Marec 1999 / Prečítané 1299 krát


Spomienkové stretnutie

Marec 1999 / Prečítané 1463 krát
SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE

Pezinskí vinári pozývajú

Marec 1999 / Prečítané 1415 krát
Po roku je tu opäť čas na hodnotenie práce vinohradníkov a vinárov.

Druhá vicemiss z Pezinka

Marec 1999 / Prečítané 5396 krát
Veľký úspech zaznamenala 19-ročná Pezinčanka Alena Manová.

Mesto Pezinok a komunité združenie SAMI-SEBE

Marec 1999 / Prečítané 1381 krát
Po "Hodinovke " v Mestskej TV o práci a pôsobení komunitného združenia "Sami-Sebe", prezentácii svojej činnosti a oslovenia možných prispievateľov do finančného fondu komunitného združenia bol v denníku Nový čas uverejnený článok pod názvom! Nespokojní Pezinčania.

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na nájom

Marec 1999 / Prečítané 1293 krát
výberové konanie na nájom

Kontakty

Marec 1999 / Prečítané 1651 krát
Navštívili nás

Navštívili sme

Marec 1999 / Prečítané 1333 krát


Vyhodnotenie ankety "O NAJLEPŠIU PREDAJŇU MESTA PEZINOK"

Marec 1999 / Prečítané 1705 krát
1. miesto: OČNÁ OPTIKA

Vedúci odborov OkÚ

Marec 1999 / Prečítané 1468 krát
Na základe výberového konania, ktoré vyhlásil prednosta Okresného úradu v Pezinku, boli 2. marca t. r. uvedení do funkcií títo noví vedúci odborov OÚ:

Ako požiadať o využitie verejného priestranstva?

Marec 1999 / Prečítané 1367 krát
Na jar a v lete sa častejšie ako inokedy občania venujú údržbe svojich rodinných domov, prípadne realizujú výstavbu, či prestavbu nových príbytkov.

Stretnutia poslancov s občanmi

Marec 1999 / Prečítané 1346 krát
Ako sme informovali vo februárovom čísle nášho časopisu, v apríli začne fungovať kancelária poslancov v priestoroch Mestského úradu na Radničnom námestí č. 7.

Nové prevádzky

Marec 1999 / Prečítané 1551 krát


Voľby prezidenta

Marec 1999 / Prečítané 1420 krát
Predseda Národnej rady SR Jozef Migaš vyhlásil 19. marca termín voľby hlavy štátu.

Nový šéfredaktor

Marec 1999 / Prečítané 1391 krát
Viceprimátor mesta Mgr. Oliver Solga uviedol 1. marca do funkcie nového šéfredaktora časopisu Pezinčan.

Príprava vinobrania

Marec 1999 / Prečítané 1357 krát
Hoci podľa kalendára je do oberačkových slávností času dosť, prípravy tohto podujatia sa už rozbehli.

V skratke

Marec 1999 / Prečítané 1433 krát
V jazykovej škole, Pezinok, Moyzesova ul. ukončilo štúdium jazyka anglického prvých šesť poslucháčov.

Vysvetlenie

Marec 1999 / Prečítané 1464 krát
Našu redakciu navštívil pán Ľubomír Gašparovič, otec malej Agnesky, ktorá zomrela 4.10.1998 po ťažkej chorobe vo veku siedmich rokov.

Marcova úvaha

Marec 1999 / Prečítané 1913 krát
A zas je tu marec. Mesiac, ktorý nám vracia slnko, zobúdza prírodu k novému životu.

Kto sa nás zastane?

Marec 1999 / Prečítané 1314 krát
Väčšina Pezinčanov, najmä dôchodcov, vyjadruje nespokojnosť so zvyšovaním poplatkov za káblovú televíziu.

Spolupráca pri kontrolách

Marec 1999 / Prečítané 1316 krát
Pri hodnotení kontrolnej činnosti NÚP Okresný úrad práce Pezinok, oddelenie kontroly a sťažností za rok 1998 a vypracovaní plánu kontrol na rok 1999, oceňujeme dôležitú skutočnosť a to praktickú a úspešnú spoluprácu s orgánmi štátnej správy.

Poďakovanie

Marec 1999 / Prečítané 1472 krát
Ďakujeme Ing. Vojtechovi Gottschallovi, majiteľovi firmy Bageta a Ing. Vladimírovi Gottschallovi.

Činnosť dôchodcov v Grinave

Marec 1999 / Prečítané 1394 krát
Výbor klubu dôchodcov v Grinave zameriava svoju činnosť na aktívny styk s členskou základňou.

..z čiernej knihy Ministerstva životného prostredia:

Marec 1999 / Prečítané 1454 krát
... ObÚŽP v Pezinku a OÚŽP Bratislava-vidiek vydali rozhodnutia o zaradení skládky odpadov v Pezinku do III. stavebnej triedy.

Neopodstatnené odpojenie

Marec 1999 / Prečítané 1373 krát
Jedného dňa som v schránke našla oznámenie o odpojení z televízneho káblového rozvodu. Dôvodom bolo údajné neuhradenie poplatkov.

Príďte medzi nás

Marec 1999 / Prečítané 1347 krát
Štrvrtáci, máte radi matematiku?

Zmysluplný dôchodkový vek

Marec 1999 / Prečítané 1466 krát
Združenie kresťanských dôchodcov v Pezinku je už známe podujatiami, na ktorých návštevník načerpá duchovnú energiu.

Kronika rodiny Féderovcov

Marec 1999 / Prečítané 1486 krát
Otec napísal knihu o svojej rodine, aby upevnil puto rodinného krbu.

Nezabúdajme na hrôzy vojny!

Marec 1999 / Prečítané 1738 krát
Vojna - tak jednoduché, ale strašné slovo.

Projekt v regióne

Marec 1999 / Prečítané 1415 krát
Na poslednom zasadnutí starostov a primátorov Malokarpatského regiónu bol prerokovaný zámer vydania reprezentačného propagačného prospektu okresu Pezinok.

Verejné zasadnutie rady

Marec 1999 / Prečítané 1394 krát
Členovia Mestskej rady sa stretli 18. marca na verejnom zasadnutí s občanmi.

Spoločenská kronika

Marec 1999 / Prečítané 1768 krát
Noví občankovia, zosobášili sa, navždy nás opustili

Naši jubilanti

Marec 1999 / Prečítané 1606 krát
Jubilanti prijímaní na MsÚ pri príležitosti životného jubilea.

Blahoželáme

Marec 1999 / Prečítané 1444 krát
Blahoželáme pánovi Jaroslavovi Ženišovi k 60. narodeninám.

Pekári súťažili v Paríži

Marec 1999 / Prečítané 1709 krát
Na výstavisku Villepinte v Paríži sa konalo v polovici februára finále svetového pohára pekárov.

CHráňme prírodu pred ohňom

Marec 1999 / Prečítané 1492 krát
Skončilo sa obdobie mrazov, snehu a zimy a slnko čoraz častejšie a s väčšou intenzitou ukazuje svoju tvár spoza mrakov.

Pamätihodnosti mesta

Marec 1999 / Prečítané 1764 krát
Grinavské kostoly

Častovská päťdesiatka

Marec 1999 / Prečítané 3075 krát
Klub slovenských turistov Častá pozýva turistov "diaľkoplazov" v sobotu 8. mája na turistický pochod Častovská päťdesiatka.

Pamätná medaila Jánovi Dubovskému

Marec 1999 / Prečítané 1680 krát
Na sklonku minulého roku obdržal PhDr. Ján Milan Dubovský Pamätnú medailu Štefana Moyzesa za celoživotné dielo v oblasti výskumu slovenských dejín.

Sommelier kurz

Marec 1999 / Prečítané 1586 krát
Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok, Združenie malokarpatská vínna cesta v spolupráci s TV Pezinok pripravili už po druhýkrát stretnutie vinárov, pracovníkov v gastronómii a podnikateľov.

Rozvoniavali judáše

Marec 1999 / Prečítané 1523 krát
Na prvom kurze prípravy jedál podľa starých osvedčených receptov, ktorý sa uskutočnil 18. marca v Centre voľného času v Pezinku.

Týždeň otvorených dverí

Marec 1999 / Prečítané 1439 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku poriada už niekoľko rokov Týždeň otvorených dverí.

Vojaci plesali

Marec 1999 / Prečítané 1451 krát
V posledný februárový piatok sa v internáte SOU na Komenského ulici uskutočnil 11. spoločenský ples Pezinskej brigády Ľ. Štúra.

Súťaž amaterských spevákov

Marec 1999 / Prečítané 1367 krát
Mestská organizácia Únie žien Slovenska zorganizovala pod záštitou viceprimátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu, amatérsku súťaž v speve "Pezinok spieva - spievajte s nami".

Dobrovoľní požiarnici pozývajú na ŠIBAČKOVÚ ZÁBAVU.

Marec 1999 / Prečítané 1475 krát


Opäť súťaž!

Marec 1999 / Prečítané 1387 krát
Hoci zima akosi ťažko odchádza tohto roku od nás, kalendár už signalizuje, že čas jarnej vegetácie je tu

Nová služba pošty

Marec 1999 / Prečítané 1345 krát
Slovenská pošta prišla 1.11. 1998 s ponukou novej služby - Poštovné peňažné poukazy E.

Filip žne úspechy

Marec 1999 / Prečítané 1503 krát
Keď ho pred trinástimi rokmi priviedol otec na "Obram" pri tehelni, do vtedajšieho areálu cyklotrialistov, svojimi jazdeckými schopnosťami na bicykli upútal pozornosť všetkých prítomných.

Rybári hodnotili

Marec 1999 / Prečítané 1560 krát
Po uplynutí roka sa opätovne v marci stretli na Mestskej konferencii športoví rybári Mestskej organizácie SRZ Pezinok.

Pezinskí horolezci v AFRIKE

Marec 1999 / Prečítané 1642 krát
Deň po Vianociach 27. decembra som sa vybral spolu s dvoma kamarátmi z Malaciek do Afriky.

Dvaja na prvých priečkách

Marec 1999 / Prečítané 1854 krát
Slovenský zväz JUDO vyhlásil najlepších športovcov SR v kategóriách mužov a žien na rok 1998.

Basketbalová liga

Marec 1999 / Prečítané 1438 krát
Basketbalová liga mužov vstúpila do druhej fázy.

Súťaž žiakov

Marec 1999 / Prečítané 1434 krát
Vo štvrtok 18. marca sa v Pezinku uskutočnilo Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ Bratislavského kraja.

PROGRAMY na apríl 1999

Marec 1999 / Prečítané 1433 krát
Kultúrne centrum

KINO ZORA v dome Kultúry

Marec 1999 / Prečítané 1428 krát


Centrum voľného času

Marec 1999 / Prečítané 1375 krát
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Malokarpatské osvetové stredisko

Marec 1999 / Prečítané 1436 krát
Za Hradbami1 tel.: 43 37 05

Malokarpatské múzeum

Marec 1999 / Prečítané 1436 krát
ul.M.R. Štefánika 4, tel.: 41 33 47

Galéria G5

Marec 1999 / Prečítané 1321 krát
Štefániková ul.5, tel.:41 21 44

Galéria insitného múzea

Marec 1999 / Prečítané 1319 krát
Cajlanská 255, tel.: 41 21 44