Milí čitatelia,

Milan Oravec / Január 2001 / Prečítané 2265 krát
dostávate do rúk prvé tohtoročné číslo Pezinčana, ktorý vstupuje už do 34. ročníka svojej Milan Oravec, šefredaktorexistencie. Ozaj len málo miest na Slovensku sa môže pochváliť, že svoje noviny vydáva tak dlho. Je to chvályhodné, hoci v súčasnosti už noviny vydávajú aj oveľa menšie obce.

Prvý Pezinčan 3.tisícročia Narodil sa 1.januára o 0.44 hod.

Január 2001 / Prečítané 2579 krát
Pred pár dňami sme prekročili prah nového roku, ktorý je prvým rokom 21. storočia a 3. tisícročia. Oslavy boli, aj keď pri skromnosti, o čosi väčšie, veď ide o historický okamih, takáto chvíľa nastane až o dlhých tisíc rokov.

NARODILO SA NAJMENEJ DETÍ za posledných jedenásť rokov

Január 2001 / Prečítané 2262 krát
Na oddelení evidencie obyvateľstva MsÚ sme získali základné údaje o tom, že mesto Pezinok k 31.12.2000 malo 21 865 obyvateľov. Je to o 27 viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roku.

Naša prezentácia na veľtrhu cestovného ruchu

Január 2001 / Prečítané 2235 krát
V dňoch 18.-21. januára sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe 7. ročník Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2001, spolu s ďalšími dvoma výstavami Danubius Gastro a Poľovnícke a športové potreby. Na tradičnom podujatí sa zúčastnilo 200 vystavovateľov zo 17 krajín.

ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2001

Január 2001 / Prečítané 2234 krát
PRÍJMY HLAVA I. - Verejnosprávne príjmy 63723

MESTO PEZINOK

Ing. Ivan Pessel / Január 2001 / Prečítané 2235 krát
oznamuje, že výberové konanie na nájom nebytových priestorov v k.ú. Pezinok, v objekte na Radničnom námestí č.9 a to kanceláriu č. 28 o podlahovej plo- che 40,9m2

Spýtali sme sa náčelníka Mestskej polície v Pezinku Ľudovíta FARBULU:

Január 2001 / Prečítané 2483 krát
Aké priestupky riešila mest-ská polícia počas Silvestra a na prelome starého a nového roka? - V uvedené dni bol výkon služby zabezpečený zvýšeným počtom príslušníkov mestskej polície, ktorí v spolupráci s hliadkami Obvodného oddelenia PZ Pezinok dohliadali na poriadok v meste.

KLUB MLADÝCH OD 9. FEBRUÁRA

Január 2001 / Prečítané 2159 krát
Skupina mladých Pezinčanov v spolupráci s mestom Pezinok vytvorila klub mladých v miestnom Dome kultúry. Klub začne pracovať od 9. 2. 2001. V prípade, že máte záujem pomôcť pri vytváraní klubu a zapojiť sa do jeho činnosti, môžete sa prihlásiť na tel. číslach: 0903 234 966, 0905 363 151. Prípravný výbor klubu uvíta, keď sa zapojíte tiež do súťaže o najlepší návrh loga klubu.

Navštívili nás

Január 2001 / Prečítané 2240 krát
# 18.12. rokovali u primátora Ivana Pessela zástupcovia chatárov z rekreačnej oblasti Leitne o vlastníckych vzťahoch k pozemkom v tejto lokalite; # 19.12. pozval prednosta MsÚ Ladislav Šafár vedúcich pracovníkov Kultúrneho centra, Televízie Pezinok s.r.o. a Podniku bytových služieb s.r.o. na súčinnostnú poradu o uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám;

Navštívili sme

Január 2001 / Prečítané 2243 krát
# 15.12. sa zúčastnil zástupca primátora Oliver Solga na vianočnom koncerte J. Jablokova; # 15.12. sa zúčastnil zástupca primátora na výročnom stretnutí PAX CHRISTI v Kresťanskom dome; # 19.12. sa zúčastnil primátor na valnom zhromaždení Klubu podnikateľov;

Zmena stránkových hodín na MSÚ

Január 2001 / Prečítané 2316 krát
Od 15. januára až do odvolania platia v zmysle ustanovení § 13 ods. 3 písm. d) a ust. § 16 ods. 4 Zák. č. 369/1990 Zb. na Mestskom úrade v Pezinku tieto stránkové hodiny pre verejnosť:

Februárové zasadnutie Mestskej rady

Január 2001 / Prečítané 2289 krát
Zasadnutiam Mestského zastupiteľstva v Pezinku predchádzajú rokovania Mestskej rady (MsR), ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom primátora.

AKÝ BUDE KONEČNÝ VERDIKT?

Január 2001 / Prečítané 2188 krát
Vicepremiér vlády Ivan Mikloš vyhlásil 14. januára, že reforma verejnej správy, ktorej je garantom, je po odbornej stránke pripravená. Odsúhlasenie zákona vo vláde sa očakáva do 7. februára. V návrhu, ku ktorému bude potrebné prijať politické rozhodnutie, je zapracované aj odporúčanie, aby do bratislavského vyššieho územného celku okrem Bratislavy patrili aj okresy Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda.

Veľtrh Slovakiatour

Január 2001 / Prečítané 2262 krát
Na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour sa pohybovalo pri stánku Malokarpatského regiónu stále veľa ľudí. Návštevníci tu mohli nielen ochutnať kvalitné výrobky vinárov, pekárov a cukrárov, ale mohli sa aj bližšie z praktických ukážok a propagačných materiálov dozvedieť o šikovnosti našich ľudí a krásach regiónu. Nejeden z nich sa rozhodol, že zavíta do nášho mesta osobne.

Už ôsmykrát vyhodnotíme anketu Najlepšia predajňa roka

Január 2001 / Prečítané 2367 krát
Najneskoršie do 2. februára 2001 môžete poslať alebo osobne priniesť priložený hlasovací lístok do ankety Najlepšia predajňa roku 2000 v Pezinku, ktorú už ôsmykrát organizuje redakcia Pezinčana, mesto Pezinok a Klub pezinských podnikateľov.

Prišla nám hŕba pozdravov

redakcia / Január 2001 / Prečítané 2182 krát
Aj v tomto roku nám, milí čitatelia, doručila pošta hŕbu vašich vianočných a novoročných želaní, ktoré nám urobili veľkú radosť. Viacerí z vás sa zastavili aj v redakcii a povinšovali nám príjemné sviatky a úspechy v novom roku. Dokonca jedna naša vďačná čitateľka nám priniesla oblátky za to, že jej každý mesiac prostredníctvom Pezinčana prinášame nové správy. Z vašich želaní sme mali príjemný pocit, potešilo nás, že na nás nezabúdate. Úprimne vám, milí naši priaznivci, ďakujeme za vaše pekné vinše a želáme aj vám, aby ste prežili šťastný rok.

JEDNOU DVOMA VETAMI

Január 2001 / Prečítané 2133 krát
Organizátori Vínnych trhov Pezinok 2001 oznámili, že tradičné vinárske podujatie sa uskutoční v dňoch 20.-21. apríla. Jeho súčasťou bude hodnotenie vzoriek a ochutnávka vín nielen zo Slovenska ale aj zo susedných štátov. Bližšie informácie poskytne Informačná kancelária mesta Pezinok a Malokarpatského regiónu na Radničnom nám. 9 (tel. 0704/6901 107) a Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku, Za hradbami 1, tel. 0704/643 3489.

Pezinskí podnikatelia hodnotili

Január 2001 / Prečítané 2368 krát
Klub podnikateľov mesta Pezinok (KPMP) usporiadal 19. decembra m.r. valné zhromaždenie. Ako hostia sa ho zúčastnili prednosta Okresného úradu Pezinok René Bílik a primátor mesta Ivan Pessel.

Výročné stretnutie Pax Christi Slovakia

Január 2001 / Prečítané 2338 krát
Už tradične v predvianočnom čase sa stretávajú v Pezinku členovia a sympatizanti hnutia Pax Christi Slovakia. Tak to bolo i 15. decembra minulého roku v Kresťanskom dome, kde sa zišli na svojom “výročnom” hodnotení bohatej duchovnej, kultúrnej a spoločenskej činnosti zástupcovia vedenia Pax Christi Slovakia so vzácnymi hosťami, medzi ktorými nechýbal ani pán Felix Bertram z Rakúska a Otec biskup Mons. Andrej Imrich zo Spišskej kapituly.

TERMÍN VINOBRANIA

Január 2001 / Prečítané 2294 krát
Už na januárovom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour si mohli návštevníci zo stánku Malokarpatského regiónu odniesť propagačné materiály k pezinskému Vinobraniu, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.-23. septembra 2001.

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE POKRAČUJÚ

Ing. Kamil Pajer / Január 2001 / Prečítané 2488 krát
Verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestna-ných sa v zmysle zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. budú v okrese Pezinok realizovať aj v tomto roku v nezmenenej podobe, v roku 2000.

Počet nezamestnaných klesol o dve percentá

Január 2001 / Prečítané 2314 krát
Štatistické čísla, ktoré prezentujú vývoj nezamestnanosti v okrese Pezinok v roku 2000 iba potvrdzujú zastavenie rastu nezamestnanosti z predchádzajúceho roka. Na porovnanie v januári 2000 bolo evidovaných 2664 nezamest-naných, čo predstavovalo 9,7 percent, k 31.12.2000 ich bolo už len 2251, t.j. 8,2 percent.

ASTRA ponúka originálne jedlá

Január 2001 / Prečítané 2276 krát
Do siete pohostinských zariadení v našom meste pribudla reštaurá-cia ASTRA so sídlom na Holubyho ulici č. 63. Prístupná je aj z druhej strany z Hrnčiarskej ulice. Majiteľom je spoločnosť ASTRA s.r.o., ktorej konateľom je Ing. Ľubomír Straka. Novej prevádzke bude šéfovať riaditeľ divízie stravovacích a ubytovacích služieb Ing. Ivan Bradáč, ktorý nám povedal:

Premiestňovanie kontajnerov len so súhlasom

Odd. živ. prostredia MsÚ / Január 2001 / Prečítané 2189 krát
Mesto riešilo anonymnú sťažnosť občana bývajúceho v bytovke na Bernolákovej ulici. Dôvodom jeho nespokojnosti bolo premiestnenie smetných kontajnerov na iné miesto, takže smeti musel vynášať na väčšiu vzdialenosť. Kontajnery svojvoľne premiestnili iní obyvatelia uvedenej bytovky pravdepodobne v snahe riešiť si situáciu s parkovaním.

Opäť smrť na prechode

Január 2001 / Prečítané 2207 krát
Bezohľadnosť niektorých vodičov voči chodcom potvrdzuje prípad, ktorý sa stal 29. decembra o 6.45 hod. pri jeden z najviac frekventovaných prechodov na Holubyho ul.Nemocnici Philippa Pinela. Z autobusu vystúpil hlúčik cestujúcich, ktorí prechádzali cez vyznačený priechod. Rovno do nich vletel 30-ročný vodič Škody Octavie z Banskej Bystrice, pričom dve dievčatá, 22-ročnú Marcelu M. z Dubovej a 19-ročnú Katarínu Š. z Pezinka ťažko zranil, ďalšia stihla v poslednej chvíli uskočiť a roztrhal jej len tašku.

Ako využívať nový zákon o slobode informácií

JUDr. Eva Bakalárová / Január 2001 / Prečítané 2172 krát
V minulom čísle Pezinčana sme vás veľmi stručne a vo všeobecnosti informovali o novom zákone č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Teraz vás budeme informovať, ako môžete podľa neho postupovať v podmienkach povinnej osoby Mesta Pezinok.

O nedovolenom parkovaní motorových vozidiel v meste

Január 2001 / Prečítané 2507 krát
Mestská polícia často rieši priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky týkajúce sa nedovoleného parkovania a odstavovania motorových vozidiel na verejných priestranstvách. Zaujímalo nás aký je výskyt týchto priestupkov a ako mestskí policajti problém riešia. Informácie nám poskytol náčelník mestskej polície kpt. Ľudovít Farbula.

ROK 2001 JE ROKOM DOBROVOĽNÍKOM

Január 2001 / Prečítané 2175 krát
Na Slovensku od roku 1990 pôsobí Slovenská humanitná rada (SHR), ktorá je najväčším dobrovoľníckym združením orientujúcim sa na sociálnu oblasť. Okrem iného sa stará o pomoc občanom v núdzi, chorobe a pri ťažkých problémoch. Poskytuje pomoc krajinám postihnutým živelnými pohromami a vojnovými konfliktmi.

ZVONY V PEZINSKÝCH KOSTOLOCH

Peter Sandtner / Január 2001 / Prečítané 3395 krát
Aj zvony majú svoju históriu. Vždy slúžili ľuďom, buď zvolávali k modlitbe, upozorňovali na dôležité udalosti, verilo sa, že lámu blesky. Na zvonoch okrem reliéfnych motívov sú napísané mottá, rok uliatia i zvonolejárovo signovanie. Zvony uliate pred I. svetovou vojnou majú nápisy najmä v latinčine, mnohé z nich boli počas vojny zrekvirované. Dňa 4.1.2001 som spolu s pánom Stanislavom Pátkom obišiel veže pezinských kostolov a možno nasledovné údaje budú zaujímať aj iných obyvateľov nášho mesta.

Spomíname

Január 2001 / Prečítané 2401 krát
Spomienky na našich najbližších...

POĎAKOVANIE

Január 2001 / Prečítané 2300 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Január 2001 / Prečítané 3666 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Doplnili knižničný fond vďaka príspevkom sponzorov

riaditeľka knižnice / Január 2001 / Prečítané 2233 krát
Vedenie Malokarpatskej knižnice v Pezinku ďakuje svojim sponzorom a mecenášom za finančnú a materiálnu pomoc, ktorú poskytli knižnici v minulom roku. Finančné príspevky v sume 237 340 Sk nám umožnili doplniť knižničný fond o 1 413 zväzkov novej literatúry. Vecné dary od sponzorov boli použité na odmeny pre víťazov literárnych a výtvarných súťaží, ktoré knižnica organizovala najmä pre detských čitateľov.

Ocenenie z výstavy

Ing. Eva Lupová / Január 2001 / Prečítané 2286 krát
Expozícia Malokarpatského regiónu patrí na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave už tradične medzi najpríťažlivejšie. Ani na tohtoročnom podujatí tomu nebolo inak. Potvrdzuje to Cena za najkreatívnejšiu a najkomunikatívnejšiu expozíciu v kategórii - expozícia regiónov, miest, obcí a jednotlivcov, ktorú jej udelila súťažná porota 18. januára - v deň otvorenia 7. ročníka tohto medzinárodného podujatia najväčšieho svojho druhu v SR.

Vyšla nová známka akad. mal. Igora Piačku

Január 2001 / Prečítané 2315 krát
Slávnostné uvedenie novej slovenskej poštovej známky, ktorá zobrazuje prvého slovenského profesionálneho operného speváka Dr. Janka Blahu sa uskutočnilo 15. januára v modranskej Arias&Vanda Gallery.

Dve knihy R. Bílika

OSA / Január 2001 / Prečítané 2464 krát
V minulom roku vydal René Bílik - literárny vedec a prednosta Okresného úradu v Pezinku - dve nové knihy. Prvou je publikácia Prísne nepovinné (spoluautorka Kveta Kašková) z vydavateľstva Q-111, ktorá obsahuje výber poézie a úryvky z prozaických diel slovenských spisovateľov. Je určená hlavne pre žiakov základných škôl.

MESTO PEZINOK vypisuje výberové konanie

Január 2001 / Prečítané 2235 krát
na funkciu správcu novovytvoreného viacúčelového klubu v Pezinku - miestnej časti Grinava. Bližšie informácie získate na Mestskom úrade - odd. sociálnej starostlivosti číslo tel.: 6901 130, 6901 131 Prihlášky zasielajte do 2. februára 2001 na adresu: Mestský úrad, Radn. nám. č. 7, Pezinok odd. sociálnych vecí - heslo „Správca“.

Výstava o Štefánikovi

Január 2001 / Prečítané 2423 krát
V priestoroch Malokarpatského múzea na ul. M.R. Štefánika č. 4 bola otvorená výstava MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, astronóm, vojak, diplomat. Výstava, ktorá potrvá do 9.2., je určená širokej verejnosti, žiakom a študentom základných a stredných škôl v rámci rozšírenej výučby dejepisu.

Čas veselosti a zábav

Január 2001 / Prečítané 2209 krát
Tohtoročná plesová sezóna v Pezinku odštartovala pompézne Plesom podnikateľov (3. februára) v Dome kultúry. Na február pripravujú ešte VII. ples Farnosti Pezinok (23.2.) a Country bál (17.2.). Okrem týchto najväčších fašiangových podujatí budú sa konať ďalšie karnevaly, veselice, zábavy, tanečné večierky, ktorých usporiadateľmi budú kultúrne a spoločenské organizácie, školy a rôzne spolky. Cieľom týchto podujatí je priniesť nám chvíle radosti a príjemnej zábavy. Aj keď nie všetci máme nateraz náladu na plesanie, predsa len by sme nemali zabúdať, že aj táto činnosť je vhodným relaxom a únikom od našich každodenných starostí.

Výročia osobností mesta

Január 2001 / Prečítané 2215 krát
* Fridrich Moravčík - maliar, pedagóg (20.2.1916 - 15.10.1993), 85. výročie narodenia; * Alois Balán - architekt, projektant meštianskej školy (2.2. 1891 - 11.5.1960), 110. výročie narodenia; * Ján Mihál - spisovateľ, prekladateľ, jazykovedec, pedagóg (18.2.1891 - 28.7.1969), 110. výročie narodenia; * Juraj Šimalčík - profesor teológie (23.11.1895 - 4.2.1961), 40. výročie úmrtia. (Pripravujeme v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou).

Trojkráľovým behom otvárali orienťáci novú sezónu

Január 2001 / Prečítané 2197 krát
V sobotu 6. januára sme mohli v uliciach nášho mesta zazrieť desiatky bežcov, účastníkov Trojkráľových pretekov v orientačnom behu. Druhý ročník tohto podujatia (prvému predchádzal nultý ročník) bol oficiálnym otvorením novej pretekárskej sezóny. Bežci, ktorých sa zišlo mali tentoraz na zimné obdobie dobré štartové podmienky, pohyb im nesťažoval obvyklý sneh ani šmykľavý terén.

Chorvatom sa v Pezinku páčilo

Január 2001 / Prečítané 2297 krát
V dňoch 8.-13. januára boli v Pezinku na návšteve mladí basketbalisti z chorvátskeho klubu KK Kross Kastav. Prišli na pozvanie mládežníckych družstiev BK Pezinok, ktorých hráči a tréneri si chceli otestovať svoje schopnosti v porovnaní s mužstvom z vyspelej basketbalovej krajiny. Toto prvé stretnutie by mohlo byť začiatkom basketbalovej družby medzi našimi klubmi.

USPORIADATEĽOM športových súťaží

redakcia / Január 2001 / Prečítané 2201 krát
Vážení športoví funkcionári, na inom mieste na tejto strane, uverejňujeme zoznam väčších športových podujatí na rok 2001 v Pezinku. Chceme tak informovať o vašich aktivitách, ale aj v dostatočnom predstihu vaše podujatia u Pezinčanov spropagovať. Pokiaľ sme sa o vašom podujatí nedozvedeli, budeme radi keď nám o ňom napíšete, aby sme ho mohli tiež zverejniť. Uvítali by sme, keby ste nám zavčasu o všetkých avizovaných súťažiach napísali viac, aby sme mohli našim čitateľom priniesť konkrétnejšie a obšírnejšie informácie.

FILIP POLC najlepší z jednotlivcov

Január 2001 / Prečítané 2427 krát
Na základe ankety cyklistických novinárov, trénerov a funkcioonárov sa Pezinčan FILIP POLC stal najlepším horským cyklistom roku 2000 pred M. Barényim a Ľ. Kondisom. V ankete Najlepší cyklista roka 2000 sa umiestnil na treťom mieste za dráhovými olympijskymi šprintérmi (P. Bazálik, J. Jeřábek, J. Lepka) a duom, v rovnakom odvetví, J. Žabka - M. Liška.

