Začína sa rekonštrukcia Starej radnice

Máj 2001 / Prečítané 2293 krát
Spustnutá budova Starej radnice v centre mesta by mala byť do pätnástich mesiacov minulosťou. Tohtoročný roz- počet mesta už zahŕňa dvadsať miliónov korún na obnovu domi- nantnej, pamiatkovo chránenej budovy, zvyšok do celkovej sumy 31,5 mil. (+ interiérové vybavenie) sa pokryje z pros- triedkov budúceho roku.

DEŇ SV. URBANA V MALOKARPATSKOM MÚZEU

Máj 2001 / Prečítané 3402 krát
Obraz viníc dotvárala v minulosti vo vinárskom prostredí silueta sochy Sv. Urbana, ktorá neodmysliteľne patrila do tohoto priestoru a neopakovateľne zelenej atmosféry viníc. V súčasnosti je ich vo viniciach veľmi málo, ich osud poznačil čas ale i ľudské ruky - mnohé sú stratené, zničené alebo spustnuté.

Šiesty titul Slovakofarmy

Máj 2001 / Prečítané 2331 krát
Basketbalisti BK Slovakofarma Pezinok sú už šesťnásobní majstri Slovenska. Rozhodlo sa o tom po troch zápasoch tohtoročnej finálovej série play-off, v ktorej sa stretli Pezinok a Chemosvit Svit. Slovakofarma tak splnila aspoň jeden cieľ tejto sezóny. Tohtoročné play-off bolo asi najťažšie za posledné roky.

ODYSEA MYSLE stále úspešnejšia

Tatiana Sroková / Máj 2001 / Prečítané 2312 krát
V minulom škoskom roku sa do našich škôl prvýkrát dostala súťaž Odysea mysle a stala sa v Pezinku veľmi populárnou. Najmä preto, že tímu chlapcov zo ZŠ Kupeckého sa podarilo dostať na celosvetové finále do USA.

Telegram

Ing. Ivan Pessel / Máj 2001 / Prečítané 2379 krát
V mene Mesta Pezinok ako i v mene svojom blahoželám hráčom a celému realizačnému tímu BK Slovakofarma Pezinok k opätovnému získaniu titulu Majstra SR v basketbale mužov. Som presvedčený, že i v nastávajúcej sezóne urobíte všetko pre to, aby basketbal v našom meste dosahoval stále vynikajúce úspechy.

Neznámy ERB

Peter Wittgrúber / Máj 2001 / Prečítané 3255 krát
Naše mesto skrýva množstvo menších, či väčších tajomstiev. Medzi jedno z nich patrí aj identifikácia náhrobného kameňa, ktorý leží pri farskom kostole. Náhrobok je značne poškodený. Pri podrobnejšom prieskume si zvedavec však napriek tomu všimne niekoľko faktov. Text na náhrobku je napísaný nemeckým písmom, v dolnej časti sa nachádza delený erb. V jeho spodnej časti leží polmesiac, cípmi obrátený smerom nahor.

Spevácka súťaž sa uchytila

Máj 2001 / Prečítané 3120 krát
Už tretíkrát usporiadala Mestská organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku úspešnú celomestskú amatérsku spevácku súťaž Pezinok spieva - spievajte s nami. Asi tri stovky divákov v estrádnej sále Domu kultúry sledovalo vystúpenia a potom hodnotilo výkony devätnástich spevákov v štyroch vekových kategóriach.

SPOMÍNAME

Máj 2001 / Prečítané 2321 krát
Spomienky na našich najbližších...

Slávnosť všetkých Pezinčanov

Máj 2001 / Prečítané 2240 krát
Každoročne je 14. jún sviatkom pre celé naše mesto, lebo v tento deň si pripomíname povýšenie Pezinka medzi slobodné kráľovské mestá, ktoré sa uskutočnilo 14. júna 1647. Tento deň si každoročne pripomína Mestské zastupiteľstvo i občania mesta udelením mestských ocenení tým občanom, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v rôznych oblastiach ľudského snaženia a prispeli aj k rozvoju nášho mesta.

Spoločenská kronika

Máj 2001 / Prečítané 3235 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Slávnostné odhalenie Marianského stĺpa

Máj 2001 / Prečítané 2281 krát
Primátor mesta Pezinok a Mestské zastupiteľstvo srdečne pozýva všetkých občanov na slávnostné odhalenie Marianského súsošia na Radničnom námestí vo štvrtok 14.6. o 18.00 hod.

OTÁZKA pre primátora mesta Ing. Ivana Pessela

Máj 2001 / Prečítané 2234 krát
V uplynulých dňoch prepukla na Slovensku kauza o podozrení zo zneužívania prostriedkov z fondov Európskej únie. Reakcia Európskej komisie bola taká, že na istý čas pozastavila financovanie z fondov EÚ v SR a požiadala slovenskú stranu o dôsledné prešetrenie tejto kauzy.

Pozvanie pre NAJLEPŠÍCH

Ing. Eva Lupová / Máj 2001 / Prečítané 2252 krát
Už tretíkrát pozýva primátor Pezinka žiakov a študentov pe-zinských škôl, ktorí dosiahli v tomto školskom roku výborné študijné výsledky na stretnutie do Kultúrneho centra, ktoré sa uskutoční v stredu 27. júna o 8.00 hod. a o 10.00 hod. Okrem morálneho ocenenia dobrej práce dostanú pozvaní i symbolický darček v podobe filmu. Mladším premiantom premietnu film Vladárová nová tvár a starším Outsideri.

Mestské zastupiteľstvo v júni

Máj 2001 / Prečítané 2306 krát
Podľa plánu práce na rok 2001 najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 28. júna 2001. Poslanci budú prerokúvať správu o stave rozpracovanosti investičnej výstavby, stav pasportizácie a vysporiadania majetku mesta, informácie o činnosti komisie rozvoja vinohradníctva a vinárstva a kultúrnej komisie a iné. Zasadnutie sa začne o 8.30 hod. v zasadačke na Štefánikovej ul. č. 10. Vo štvrtok 14. júna sa bude konať mimoriadne slávnostné zasadnutie MsZ, na ktorom odovzdajú vybraným občanom mestské vyznamenania.

Nezabudnite na sčítanie

Máj 2001 / Prečítané 2234 krát
V zmysle zákona číslo 165/1998 Z.z. sa uskutoční v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001. Samotné sčítanie sa uskutoční v lehote sčítania, počas ktorej sčítací komisár vykoná sčítanie v určenom obvode.

NOVÉ PREVÁDZKY

Máj 2001 / Prečítané 3385 krát
# KVETINÁRSTVO Z&S, Kollárova 20, Stanislava Zimová, Po-Pi: 8.00-18.00 hod., So: 8.00-12.00 hod.; # AUTO SEC, montáž zabezpečovacích systémov, doplnkov, opravu elektroinštalácie, Šenkvická cesta 1, Zdeno Nemec, Po-Pi: 8.00-17.00 hod.;

Navštívili nás

Máj 2001 / Prečítané 2323 krát
# 22.4.prijal zástupca primátora Oliver Solga poslankyňu nemeckého parlamentu Birgit Rothovú; # 23.4. rokoval primátor Ivan Pessel so zástupcom časopisu Kormorán o rozsiahlej prezentácii mesta v tomto periodiku;

Navštívili sme

Máj 2001 / Prečítané 2137 krát
# 18.4. primátor a zástupca primátora sa zúčastnili na výberovom konaní na technický dozor rekonštrukcie Starej radnice; # 19.4. sa zúčastnili zástupca primátora a prednosta Mestského úradu Ladislav Šafár na Okresnom úrade na školení sčítacích komisárov; # 19.4. primátor so zástupcom primátora rokovali s Klubom dôchodcov v Grinave o aktuálnych problémoch ich práce;

Plnenie rozpočtu mesta za 1. štvrťrok

Máj 2001 / Prečítané 2237 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa oboznámili s plnením rozpočtu mesta za prvý štvrťrok 2001. Ročné rozpočtové príjmy (138 624 tis. Sk) sa za prvé tri mesiace roka plnili na 53 percent. Verejnosprávne príjmy boli 20 402 tis. Sk (32 percent), kapitálové príjmy 7977 tis. Sk (38 percent) a prevody z fondov 45 663 (84 percent).

