Gréckokatolícki kňazi a sväté liturgie v Pezinku

December 2018 / Prečítané 1010 krát

o. Cyril Zakopal CSsR v charitnom domove v Pezinku   V Kostole Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle v nedeľu 14. októbra 2018 slúžil gréckokatolícku svätú liturgiu bratislavský gréckokatolícky farár o. Rastislav Čižik. Odvtedy sú sv. liturgie v každú druhú nedeľu v mesiaci o 16.00 h, teda najbližšie 13. januára 2019.
   V tomto kostole sa však neslúžila svätá liturgia po prvýkrát.
   Prvýkrát ju totiž slúžil neznámy gréckokatolícky kňaz počas prechodu frontu v roku 1945, keď utekal z Ukrajiny pred Sovietskou armádou. Prišiel na naloženom voze spolu s ďalšími ľuďmi a niekoľko dní býval u Kanichovcov. Svätú liturgiu slúžil v cajlanskom kostole, ktorý mu otvorila kostolníčka pani Jánošová. Keď prichádzal front, utekal ďalej na západ.
   Na Cajle sa nachádza aj psychiatrická liečebňa. V nej bol hospitalizovaný aj dnes už blažený hieromučeník biskup Vasiľ Hopko počas svojho väznenia. Pamätá sa na neho posledná žijúca sestra vincentka, ktorá pôsobila v Pezinku – sr. Nonnáta Vŕbová DKL.
   Najviac sú však gréckokatolícki kňazi spojení s kláštorom kapucínov v Pezinku, kde boli
v rokoch 1950-1951 internovaní v internačnom kláštore za účelom presviedčania na prestup na pravoslávnu vieru, čo všetci odmietli. Boli tu o. Michal Fitz, o. Mikuláš Aurel Keresztényi, o. Vladimír Molčányi, o. František Haluška, o. Štefan Haluška, o. Aurel Mihalič, o. Pavel Marťák, o. Dionýz Rokický, o. Imrich Jesenský, o. Ján Jurko, o. Andrej Karczub, o. Michal Ďurišin, o. Michal Juchnovič, o. Ján Lacko, o. Eugen Dohovič, o. Štefan Zima a o. Gabriel Kopčay. Civilní zamestnanci kláštora sprostredkovávali tajné stretnutia internovaných kňazov s ich manželkami. 
Oltár v Kapucínskom kostole, kde slúžil sv. liturgiu o. Štefan Gojdič   Keď sa kláštor zmenil na charitný domov, žili tu na odpočinku tiež viacerí gréckokatolícki kňazi a niektorí tu aj zomreli. Boli to: o. Andrej Andor, o. Štefan Gojdič, o. Zoltán Ujhelyi, o. Michal Tkáčik CSsR a o. Cyril Ján Zakopal CSsR, ktorý bol duchovným správcom charitného domova a zaslúžil sa o jeho rekonštrukciu. Pamiatkou na o. Zakopala je vyrezávaný betlehem v Kapucínskom kostole v Pezinku. Pohyblivý drevený betlehem, ktorý tam bol predtým, tiež vyrezal o. Zakopal a dnes je umiestnený v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Počas pobytu v Pezinku o. Štefan Gojdič (brat blaženého hieromučeníka biskupa Pavla Petra Gojdiča) slúžil sv. liturgie pri oltári Matky Ustavičnej pomoci v bočnej spovednej miestnosti kostola.
   Z Pezinka vybavoval súdnu rehabilitáciu a prevoz tela svojho brata z väzenského cintorína v Leopoldove do Prešova. Svätá liturgia sa v Kapucínskom kostole v Pezinku slúžila aj pri pohreboch týchto kňazov. Na cintoríne v Pezinku je z nich pochovaný len o. Zoltán Ujhely, spolu s ktorým je pochovaný jeho brat o. Štefan Ujhelyi, gréckokatolícky farár v Bratislave.
   Okrem spomínaných gréckokatolíckych kňazov žil v Charitnom domove v Pezinku aj gréckokatolícky redemptorista br. Konštantín Juraj Čepa CSsR.
   Do charitného domova chodievali na prax bohoslovci kňazského seminára v Bratislave, v ktorom boli v 70.-80. rokoch aj gréckokatolícki bohoslovci.
   Na praxi v Pezinku bol ako bohoslovec aj súčasný bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák. Ten bol aj slávnostným kazateľom na svätej omši v Kapucínskom kostole v Pezinku pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných 18. 4. 2009. Svätú liturgiu v Kapucínskom kostole v Pezinku slúžil aj 8. 1. 2012 bratislavský gréckokatolícky farár o. Rastislav Čižik v rámci spomienky na gréckokatolíckych kňazov, ktorí boli v Pezinku internovaní.

 

Peter Sandtner

 


Ohodnoťte článok: