NAJKRAJŠIA KVETINOVÁ VÝZDOBA vyhodnotenie súťaže

September 2000 / Prečítané 2409 krát
Odborná porota pod vedením Ing. Miloša Bačáka, vedúceho oddelenia životného prostredia MsÚ v Pezinku, vyhodnotila ďalší ročník súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu v troch kategóriách.

Vzácna návšteva

September 2000 / Prečítané 2232 krát
Mesto Pezinok si získava vysoký kredit i tým, že ho čoraz viac navštevujú významné zahraničné osobnosti, ktoré prichádzajú na Slovensko. Tak tomu bude i 7. októbra, kedy do Pezinka zavíta na krátku návštevu jej cisárska výsosť, japonská princezná Sayako. Súčasťou jej návštevy bude prijatie primátorom mesta, prehliadka múzea i krátke stretnutie s občanmi. Návšteva sa uskutoční o 15. hodine, kedy bude možné i stretnutie s občanmi. Veríme, že mnohí Pezinčania využijú možnosť stretnúť sa s takouto vzácnou návštevou z “krajiny vychádzajúceho slnka”.

Naši vinári v zahraničnej tlači

A. Píchová / September 2000 / Prečítané 2218 krát
V letnom čísle (júl/august 2000) švajčiarskeho časopisu VINUM vyšiel článok Slowakei auf Wein - Kurs - v seriáli o východoeurópskych vínach a vinároch. V článku sa spomínajú pezinskí vinári Milan Pavelka a rodina Matyšáková. Autor článku sa pochvalne vyjadruje o Farskej pivnici a oceňuje vína Milana Pavelku, biele - Veltlínske zelené roč. 98, a Rizling rýnsky, neskorý výber roč. 98 - a červené Neronet. Ďalej oceňuje M. Pavelku ako najväčšieho súkromného vinohradníka v Pezinku, ktorý pestuje vínič na 16 ha.

PRÍPPRAVA NA VYKUROVACIU SEZÓNU

September 2000 / Prečítané 2129 krát
Čo nevidieť je tu zima a v bytoch bude potrebné prikurovať. Na to, ako je na zimnú vykurovaciu sezónu pripravený najväčší dodávateľ tepla v našom meste, sme sa spýtali riaditeľa Podniku bytových služieb Severína Sandtnera:

DETÍ je stále menej

September 2000 / Prečítané 2189 krát
Zložité životné podmienky na Slovensku v posledných rokoch zapríčiňujú klesajúcu populáciu. Mladí ľudia nie sú schopní vyriešiť si bytovú otázku. Znižuje sa počet sobášov, pribúda rozpadajúcich sa mladých manželstiev. V mnohých mladých rodinách už neplánujú viac ako jedno dieťa. Tento stav spôsobuje, že sa znižuje počet obyvateľov a rastie ich vekový prie-mer. Štatistici upozorňujú zodpovedných, aby s tým čosi robili, lebo nie je to želateľný jav.

DETÍ je stále menej

September 2000 / Prečítané 2127 krát
Zložité životné podmienky na Slovensku v posledných rokoch zapríčiňujú klesajúcu populáciu. Mladí ľudia nie sú schopní vyriešiť si bytovú otázku. Znižuje sa počet sobášov, pribúda rozpadajúcich sa mladých manželstiev. V mnohých mladých rodinách už neplánujú viac ako jedno dieťa. Tento stav spôsobuje, že sa znižuje počet obyvateľov a rastie ich vekový prie-mer. Štatistici upozorňujú zodpovedných, aby s tým čosi robili, lebo nie je to želateľný jav.

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, VYHODNOTENIE KULTÚRNEJ ČINNOSTI

September 2000 / Prečítané 2293 krát
Na svojom 14. zasadnutí sa zišli 14. septembra po dvojmesačných prázdninách poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe rokovania bolo vyhodnotenie činnosti Kultúrneho centra a Informačného centra, informácia o činnosti komisie kultúry a o príprave terestriálneho vysielania TV Pezinok a I.

Mestské zastupiteľstvo v októbri

September 2000 / Prečítané 2343 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zas- tupiteľstva sa uskutoční 26. októbra. Poslanci budú prerokúvsť rozbor hospo- dárenia za I. polrok 2000, prípravu rozpočtu na rok 2001, osobitné ekonomické zámery na rok 2001, zabezpečovanie verejnopros- pešných služieb. Rokovanie sa bude konať v zasadačke na ul. M.R. Štefánika č. 10, začiatok je o 8.30 hod.

MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / September 2000 / Prečítané 2205 krát
na nájom nebytových priestorov v k.ú.Pezinok, v objekte na Cajlanskej ul.č.63 a to predajňu o podlahovej ploche 42,18m2, kanceláriu o podl.ploche 18,00m2 a sklad o podl.ploche 14,17m2 t.j. celkovo o výmere 74,35m2.

Pezinok v RAKÚSKU

September 2000 / Prečítané 2289 krát
Ďalším a doteraz najvýraznejším príkladom praktického napĺňania dohody o spolupráci trojice miest Neusiedl am See (Rakúsko) - Mosonmagyaróvár (Maďarsko) - Pezinok bude Týždeň Pezinka u nášho juhozápadného suseda. Od 15. do 21. októbra tohto roku sa v partnerskom meste Neusiedl am See bude prezentovať nielen pezinská kultúra (komorný súbor Bozin, Základná umelecká škola, Ad Una Corda, Arion, pezinskí výtvarníci atď.), ale sa uskutoční aj viacero stretnutí rôznych záujmových skupín obyvateľov (dôchodcov, študentov, športovcov, vinárov a predstaviteľov samosprávy).

Zbierka na sanitku

September 2000 / Prečítané 2352 krát
Poliklinika Pezinok organizuje od mája finančnú zbierku na zakúpenie sanitného vozidla, čím chcú riešiť havarijný stav vo vozovom parku. K 31.8. 2000 sa zozbieralo od občanov a lekárov polikliniky 25 tisíc korún.

O ČOM SME PÍSALI PRED ROKOM

September 2000 / Prečítané 2200 krát
# 20. augusta mesto odovzdalo do užívania bytovku na Muškáte (24 bytov); # 20. septembra bola slávnostne otvorená nová budova Okresného súdu na Štefánikovej ulici v Pezinku; # 1. septembra sa presťahovalo z modranskej Majoliky do Pezinka Stredisko praktického vyučovania v keramickom odbore SOU na Štefánikovej ulici;

Navštívili nás

September 2000 / Prečítané 2261 krát
9.9. pri príležitosti 260. výročia úmrtia J. Kupeckého vyhlásil primátor I. Pessel výsledky a odovzdal ceny medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí a mládeže Pocta Kupeckému II. a prijal zástupcov delegácií z partnerských miest Mladá Boleslav, Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár.

Navštívili sme

September 2000 / Prečítané 2256 krát
# 24. a 25.8. sa primátor I. Pessel so svojim zástupcom O. Solgom zúčastnili zhromaždenia občanov v Grinave v súvislosti s riešením otázky Klubu dôchodcov a Materskej školy; # 27.8. sa zúčastnil zástupca primátora slávnostného ukončenia Kultúrneho leta v Pezinku pred Zámkom spojeného s vystúpením ľudovej hudby Buchgrabler z partnerského mesta Neusiedl am See z Rakúska;

Prvý sa kúpal primátor

September 2000 / Prečítané 2250 krát
Účastníci slávnostného otvorenia krytej mestskej plavárne sľubovali primátorovi I. Pesslovi, že ho hodia do bazéna. Nakoniec prezieravo skočil do vody aj sám, bez ich prispenia.

MENEJ ŽIAKOV

September 2000 / Prečítané 2377 krát
Štvrtého septembra sa začal nový školský rok. Päť pezinských základných škôl navštevuje 2797 žiakov, čo je o 93 menej ako v predchádzajúcom roku. Do prvého ročníka nastúpilo 168 detí. Pre zaujímavosť uvádzame celkové počty žiakov podľa škôl: ZŠ Bielenisko 554, ZŠ Fándlyho 704, ZŠ Holubyho 377, ZŠ Kupeckého 837, ZŠ Orešie 325 žiakov. Gymnázium navštevuje 382, SOU na ul. M.R. Štefánika 369, Obchodnú akadémiu 330 a SOU na Komenského ulici 430 študentov.

Jedlá z ovocia

September 2000 / Prečítané 2567 krát
Zber úrody ovocia vrcholí a teda je ideálny čas na jeho spracovanie. Malokarpatské múzeum v Pezinku pozýva do svojich priestorov v stredu 25. októbra 2000 všetkých, ktorí majú záujem spolu s lektorkou Dr. D. Kopálovou vyskúšať podľa receptov našich starých mám prípravu niektorých tradičných jedál z ovocia. Ide o ďalšie podujatie z dlhodobého cyklu Ako to robili naše babky.

Vznikol Miestny zväz SDKÚ

September 2000 / Prečítané 2215 krát
V nedeľu 10. septembra sa v Dome kultúry v Pezinku zišli na svojej ustanovujúcej konferencii členovia SDKÚ z Pezinka a Modry. Za účasti riaditeľa Krajskej agentúry SDKÚ v Bratislave Ing. Michala Harvánka sa uskutočnili voľby predsedu Miestneho zväzu a delegátov na krajskú konferenciu SDKÚ, ktorá sa bude konať koncom októbra v Bratislave. Predsedom Miestneho zväzu SDKÚ v Pezinku sa na základe hlasovania zúčastnených členov stal Ing. Juraj Hupka.

OSLÁVILI TRIDSIATE VÝROČIE

September 2000 / Prečítané 2720 krát
V Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku si v uplynulých dňoch pripomenuli 30. výročie vzniku. Na oslavy prišli početní hostia - zástupcovia ministerstva vnútra, orgánov štátnej a mestskej správy, bývalí velitelia a pedagogickí pracovníci. Súčasťou osláv boli ukážky z činnosti policajtov a súťaž v streľbe. I keď bolo daždivé počasie, pripravený program si pozreli tiež desiatky občanov a žiakov pezinských škôl.

Od 1. októbra detská LSPP

September 2000 / Prečítané 2355 krát
Riaditeľstvo Polikliniky Pezinok nám oznámilo, že od 1. októbra 2000 bude v spádovej oblasti Pezinok a Modra zavedená detská lekárska služba prvej pomoci. Služby pediatrov budú striedavo v ordináciach na Poliklinike Pezinok (stará budova pri dispečingu) a v Nemocnici s poliklinikou v Modre (poliklinická časť) v tomto čase:

Jednou - dvoma vetami

September 2000 / Prečítané 2351 krát
Informačné centrum mesta Pezinok a Malokarpatského regiónu na Radničnom námestí v Pezinku počas dvoch letných mesiacov (26.6. - 27.8.) Navštívilo 1262 osôb. Takmer 87 percent tvorili Slováci, zvyšok boli zahraniční návštevníci z európskych krajín (12,3 percent), USA (0,7 percent) a Ázie (0,3 percent).

Kurzy v KC

September 2000 / Prečítané 2281 krát
Kultúrne centrum organizuje kurzy: DOSPELÍ - aerobik, kalanetika, jóga, jóga pre dôchodcov, DETI A MLÁDEŽ - jazyk anglický, Taekwon-do, astronomický. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0704/641 39 33, 641 20 93 - p. Debnárová.

ZÁKAZ stále platí

September 2000 / Prečítané 2220 krát
V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili verejnú vyhlášku, ktorou primátor mesta vyhlásil zákaz vstupu a zákaz vjazdu motorových vozidiel do vinohradov v Pezinku v čase zberu hrozna. Chceli by sme pripomenúť občanom, že zákaz vstupu platí až do ukončenia oberačiek.

Nové prevádzky

September 2000 / Prečítané 2790 krát
# Krytá plaváreň, Komenského 27, Podnik bytových služieb s.r.o., Pezinok, Po-Ne: 08.00-22.00 hod.; # ESPRESSO - Modrá lagúna, Komenského 27, Martin Veneni, Pezinok, Po-Ne: 09.30-22.30 hod., Letná terasa: Po-Ne: 09.30-22.00 hod.;

POLICAJTI BUDÚ UČIŤ NA ŠKOLÁCH

September 2000 / Prečítané 2193 krát
Prvý septembrový týždeň sa konalo na Akadémii PZ v Bratislave posledné školenie policajtov, ktorí sú zapojení do projektu Správaj sa normálne. Ide o preventívny projekt spolupráce polície a základných škôl. Projekt sa rozpracoval na základe ponuky Holandského policajného inštitútu. Polícia v tomto projekte plní úlohu určitého životného sprievodcu 10-11 ročných detí, pomáha im vyhnúť sa rôznym rizikám, učí ich, ako sa nestať obeťou trestného činu alebo iného aj vlastného nepremysleného konania.

N a v i n o b r a n í v MODRE

September 2000 / Prečítané 2261 krát
Oslava vína a práce vinárov a vinohradníkov v našom regióne je ozaj pompézna. Nebolo to inak ani v Modre. Na tradičné oberačkové slávnosti prišlo veľa ľudí,bola pre nich bohatá ponuka burčiaku, vín, jedál, rôznych užitkových a spomien- kových predmetov. Pravdaže, nechýbala široká paleta kultúry a zábavy pre deti. Organizátori pripravili viaceré novinky, len aby návštevníci boli čo najspokojnejší.

Diskutujeme o živote mladých v Pezinku

KIKA, nm / September 2000 / Prečítané 2277 krát
V minulých číslach Pezinčana sme otvorili diskusiu na tému života mladých ľudí v našom meste. Tentoraz uverejňujeme dva čitateľské názory, ktoré sme dostali do redakcie:

DETI V PRÍRODE

September 2000 / Prečítané 2255 krát
Členovia Športového klubu Malé Karpaty Modra a Občianskeho združenia Prevencia AD z Pezinka v dňoch 8.-10. septembra zorganizovali na chate Kukla v Dubovej pri Modre a v okolitej prírode už tretí pobyt pre deti a mládež. Zúčastnili sa na ňom rómske deti, deti zo sociálne slabších, zaostalých rodín, rodín v hmotnej núdzi a ich kamaráti z Modry a Pezinka.

Štrnásťkilogramový kapor na udici

September 2000 / Prečítané 2457 krát
Nezvyčajný úlovok sa podaril 81-ročnému Pezinčanovi Jánovi Ďurišovi. Na návnadu z cesta chytil v nedeľu 6. augusta na rybníku Kejda kapra - ikernačku o hmotnosti 14 kilogramov a dĺžke 82 centimetrov. Uznáte, že takýto úlovok srdce rybára poteší, najmä keď sa niekedy oň snaží celý život.

Prihláste sa do astronomického krúžku

September 2000 / Prečítané 2241 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2000/2001 astronomický a sci-fi krúžok, ktorý sa bude zaoberať teóriou a astronomickým pozorovaním vesmíru. Stretnutia budú jedenkrát týždenne (streda) osobitne pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a študentov vysokých škôl so záujemcami z radov dospelých.

Salón vinohradníckých a vinárskych múzeí

September 2000 / Prečítané 2403 krát
Malokarpatské múzeum a Mesto Pezinok pozývajú občanov na I. ročník Salónu vinohradníckych a vinárskych múzeí na Slovensku 2000. Slávnostná vernisáž bude spojená s otvorením Archívu malokarpatských vín v pivničných priestoroch múzea dňa 29. septembra 2000 o 16. hod. Výstava potrvá do 20. novembra.

Dražba pozostalostí grófa Jána Pálfiho

Peter Wittgrúber / September 2000 / Prečítané 3372 krát
Po smrti grófa Pálfiho, ktorý zomrel ako starý mládenec, neostal žiadny priamy dedič jeho majetkov a zámkov v Pezinku, Kráľovej pri Senci a paláca v Bratislave. Širšia dedičská sedemnásťčlenná skupina sa nedokázala dohodnúť a tak okolo pozostalosti vypukli súdne spory. Hrozilo, že umelecké predmety budú rozpredané do zahraničia. Štát sa preto rozhodol, že celú pozostalosť grófa Pálfiho odkúpi.

Spomienka

September 2000 / Prečítané 2377 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

September 2000 / Prečítané 3021 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Úspech AD UNA CORDA v Rakúsku

September 2000 / Prečítané 2173 krát
V dňoch 14.-17. septembra absolvoval pezinský chrámový zbor Ad Una Corda úspešné vystúpenia vo Viedni a jej okolí. Cesta nazvaná Austria-tour 2000 bola významnou misiou priateľstva a skvelou reprezentáciou nášho mesta i celého Slovenska. V priebehu štyroch dní spievali Pezinčania v UN-City (centrum OSN), v rakúskom parlamente, v Dóme sv. Štefana, v evanjelickom kostole Dorothee a na iných miestach.

SPOMIENKA NA KUPECKÉHO

September 2000 / Prečítané 2579 krát
Naše mesto bolo v sobotu 9. septembra 2000 svedkom symbolickej spomienky 260. výročia smrti pezinského rodáka, barokového maliara-portrétistu európskeho významu Jána Kupeckého. Jej súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže detí a mládeže v portrétovej tvorbe Pocta Kupeckému - II.

JÁN KUPECKÝ

September 2000 / Prečítané 2655 krát
Býva už, žiaľ, niekedy na Slovensku zvykom, že zabúdame v dnešnom uponáhľanom svete na významné osobnosti, bez ktorých by boli chudobné nielen naše dejiny, ale najmä naša súčasnosť. Jednou z takýchto “zabúdaných” osobností je aj barokový maliar - portrétista Ján Kupecký, ktorý sa narodil v roku 1667 v Pezinku a ktorého 260. výročie úmrtia sme si nedávno pripomenuli.

Letenka do sveta

Peter Šoula / September 2000 / Prečítané 2295 krát
V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa uskutočnila beseda so spisovateľkou, pezinskou rodáčkou Kamilou Kay Strelka-Kankovou o knihe Letenka do sveta. Po úspešnom vydaní prvej knihy Letenka do raja, je toto jej druhá kniha. Uvedenie knihy sa uskutočnilo 19.9. v hoteli Echo v Bratislave, krstným otcom bol Július Satinský. Sú to príbehy zo života americkej Slovenky, ktorá spolu s rodinou v roku 1968 odišla spoznávať svet. V súčasnosti žije v USA na Floride. Stretnutie bolo milé a pútavé, so zaujímavou diskusiou a autogramiádou. Na stretnutí bola prítomná aj dcéra spisovateľky Eva, ktorá je taktiež pezinskou rodáčkou.

Oslej v Galérii G5

September 2000 / Prečítané 2336 krát
V Galérii G5 na ul. M.R. Štefánika bola 21. septembra otvorená výstava Štefana Osleja pod názvom MOŽNOSTI VIDENIA. Štefan Oslej (1976), rodák z Komárna, študoval v rokoch 1990-94 na ŠÚV v Bratislave odbor kamenosochárstvo u sochára Viliama Lovišku. Od roku 1994 do roku 2000 pokračoval v štúdiu na VŠVU v Bratislave na katedre grafiky u doc. Róberta Jančoviča. Doteraz vystavoval v Bratislave, Győri a Brne. Je držiteľom cien Gaz de France za najlepší novoročný pozdrav 1999 a 2000.

Návšteva z Kanady

tlačové oddelenie MO SR / September 2000 / Prečítané 2378 krát
Na pozvanie ministra obrany SR Pavla Kanisa navštívil v dňoch 8. a 9. septembra 2000 Slovenskú republiku minister národnej obrany Kanady Arthur C. Eggleton. Okrem oficiálnych rokovaní na ministerstve obrany a s vicepremiérom pre európsku integráciu SR Pavlom Hamžíkom zostalo dosť času na návštevu blízkeho okolia. Kanadský hosť navštívil Limbach, Častú a Červený Kameň, kde sa zoznámil s históriou a zaujímal sa o chov dravých vtákov. kpt. Pavel Radimský

Mapa Malokarpatskej vínnej cesty

A. Píchová / September 2000 / Prečítané 2648 krát
Mapa Slovakia v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Pezinku vydala Mapu Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá je už v týchto dňoch v predaji. Mapa informuje nielen o prevádzkach cestovného ruchu, ale zároveň ponúka aj neodmysliteľné ochutnávky vína a gastronómie. Všetky prevádzky sú označené logom Malokarpatskej vínnej cesty. Súčasťou mapy je aj mapa Pezinka, ktorá bude určite dobrou pomôckou pre každého turistu a návštevníka nášho mesta. Mapa bude dostupná v Informačnom centre na námestí.

Obesený muž v lesnom poraste

September 2000 / Prečítané 2246 krát
Náhodný turista našiel 9.9. 2000 v lesnom poraste, asi jeden kilometer nad Rudnými baňami, obeseného muža. Svoj nález oznámil na linku 158. Hliadka na mieste zistila, že ide o 48-ročného muža, ktorý bol zavesený na vlečnom lane od osobného motorového vozidla na strome. Pri ňom sa nachádzalo odstavené vozidlo zn. Citroen C15D, v ktorom sa našla dopitá i nedopitá fľaša koňaku. Kľúče od vozidla mal nebohý vo vrecku. Privolaný lekár konštatoval smrť udusením, predbežne bez zavinenia cudzou osobou.

Kolízia na križovatke

September 2000 / Prečítané 2254 krát
K dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn. Škoda Felícia a Renaultom B120 došlo 6. 9. 2000 v Pezinku na križovatke ulíc Holubyho a Mladoboleslavská. Vodič s osobným vozidlom pri odbočovaní vľavo na vedľajšiu cestu nedal prednosť oprotiidúcemu nákladnému vozidlu, ktorého vodič, v snahe zabrániť zrážke, strhol riadenie vpravo, po čom sa vozidlo dostalo do kolízie a prevrátilo sa na bok. Z úložného priestoru Renaulta vytieklo asi 3000 litrov červeného hroznového muštu. Pri havárii vznikla škoda 100 tisíc korún. Pri nehode sa nik nezranil.

O CENU PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

September 2000 / Prečítané 2624 krát
V apríli t.r. sme uverejnili v našich novinách vyhodnotenie literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinka, ktorú už siedmykrát usporiadal mestský úrad. Len pripomenieme, že do súťaže bolo prihlásených 70 prác v kategóriach próza a poézia a najúspešnejší autori boli ocenení 14. apríla na slávnostnom vyhlásení výsledkov. Do tohto čísla sme vybrali práce štyroch ocenených autorov.

Squash centrum

September 2000 / Prečítané 2290 krát
Pred tromi rokmi si našiel cestu na Slovensko málo známy šport z Anglicka squash. Hrá sa na kurtoch s raketou a loptičkou o stenu. Pomerne veľmi rýchlo sa dostal do Pezinka. Pred rokom vyrástlo na Tolstého ulici vďaka mladým podnikateľom, mladomanželom Hlavatým Squash centrum. Sú v ňom dva kurty, tretí pribudne neskôr.

MAREK VO ŠTVRŤFINÁLE

September 2000 / Prečítané 2285 krát
Marek Matuszek (28) bol jediným džudistom, ktorý reprezentoval Slovensko na Hrách XXVII. olympiády v austrálskom Sydney. Svoje účinkovanie skončil vo štvrťfinále, na 9. mieste. V úvodnom zápase do 60 kg zdolal na ipon Arména Voskaniana (siedmeho z vlaňajších MS). Na ipon porazil aj Tunisana Makrema Ayedu. Potom však prišli dve prehry. Vo štvrťfinále s obhajcom zlata z Atlanty Japoncom Tadahirom Nomurom a v opravách s neznámym Američanom Brandonom Greczkowskim.

