Azylový dom svätej Anny

Apríl 2000 / Prečítané 2804 krát
Už sme písali v Pezinčanovi o nutnosti zriadiť v našom meste núdzové ubytovanie pre občanov bez strechy nad hlavou. Týmto problémom sa zaoberali aj poslanci Mestského zastupiteľstva, pretože situácia v Pezinku je už, ozaj, neúnosná. Návrh na riešenie, ktorý podporila sociálna komisia MsZ i sociálne odd. MsÚ, na rokovanie predložil zástupca primátora Oliver Solga. V odôvodnení uviedol:

DEŇ MATIEK

Apríl 2000 / Prečítané 3854 krát
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tohtoročná druhá májová nedeľa bude patriť našim matkám. Je to Deň matiek, keď si ich všetci uctievame. V tento deň prichádzame za nimi s kytičkami kvetov. Slovami vyjadrujeme našu úprimnú vďaku a obdiv za ich vrelú materinskú lásku a obetavosť, za ich nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Je to deň, keď prichádzame za nimi s poďakovaním za všetko to, čo sa v žiadnom prípade nedá vyjadriť v číslach, ale ani tými najkrajšími slovami, ktoré by do rýmu pospájali najväčší poeti.

Oslavy 1. mája

Organizátori osláv / Apríl 2000 / Prečítané 2441 krát
Mestské organizácie SDĽ, SOP, SDSS a SZPB pozývajú občanov mesta Pezinka a okolia na oslavy 1. mája - Sviatku pracujúcich, o 14.00 hod. v Zámockom parku pri príjemnej hudbe a s občerstvením. Očakávame účasť hostí - predstaviteľov strán. Tešíme sa na stretnutie, príďte stráviť príjemné popoludnie.

PETÍCIA PROTI PUMPE

Apríl 2000 / Prečítané 2274 krát
Ako nás informoval Milan Konfráter, zástupca občianskej iniciatívy Človek v meste, petíciu proti výstavbe benzínového čerpadla OMV na Moyzesovej ulici v Pezinku podpísalo už 3700 občanov Pezinka. Podpisová akcia naďalej pokračuje.

Lepšie triedia odpad v rodinných domoch

Apríl 2000 / Prečítané 2134 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa 13. apríla t.r. zišli na svojom 11. zasadnutí. Na programe boli správy o lesnom a poľovnom hospodárstve, o stave životného prostredia a o separovanom zbere za rok 1999. Živý záujem poslancov vyvolali informatívne správy o výstavbe objektu Interdat a o sociálnom útulku.

Spýtali sme sa Mgr. Olivera Solgu, zástupcu primátora

Apríl 2000 / Prečítané 2163 krát
Pán viceprimátor, v minulých dňoch ste navštívili družobné mesto Mladá Boleslav. Aký bol cieľ vašej návštevy? - Cieľom našej návštevy, ktorú som absolvoval spolu s novou riaditeľkou Kultúrneho centra Ing. Ingrid Noskovičovou, bola vzájomná výmena skúseností. V rámci nášho pobytu sme navštívili mladoboleslavské Kultúrne centrum, kde sme dohodli konkrétne výmenné programy.

Mesto PEZINOK vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / Apríl 2000 / Prečítané 2189 krát
na nájom nebytových priestorov v k.ú.Pezinok, v objekte na Radničnom nám.č. 9 na I.poschodí: * kanceláriu č. 28 o podlahovej ploche 40,93m2 a * kancelárie č.30 a 31 /priechodné s jediným vstupom z chodby/ o podlahovej ploche 56,30m2 (40,70 + 15,60)

Navštívili nás

Apríl 2000 / Prečítané 2207 krát
# 20.3. rokoval primátor Ivan Pessel so správcom konkurznej podstaty Kameňolomov a štrkopieskov o likvidácii kameňolomu na Stupoch; # 22.3. poskytol zástupca primátora Oliver Solga interview redaktorovi rádia Regina o Pezinskej vínnej ceste; # 22.3. rokoval primátor s riaditeľom Polikliniky Pezinok Petrom Nagyom o privatizácii Polikliniky;