Logo a slogan Pezinka

Máj 2001 / Prečítané 2475 krát
Kto sa trošku zaujíma o prácu pezinskej samosprávy pravdepodobne zaregistroval, že aprílové Mestské zastupiteľstvo schválilo Komplexnú stratégiu komunikácie samosprávy mesta Pezinok. Súčasťou tohto materiálu bol i návrh sloganu (motta) komunikácie, ktorý bol postavený alternatívne:

OSLAVY DŇA MATIEK

Peter Šoula / Máj 2001 / Prečítané 2287 krát
V piatok 11. mája sa uskutočnili v Dome kultúry celomestské oslavy Dňa matiek, ktoré organizoval Mestský úrad v spolupráci s Kultúrnym centrom. Na podujatí sa zúčastnilo dvesto žien. K prítomným sa prihovoril viceprimátor Oliver Solga. Ženám - matkám adresoval úprimné slová uznania a vďaky za starostlivosť o rodinu a výchovu detí.

Vyzbierali vyše dvadsaťtisíc

wb / Máj 2001 / Prečítané 2261 krát
Aj sedemnásť dobrovoľníkov z Obchodnej akadémie v Pezinku na čele s triednou profesorkou Ing. Oľgou Trstenskou sa zapojilo do akcie Deň narcisov. V rámci predmetu Ekonomické cvičenie vo fiktívnej firme sa i firma WHITE BEAUTY, s.r.o., ktorej partnerom je STAMET Ing. Stanislava Sobotu, rozhodla pomôcť Lige proti rakovine. Šesť skupín uskutočňovalo zbierku v budove Obchodnej akadémie, na železničnej stanici, na Radničnom námestí, pred Domom kultúry a obchodným domom Família. Spolu vyzbierali 21 122 Sk.

Mesto na rekonštrukciu pamiatok

Máj 2001 / Prečítané 2311 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo z rozpočtu mesta na rok 2001 sumu 900 tisíc Sk na záchranu a obnovu pamiatok a reštaurátorské práce.

Oprávnená sťažnosť na stavebnú firmu

Máj 2001 / Prečítané 2320 krát
Útvar hlavnej kontrolórky mesta riešil opakovanú anonymnú sťažnosť obyvateľov Rázusovej ulice na stavebnú firmu podnikajúcu na území mesta, ktorá motorovými vozidlami poškodzuje miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, znečisťuje cestu vytekajúcimi olejmi. V zmysle VZN číslo 7/98 ruší tiež nočný pokoj a vykonáva podnikateľskú činnosť bez súhlasu mesta.

Odstraňovanie divokých skládok stojí tisíce

Máj 2001 / Prečítané 2645 krát
divoká skládka - Líščie hory V minulom roku vynaložilo mesto na likvidáciu divokých skládok 124,9 ton odpadu čiastku vyše 90 tisíc korún. Likvidovali sa skládky na Cajle oproti ihrisku a za kožušníctvom, na Krížnej ceste, Šenkvickej ul. oproti fy EBA, na Fajgalskej ulici popri ceste do vinohradov, na Starom dvore za potokom, za hotelom Grand a na sídlisku Sever. Nemalé finančné prostriedky vynaložené na likvidáciu čiernych skládok by mesto mohlo využiť účelnejšie - na zveľaďovanie.

Krátko

Máj 2001 / Prečítané 2169 krát
* Mestské zastupiteľstvo schválilo za mestského kronikára Petra Wittgrúbera. * Poslanci mesta schválili Všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2001 o verejnom poriadku. Vzhľadom na to, že ide o dôležitý záväzný právny predpis prinesieme ho v niektorom z najbližších čísel Pezinčana v plnom znení. * VINO GALLERY 2001 (Milan Bejdák) usporiada 20. júna o 17. hod. III. ročník nesúťažnej výstavy a degustácie zahraničných a slovenských vín na nádvorí Starej radnice Mestského múzea v Bratislave.

Múzeum deťom k ich sviatku

Máj 2001 / Prečítané 2290 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo pre deti pri príležitosti ich sviatku množstvo zaujímavých a veselých podujatí. Dopoludnia 1. júna bude výtvarná dielňa v priestoroch múzea pre deti z Pinelovej nemocnice, ktorú organizačne a tvorivo uvedie Michaela Gajdošová. Výtvarná dielňa bude pokračovať v ten istý deň popoludní o 16. hod. pre všetky deti, ktoré sa zúčastnia na otvorení výstavy Libuše Čtverákovej Čriepky z rozprá-vok.

Regina prináša informácie z Pezinčana

Máj 2001 / Prečítané 2259 krát
Slovenský rozhlas - rádio Regina Bratislava, v uplynulých dňoch trikrát v rannom vysielacom bloku priniesol informácie uverejnené v mesačníku Pezinčan. Najskôr redaktor Štefan Janák informoval o liste Jindra Jirku z Kanady, v ďalších dňoch zaradil do vysielania správičky o najpočetnejších menách novorodencov a o najpočetnejších priezviskách v Pezinku.

Stretnutie Slovákov z Juhoslávie

RNDr. Oľga Fejdiová, CSc. / Máj 2001 / Prečítané 2763 krát
V sobotu 24. marca sa v Pezinku - Grinave uskutočnilo milé podujatie. Stretli sa tu krajania - Slováci z Juhoslávie, ktorí žijú na Slovensku. Ich korene siahajú do Báčky, čo je región vo Vojvodine, kde aj v súčasnosti žije najviac Slovákov, ktorí sa už vyše 250 rokov hrdo hlásia k svojmu pôvodu a národnosti.

Na exkurzii v Salzburgu

jp / Máj 2001 / Prečítané 2193 krát
V pezinskej Obchodnej akadémii sa môžu pochváliť veľmi dobrými výsledkami práce žiackych fiktívnych firiem. O jednej akcii nám napísal Jozef Pamětický, riaditeľ firmy:

Napísali ste nám

jk / Máj 2001 / Prečítané 2133 krát
V poslednom období sa v podvečerných hodinách na Kupeckého ulici preháňa záhadný jazdec na terénnom motocykli zahalený od hlavy až po päty v kombinéze. Jazdí od kláštora po mestské trhovisko a predvádza sa divákom, postávajúcim a popíjajúcim pred Hostincom na rínku.

PRVÉ ÚLOVKY RYBÁROV

Máj 2001 / Prečítané 2429 krát
V nedeľu 29. apríla sa konali v Dolnej tehelni prvé tohtoročné verejné rybárske preteky, ktoré organizovala Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Pe-zinku. Súťažilo 137 rybárov. Najviac sa darilo Jaroslavovi Klamovi, ktorý získal 873 bodov (každý bod vyjadruje jeden centimeter dĺžky úlovku), druhý skončil Pavel Galgóci 480 b., tretí Peter Farkaš 382 b. Hodnotili sa výhradne úlovky ušľachtilých rýb (kapor, šťuka, zubáč).

Nové parkovisko v prevádzke

Máj 2001 / Prečítané 2367 krát
V apríli odovzdalo Mesto Pezinok do užívania nové parkovisko s kapacitou 64 miest na sídlisku Za hradbami. Náklady na stavebné práce, asanáciu starej budovy a projekt sú 2 280 tis. Sk. Zhotoviteľom stavby, na základe výberového konania, bol Petmas Pezinok.

Cibulákovské menu pripravené

AKIN / Máj 2001 / Prečítané 2425 krát
Neodmysliteľnou súčasťou dobrej kultúry v našom meste sa stal aj Medzinárodný divadelný festival Cibulák. Prípravy 14. ročníka sú už v plnom prúde a organizátor OZ P.R.D. aj tentoraz sľubuje bohatú divadelnú nádielku. A nielen to. Aj keď Cibulák znamená predovšetkým divadlo, na svoje si už tradične prídu aj milovníci iných druhov umenia.

Aj také je Francúzsko

Máj 2001 / Prečítané 2269 krát
V Dome kultúry sa v máji uskutočnila zaujímavá spoločná výstava fotografií Slováka Jaroslava Šurinu a Francúza Jeana Louisa Courtina pod názvom VIEŠ, AJ TAKÉ JE FRANCÚZSKO, AJ TAKÝ JE PA-RÍŽ. Cieľom výstavy bolo ukázať umeleckú tvorbu mladého francúzskeho fotografa a krásu francúzskej prírody a architektúry očami veľkého obdivovateľa zo Slovenska.

Viceprimátor vystavuje

redakcia / Máj 2001 / Prečítané 2209 krát
Spolupráca miest Mladá Boleslav a Pezinok trvá už vyše päťdesiat rokov a má rôzne podoby, pričom najviditeľnejšia je asi v oblasti kultúry a umenia. Preto sa uskutočnila aj výstava kresleného humoru a karikatúry viceprimátora Pezinka Olivera Solgu v mestskom paláci TEMPL, ktorú slávnostne otvorili 2. mája t.r. za účasti predstaviteľov mesta na čele so starostom M. Boleslavi Ing. Ji. Polívkom. Na vernisáži o diele autora prehovoril aj PaedDr. René Bílik CSc., prednosta OkÚ Pezinok.

Týťdeň Pezinka v Mosonmagyaróvári

Ing. Eva Lupová / Máj 2001 / Prečítané 2173 krát
V júni minulého roku sa začala partnerská spolupráca medzi tromi mestami - rakúskym Neusiedl am See, maďarským Mosonmagyaróvárom a Pezinkom. Zmluva podpísaná primátormi týchto miest, nezostala len vo formálnej rovine. Uskutočnili sa už viaceré vydarené spoločné podujatia a stretnutia. Najbližším z nich bude Týždeň Pezinka v Mosonmagyaróvári (8.-15. júna 2001).

Druhé miesto v súťaži o najlepšiu stavbu

Máj 2001 / Prečítané 2229 krát
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR každoročne usporiadúva súťaž o najlepšie stavby na Slovensku v rôznych kategóriach. V kategórii Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2000 získal Pezinok už druhýkrát po sebe cenné druhé miesto (prvá cena nebola udelená) za adaptáciu nebytových priestorov na útulok pre bezdomovcov (útulok Sv. Anny na Komenského ulici).

ZAČALI S VÝSTAVBOU ROZHĽADNE

Milan Ružek / Máj 2001 / Prečítané 2310 krát
Ako sme už informovali na Veľkej homole (709,2 m) v Malých Karpatoch má vyrásť v dohľadnom čase dvadsať metrová turistická rozhľadňa. Bude sa nachádzať v katastrálnom území Modry, v tesnej blízkosti hranice katastra Pezinka.

Predaj kvetov sympatizantom

Ing. Eva Lupová / Máj 2001 / Prečítané 2315 krát
V rámci osláv sviatku práce v našom meste aj tohto roku zorganizovali miestne ľavicové politické strany stretnutie občanov pred Zám-kom. Pri tejto príležitosti poverení aktivisti KSS ponúkali účastníkom, predovšetkým členom a sympatizantom, karafiáty. Výťažok z predaja (485 Sk) tak ako v minulých rokoch použili na pokrytie nákladov spojených s organizovaním tohto podujatia (honorár kapely, ktorá hrala na oslavách 1. mája, pozvánky).

Špeciality z kapusty

Ing. Eva Lupová / Máj 2001 / Prečítané 2404 krát
Príprava sladkých i slaných jedál z kapusty je na programe ďalšieho kurzu prípravy regionálnych špecialít, ktorý je súčasťou dlhodobého cyklu s názvom Ako to robili naše babky. Už 4. rok ho organizuje Malokarpatské múzeum v spolupráci s mestom Pezinok. Najbližšie sa bude kuchtiť podľa starých receptov v stredu 20. júna od 16.00 hod. v dielni (vo dvore múzea) pod vedením riaditeľky Dr. D. Kopálovej. Pre nových záujemcov jedna praktická informácia - účasť na podujatí je bezplatná.

