Ako gazdovalo mesto?

Apríl 2001 / Prečítané 2188 krát
Na základe II. novely rozpočtu z 26.10. 2000 malo mesto stanovené príjmy a výdavky na rok 2000 v sume 202 620 000 Sk. Plnenie príjmov predstavovalo 253 313 117 Sk, t.j. 125 percent. Výdavky predstavovali 250 064 501 Sk, plnenie na 123 percent.

Deň matiek

Apríl 2001 / Prečítané 2395 krát
V druhú májovú nedeľu (13.5.) si pripomenieme milý sviatok - Deň matiek. Je to príležitosť uctiť si svoju matku kytičkou kvetov či inou pozornosťou. Týmto spôsobom môžeme vyjadriť úprimnú vďaku starostlivej mame za výchovu, materinskú lásku, za všetko čo pre nás urobila a robí.

Artefakty a minerály v Malokarpatskom múzeu

Jiří Vitáloš / Apríl 2001 / Prečítané 2385 krát
Viac ako 700 rokov baníctva v Pezinku a okolí zanechalo mnohé stopy na krajine a ľuďoch, ktorí tu ťažili zlato, antimón a pyrit. V posledných desaťročiach sa však akosi rýchlo zabúda na históriu baníctva a krásu minerálov Pezinka a okolia.

VYHODNOTENIE PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY

Ing. Eva Lupová / Apríl 2001 / Prečítané 2576 krát
termín uskutočnenia prieskumu: 2.-23.3.2001 realizátor prieskumu: Mestský úrad Pezinok anketári: študenti z Pezinka metóda zberu údajov: štandartizovaný rozhovor podľa dotazníka spôsob výberu respondetov: kvótny výber počet oslovených respondentov: 200 návratnosť dotazníkov: 186

AKO SME SEPAROVALI?

Apríl 2001 / Prečítané 2139 krát
Podľa hodnotenia, ktoré spracovala referentka oddelenia životného prostredia MsÚ Pezinok Ing. Oľga Moťovská, bolo v minulom roku vytriedených 17,17 percenta odpadu, zvyšok (82,83 percent) bol ostatný netriedený odpad. Zo separovaného odpadu bolo 11 percent papiera (103,8 t), 9 percent skla (88,3 t) a 80 percent biologického odpadu (763,5 t).

Mesto Pezinok

Ing. Ivan Pessel / Apríl 2001 / Prečítané 2182 krát
vyhlasuje výberové konanie na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k.ú.Pezinok, na Hrnčiarskej ul.č.58, súp.č.2787, parc.č.4577/1 - zast.plocha (dom) o výmere 446m2 a parc.č.4577/2 - zast.plochy a nádvoria (spoločný dvor) o výmere 334m2 v príslušnom podiele.

Navštívili nás

Apríl 2001 / Prečítané 2169 krát
# 15.3. rokoval primátor Ing. Ivan Pessel so zástupcami Slovenského plynárenského priemyslu ohľadne plynofikácie Psychiatrickej nemocnice P. Pinela na Kutuzovovej ul.; # 26.3. rokoval primátor s riaditeľkou KZ Sami sebe vo veci nového sídla združenia; # 28.3. konzultoval primátor so zástupcami Českej poisťovne nové poistné produkty;

Navštívili sme

Apríl 2001 / Prečítané 2151 krát
# 15.3. sa zúčastnil zástupca primátora Mgr. Oliver Solga na výberovom konaní na stavebný dozor pre rekonštrukciu Starej radnice; # 19.3. sa stretol primátor s členmi ZO Slovenského zväzu diabetikov; # 20.3. sa zúčastnil zástupca primátora na otvorení výstavy Aleny Kadlečíkovej v Kultúrnom centre;

Svojpomocný klub Venuša v mene Ligy

Anna Mrázová / Apríl 2001 / Prečítané 2406 krát
Svojpomocný klub Venuša v mene Ligy proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu a výsledkom zbierky ku Dňu narcisov 2001. Boli to dobrovoľníci, pomáhajúci pri organizovaní zbierky, ale hlavne darcovia, ktorí prispeli darom, bez ohľadu na jeho veľkosť a množstvo.