Navštívili sme

Apríl 2000 / Prečítané 2138 krát
# 27.3. primátor navštívil arcibiskupa Jána Sokola v súvislosti s prípravou festivalu Ad Una Corda; # 28.3. rokoval primátor na Ministerstve pre privatizáciu ohľadne hotela Grand; # 28.3. navštívil primátor so svojim zástupcom Dr. J.M. Dubovské-ho v súvislosti s jeho odchodom do dôchodku;

SVIATOK SOLIDARITY

Apríl 2000 / Prečítané 2206 krát
V piatok 7. apríla sme mohli v uliciach mesta stretať študentov a deti zo skautského oddielu s desiatkami žltých narcisov a propagačnými materiálmi. V tento deň Liga proti rakovine organizo-vala finančnú zbierku pod názvom Deň narcisov. V našom meste bola zbierka organizovaná druhýkrát, organizačne ju zabezpečoval klub Venuša za úzkej spolupráce so školami, skautským oddielom a miestnymi médiami.

Najviac hlasov pre Supermarket

Apríl 2000 / Prečítané 2733 krát
V uplynulých dňoch sme vyhodnotili anketu Najlepšia predajňa roka 1999, ktorú na začiatku minulého roku vyhlásila naša redakcia. Tentokrát sme zvolili iný spôsob hodnotenia, okrem toho, že čitatelia mohli svoje hlasy doručiť obvykle priamo do redakcie, mohli ich tiež zaslať aj cez internet, ale najviac sme ich získali formou anketných lístkov.

Pripomenuli si oslobodenie mesta

Apríl 2000 / Prečítané 2213 krát
V piatok 31. marca sa uskutoč-nilo spomienkové stretnutie občanov pri príležitosti 55. výročia oslobodenia Pezinka Sovietskou armádou. Na spomienkovom akte, ktorý sa konal pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici, sa zúčastnili zástupcovia mesta a politických organizácií, odbojári a ďalší občania. So slávnostnými príhovormi vystúpili primátor mesta I. Pessel a predseda MO SZPB v Pezinku Ľ. Šušol. Účastníci stretnutia položili pri tejto príležitosti k pomníkom padlých kytice a vence vďaky.

NOVÝ PREDSEDA

tm / Apríl 2000 / Prečítané 2225 krát
Dňa 22. marca 2000 sa konala v Bratislave výborová schôdza hnutia Pax Christi Slovakia spojená s voľbami nového výkonného výboru. Prezidentom tohto apolitického, nezávislého a neziskového katolíckeho hnutia je Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup.

Jednou - dvoma vetami

Apríl 2000 / Prečítané 2208 krát
Americký mineralogický časopis The Mineralogical Record v poslednom tohtoročnom čísle uverejnil 10-stránkový materiál o mineráloch z katastra Pezinka a Malokarpatského regiónu. Autormi článku sú Pezinčania Silvio Michal a Jiří Vitáloš a Bratislavčan Pavel Uher.

J. Dubovský odchádza do dôchodku

Apríl 2000 / Prečítané 2543 krát
PhDr. Ján Milan Dubovský vlani oslávil vzácne pracovné jubileum - 40-ročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa Štátneho okresného archívu pre okresy Pezinok, Malacky a Senec. V roku 2000, keď sa dožíva 67 rokov, nadišiel čas rozlúčky s dlhoroč-ným pracoviskom a odchádza do dôchodku.

SPOZNÁVAME HISTÓRIU

Apríl 2000 / Prečítané 2361 krát
Záujemcovia o históriu nášho mesta mali opäť príležitosť odhaliť zopár jej tajomstiev v rámci 9. vychádzky po pamätihodnostiach Pezinka organizovanej mestským úradom. Cieľom aprílového stretnutia bol Zámok (pivnice a historická sála), Zámocký park a mestské hradby. Už osvedčenému sprievodcovi Stanislavovi Pátkovi sekundoval Peter Gergel. Najbližšia vychádzka sa uskutoční 1. júna a bude zameraná na cintoríny v centre mesta.

Ako pokračuje rekonštrukcia krytého bazéna?

Apríl 2000 / Prečítané 2276 krát
S touto otázkou sme sa v polovici apríla obrátili na riaditeľa Podniku bytových služieb Severína Sandtnera: V bazéne je zatiaľ halda lešenia, ale tempo rekonštrukčných prác ide podľa harmonogramu. V septembri sa tu vraj isto bude kúpať- Výstavba plavárne pokračuje podľa harmonogramu, ktorý bol dohodnutý s dodávateľom Stavebno-obchodným združením Krajčovič-Cíferský. V súčasnosti sú ukončené práce na streche, na elektroinštalácii, zdravotechnike a kúrení.

OZNAM

Riaditeľstvo školy / Apríl 2000 / Prečítané 2216 krát
Riaditeľstvo Základnej školy Pezinok, Fándlyho ul. 11 oznamuje, že v školskom roku 2000/ 2001 otvára v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu prihlásiť písomne do 10. mája 2000. Žiaci sa podrobia výberovej skúške z matematiky.

Seminár pre učiteľov

L. Štefko / Apríl 2000 / Prečítané 2198 krát
Dňa 23. marca sa uskutočnil v Modre okresný seminár učiteľov dejepisu a občianskej náuky, ktorý zorganizovali OV SZPB Pezinok a Odbor školstva, mládeže a telesnej výchovy OkÚ Pezinok. Prednášky boli zamerané na témy: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945, Deformácie pri interpretácii protifašistického odboja a SNP, Vojnová slovenská republika, štátostrana HSĽS, protižidovské zákony, prezident Tiso a iné. Na seminári sa zúčastnilo 22 učiteľov z celého okresu Pezinok.

Chvíľa na zamyslenie

Ladislav Hankes / Apríl 2000 / Prečítané 2270 krát
Bol som nakupovať v obchode a všimol som si predo mnou staršiu paniu, ktorá dlho váhajúc dvakrát vybrala a potom naspäť vložila do regálu malú čokoládku. Nakoniec si ju predsa len vložila do košíka. Pred pokladnicou ju však znovu z košíka vybrala a položila ju k iným tovarom, ktoré boli v tomto priestore.

JE TO SPRAVODLIVÉ?

Apríl 2000 / Prečítané 2088 krát
"V Pezinčanovi ste písali, že každá domácnosť bude ročne platiť 500 Sk za vývoz smetí. Považujem to za nespravodlivé, lebo ja bývam sama v jednoizbovom byte na Muškáte a nemôžem predsa produkovať toľko odpadu ako iné početnejšie rodiny. Som chorá, žijem z mesačného príjmu 4259 Sk a to mám toľko platiť ešte za vývoz smetí?" - napísala nám čitateľka Anna Mravcová.

Pohnú sa ľady okolo Grandu?

Apríl 2000 / Prečítané 2687 krát
Už desať rokov je v centre Pezinka opustený hotel Grand, ktorý stále čaká na rekonštrukciu. V okresnom meste chýbajú na jednej strane hotelové kapacity, na druhej je tu takýto objekt, ktorý neplní svoj účel. Aká je vlastne situácia s Grandom? Zaujíma sa vôbec mesto o tento problém? Aj tieto otázky sme položili prednostovi MsÚ v Pezinku JUDr. Ladislavovi Šafárovi:

RÓMOVIA V ŠAŠTÍNE

Apríl 2000 / Prečítané 2327 krát
Združenie kresťanských dôchodcov v Pezinku usporiadalo 8. apríla pri príležitosti Dňa Rómov zájazd - púť do Šaštína, pre 52 rómskych detí a dospelých z Pezinka a Modry. Navštívili spoločne Baziliku, potom ich tamojší Saleziáni pohostili drobným občerstvením. Na spiatočnej ceste sa zastavili na Bradle pri pomníku M.R. Štefánika, kde ich so životom slávneho Slováka oboznámila p. Edita Walterová z Modry.

Vyhodnotenie literárnej súťaže

Apríl 2000 / Prečítané 2382 krát
Dňa 9. marca 2000 na Mestskom úrade v Pezinku vyhodnotila odborná porota VIII. ročník Literárnej súťaže žiakov a študentov o cenu primátora mesta Pezinok. Do súťaže bolo prihlásených 70 súťažných prác. Porota v zmysle propozícií určila poradie v jednotlivých kategóriach: Žiacke práce - PRÓZA 1. miesto - Pok - autorka Kristína Pokorná, ZŠ Pezinok-Orešie; 2. miesto - Život - autorka Lívia Kľúčiková, ZŠ Kupeckého Pezinok;

Zapojte sa do UNICEF TOUR

Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok / Apríl 2000 / Prečítané 2172 krát
UNICEF TOUR je podujatie založené na princípe sponzorovania účastníka v prospech organizátora. Každý prihlásený účastník si hľadá sponzorov, prípadne sám prispeje na svoj športový výkon - prechod 7 kilometrovej trasy, ktorá sa začína i končí v Areáli zdravia Rozálka na Kejde. Počas celej trasy je pre všetkých účastníkov zabezpečené bezplatné občerstvenie. Pre rodiny s deťmi je pripravený veselý zábavný program. Prvých 150 účastníkov získa tričko s logom UNICEF.

Spomienka

Apríl 2000 / Prečítané 2343 krát
Spomienky na našich najbližších...

Závery z rokovania poslancov

Milan Oravec / Apríl 2000 / Prečítané 2184 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí rokovalo aj o postupe výstavby obchodno-administratívneho objektu Interdat na Potočnej a Holubyho ulici, ako aj o riešení plánovanej výstavby benzínového čerpadla na Moyzesovej ulici, proti ktorému občianska iniciatí-va Človek v meste organizuje petičnú akciu. Aké sú výsledky tohto rokovania?

ŽIDOVSKÉ PAMIATKY

Apríl 2000 / Prečítané 3069 krát
Stará synagóga Bola postavená na mieste dnešného Kresťanského domu v polovici 17. storočia, na základe iniciatívy grófa Pálffyho, ktorý podporoval usádzanie Židov na svojich majetkoch. V Pezinku to bolo na tzv. Čikošnej. V miestnej tradíci sa táto synagóga nazývala aj Pálffyho synagógou (Pálffy-šúl). Svoju funkciu pravdepodobne stratila po postavení novej synagógy v roku 1869. Jej múry boli neskôr použité na stavbu kina.

SDSS bilancovala svoju činnosť

MsO SDSS / Apríl 2000 / Prečítané 2089 krát
Dňa 13. marca 2000 sa konala výročná členská schôdza MsO SDSS Pezinok, na ktorej jej členovia zhodnotili svoju prácu za uplynulý rok. Rokovanie sa sústredilo na dva základné okruhy otázok: postavenie SDSS na slovenskej politickej scéne a pôsobenie MsO v komunálnej politike.

SDSS bilancovala svoju činnosť

MsO SDSS / Apríl 2000 / Prečítané 2035 krát
Dňa 13. marca 2000 sa konala výročná členská schôdza MsO SDSS Pezinok, na ktorej jej členovia zhodnotili svoju prácu za uplynulý rok. Rokovanie sa sústredilo na dva základné okruhy otázok: postavenie SDSS na slovenskej politickej scéne a pôsobenie MsO v komunálnej politike.

BLAHOŽELANIE

Apríl 2000 / Prečítané 2304 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Apríl 2000 / Prečítané 2357 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Apríl 2000 / Prečítané 2953 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL CHRÁMOVÝCH ZBOROV, AD UNA CORDA

Apríl 2000 / Prečítané 2673 krát
V dňoch 4.-7. mája 2000 sa uskutoční v našom meste III. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA. Význam tohto podujatia podčiarkuje aj to, že záštitu nad pezinským festivalom prevzali Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR, Rudolf Baláž, predseda Konferencie biskupov Slovenska, Július Filo, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR a Miroslav Dvorský, operný spevák.

Pôvaby hliny v múzeu

Dr. Kopálová Dana / Apríl 2000 / Prečítané 2277 krát
Pravdepodobne väčšinu návštevníkov výstavy Pezinčanov Márie a Oskara Hanúskovcov napadne súvislosť s termínmi pôvab a hlina.

VÝSTAVY V KC

Apríl 2000 / Prečítané 2134 krát
Kultúrne centrum Pezinok v mesiaci máji pozýva na návštevu výstav v minigalérii na 1. poschodí: 1.-14.5. EURÓPA V KRÁSNEJ LITERATÚRE - výstava diel európskych autorov v rámci roku Európy, spoločné dedičstvo, na základe rozhodnutia členských krajín Rady Európy (garant Malokarpatská knižnica Pezinok); 15.-28.5. VINOHRADNÍCTVO MALOKARPATSKÉHO REGIÓNU A REGIÓNU WIENER NEUSTADT, družobný projekt študentov Gymnázia Pezinok a Gymnázia Wiener Neustadt.

Študentské divadelné predstavenia

Apríl 2000 / Prečítané 2265 krát
Dom kultúry Pezinok začal spoluprácu s divadelnou fakultou VŠMU Bratislava. Každý mesiac by sme chceli predstaviť jednu divadelnú hru v naštudovaní poslucháčov školy. V piatok 14. apríla sa študenti 3. ročníka predstavili s hrou RADOVAN III. Absolventi IV. ročníka zahrajú v dňoch 19.-20. mája 2000 komédie od renomovaného autora tohto žánru J.B. Moliéra MIZANTROP a DON JUAN. Výnimočnosť týchto predstavení je v tom, že na ich realizácii sa podieľali hneď dvaja Pezinčania - dramaturgie sa ujal Peter PAVLAC a režisérom oboch je Patrik LANČARIČ. Obaja končia štúdium na VŠMU. Príďte sa teda zasmiať do Domu kultúry Pezinok.

Výstava a seminár

Apríl 2000 / Prečítané 2210 krát
V priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku si môžete pozrieť výstavu keramikov pod názvom Zblíženie s hlinou. Podujatie sa koná v rámci akcie Európa - spoločné dedičstvo. Cieľom je priblíženie hrnčiarského remesla mladej generácii. Súčasťou akcie bude seminár o dejinách a súčasnosti keramiky na Slovensku, s dôrazom na západoslovenskú majoliku.

Výročia osobností mesta

Apríl 2000 / Prečítané 2296 krát
# Alois Balán - architekt 2.2.1891 - 11.5.1960), 40. výročie úmrtia; # Ľudovít Pitthordt - maliar, reštaurátor (22.6.1860 - 10.1.1946), rodák, 140. výročie narodenia; # František Žabokrecký (Zámor) - strojár, konštruktér (14.10.1877 - 11.6.1960), rodák, 40. výročie úmrtia.

ORBIS HARMONIAE - Svet v harmónii

Apríl 2000 / Prečítané 2163 krát
Vstup do magického letopočtu znamenal pre ľudí významný posun v myslení a konaní, ktoré je často spojené s hľadaním nového a objavovaním starého. Pravdou však je, že všetko so všetkým súvisí a tak je dôležité nájsť pokoj a súlad v spolužití s ľuďmi a snažiť sa ich pochopiť.

Areál zdravia ROZÁLKA

Apríl 2000 / Prečítané 2939 krát
V priestore tzv. Kejdy, kde sa nachádzali družstevné maštale, vyrástol v minulých rokoch po rekonštrukcii a prístavbe nový areál. Dostal názov Areál zdravia Rozálka. Patrí bratislavskej firme I.R.I. a.s., ktorá v tomto objekte zabezpečuje ustajnenie a chov koní na parkúrové jazdecké preteky, šport a agroturistiku.

Stanovisko SDSS Pezinok k petičnej akcii občianskej iniciatívy Človek v meste

Mestská organizácia SDSS Pezinok / Apríl 2000 / Prečítané 2154 krát
MsO SDSS vždy zastávala názor, že správa vecí verejných je v demokratickom samosprávnom systéme komunálnej politiky nielen vecou volených orgánov, ale aj - či najmä - občianskym právom každého občana. Z tohto hľadiska víta a podporuje aktivitu občianskej iniciatívy Človek v meste a oceňuje fakt, že prostredníctvom petičnej akcie sa k otázke výstavby a prevádzkovania čerpacej stanice pohonných hmôt OMV na Moyzesovej ulici vyslovilo už vyše 3500 občanov Pezinka.

Zasadal klub KDH

Klub KDH v Pezinku / Apríl 2000 / Prečítané 2223 krát
Kresťansko-demokratický klub v Pezinku na svojej marcovej členskej schôdzi sa okrem iného zaoberal aj plánovanou výstavbou čerpacej stanice pohonných hmôt na Moyzesovej ulici v Pezinku. Členská schôdza aj vzhľadom na nevyhovujúce umiestnenie čerpadla v blízkosti školy, zaujíma odmietavé stanovisko k tejto výstavbe.

NESÚHLASIA S PUMPOU

Apríl 2000 / Prečítané 2300 krát
Mestská organizácia KSS v Pezinku je proti výstavbe benzínového čerpadla na Moyzesovej ulici z nasledovných dôvodov: - Na trase cez Moyzesovu ulicu sú v blízkosti už tri benzínové čerpadlá, ktoré takmer bez čakania obslúžia našich občanov, prípadne turistov; - Vyhliadnutá lokalita sa dá účelnejšie využiť pre potreby našich občanov, alebo turistov (povedzme park); - Majme na zreteli, že oproti vyhliadnutej lokalite je základná škola, nechceme, aby deti dýchali znečistený vzduch.

Pred letnou sezónou na letnom kúpalisku

Apríl 2000 / Prečítané 2336 krát
Čo nevidieť sa začne nová sezóna na letnom mestskom kúpalisku na sídlisku Sever. Zaujímalo nás, ako sa na ňu správca kúpaliska pripravuje. Informácie nám poskytol František Dopjera: - Prípravy v areáli kúpaliska sa začínajú kosením trávy. Potom sa všetko čistí, natiera, montuje sa technológia, ktorú na zimu kvôli mrazom vždy demontujeme. Všetko pripravíme tak, aby mohlo byť kúpalisko pri vhodnom počasí okamžite otvorené.

NA ŠTARTE TAKMER 130 BEŽCOV

Apríl 2000 / Prečítané 2458 krát
Každoročne, pri príležitosti oslobodenia mesta, usporadúva Sokol Pezinok v Zámockom parku preteky v cezpoľnom behu. Aj v tomto roku, v posledný marcový deň, sa konal tradičný Beh oslobodenia za účasti pretekárov z Pezinka i zo širšieho okolia. Na štarte XXIII. ročníka sa zišlo 129 bežcov v pätnástich kategóriach.

Úvod sa im nevydaril

Apríl 2000 / Prečítané 2236 krát
V prvom jarnom zápase hostila v IV. lige skupine B o postup bojujúca Grinava stupavský Tatran, ktorý je naopak v pásme zostupu. Zápas sa favoritovi vôbec nevydaril. Stupavčania po dvoch rýchlych brejkoch v druhom polčase viedli 2:0.