Kniha o PODUNAJSKU

Peter Šoula / Máj 2001 / Prečítané 2343 krát
Vo vydavateľstve Dajama v edícii Regióny bez hraníc vyšla v týchto dňoch kniha Slovensko-rakúsko-maďarské Podunajsko. Kniha obsahuje mapy a oboznamuje s prírodou, históriou, cestopismi a cyklistickými trasami. Takmer 20 strán je venovaných pezinskému družobnému mestu Mosonmagyaróvár a jeho okoliu.

Blahoželanie

Máj 2001 / Prečítané 2279 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Máj 2001 / Prečítané 2283 krát
Úprimne ďakujeme...

Seminár o kumunikácii s verejnosťou

Máj 2001 / Prečítané 2279 krát
Odbor pre médiá a styk s verejnosťou Ministerstva obrany SR v spolupráci s Vojenským útvarom 5449 Pezinok zorganizoval v dňoch 22.-26. apríla seminár na tému Služba a zodpovednosť dôstojníkov pre styk s verejnosťou.

Výberové KONANIE

PaedDr. René Bílik, CSc. / Máj 2001 / Prečítané 2311 krát
Okresný úrad v Pezinku, ul. M.R. Štefánika číslo 10 Pezinok, vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa plnoorganizovanej Základnej školy Pezi-nok, Holubyho 14. Uchádzači musia spĺňať požiadavku vysokoškolského vzdelania príslušného študijného odboru, mať najmenej 5 rokov predagogickej praxe a absolvovanú I. kvalifikačnú skúšku.

Ako sa zatúlal bobor k tehelni?

Máj 2001 / Prečítané 2521 krát
Nezvyčajné stretnutie s bobrom nám opísal Miloš Bačák, vedúci oddelenia životného prostredia MsÚ v Pezinku. V polovici apríla bol na potulkách pri Čiernom moste. Pozdĺž železničnej trate je odvodňovací kanál, ktorý pri tehelni ústi do šachty. Nazrel do nej a s prekvapením tu zbadal nejaké zviera. Podľa dlhého chvosta zistil, že ide o bobra.

Riaditeľ GOV ďakuje

Ivan Klamo / Máj 2001 / Prečítané 3148 krát
Jedným z cieľov Grinavského občianskeho výboru (GOV) je pozdvihnúť kultúrnu a spoločenskú úroveň v Grinave. Prvou príležitosťou na realizáciu bola oslava Dňa matiek. Všetko sa pripravovalo v "domácej kuchyni". Keďže išlo o prvotinu, čo vždy prináša určité riziko, rozhodol som sa neprenášať ho na iné osoby.

VŠIMLI SME SI

Máj 2001 / Prečítané 2147 krát
V Pezinku bol vždy veľký záujem o basketbal. Bezpochyby je to v našom meste šport číslo jeden, napokon dosahuje už viac rokov aj najlepšie výsledky. Družstvo seniorov, najprv pod názvom Davay, neskôr ako Slovakofarma, sa stalo šesťkrát majstrom Slovenska.

Pohár v orientačnej cyklistike

Máj 2001 / Prečítané 2427 krát
TJ Sokol Pezinok - Klub orientačného behu, usporiadal v dňoch 28. a 29. apríla 1. a 2. kolo Slovenského pohára v orientačnej cyklistike na rok 2001 na Zochovej chate. Preteky prebehli bez zranení, za pekného slnečného počasia.

Šampionát v KARATE

Máj 2001 / Prečítané 2341 krát
Pezinok bol 19. mája dejiskom Majstrovstiev SR a V. ročníka Pezinského pohára v karate. Na šampionáte sa zúčastnilo 89 pretekárov z 23 oddielov, ktorí sa kvalifikovali zo štyroch postupových súťaží.

Medailisti z majstrostiev SR

Karol Tahotný / Máj 2001 / Prečítané 2191 krát
Tvrdá a poctivá tréningová príprava mladých pezinských karatistov pod vedením hlavného trénera Miroslava Horáka prináša ovocie. Potvrdili to aj 28. apríla na majstrovstvách SR v karate mládeže Wkc v Nitre. Majstrami Slovenska sa stali: Alena Hupková (kumite, žiačky 12-14 r., -165 cm), Zuzana Gregušová (kumite, žiačky, 12-14 r., +165 cm), družstvo A - kumite, v zložení Hupková, Gregušová, Kohútová. Druhé miesto si vybojovali Michaela Kohútová a družstvo A - kata. Na tretích pozíciach skončili Peter Lukáč, Michal Greguš, Marcela Tahotná, družstvo B - kumite.

Na Cene veteránov jazdci troch krajín

PaedDr. František Hotový / Máj 2001 / Prečítané 2119 krát
V sobotu 28. apríla bolo v Pezinku ďalšie zaujímavé motoristické podujatie. Na trase Kameňolom - Baba sa konal už piaty ročník me-dzinárodných pretekov historických vozidiel v jazde pravidelnosti. Jazda pravidelnosti spočíva v tom, že každý pretekár štartuje dvakrát, pričom nie je rozhodujúca rýchlosť, ale presnosť dosiahnuť u oboch štartov rovnaké časy. Meria sa elektronicky a o výsledkoch rozhodujú doslova stotiny sekúnd.

PaedDr. František Hotový

pr / Máj 2001 / Prečítané 2251 krát
V sobotu 21. apríla sa konali v Trnave majstrovstvá Slovenska v džude mužov a žien. Úspešní tu boli pezinskí džudisti, keď získali tri medaily - zlatú, striebornú i bronzovú. V kategórii do 81 kg zvíťazil v pezinskom finále Jozef Tománek, jeho súperom bol Rastislav Neu. Bronzovú medailu získal Michal Paríšek v kategórii do 73 kg. Súčasťou majstrovstiev bolo aj vyhlásenie najlepšieho džudistu za rok 2000. Stal sa ním Pezinčan Marek Matuszek, ktorý súťaží za Duklu B. Bystrica.

Turnaj v minifutbale

J. Nagy / Máj 2001 / Prečítané 2152 krát
V sobotu 30. júna od 8.00 hod. sa uskutoční 6. ročník turnaja v minifutbale NOVÝ ŽIVOT CUP 2001. Na turnaji sa zúčastní 24 mužstiev zo širokého okolia. Všetky zápasy sa odohrajú na futbalovom ihrisku TJ Baník Pezinok. Organizátori pozývajú všetkých fanúšikov dobrého športu. O občerstvenie je postarané.

Z Handlovej bez medaily

Máj 2001 / Prečítané 2082 krát
Počas troch dní, od 11.-13. mája, sa v Handlovej konali majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v basketbale. Medzi najlepšími boli aj chlapci z BK Slovakofarma Pezi-nok, ktorí sa na finálový turnaj prebojovali pod vedením P. Podstrelenca ako víťazi oblastnej súťaže-západ. Vo finále vyhrali dva zápasy, s Košicami (59:56) a so Sereďou (76:69), a tri prehrali, so Žilinou (55:66), so Svitom (46:60) a s Handlovou (33:52).

Program Kultúrneho centra

Máj 2001 / Prečítané 2147 krát
Jún 2001

Program Amfiteáter

Máj 2001 / Prečítané 2141 krát
Jún 2001

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Máj 2001 / Prečítané 2027 krát
Jún 2001

POSVIACKA CHRÁMU

czl / Máj 2001 / Prečítané 2206 krát
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Limbach oznamuje, že dňa 3. júna 2001 o 10. hodine sa bude konať posviacka generálne obnoveného Chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bude Mgr. Ivan Osuský, biskup Západného dištriktu. Posviacku vykoná Mgr. Miroslav Jäger, senior Bratislavského seniorátu. Na stretnutie sa teší Cirkevný zbor v Limbachu.

WIND SYMPHONY v Pezinku

redakcia / Máj 2001 / Prečítané 2112 krát
Na svojom prvom európskom turné sa symfonický orchester CONCORDIA UNIVERSITY (RIVER FOREST - štát ILLINOIS) zastavil na dva dni aj na Slovensku a svoj jediný koncert odohral práve v našom meste. Svojim vystúpením, nazvaným Wind Symphony, predstavil najmä americký repertoár v dokonalom zvládnutí nástrojov a dramaturgie.