Kvalitný Pezinský strapec

September 2000 / Prečítané 2260 krát
V Pezinku sa v dňoch 9.-10.9. 2000 uskutočnil už 14. ročník medzinárodného volejbalového turnaja žien o Pezinský strapec, ktorého organizátorom je VTC Pezinok. Tento rok sa organizátorom podaril ozaj husársky kúsok, keď medzi ôsmimi účastníkmi z piatich štátov boli štyria majstri svojich krajín (Lapos Frenštát, Maribor, Szakszig Nyíregyháza a Slávia UK Bratislava). Ďalšími účastníkmi boli Brno, Sokol Viedeň, Senica a domáci VTC Pezinok. Po dvoch dňoch bojov v skupinách sa napokon víťazom stal český majster Lapos Frenštát pred Mariborom a Nyíregyházou. Naše volejbalistky obsadili konečné 7. miesto, keď jeden zápas vyhrali a štyrikrát sa radoval súper.

Úspešný štart po zranení

September 2000 / Prečítané 2220 krát
Najúspešnejší slovenský horský cyklista FILIP POLC štartoval, po dlhšej prestávke spôsobenej zranením, na pretekoch 8. kola Svetového pohára v Leysine. V kategórii mužov v disciplíne dual skončil na peknom 10. mieste. Aj keď umiestnenie mladého Pezinčana je veľkým úspechom, dá sa predpokladať, že jeho výkonnosť bude stúpať, pretože prvý štart predsa len poznačila opatrnosť a obavy či zranená chrbtica vydrží pretekové zaťaženie.

SÚŤAŽ VETERÁNOV

September 2000 / Prečítané 2226 krát
Mesto Pezinok, Veteran CAR CLUB Pezinok a Klub podnikateľov v Pezinku usporiadajú v nedeľu 1. októbra stretnutie historických vozidiel pod názvom Posledné tankovanie. Prezentácia účastníkov bude o 10.00 hod. v zámockom parku, nasledovať bude prehliadka vozidiel a o 12.00 hod. štart súťaže. Pretekári prejdú trasou - Mladoboleslavská, Holubyho, Radničné nám., M.R. Štefánika, Rázusova, Cajlanská, Pezinská Baba, cieľ Kameňolom.

Kedy na ligové súťaže?

September 2000 / Prečítané 2180 krát
BASKETBAL - muži 30.9.2000 Pezinok - Krompachy 4.10. Lučenec - Pezinok 7.10. Pe- zinok - Komárno 11.10. Levice - Pezinok 14.10. Pezinok - Inter 21.10. Pezinok - Svit 28.10. Žilina - Pezinok 4.11. Pezinok - Košice 11.11. Prievidza - Pezinok 2.12. Pezinok - Handlová 9.12. Štart - Pezinok 16.12. Krompachy - Pezinok 6.1.2001 Pezinok - Lučenec 13.1. Komárno - Pezinok 3.2. Pezinok - Levice 10.2. Inter - Pezinok 14.2. Svit - Pezinok 17.2. Pezinok - Žilina 21.2. Košice - Pezinok 24.2. Pezinok - Prievidza 28.2. Handlová - Pezinok 3.3. Pezinok - Štart

Program Kultúrneho centra

September 2000 / Prečítané 2371 krát
Október 2000

Program kina v Dome kultúry

September 2000 / Prečítané 2171 krát
Október 2000

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

September 2000 / Prečítané 2109 krát
Október 2000

VSTUPNÉ NA PLAVÁREŇ

September 2000 / Prečítané 2259 krát
Dospelé osoby (od 15 rokov) 40 Sk/1 hod. Dôchodcovia, študenti, vojaci ZVS 20 Sk/1 hod. Deti do 15 rokov, osoby ZŤP 20 Sk/1 hod. Deti do 6 rokov (v sprievode rodiča) zdarma/1 hod.