Spoločenstvo evanjelických žien

December 2018 / Prečítané 318 krát

   Domáci cirkevný zbor ECAV v Pezinku bol hostiteľom 12. valného zhromaždenia Spoločenstva evanjelických žien.
   Zúčastnili sa ho zástupkyne všetkých seniorátov, aby zhodnotili svoju dvojročnú činnosť za účasti biskupa ZD Mgr. Jána Hroboňa a hostí zo zahraničia: Poľsko: Aleksandra Blahut Kowalczyk, Rakúsko: Inge Schintlmeister, Nemecko: Christina Hoerning, Christine Mai, Brigitte Rachel, Gertrud Dorn a z Českej republiky Natalie Klusová, Denisa Čopová, Miriam Szoekeová, Miroslava Hodáňová.
   Valné zhromaždenie sa nieslo v duchu Božieho slova „Smädnému dám prameňa vody života“ (Zj. 21,6)
   V úvode prítomných privítal primátor mesta a zborový dozorca domáceho CZ.
   Nechýbali ani pozdravy zo zahraničia.Úvodnú pobožnosť viedol zborový farár, konsenior Mgr. Vladimír Kmošena. V programe vystúpil domáci detský spevokol Hrozienka a spevokol dospelých Stafides.Účastníci si vypočuli podrobnú správu predsedníčky SEŽ Mgr. Daniely Horínkovej, správy o hospodárení, rozpočte, o uskutočnených projektoch SEŽ a o plánoch na ďalšie roky. Taktiež sa uskutočnili voľby novej celoslovenskej predsedníčky Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Do funkcie bola zvolená modranská pani farárka Mgr. Eva Oslíková, ktorá vystrieda vo funcii Mgr. Danielu Horínkovú.
   V závere doobedňajšieho rokovania nová predsedníčka poďakovala domácemu CZ za prijatie VZ a občerstvenie a poďakovala prítomných hosťom aj delegátom, pozvala všetkých na slávnostné Služby Božie a rokovanie 12. VZ SEŽ ukončila.
   Službami Božími s Večerou Pánovou a slávnostným úvodom do funkcií nových koordinátoriek poslúžil biskup Západného dištriktu ECAV Mgr. Ján Hroboň. Kazateľkou Božieho slova bola Aleksandra Blahut – Kowalczyk z Poľska v zastúpení regionálnej koordinátorky práce žien Svetového luteránskeho zväzu (Text Sv. Písma Izaiáš 49, 1-6).

 

Alžbeta Strapáková

 


Ohodnoťte článok: