. Dúfajme, že nám budú slúžiť na odpočinok čo najdlhšie a nestanú sa cieľom vandalizmu niektorých našich spoluobčanov, ako tie na Radničnom námestí.

Deň radosti v parku

Jún 2001 / Prečítané 2412 krát
Celomestské oslavy Dňa detí sa v tomto roku presťahovali z námestia pred Zámok. Organizátori sa tak nielenže vyhli obmedzovaniu dopravy v rušnom centre mesta, ale pre návštevníkov pripravili krajšie a bezpečnejšie prostredie. Beata Dubasová si okamžite získala detského diváka Program podujatia bol oproti minulému roku o čosi skromnejší, no ponuka zábavy pre deti bola aj tak mimoriadne pestrá.

ODVÁŽNA GRÓFKA

Peter Wittgrúber / Jún 2001 / Prečítané 4190 krát
Z rodu grófov zo Sv.Jura a Pezinka vzišlo niekoľko významných osobností stredovekých dejín Uhorska. Viacerí členovia zastávali dôležité funkcie v správe kráľovstva a niekoľkí sa dokonca stali slávnymi a uznávanými bojovníkmi. Medzi nich patrili napríklad Achilles I. a Kozma I., ktorý bojovali v uhorskom vojsku proti Tatárom a zúčastnili sa aj na vojne proti Rakúskemu vojvodstvu, v ktorej Achilles dokonca velil jednému prúdu uhorského vojska, ktoré vpadlo na rakúske územie a spustošilo ho.

SPOMÍNAME

Jún 2001 / Prečítané 2307 krát
Spomienky na našich najbližších...

POĎAKOVANIA

Jún 2001 / Prečítané 2336 krát
Úprimne ďakujeme...

BLAHOŽELANIE

Jún 2001 / Prečítané 3069 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Jún 2001 / Prečítané 5053 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Našu jubilanti

OCENILI NAJLEPŠIE PRÁCE

Jún 2001 / Prečítané 2435 krát
V tomto roku sa uskutočnil 9. ročník Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora Pezinka. Do súťaže bolo prihlásených 54 súťažných prác. Odborná porota pod vedením literárneho kritika PaedDr. Reného Bílika, CSc, určila toto poradie:

Otvorený list ministrovi ŽP SR

RNDr. Miroslav Král, CSc. / Jún 2001 / Prečítané 2285 krát
Vážený pán minister, dovoľte, aby som Vám adresoval pár slov. Nebudú lichotivé a ja som presvedčený, že právom. Ide o pe-zinskú skládku odpadov, tzv. starú jamu Pezinských tehelní a.s. Je o nej zmienka aj vo Vašej "slávnej" čiernej knihe. Pamätate sa? Asi nie, pravdepodobne ste zabudli.

Tisícročné víno

Jún 2001 / Prečítané 2337 krát
Dňa 28. júna sa uskutočnil v priestoroch Strednej vinársko-ovocinárskej školy na Hornej ulici v Modre krst novej knihy popredného vinárskeho odborníka Doc. Ing. Fedora Malíka, CSc. TISÍCROČNÉ VÍNO. Modran F. Malík je vysokoškolským pedagógom a je autorom viacerých kníh a odborných prác o víne. Viackrát sa zúčastnil aj na vinárskych podujatiach v našom meste.

Beseda o KNIHE

PhDr. Ľubomíra Miháliková / Jún 2001 / Prečítané 2318 krát
Dňa 26. marca sa konalo zaujímavé stretnutie Oľgy Feldekovej a PaedDr. Reného Bílika so študentami pezinského gymnázia. Usporiadateľom podujatia bola Okresná knižnica v Pezinku.

ZA VINCENTOM ŠIKULOM

Anna Šavarová / Jún 2001 / Prečítané 2304 krát
V marci tohto roku sa uskutočnili v Malokarpatskej knižnici besedy so spisovateľom Vincentom Šikulom. Boli tradične poučné, veselé, príťažlivé. Záujem o besedy bol taký veľký, že sa na ne všetci nedostali. Majster sľúbil, že príde na jeseň. Už nepríde.

Výročia osobností mesta

Jún 2001 / Prečítané 2404 krát
* Augustín Bárta ml. - maliar (3.7. 1906 - 3.11. 1980), 95. výročie narodenia; * Ľudovít Rajter - hudobný pedagóg, skladateľ, dirigent (30.7. 1906 - 6.7. 2000), 95. výročie narodenia; * Ladislav Šulgan - publicista, ľudovýchovný pracovník (20.8. 1891 - 25.10. 1968), 110. výročie narodenia; * Ján Teodor Mockovčák - náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár (29.8. 1846 - 11.4. 1897), 155. výročie narodenia; * Michal Semian - literát, bás-nik, prekladateľ, farár (3.8. 1741 - 29.4. 1812), 260. výročie narodenia.

HĽADALI POKLAD

ZŠ / Jún 2001 / Prečítané 2301 krát
V prvý júnový deň sa na ZŠ Kupeckého uskutočnil prvý ročník podujatia s názvom Kupeckého memoriál. Bol to turisticko-orientačný pochod spojený s riešením vedomostných úloh a hľadaním pokladu.

Príkladná spolupráca

Mária Markeová / Jún 2001 / Prečítané 2338 krát
Chceme sa poďakovať veliteľstvu vojenského útvaru 5949 za pomoc, sponzorstvo a spoluprácu pri rôznych podujatiach organizovaných SZPB. Tak tomu bolo aj pri nedávnom zasadnutí OV SZPB, keď nám poskytli bezplatne priestory a občerstvenie. S vojakmi sme sa tiež dohodli, že nám zabezpečia autobus na zájazd Po stopách SNP a II. svetovej vojny, na ktorý chceme pozvať bojovníkov - veteránov, členov SZPB, mladých vojakov, učiteľov dejepisu a študentov.

Povinnosti usporiadateľov

Jún 2001 / Prečítané 2255 krát
V zmysle zák. NR SR č. 96/1991 Zb., o verejných kultúrnych podujatiach, majú usporiadatelia takýchto podujatí povinnosť najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, podať na Mestskom úrade písomné oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatie. V oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania.

Deťom k sviatku

Ing. Daniela Klamová / Jún 2001 / Prečítané 2276 krát
Grinavský občiansky výbor usporiadal 1. júna oslavy Dňa detí. Organizátori pripravili pre najmenších účastníkov viaceré súťaže. Diskotékar Edo roztancoval deti na skvelej diskotéke. Prekvapením bol ohňostroj, ktorý osvietil tváre natešených a vyskakujúcich detí. A tak, rodičia mali problém odviesť svoje ratolesti do postelí.

KRÁTKE SPRÁVY

Jún 2001 / Prečítané 2238 krát
Slovnaft Benzinol a.s., prevádzkovateľ čerpacej stanice na Moyzesovej ulici, v súlade s nájomnou zmluvou v júni zlikvidoval objekt, ktorý už nespĺňal hygienické požiadavky. Súčasne bola vykonaná sanácia znečisteného podložia stavby.

DVAJA PEZINČANIA VO FINÁLE

Jún 2001 / Prečítané 2299 krát
Nevšedným okamihom na Majstrovstvách Slovenska v džude v Trnave bolo, že do finále v kategórii mužov do 81 kg sa dostali dvaja Pezinčania. Martin Tománek získal za víťazstvo zlatú a Rastislav Neu striebornú medailu.

Spnili svoj cieľ - zachránili sa

Jún 2001 / Prečítané 2251 krát
V nedeľu 17. júna skončila futbalová súťaž III. ligy, v ktorej účinkovalo aj seniorské áčko PŠC Pezinok. V súťaži štartovalo šestnásť muž-stiev, naši po prehre v poslednom zápase na domácej pôde s Veľkými Levármi (2:3) sa umiestnili na 10. mieste. Z 30 zápasov vyhrali dvanásť, päť remizovali a dvanásť prehrali. Prinieslo im to 41 bodov s pasívnym skóre 39:55.

GRAND PRIX SLOVAKIA

Jún 2001 / Prečítané 2586 krát
TJ Sokol Pezinok - klub orientačného behu pripravuje na 20.-22. júla XXV. ročník Grand prix Slovakia. Na tridsiatich tratiach mužov a žien v Kučišdorfskej doline bude pretekať takmer 500 orientačných bežcov z deviatich krajín Európy. Dňa 21. júla sa uskutočnia preteky v rámci Svetového rebríčka v kategórii mužskej a ženskej elity. Štart pretekov 20.7. je o 12.00 hod., 21. a 22.7. o 10.00 hod.

Memorial K. Ševčíka

Jún 2001 / Prečítané 2178 krát
Pezinský futbalový klub (PŠC) Pezinok usporiadal pri príležitosti 80. výročia vzniku klubu 1. ročník futbalového turnaja žiakov (6-10 r.) pod názvom Memoriál Karola Ševčíka, bývalého úspešného pezinského hráča a trénera. Na turnaji sa zúčastnili výbery pe-zinských základných škôl (okrem ZŠ Holubyho ul.), celkove 120 chlapcov. Cieľom podujatia bolo vybrať talentovaných hráčov pre mužstvá prípravky PŠC Pezinok. Poradie mužstiev v turnaji poriadatelia neurčovali. Putovný pohár, o ktorý sa bojovalo, zostal v držbe klubu, každoročne naň budú dopisovať názvy nových účastníkov.

Jubilejná jazda zručnosti

Jún 2001 / Prečítané 2241 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Pezinok usporiadala 26. mája jubilejný 10. ročník Jazdy zručnosti na automobiloch. Na súťaži sa zúčastnilo dvadsať zdravotne postihnutých pretekárov.

Zaznamenali sme

mt, K. Tahotný / Jún 2001 / Prečítané 2367 krát
DŽUDO. Pezinskí džudisti sú v najvyššej slovenskej súťaži po dvoch kolách na druhom mieste. Majstrami Slovenska na tento rok sa stali: v kategórii muži do 81 kg - Martin Tománek, v kategórii mladší žiaci do 44 kg - Adam Uherek a do 40 kg - Tomáš Meleg.

Program Kultúrneho centra

Jún 2001 / Prečítané 2385 krát
Júl 2001

Program Amfiteáter

Jún 2001 / Prečítané 3772 krát
Júl 2001

VYCHÁDZKA DO KOSTOLOV

Ing. Eva Lupová / Jún 2001 / Prečítané 2368 krát
Na rozdiel od minulých rokov, keď sa počas prázdnin pravidelné vychádzky po pamätihodnostiach Pezinka neorganizovali, tohto roku dostanú záujemcovia o históriu nášho mesta príležitosť aj v júli a auguste. Hneď v prvú júlovú sobotu (7.7. o 17.00 hod.) pozývame na spoločné putovanie po pezinských kostoloch v centre mesta. Dvojica sprievodcov - Stanislav Pátek a Peter Sandtner, má pre účastníkov pripravené rozprávanie aj o menej známych alebo úplne nových skutočnostiach týkajúcich sa spomínaných sakrálnych objektov. Zraz je pred Kapucínskym kostolom.

CIBULÁK v skvelej atmosfére

Jún 2001 / Prečítané 2200 krát
Celkom isto si dovolíme tvrdiť, že medzinárodný divadelný festival CIBULÁK je najpríťažlivejším kultúrnym podujatím nielen v Pezinku ale aj v širokom okolí. Je originálny, programovo pestrý, dýcha skvelou atmosférou. Nečudo, že ľudia sa naň každoročne tešia a ich počet v hľadisku stále pribúda.