Pohár kniežaťa PRIBINU

Január 2001 / Prečítané 2319 krát
Pezinskí karatisti štartovali 13. januára na turnaji o Pohár kniežaťa Pribinu v Nitre. Umiestnenie: * kumite chlapci 12-14 rokov, 150 cm - 3. miesto Miroslav Černák, kumite dievčatá 12-14 rokov, 165 cm - 1. miesto Michaela Kohútová,

V osemfinále Telekom Bonn

Január 2001 / Prečítané 2272 krát
Posledným zápasom s Telindusom Antverpy na domácej pôde ukončili basketbalisti Slovakofarmy Pezinok svoje účinkovanie v D-skupine Saportovho pohára. Prehra s Belgičanmi rozhodla o tom, že naše mužstvo obsadilo 4. miesto s celkovou bilanciou päť víťazstiev a päť prehier a v osemfinále tejto súťaže sa stretne s nemeckým Telekomom Bonn (prvý zápas bude 30. januára v Pezinku).

MIČUDA TRETÍ

Január 2001 / Prečítané 2338 krát
V ankete Slovenskej basketbalovej asociácie (hlasovalo v nej 54 účastníkov) o najlepšieho slovenského basketbalistu roku 2000 sa hráč BK Slovakofarma Pezinok Peter Mičuda umiestnil na 3. mieste. V desiatke najlepších z našich ešte skončili Marek Štec na ôsmom a Pavol Weiss na 10. mieste.

Termíny väčších športových podujatí v roku 2001 v Pezinku

Január 2001 / Prečítané 2241 krát
# 30.3. 24. ročník Behu mesta Pezinok; # 31.3.-1.4. Halové jazdecké parkúrové preteky (Areál zdravia Rozálka); # 28.4. Jazda pravidelnosti historických vozidiel na pezinskú Babu; # 28.-29.4. 1. a 2. kolo Slovenského pohára v orientačnej cyklistike; # 18.5. Veľká cena Pezinka v džude družstiev mužov;

Program Kultúrneho centra

Január 2001 / Prečítané 2329 krát
Február 2001

Program kina v Dome kultúry

Január 2001 / Prečítané 2303 krát
Február 2001

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Január 2001 / Prečítané 2436 krát
Február 2001

Výberové konanie

Január 2001 / Prečítané 2104 krát
Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho 42 vypisuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Pezinku - miestnosť s rozlohou 42,2 m2. Prihlášky do výberového konania pošlite do Kultúrneho centra, Holubyho 42, Pezinok alebo osobne prineste na sekretariát KC do 10. februára 2001.

Oznamy Kultúrneho centra

Január 2001 / Prečítané 1858 krát
Ponúkame vám príležitostné zapožičiavanie riadu, pohárov, príborov a iného servisu, za výhodných finančných podmienok. Informovať sa môžete osobne v KC alebo telefonicky na tel. č. 641 2093, vždy v čase od 8.00 do 12.00 hod. a popoludní od 13.00 do 15.00 hod. Ak chcete aktívne využiť svoj voľný čas, zapojte sa do relaxačného cvičenia aerobicu, jógy a kalanetiky, prípadne sa prihláste do astronomického krúžku. Informujte sa v KC (tel. 641 2093).

PLES FARNOSTI PEZINOK

ff / Január 2001 / Prečítané 2488 krát
V piatok 23. februára sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku VII. Ples Farnosti Pezinok. Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina AKCENT. O občerstvenie je postarané. Vstupné pre jednu osobu je 200 Sk v hlavnej sále a 150 Sk vo foyeri. Vstupenky si možno zakúpiť u p. Františka Federa, na Farskej ul.č. 7, tel. 0905 342 261. Celý zisk z podujatia bude venovaný na opravu Farského kostola v Pezinku.

Usmernenie pre pôvodcov odpadu

Oddelenie životného prostredia MsÚ / Január 2001 / Prečítané 1923 krát
Všetci pôvodcovia odpadu sú povinní vypracovať v zmysle § 5, ods. 1, písm. d) zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch a § 4, ods. 1 NVV SR č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov hlásenie o vzniku a nakladaní s ostatným, zvláštnym a nebezpečným odpadom v roku 2000.