Májové oslavy

Apríl 2001 / Prečítané 2148 krát
Mestské organizácie SDĽ, SOP, SDSS, KSS a SZPB pozývajú občanov mesta Pezinok a blízkeho okolia na oslavy Sviatku pracujúcich, ktoré sa uskutočnia 1. mája 2001 o 14.00 hod. v Zámockom parku pred vinárňou. O hudbu a stánkové občerstvenie je postarané.

Hospodárenie v mestských lesoch

Milan Oravec / Apríl 2001 / Prečítané 2317 krát
V minulom roku bolo v mestských lesoch vyťažených 4797 m3 drevnej hmoty. Plán ťažbovej činnosti bol prekročený na 112 percent.

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade

Ing. Eva Lupová / Apríl 2001 / Prečítané 2235 krát
Nadväzujúc na 4-ročnú tradíciu aj tohto roku organizuje samospráva mesta Pezinok Deň otvorených dverí na Mestskom úrade. Naplánovaný je na 9. mája. Jeho cieľom je ponúknuť občanom mesta všetkých vekových kategórií príležitosť na stretnutia s predstaviteľmi mesta, zveriť sa im so svojimi starosťami, dozvedieť sa čo nového sa v Pezinku chystá a podobne.

NA SLOVÍČKO...

Apríl 2001 / Prečítané 2111 krát
Koncom marca sa naša redakcia presťahovala do kultúrneho domu. Prvé dni sme tu pracovali ozaj v nevhodných podmienkach, nakoniec tí, ktorí ste nás navštívili ste sa mohli o tom presvedčiť. Už to máme našťastie za sebou a môžeme sa sústrediť len na svoju prácu.

Zvýšený dohľad na cestách

Apríl 2001 / Prečítané 2305 krát
Na území okresu sa v I. štvrťroku 2001 stalo 153 dopravných nehôd, čo je o tri menej ako v rovnakom období minulého roku. Pri nehodách bolo 12 osôb ľahko a tri ťažko zranené a jedna prišla o život. Hmotné škody dosiahli 7,4 mil. Sk. Na nadchádzajúci mesiac bezpečnosti (máj) dopravná polícia (ODI) pripravuje preventívne a represívne akcie zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. Pracovníci ODI budú vykonávať zvýšený dohľad na miestach so zvýšeným výskytom dopravných nehôd a na frekventovaných úsekoch ciest. Okrem toho budú kontrolovať dodržiavanie rýchlosti a zákazu požívania alkoholických nápojov u vodičov a rešpektovanie prednosti chodcov na priechodoch.

Mestské zastupiteľstvo v máji

Apríl 2001 / Prečítané 2244 krát
Vo štvrtok 24. mája sa uskutoční 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku s týmto programom: Informácia o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2001, ekonomická koncepcia, informácia o činnosti ekonomickej komisie, informácia o činnosti komisie pre stratégiu podnikania, hospodárenie Kultúrneho centra za rok 2000 a iné. Zasadnutie sa začne v zasadačke MsZ na Štefánikovej ulici číslo 10 o 8.30 hod.

Deň požiarnikov

Apríl 2001 / Prečítané 2320 krát
Pri príležitosti Dňa požiarnikov bude v dňoch 30.4. - 4.5. 2001 na Odbore požiarnej ochrany Okresného úradu Pezinok Týždeň otvorených dverí s exkurziami po požiarnom útvare a s ukážkami požiarnej techniky, záchrany osôb na výcvikovej veži a nácviku požiarneho športu. Ukážky vyvrcholia 2.mája, keď je naplánované predvedenie novej sanitky Rýchlej dopravnej zdravotnej pomoci so sídlom v Modre.

Nejde len o víťazstvo

Ing. Eva Lupová / Apríl 2001 / Prečítané 2046 krát
Už piatu jar vyhlasuje časopis Pezinčan súťaž o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Aj koncom tohto septembra vyberie hodnotiaca komisia z navrhnutých kandidátov po troch laureátoch v 3 kategóriach: 1. okno, balkón, 2. predzáhradka, 3. verejná budova. Hoci na prvý pohľad uzávierka súťaže vyzerá vzdialene, už teraz možno nahlasovať kandidátov na ocenenie v redakcii Pezinčana, v Dome kultúry, Holubyho ul. číslo 42, tel./fax 641 34 35.