V Pezinku sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v karate, Zlato pre Svatanu Špánikovú

Apríl 2000 / Prečítané 3470 krát
V nedeľu 9. apríla sa konali v pezinskej športovej hale Majstrovstvá Slovenska v karate. Ozdobili ich svojou účasťou štvornásobná majsterka sveta a 11-násobná majsterka starého kontinentu Lucia Šoltésová z ŠK Ekonóm Bratislava a majstri sveta Boris Zvolenský z KK Trnava a Peter Mráz z Harmónie Bratislava. Spolu štartovalo 88 pretekárov z dvadsiatich klubov z celého Slovenska.

V skratke

Apríl 2000 / Prečítané 2234 krát
# Juniorky VTC Pezinok vyhrali s náskokom dvoch bodov druholigovú volejbalovú súťaž a postúpili do I. ligy. # Na nedávnom turnaji CZECH OPEN v kick boxe v Prahe štartovali aj slovenské reprezentantky, medzi ktorými boli dve Pezinčanky - Marcela Tahotná a Svatava Špániková. V konkurencii pretekárok z ôsmich štátov Marcela skončila v disciplíne hard formy ženy druhá (len jednu desatinu bodu za víťaznou Rakúšankou) a Svatava v stop semi contact ženy štvrtá.

KAM ZA ŠPORTOM

Apríl 2000 / Prečítané 2238 krát
BASKETBAL - I.liga muži: 3.5. Pezinok - Svit 10.5. Pezinok - Žilina Termíny finále play-off (hrá sa na 4 víťazné zápasy): 13.5., 14.5., 20.5., 21.5., 24.5., 27.5. a 31.5.

Na motokros do Šenkvíc

Kamil Somorovský / Apríl 2000 / Prečítané 2370 krát
V dňoch 13. a 14. mája sa budú konať v Šenkviciach Majstrovstvá Európy v motokrose v triede do 125 cm, za účasti 50 pretekárov z pätnástich krajín. Na štarte sbudú naši najlepší: Bučenec, Pavlovčík, Tóth, Macho, z Českej republiky: Zaremba, Kulhavý, Čadek, Dobeš, Bartoš. Zo Slovinska príde Jelen, z Chorvátska Šipek a mnohí ďalší. Okrem európskeho šampionátu uvidia diváci aj preteky mladších jazdcov kubatúry do 80 cm.

Program Kultúrneho centra

Apríl 2000 / Prečítané 2191 krát
Máj 2000

Program kina v Dome kultúry

Apríl 2000 / Prečítané 2110 krát
Máj 2000

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Apríl 2000 / Prečítané 2183 krát
Máj 2000

NOVÉ PREVÁDZKY

Apríl 2000 / Prečítané 2294 krát
# Obchodík ZARA, predaj ľudovo-umeleckých výrobkov, Darina Kapiašová, Holubyho 79, Pezinok, Po-Pi: 10.00-18.00 hod., So: 08.00 -12.00 hod.; # Mäso-údeniny MAŤKO, Kuchárek s.r.o., ul. M.R.Štefánika 29, Pezinok, Po: 10.00-18.00 hod., Ut-Pi: 07.00-18.00 hod., So: 07.00-13.00 hod.; # PROPS-PLYNOSPOTREBIČE - predaj plynospotrebičov a inštailačného materiálu, Myslenická 3, Pezinok, Po-So: 08.00-12.00 hod., Po-Pi: 13.00-18.00 hod.;

Koncept riešenia centrálnej mestskej zóny Pezinok

Apríl 2000 / Prečítané 2687 krát
Postup urbanizácie a rozširovanie potrieb a záujmov prináša potrebu koordinácie a harmonizácie hmotného prostredia , v ktorom žijeme. Predstava cieľového usporiadania územia nie je len otázkou technickou, ale podstatnejší vplyv majú aspekty sociálne, ekologické, ekonomické a v neposlednom rade aspekty etické, kultúrne a estetické.