Návšteva japonskej princeznej

Október 2000 / Prečítané 2533 krát
Rozširovanie stykov s Japonskom, s jednou z najvyspelejších krajín sveta, môže byť prínosom pre každý štát. Je to krajina nielen s vyspelým hospodárstvom ale aj bohatou kultúrou. Nečudo, že aj Slovensko má veľký záujem o prehĺbenie spolupráce.

Zlato pre Martinu Pastúchovú

Október 2000 / Prečítané 2408 krát
V Convention Centre v americkom meste Virginia Beach sa uskutočnili 21. majstrovstvá sveta v pretláčaní rukou. Na šampionáte štartovalo 400 športovcov z 29 krajín, medzi ktorými bolo aj päť Slovákov. Naši reprezentanti tu boli mimoriadne úspešní, získali päť zlatých a jednu striebornú medailu.

Týždeň Pezinka v NEUSIEDL AM SEE

Ing. Eva Lupová / Október 2000 / Prečítané 2915 krát
V dňoch 15.-21. októbra sa konal v partnerskom meste Neusiedl am See Týždeň Pezinka. V súvislosti s ním navštívili Rakúsko desiatky Pezinčanov. Uskutočnili sa tam viaceré spoločenské stretnutia, kultúrne a športové vystúpenia.

Svätomartinské požehnanie mladého vína

MOS Pezinok / Október 2000 / Prečítané 2396 krát
Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov, Združením malokarpatskej vínnej cesty a mesta Pezinok vás pozývajú na Svätomartinské požehnanie mladého vína, ktoré sa uskutoční 10. novembra 2000 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.

Hospodárenie mesta za I. polrok

Október 2000 / Prečítané 2344 krát
Na programe 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bol rozbor hospodárenia mesta Pezinok za I. polrok 2000. Z materiálu, ktorý pre poslancov pripravilo Finančné oddelenie MsÚ vyberáme:

DISKUTOVALI O KLUBE MLADÝCH

Október 2000 / Prečítané 2286 krát
Občianske združenie Prevencia AD a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie zorganizovali celomestskú diskusiu na tému Klub mládeže v Pezinku. Pozvanie na stretnutie prijala asi tridsiatka mladých ľudí, prevažne študentov stredných škôl, ďalej predstavitelia mesta na čele s viceprimátorom Oliverom Solgom, učitelia a zástupcovia miestnych médií.

Navštivili nás

Október 2000 / Prečítané 2274 krát
# 21.9. prijal primátor Ivan Pessel príslušníka kanadskej polície, ktorý bol na návšteve Strednej odbornej školy Policajného zboru; # 22.-24.9. boli na oficiálnej návšteve Pezinka a Modry zástupcovia partnerského mesta Mladá Boleslav;

Navštívili sme

Október 2000 / Prečítané 2294 krát
# 17.9. sa zúčastnili primátor Ivan Pessel a zástupca primátora Oliver Solga na porade ku Dňu otvorených pivníc v Pezinku; # 18.9. sa zúčastnil primátor so svojim zástupcom na diskusnom stretnutí s občanmi Grinavy; # 22.9. sa zúčastnil primátor s členmi Mestskej rady na slávnostnom otvorení Vinobrania v Modre;

Stretnutie starších spoluobčanov

Október 2000 / Prečítané 2457 krát
V rámci prebiehajúceho Mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo 17. októbra v Dome kultúry v Pezinku stretnutie starších spoluobčanov, ktoré organizoval mestský úrad a Sociálna komisia MsZ. Účastníkov privítal a program moderoval predseda sociálnej komisie Jozef Šuran. Slávnostný príhovor predniesol zástupca primátora Oliver Solga. V kultúrnom programe vystúpili deti z materských škôl, žiaci základných škôl a tanečníci z Petanu.

Nový chodník

Október 2000 / Prečítané 2368 krát
Firma Petmas Pezinok ukončila v uplynulých dňoch výstavbu chodníka zo zámkovej dlažby na ulici Štefana Polkorába. Náklady na stavbu chodníka vo výmere 231 m2 boli 283 tisíc korún. V tomto roku to bola druhá stavba chodníka, predtým to bol chodník na Farskej ulici.

Stavebné úpravy na cajlanskom cintoríne

Október 2000 / Prečítané 2301 krát
Ešte do konca tohto roku firma Petmas urobí nové osvetlenie, predĺži vodovodný rozvod a vybuduje asfaltový chodník na cintoríne na Cajlanskej ulici. Celkové náklady na túto stavbu predstavujú vyše 400 tisíc korún. S novým osvetlením sa ráta aj na grinavskom cintoríne, tieto práce vykonajú v budúcom roku.

Pomôžu pri riešení problémov?

Október 2000 / Prečítané 2490 krát
Pri nedávnom stretnutí s podpredsedom NR SR I. Presperínom a štátnym tajomníkom MV I. Budiakom upozornil primátor Pezinka I. Pessel na nedokončenú rekonštrukciu cesty 502/II, ktorá sa zastavila pri Grinave. I. Presperín prisľúbil pomoc pri riešení tohto problému na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Sú vďační za zrekonštruovanie klubu

Katarína Esterleová / Október 2000 / Prečítané 2442 krát
Členovia Klubu dôchodcov na Sládkovičovej ulici ďakujú Mestskému úradu v Pezinku za rekonštrukciu klubových priestorov (kúrenie, maľovanie). Mestský úrad nielen hovorí, ale aj dokazuje, že sa stará o seniorov v meste. Táto investícia bola v tomto ekonomicky zložitom čase veľmi náročná. Upratovanie klubu po rekonštrukcii v rekordnom čase zabezpečili členovia klubu. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na návštevu nášho vynoveného klubu.

Azylový dom Svätej Anny odovzdaný do užívania

Október 2000 / Prečítané 2777 krát
Priestory bývalých jasieľ, neskôr Okresného súdu na Komenského ulici boli rekonštruované a od polovice októbra v nich mesto zriadilo Azylový dom Svätej Anny. Jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 19. októbra.

V Grinave budujú integrovaný klub

Október 2000 / Prečítané 2398 krát
V časti Grinava mesto začalo budovať nový integrovaný klub. O bližšie informácie sme požiadali zástupcu primátora Olivera SOLGU:

SÚŤAŽ POŽIARNÍKOV

Október 2000 / Prečítané 2429 krát
Dňa 22. septembra sa konal v Pezinku jubilejný 15. ročník medzinárodnej súťaže v požiarnickom športe. Na súťažiach (štafeta 4x100 m, požiarny útok) sa zúčastnilo 26 družstiev zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. V štafete zvíťazilo družstvo ZPÚ Matador Púchov (62,36 sek) pred OÚ ZbPO Poprad a HZS mesta Ostravy. V požiarnom útoku si najlepšie počínalo družstvo Českej Třebovej (26,17 sek) pred Trenčínom (27,43) a Púchovom (28,13). Darilo sa aj požiarnikom OÚ Pezinok, ktorí dosiahli zatiaľ svoj najlepší čas (28,88). V celkovom hodnotení vyhral ZPÚ Matador Púchov pred OÚ ZbPO Trenčín a HZS JPO Česká Třebová.

Deň otvorených pivníc

Október 2000 / Prečítané 2440 krát
Po prvýkrát otvorí Pezinok 11. novembra 2000 od 13.00 hod. pivnice mnohých vinárov, čím chce prispieť k oživeniu vínnej turistiky v našom meste. Tradícia, ktorá sa tu dnes rodí, má už mnohoročné skúsenosti v neďalekom rakúskom Golse. Je známe, že naši vinohradníci navštevujú rakúske vinohradnícke oblasti, aby čerpali z ich skúseností. V Golse trvá takéto podujatie tri dni a bolo dobrou inšpiráciou pre zorganizovanie I. Dňa otvorených pivníc.

September v doprave

Október 2000 / Prečítané 2361 krát
V okrese Pezinok sa v septembri stalo 66 dopravných nehôd, pri ktorých boli 6 ľudia ťažko a 5 ľahko zranení. Hmotné škody boli vyčíslené na takmer štyri milióny korún. Najčastejšími príčinami dopravných nehôd bol nesprávny spôsob jazdy (27), porušenie základných povinností (14), nedanie prednosti v jazde (11), neprimeraná rýchlosť (6) a nesprávne predchádzanie (2). Do kolízií sa najviac dostávali osobné motorové vozidlá (v 50 prípadoch), motocykle (3) a nákladné automobily (3). V dvoch prípadoch bolo zistené u účastníkov dopravných nehôd požitie alkoholických nápojov. Kritickým časom z hľadiska počtu dopravných nehôd bol piatok (14), nedeľa (12) a utorok (11). Najviac (7) nehôd sa stalo medzi 15. - 16. hod. a 17. - 18. hod.

Plavecké kurzy

Október 2000 / Prečítané 2829 krát
Firma AQUASPORT a Podnik bytových služieb a.s. Pezinok začali organizovať plavecký výcvik pre deti z materských škôl a žiakov základných škôl. Výcvik sa uskutočňuje v mestskej plavárni v doobedňajších hodinách. Pripravujú tiež plavecký kurz pre neplavcov nad 15 rokov, ktorý budú organizovať vo večerných hodinách. Viac sa záujemcovia dozvedia od informátora v plavárni.

JEDNOU - DVOMI VETAMI

Október 2000 / Prečítané 2385 krát
# Slovenský orol, kresťanská športová organizácia, zorganizoval stretnutie pre deti, mládež a pamätníkov Orla v Pezinku. V programe boli spomienky na stretnutie mládeže v Ríme v roku 2000 (Ing. Alžbeta Rajne-rová) a pohľad na súčasný stav telovýchovy a perspektívy Orla (Ing. Jozef Gálik).

Nové prevádzky

Október 2000 / Prečítané 3068 krát
# COMMERIS, s.r.o., Sládkovičova 16, Pezinok, obchodná činnosť s pracími prostriedkami; # TRAFIKA, doplnkový tovar, Holubyho 27, Pezinok, Norbert Tarábek, Po-Pi: 6.00-19.00 hod., So: 6.00-12.00 hod.; # AL-VE-CHA, Holubyho 42, Pezinok, Marta Hrbeková - porad. činnosť v oblasti zdravej výživy, Po: 9.30-17.30 hod., Ut-Pi: 9.00-17.00 hod.;

Činnosť jednoty dôchodcov

Eva Balážová / Október 2000 / Prečítané 2446 krát
Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), Mestská organizácia Pezinok má viac ako 350 členov. Jej činnosť je zameraná na štyri oblasti - pomoc dôchodcom po stránke zdravotnej, sociálnej, kultúrno-spo-ločenskej a výchovno-vzdelávacej.

Čo je to za stavba?

Október 2000 / Prečítané 2489 krát
Zistite, čo to bude na Myslenickej ulici, tá otrasne vyzerajúca stavba pri hlavnej ceste - napísal nám náš čitateľ z Grinavy. Na oddelení výstavby MsÚ sme zistili, že stavebníkom je súkromný podnikateľ z Modry, ktorý tu stavia polyfunkčný objekt, v ktorom bude maloobchodná a veľkoobchodná predajňa so stavebnou keramikou, sanitou a inštalačným materiálom.

Spolupráca s rodičmi

Jana Budzáková / Október 2000 / Prečítané 2354 krát
Materská škola na Vajanského ulici okrem výchovno-vzdelávacích aktivít or- ganizuje aj podujatia, pri ktorých rodič spolupracuje s dieťaťom. Takouto akciou bol aj sobotňajší výlet (7.októbra) pre rodičov s deťmi pod názvom Rozprávkový les. Cieľom výletu bolo posilniť spoluprácu rodiny a školy v záujme zdravia dieťaťa a rozvíjania kladného vzťahu k prírode. Na zaujímavom výlete sa zúčastnilo 63 detí s rodičmi. Pri organizovaní súťaží nám pomáhali žiaci a študenti pezinských základných a stredných škôl.

Príspevok na rehabilitačný pobyt

Helena Marecová / Október 2000 / Prečítané 2365 krát
Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Pezinku sa podarilo získať v letnom období týždenný rekondično-rehabilitačný pobyt v Malých Bieli-ciach. Zúčastnili sa na ňom rodiny s mentálne postihnutými príslušníkmi. Vedúcim podujatia bol PhDr. Ján Hrustič, ktorému pomáhali dve dobrovoľníčky - Lucia Haraslinová a Veronika Ulrichová. Finančný príspevok na dopravu poskytlo Komunitné združenie Sami-sebe. Týmto by sme sa chceli za túto pomoc poďakovať.

Vychádzka trochu inak

Október 2000 / Prečítané 2378 krát
V poradí 12. stretnutie záujemcov o históriu nášho mesta sa uskutoční 2. novembra o 15.00 hod. Hoci ide o podujatie z cyklu vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka, tentokrát nepôjde o klasickú vychádzku po uliciach mesta, ale celá sa bude odohrávať v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku, keďže jej ústrednou témou sú remeslá a cechy a práve v múzeu je tejto problematike venovaná samostatná expozícia.

Štart ODYSEY MYSLE

Október 2000 / Prečítané 2279 krát
ODYSEA MYSLE je celosvetová tímová súťaž v kreatívnom myslení. V Pezinku majú so súťažou skúsenosť na ZŠ Kupeckého, ich tím vyhral v minulom ročníku v národnom kole a zúčastnil sa na svetovom finále v USA.

Pamiatka zosnulých

Október 2000 / Prečítané 2400 krát
Mestský úrad v Pezinku, Rímskokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev ausburgského vyznania usporiadajú v stredu 1. novembra slávnosť Pamiatka zosnulých. Pietny akt na cintorínoch v Pezinku a v Gri- navskej časti bude o 15.00 hod. a na Cajlanskej ulici o 14.00 hod.

TV PEZINOK hodnotí dvojročnú činnosť

Ing. O. Bejdáková, P. Bittner / Október 2000 / Prečítané 2698 krát
TV PEZINOK je obchodná spo- ločnosť s ručením obmedzeným, ktorej stopercentným vlastníkom je mesto Pezinok. Z väčšej časti je financovaná z rozpočtu mesta, ale samozrejme, že televízia rozvíja aj svoje vlastné komerčné aktivity, ktoré sa taktiež podieľajú v nemalej miere (v porovnaní s ďalšími podobnými lokálnymi televíziami) na financovaní TV.

REFERENDUM

Október 2000 / Prečítané 2474 krát
Primátor mesta podľa zákona SNR č. 460/92 Z.z. v znení noviel a doplnkov (zákony NR SR č. 158/94 a 269/95 Z.z.) o spôsobe vykonania referenda a Rozhodnutí prezidenta SR o vyhlásení referenda č. 286 Z.z. zo dňa 6.9.2000 s uplatnením zákona SNR č. 80/90 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších zmien a doplnkov v ustanoveniach týkajúcich sa zákona NR SR č. 564/92 Z.z. v znení noviel a doplnkov § 5, § 6, § 7 odst. 3 a § 9

Tretie miesto z Francúzska

Október 2000 / Prečítané 2407 krát
Pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA sa v dňoch 11.-15. októbra zúčastnil na IV. ročníku súťaže európskych zborov vo francúzskom meste St. Quentin.

HOTEL LIPA

Október 2000 / Prečítané 2950 krát
V októbri bol daný do užívania nový hotel LIPA na Kollárovej ulici s kapacitou tridsať lôžok. Celková ubytovacia kapacita v našom meste sa tak rozšírila na 285 postelí. V tomto počte nie sú zahrnuté hotely GRAND, BABA a Penzión U LEVA, ktoré sú z rôznych príčin mimo prevádzky.

Nové policajné uniformy

Október 2000 / Prečítané 5605 krát
Už v týchto dňoch môžete na uliciach stretnúť príslušníkov Policajného zboru v nových rovnošatách. Nové uniformy vzor 98 sa od predchádzajúcich líšia najmä farbou (tmavosivá - predtým olivová), viacerými odevnými súčiastkami, identifikačným odznakom policajta (kovový - predtým kožený), zmenou hodnostného označenia a farby výložiek (vo farbe uniformy - predtým červené). Zmenila sa i farba košele (bledo zelená až takmer biela - predtým olivová) a farba viazanky (bordová - predtým hnedá). Označenie “Polícia” so štátnym znakom SR zostáva nezmenené (na ľavej ruke).

Jubileum školy

Október 2000 / Prečítané 2669 krát
V základnej škole Na Bielenisku si za prítomnosti početných hostí 12. októbra pripomenuli 10. výročie vzniku školy. Táto najmladšia pezinská škola aj za pomerne krátke obdobie poskytla základné vedomosti stovkám absolventov, z ktorých mnohí úspešne pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých školách.

POĎAKOVANIE

Ing. Vladimír Sekanina / Október 2000 / Prečítané 2358 krát
Vážený pán primátor, dovoľte, aby som Vám i touto cestou vyjadril úprimné poďakovanie za prijatie predstaviteľov Výboru ICA HOUSING na pôde mesta Pezinok dňa 2. októbra 2000 a Váš osobný prínos k zdarnému priebehu rokovania Medzinárodného družstevného zväzu, ktoré sa konalo na počesť 155. výročia Slovenského družstevného hnutia na Slovensku.

PEZINSKÉ MLYNY

Peter Sandtner / Október 2000 / Prečítané 3814 krát
V Pezinku sa nachádzala sústava štrnástich vodných mlynov na ľavej vetve tzv. nového potoka, ktorý bol vybudovaný špeciálne pre tieto mlyny a bane. Prvým zo sústavy bol Kernov mlyn. Z tohto mlyna nachádzajúceho sa niže píly, sa zachoval iba obytný dom bez mlynice, ktorá bola zbúraná. Druhým je mlyn Vincenta Fabiána. Je jedným z najzachovalejších.

Spoločenská kronika

Október 2000 / Prečítané 5195 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Blahoželáme

Október 2000 / Prečítané 2475 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Blahoželanie

Október 2000 / Prečítané 2682 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Október 2000 / Prečítané 2417 krát
Úprimne ďakujeme...

Pezinský strapec v réžii Talianov

Október 2000 / Prečítané 2391 krát
V sobotu 30. septembra sa konal v Dome kultúry 16. ročník medzinárodnej tanečnej súťaže Pezinský strapec. Už tradične organizačne výborne pripravené podujatie malo v tomto roku veľmi kvalitnú účasť slovenských tanečníkov, ale doslova ozdobou boli výkony talianskych párov.

Salón vinohradníckych a vinárských múzeí

Október 2000 / Prečítané 2381 krát
Malokarpatské múzeum a mesto Pezinok usporiadali po prvýkrát Salón vinohradníckych a vinárskych múzeí na Slovensku. V priestoroch múzea boli nainštalované zaujímavé exponáty Malokarpatského múzea Pezinok, Mestského múzea Bratislava, Múzea vín Prešov, Poľnohospodárskeho múzea Nitra, Vlastivedného múzea Trebišov, Záhorského múzea Skalica, Technického skla Bratislava a debnárov a sklárov z regiónu.

Pezinský svetlonos

Október 2000 / Prečítané 2950 krát
Malokarpatské osvetové stredisko, Kultúrne centrum a Centrum voľného času v Pezinku usporiadajú súťaž PEZINSKÝ SVETLONOS, ktorá sa uskutoční v piatok 27. októbra o 17. hod. v Dome kultúry. Prineste si so sebou tekvicu, nožík, ozdoby (špagát, prútie, lyko, ...) a sviečku. Príďte, aj keď nemáte tekvicu, určite sa dobre zabavíte! Všetci budú odmenení. Čakajú vás súťaže, detská diskotéka a líčenie na tvár.

Svet ako ornament

OSA / Október 2000 / Prečítané 2429 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku otvorili v sobotu 14. októbra výstavu Svet ako ornament zo zbierok Ivana Melicherčíka. Vystavovateľ patrí k najvýznamnejším slovenským zberateľom a v GIU predstavil výber insitného umenia domácich i zahraničných autorov. V priestoroch galérie sa uskutočnilo aj hodinové stretnutie nového amerického veľvyslanca Carla Spielvogela s viceprimátorom Oliverom Solgom, ktorý ho oboznámil s históriou a súčasnosťou mesta a pozval ho na oficiálnu návštevu Pezinka, ktorá by sa mala uskutočniť v novembri tohto roku.

Výstava v Modre

Október 2000 / Prečítané 2357 krát
Významný slovenský sochár Emil Venkov (nar. 1937 v Sofii), ktorý žije a tvorí v Pezinku sa predstavil svojou komornou i monumentálnou tvorbou v modranskej galérii ARIAS&VANDA GALLERY. Výstava potrvá do 7.11.2000.

KRST CD

Október 2000 / Prečítané 2559 krát
V piatok 13. októbra sa uskutočnil v pezinskom Dome kultúry krst cédečka kapely Stará jedáleň. Krstnými rodičmi boli riaditeľka KC Ingrid Noskovičová a zvukový majster Ľuboš Války. Na veľké potešenie svojich priaznivcov sa kapela ukázala na verejnosti po štvorročnej odmlke.

Záverečný koncert v Bratislave

Október 2000 / Prečítané 2417 krát
O podujatiach projektu Hudba bez hraníc v srdci Európy, ktorý zahŕňa spoluprácu mladých skladateľov a interprétov zo Slovenska, Rakúska a Maďarska, sme v našich novinách už písali. Jeho organizátori nás upozornili na ďalšie podujatia.

MLADÉ TALENTY V RAKÚSKU

za / Október 2000 / Prečítané 2913 krát
Žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku účinkovali 15. októbra na slávnostnom otvorení Týždňa pezinskej kultúry v rakúskom meste Neusiedl am See.

Výročia osobností mesta

Október 2000 / Prečítané 2521 krát
# Juraj Šimalčík - profesor teológie (23.11.1985 - 4.2.1961), 105. výročie narodenia; # Ľudovít Bunčák - pedagóg, osvetový pracovník (4.11.1880 - 18.4.1920), rodák, 120. výročie narodenia; # Ignác Nay - vojnový veterán (27.12.1920 - 5.3.1987), rodák, 80. výročie narodenia; # Pavol Berkeš - publicista, kňaz (31.12.1875 - 9.2.1942), 125. výročie narodenia;

ČAKALI JEDNU MEDAILU, DONIESLA DVE

Október 2000 / Prečítané 2358 krát
Začiatkom októbra, ako píšeme na 1. strane, sa konali v americkom meste Virginia Beach majstrovstvá sveta v pretláčaní rukou. Zúčastnila sa na nich aj slovenská reprezentantka, Pezinčanka Martina Pastuchová, ktorá tam získala dve medaile - zlatú a striebornú. Po príchode z USA sme ju pozvali do redakcie a položili jej pár otázok:

POSLEDNÉ TANKOVANIE

Október 2000 / Prečítané 2794 krát
- bol názov podujatia veteránov, ktoré v nedeľu 1. októbra pripravil Veterán CAR CLUB Pezinok. Na rozlúčku s tohtoročnou sezónou prišli desiatky naleštených, staručkých automobilov a motocyklov

Otvorenie krúžkovej činnosti v Centre voľného času

Centrum voľného času / Október 2000 / Prečítané 2365 krát
Každý rok v septembri prichádzame v CVČ s ponukou záujmových útvarov pre všetky deti i mládež z nášho okresu. Tento rok nebol výnimkou a naša ponuka je bohatá. Snažíme sa splniť čo najviac z detských predstáv a záujmov, obohatiť a spestriť chvíle mimoškolského času. Deti od 5 do 18 rokov sa zapísali, činnosť krúžkov sa rozbehla a nám ešte ostáva tento začiatok školského roka u nás v Centre vyhodnotiť. Sme trochu smutní a tiež prekvapení, že záujem detí sa stáva jednostranným, že strácajú záujem povedzme o prírodu či priateľské stretnutia, dievčatá o Kluby dievčat a chlapci napríklad o pokusy.

Začala sa basketbalová sezóna

Október 2000 / Prečítané 2400 krát
Po viac ako štyroch mesiacoch sa 30. septembra začala pre basketbalistov BK Slovakofarma Pezinok nová sezóna. V úvodnom zápase slovenskej ligy rozdrvili Krompachy 119:40. Odvtedy odohrali už 6 kôl a naši hráči podľa očakávania vo všetkých zvíťazili.

ÚSPEŠNÉ ŠTARTY NA TURNAJOCH

V. Přichystalová, V. Šimášek / Október 2000 / Prečítané 2670 krát
Dobrými výsledkami sa môžu pochváliť mladší žiaci hádzanárskeho klubu Agrokarpaty Pezinok, ktorí hrajú v krajskej súťaži. Súťažný ročník 1999/2000 ukončili turnajom v Karvinej, kde obsadili tretiu priečku. Pezinčan Andrej Budzák získal pohár ako najlepší strelec.

Program Kultúrneho centra

Október 2000 / Prečítané 2327 krát
November 2000

Program kina v Dome kultúry

Október 2000 / Prečítané 2387 krát
November 2000

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Október 2000 / Prečítané 2194 krát
November 2000

ZA PAVLOM GODOVIČOM

Juraj Bindzár / Október 2000 / Prečítané 2346 krát
Dostalo sa mi tej cti napísať pár slov na rozlúčku nášmu Pavlovi. Mám túto smutnú povinnosť. Opustil nás v poslednom septembrovom týždni a bolestne nás všetkých prekvapil. Smrť zaskočí vždy.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/98 o miestnych poplatkoch je sadzba za psa:

Október 2000 / Prečítané 2263 krát
a) všeobecne - rodinný dom 150,- Sk ročne; b) obytný dom, v ktorom sú najmenej 4 nájomné byty 800,- Sk ročne. Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. Poplatník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa straty na MsÚ v Pezinku. Poplatok je splatný vopred do 31.3. kalendárneho roka, počnúc rokom, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov.

VZN č. 7/98, (§ 21): Povinnosti majiteľov psov

Október 2000 / Prečítané 9116 krát
(1) Majiteľ musí zabezpečiť registrovanie psa prihlásením na Mestskom úrade. Podrobnosti registrácie určí Mestský úrad. (2) Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný. Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí majiteľ zabezpečiť kontrolu správania svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat alebo k poškodeniu majetku. Majiteľ musí zabezpečiť svojho psa dostatočne pevným vodítkom a obojkom (nepoškodzujúcim zdravie psa), pri hryzavých a útočných psoch aj dostatočne veľkým náhubkom.