Pocta kvalinému vínu

Milan Oravec / Apríl 2001 / Prečítané 2195 krát
Stovky ľudí prišlo na tohtoročný 6. ročník Vínnych trhov v Pezinku. Boli medzi nimi naslovovzatí odborníci ale i labužníci kvalitného vína zo Slovenska i zo zahraničia. A mali veru z čoho vyberať, v stánkoch umiestnených už nielen v najväčšej sále ale aj v chodbových priestoroch Domu kultúry, ponúkali návštevníkom vyše päťsto vzoriek vín, najviac v doterajšej histórii trhov.

Pre výstrahu "krátkej" pamäti

Milan Oravec / Apríl 2001 / Prečítané 2147 krát
Ani v našom meste sa neodhaľujú pamätné dosky často a už vôbec nie také, ktoré by pripomínali udalosti ešte "živých" dejín. Akosi tiež zabúdame, že ešte pred niečo vyše desaťročím tu vládol politický režim, na začiatku ktorého sa väznilo ba i vraždilo, a to všetko v mene "krajšej budúcnosti", v mene komunizmu.

Návšteva ministra

OSA / Apríl 2001 / Prečítané 2197 krát
V pondelok 30. apríla sa uskutoční výjazd ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského a poslancov NR SR do okresu Pezinok. Ján Čarnogurský navštívi Okresný a Mestský úrad v Pezinku, Okresný súd a o 17.00 hod sa stretne s občanmi mesta v Kresťanskom dome (bývalé kino ZORA). V sprievode budú i poslanec NR SR František Mikloško a vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Zabráňme vzniku požiarov v jarnom období

Apríl 2001 / Prečítané 2283 krát
Každý rok prichádzajú požiarnici Okresného úradu v Pezinku s upozorneniami na zvýšené riziká vzniku požiarov v jarnom období a období sucha. Dôvod je zrejmý. V jarnom období začínajú práce na poliach, záhradkách, vo vinohradoch a robí sa jarné upratovanie. Tieto obdobia vykazujú najväčšie riziká vzniku a šírenia požiarov. Takmer všetky požiare, ktoré vznikajú vo voľnej prírode zapríčiňujú občania svojou neopatrnosťou.

Napísali ste nám

ta / Apríl 2001 / Prečítané 2072 krát
Pohybujem sa už niekoľko rokov po turistických chodníkoch Malých Karpát. Odvtedy, čo po nich začali chodiť koničkári a motocyklisti sú vo veľmi zlom stave. Nepoškodzujú ich však len koničkári z Areálu zdravia Rozálka, ale aj koničkári z Grinavy (pri objekte CO). Nechápem prečo nechodia do lesa v okolí Limbachu?

Pozvánka na ochutnávku vín do Vinosadov

Organizačný výbor / Apríl 2001 / Prečítané 2207 krát
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Vinosady srdečne pozývajú ctiteľov dobrého vína na 3. ochutnávku vín Vinosady 2001, ktorá sa uskutoční 5. mája 2001 v telocvični pri ZŠ vo Vinosadoch, Školská ul. číslo 50, v čase od 16.00 hod. do 23.00 hod. Na spríjemnenie pohody zahrá Dychová hudba Vinosadka. O občerstvenie je postarané.

Rozšírené štúdium

Apríl 2001 / Prečítané 2333 krát
Riaditeľstvo Základnej školy Pezinok, Fándlyho ul. 11, oznamuje, že v školskom roku 2001/2002 otvára v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.

Deň duševného zdravia

Apríl 2001 / Prečítané 2260 krát
Dňa 7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Pri tejto príležitosti sa konal v Pinelovej nemocnici v Pezinku Deň otvorených dverí. Počas celého dňa si mohli záujemcovia z radov občanov a príbuzných pacientov pozrieť oddelenia a zariadenia nemocnice a vypočuť si aktuálne prednášky o duševných poruchách a spôsobe ich liečby.

GRINAVSKÝ OBČIANSKY VÝBOR

František Somorovský / Apríl 2001 / Prečítané 2343 krát
V druhom čísle tohtoročného Pezinčana som sa dočítal, že v miestnej časti Grinava začína svoju činnosť Grinavský občiansky výbor (GOV). Následne pani poštárka roznášala po domoch prihlášky za členov tohto výboru. Odpusťme organizátorom, že na prihláške žiadajú aj také identifikačné údaje ako je povedzme rodné číslo prihláseného.

Prvým podujatím - MAJÁLES

Daniela Klamová / Apríl 2001 / Prečítané 2185 krát
Grinavský občiansky výbor (GOV) bol po zdolaní všetkých počiatočných problémov koncom marca zare- gistrovaný na Ministerstve vnútra SR. Do tejto chvíle má 273 členov, čo podľa slov zakladateľa a súčasného výkon- ného riaditeľa GOV Ivana Klama nie je číslo konečné.

Nový riaditeľ TV PEZINOK

Apríl 2001 / Prečítané 2225 krát
Dňa 9. apríla tohto roku sa uskutočnil konkurz na riaditeľa TV Pezinok. Výberová komisia Mestského zastupiteľstva vybrala Mgr. Martina Štetinu z Bratislavy, ktorý sa funkcie ujme 1. mája 2001.

Zmeny v Sami-Sebe

Apríl 2001 / Prečítané 2290 krát
Dňa 9. 4. 2001 sa uskutočnilo mimoriadne Valné zhromaždenie členov komunitného združenia Sami-Sebe Pezinok, ktoré v súlade so zákonom číslo 83/1990 Zb.z. a platnými stanovami rozhodlo o zriadení nadácie, ktorá by mala pokračovať v činnosti občianskeho združenia.

OZNAM

Apríl 2001 / Prečítané 2120 krát
Zväz diabetikov Slovenska ponúka občanom Pezinka a regiónu možnosť bezplatného merania glykémie (hladiny cukru v krvi) od mája t.r. v dňoch: štvrtok a piatok od 15.00 do 18.00 hod. v Stanici opatrovateľskej služby (Domov dôchodcov), Hrnčiarska ul. 35, Pezinok.

Pezinské kalvárie

Peter Sandtner / Apríl 2001 / Prečítané 4689 krát
Na území Pezinka sa nachádzali tri kalvárie. Prvá bola údajne pri ceste do Šenkvíc, neďaleko miesta, kde stála šibenica. Tvorila ju kaplnka a okolo bol cintorín. Jej obrázok vlastnil veľký znalec pezinskej histórie Ing.Fedor Jamnický. Dnes po tejto kalvárii nezostalo ani stopy.

Aj na menej známe miesta

Ing. Eva Lupová / Apríl 2001 / Prečítané 2118 krát
Kým cieľom doterajších vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka boli historické pamiatky zväčša v centre mesta, organizátori najbližšej, v poradí už pätnástej, sa rozhodli pre okolie. Na posledný májový deň (31.) je naplánovaná prehliadka cajlanskej kalvárie. Účastníkov bude sprevádzať Peter Sandtner. Záujemcovia z mesta sa môžu na miesto zrazu - zastávku pri Pinelovej nemocnici - vyviezť autobusom, ktorý odchádza zo železničnej stanice o 14.55 hod. Zo zastávky (od nemocnice) sa bude pokračovať v ceste pešo na kalváriu o 15.30 hod.

Spomíname

Apríl 2001 / Prečítané 2172 krát
Spomienky na našich najbližších...

Srdečné poďakovanie

Apríl 2001 / Prečítané 2178 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Apríl 2001 / Prečítané 2977 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Rozvoj alebo stagnácia Grinavy?

Ing. Ivan Pessel / Apríl 2001 / Prečítané 3662 krát
Reagujem na článok v druhom čísle Pezinčana o vzniku Grinavského občianského výboru (GOV) a na list Františka Somorovského, bývalého predsedu MNV Grinava (uverejnený na inom mieste). Spoločným znakom obidvoch dokumentov je spochybňovanie práce mestskej samosprávy, poslancov MsZ za miestnu časť Grinava a zásluhy o rozvoj Grinavy zo strany predstaviteľov GOV, ktorý vznikol vo februári tohto roku.

V regiónoch máme čo doháňať

Milan Oravec / Apríl 2001 / Prečítané 2108 krát
V dňoch 31.3. - 7.4. ste sa zúčastnili na seminári v Európskej komisii v Bruseli. Kto sa tohto podujatia ešte zúčastnil a aký bol jeho cieľ? - Na prvý seminár so zástupcami samosprávy do Bruselu cestovalo dvadsať slovenských primátorov, polovicu z nich delegovala Únia miest (ÚM) a polovicu Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Čo je nové v televízii?

Apríl 2001 / Prečítané 2202 krát
V TV Pezinok, s.r.o. po rezignácii riaditeľky Oľgy Bejdákovej ostal tento post na niekoľko mesiacov neobsadený. Ako ste riešili túto situáciu? - Mestská rada, ktorá je zároveň aj dozornou radou TV Pezinok, s.r.o. to riešila tak, že do ustanovenia nového riaditeľa ma poverila riadením s tým, že som vykonával aj svoju manažérsku funkciu podľa pracovného zaradenia. Niektoré úlohy, na ktoré som nemal kompetencie riešil konateľ spoločnosti Oliver Solga.

Predstavujeme vám: Akademická maliarka - Júlia Piačková

Apríl 2001 / Prečítané 2866 krát
Minuloročná prvá samostatná výstava v pezinskom Malokarpatskom múzeu a nedávne slávnostné uveenie poštových známok v Modre je príležitosťou aby sme našim čitateľom aspoň v skratke predstavili výtvarníčku Júliu Piačkovú, ktorá spolu so svojou rodinou viac ako desať rokov žije v Pezinku.

VÝSTAVA ZVONOV

Apríl 2001 / Prečítané 2197 krát
Vo výstavných priestoroch Domu kultúry sa uskutočnila v dňoch 9.-30. apríla zaujímavá výstava zvonov z dielne Marie Tomáškovej Dytrychovej z Brodku u Přerova. Zvonársku tradíciu rodiny založil jej starý otec, ktorý prišiel na Moravu z Poľska. Po jeho smrti vo výrobe zvonov pokračovala manželka, neskôr dcéry Maria, Marcela a dnes i vnučky Laetícia a Marcela.

Pytagorova teta a hostia

Apríl 2001 / Prečítané 2438 krát
Na záver najkrajšieho mesiaca v roku pripravuje pre vás KC Pezinok v spolupráci s občianskym združením EQ klub nevšedný hudobný večer. V sobotu 26. mája o 19.00 hod. vystúpia na pódium veľkej sály Domu kultúry tri štýlovo rôzne, ale ľudsky blízke zoskupenia: rocková skupina PYTAGOROVA TETA, pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA a jazzovo ladená SLIGHT RETURN. Spojenie týchto troch zostáv je zárukou skutočne mimoriadneho hudobného zážitku.

Úspech mladej klaviristky

Apríl 2001 / Prečítané 2191 krát
V dňoch 28. a 29. marca sa konala celoslovenská detská klavírna interpretačná súťaž Schneiderova Trnava. Súťažilo 143 najlepších detských klaviristov z celého Slovenska v troch kategóriach. ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku reprezentovala 14-ročná žiačka Jana Popluhárová z triedy učiteľky Zuzany Andelovej. Svojím presvedčivým výkonom vybojovala v III. kategórii bronzové pásmo. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Jarný verejný koncert

Apríl 2001 / Prečítané 2304 krát
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku pripravila 23. marca už tradičný jarný verejný koncert. V programe koncertu sa predstavili najlepší žiaci školy. Svojimi peknými výkonmi pripravili publiku večer plný krásnej hudby a pohody.

Spevácka súťaž

Apríl 2001 / Prečítané 2372 krát
Mestská organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku usporiada v nedeľu 6. mája o 15.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Pe-zinku celomestskú spevácku súťaž Pezinok spieva - spievajte s nami.

O ŽIVOTE RÓMOV

Apríl 2001 / Prečítané 2154 krát
Občianske združenie Prevencia AD, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie a Klub mládeže Pezinok pripravili v priestoroch mládežníckeho klubu v Dome kultúry výstavu fotografií pod názvom Obrázky zo života Rómov spojenú s besedou, ktorá bola zameraná na spolužitie s rómskou komunitou.

80-tiny Grinavanky

dš / Apríl 2001 / Prečítané 2229 krát
Dychovú hudbu Grinavanka založilo v roku 1921 dvanásť nadšencov. Prvým kapelníkom bol František Ježík. Najskôr hrali na cirkevných slávnostiach, neskôr aj na obecných a iných spoločenských podujatiach. V roku 1928 sa ujal taktovky Štefan Bielik, post kapelníka zastával osemnásť rokov. V roku 1946 ho vystriedal Celestín Oškera, vtedy sa zmenil aj názov hudby na Dychová hudba Myslenice.

V SKRATKE

Apríl 2001 / Prečítané 2162 krát
Američania v Dome kultúry V stredu 16. mája uvedie Kultúrne centrum program Wind Symphony v podaní symfonického orchestra z evanjelickej University Concordia River Forest. Je to 70-členný študentský orchester, ktorý sa prezentoval už v 40 štátoch USA a za 25 rokov realizoval šesť CD nosičov s dirigentom Dr. Richardom Fischerom.

Na podporu cestovného RUCHU

Ing. Alica Kunová / Apríl 2001 / Prečítané 2211 krát
V rámci špeciálneho prípravného programu pre štrukturálne fondy SR spracovalo Ministerstvo hospodárstva SR v marci Pilotnú grantovú schému pre rozvoj cestovného ruchu, financovanú z prostriedkov programu EÚ PHARE. Je určená malým a stredným podnikateľom v cestovnom ruchu spĺňajúcim kritériá zákona číslo 231/1999 Z.z., miestnym a regionálnym združeniam turizmu, obecným úradom a neziskovým organizáciam vo vybraných prioritných regiónoch pre rozvoj turizmu a ostatných regiónoch s výnimkou hlavného mesta Bratislavy.

Pomaturitné štúdium

Apríl 2001 / Prečítané 2242 krát
Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J.A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo otvára v školskom roku 2001/2002 dvojročné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou v študijnom odbore - TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY, odborné zameranie: mechanizácia a doprava. Prihlášky na pomaturitné štúdium je potrebné zaslať na adresu školy do 31. mája pre 1. kolo alebo do 31. júla pre 2. kolo prijímacej skúšky. Bližšie informácie na tel. číslo 07/4599 3511.

Novinky v stavebnom sporení

Apríl 2001 / Prečítané 2126 krát
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) usporiadala v Pezinku tlačovú besedu pre regionálne médiá, na ktorej jej zástupcovia informovali o novinkách v stavebnom sporení. Päť noviniek, ktorými vychádzajú v ústrety novým i súčasným klientom, platí od 1. apríla 2001.

JAR U PSEJ MATERE

Ing. Helena Jakubčíková / Apríl 2001 / Prečítané 2204 krát
Dňa 26.3. 2001 sa v Pezinku uskutočnila ustanovujúca schôdza združenia U psej matere. Svojou činnosťou je zamerané a orientované na ochranu a starostlivosť o zatúlané a opustené zvieratá, výchovnú činnosť a budovanie vzťahu človeka k zvieratám a k prírode.

Beh mesta Pezinok

Apríl 2001 / Prečítané 2341 krát
TJ Sokol, Klub orientačného behu Pezinok usporiadal pri príležitosti oslobodenia 24. ročník Behu mesta Pezinok. Zúčastnilo sa na ňom 81 pretekárov v jedenástich kategóriach. Víťazi jednotlivých kategórií:

Kickbox

Apríl 2001 / Prečítané 2212 krát
# Dňa 7.4. 2001 sa uskutočnilo v Prievidzi III. kolo Slovenského pohára v kickboxe. Umiestnenie pe-zinských pretekárov: 1. miesto - Svatava Špániková (semi contact, ženy, +60 kg), Martin Slimák (light contact, muži, 63,5 kg), Michal Peniak (semi contact, muži 81 kg), 2. miesto - Marcela Tahotná (semi contact, dorastenky, 55 kg), Andrea Adamíková (semi contact, ženy, 55 kg), 3. miesto - Alexandra Horáková (semi contact, žiačky, 45 kg).

Neúspech v pohári

pr / Apríl 2001 / Prečítané 2025 krát
Pezinskí basketbaloví fanúšikovia si už v posledných rokoch zvykli, že trofeje v domácich súťažiach ostávajú väčšinou vo vitríne Slovakofarmy Pezinok. Podobné očakávania boli aj pred finále Slovenského pohára 2001, ktoré sa hralo 11.4. 2001 v Žiline a súperom Pezinka bol Svit.

Veľkonočný turnaj

Apríl 2001 / Prečítané 2242 krát
ŠKP Pezinok usporiadal 14. apríla v Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku Veľkonoč- ný turnaj v stolnom tenise. Zúčastnilo sa na ňom 42 hráčov zo siedmich klubov. Výsledky: 1. Ing. Stanislav Galis (ŠKP Pezinok), 2. Nina Kolářová (TJ Hubeného Bratislava), 3. Eduard Brychta (Sokol Koliba Bratislava).

Štafeta EURORANDO cez Pezinok

Apríl 2001 / Prečítané 1983 krát
Cez Slovensko od 6. apríla prechádza celoeurópska turistická štafeta pod názvom EURORANDO 2001, ktorá má desať vetiev. Našim územím prechádzajú dve vetvy - jedna ide po trase Dukla - Bratislava, druhá po trase Chyžná na Orave - Bumbalka (neďaleko Makova).

Prehrali iba jedno stretnutie

Apríl 2001 / Prečítané 2172 krát
V Prešove sa uskutočnilo 1. kolo SNL mužov v džude. Pezinský 1. JUDO CLUB vyhral štyri z piatich stretnutí a so ziskom 8 bodov obsadil druhé miesto. Naši džudisti zvíťazili nad Duklou B. Bystri- ca a Sláviou Trnava zhodne 5:2, Sláviou Prešov 4:3 a Popradom 7:0. Prehrali jedine s PS Bratislava 2:5. Zloženie pezinského družstva: Marián Jucha, Karol Alföldy, Andrej Markovics, Michal Paríšek, Jozef Tománek, Martin Tománek, Rastislav Neu, Zoltán Vén, Laslo Majnek.

Nové prevádzky

Apríl 2001 / Prečítané 4364 krát
# Veterinárna ambulancia, MVDr, Bibiana Miklošovičová, F. Drobiševa 5, Pezinok, Po, St, Pi: 16.00-19.00 hod., Ut, Št: 9.00-13.00 hod.; # BYDOP, Sklenárstvo, Jozef Bachratý, Kuzmányho 20, Pezinok, Po-Pi: 9.00-17.00 hod.;

Veľká cen veteránov

Apríl 2001 / Prečítané 2167 krát
Veteran car club Pezinok usporiada v sobotu 28. apríla V. ročník Veľkej ceny veteránov do vrchu Pezinská Baba ako medzinárodnú jazdu pravidelnosti historických vozidiel. Štart súťaže je o 12.00 hod., v čase od 10.00 do 12.00 hod. budú vozidlá vystavené v kameňolome.

OZNAM

Apríl 2001 / Prečítané 2165 krát
Riaditeľstvo ZŠ Pezinok-Orešie číslo 4 oznamuje rodičom, že v školskom roku 2001/2002 otvára v 3. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.

Program Kultúrneho centra

Apríl 2001 / Prečítané 2242 krát
Máj 2001

Program kina v Dome kultúry

Apríl 2001 / Prečítané 2107 krát
Máj 2001

Kultúrne centrum pripravuje pre deti počas letných prázdnin detské letné tábory:

Apríl 2001 / Prečítané 2180 krát
16.-23.7. Týždenný pobytový tábor na chate uprostred Malých Karpát v Modre-Piesku (Zochova chata). 30.7.-3.8. Denný letný tábor s výjazdovým programom v Kultúrnom centre. Deti môžete prihlásiť na tel. čísle 0704/641 39 33 alebo 641 20 93 u p. Debnárovej alebo osobne v Kultúrnom centre na Holubyho ul. 42.

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Apríl 2001 / Prečítané 2075 krát
Máj 2001

PROGRAM KLUBU MLADÝCH

Apríl 2001 / Prečítané 2101 krát
Každý piatok o 19.00 hod. - hudobný večer; každú stredu o 17.00 hod. - aerobic, vstup voľný; každý pondelok o 17.00 hod. - diskusia so zaujímavým hosťom; 18.5. 2001 o 19.00 hod. - Lucia Šoralová&band, koncert; 21.5. 2001 o 15.00 hod. - otvorenie výstavy pastelových malieb Anny Kernovej.

Orbis Harmoniae 2001

Jiří Vitáloš / Apríl 2001 / Prečítané 2037 krát
V minulom roku sme mali možnosť vychutnať opojný prechod do nového tisícročia. Pre mnohých to znamenalo významnú zmenu v ich duchovnom a duševnom svete. Nové cesty, poznania a informácie spôsobili zmeny v ponímaní hodnôt a pohľad na udalosti okolo nás. Dôležitým poznaním je aj to, že mnohé veci môžeme a nemusíme a po rokoch sa môžeme cítiť slobodní.