Nová hasičská publikácia

December 2018 / Prečítané 330 krát

   V zmysle plánu činnosti sa podobne ako i v minulých rokoch sa v tomto roku uskutočnilo pravidelné zasadnutie Komisie histórie CTIF (Svetová organizácia hasičov založená v roku 1900 v Paríži) a medzinárodného pracovného združenia hasičov historikov v meste Celle v Spolkovej republike Nemecko. Historické mesto Celle v Dolnom Sasku je tiež sídlom Špeciálnej vyššej odbornej hasičskej školy, ktorá bola hostiteľom tohto podujatia už po druhý raz po roku 2000. Zišlo sa tu vyše sto delegátov z jednotlivých členský krajín CTIF i zo Slovenska. Popri organizačných, právnych, technických otázkach riešili zúčastnení delegáti i problematiku certifikácie hasičských múzeí i historickej hasičskej techniky. Riešili sa tiež otázky plánu činnosti organizácie do budúceho obdobia.
   Ako každý rok, všetci zúčastnení delegáti i zúčastnení hostia s napätím očakávali predstavenie novej publikácie vydanej CTIF na rok 2018, ktorej ústredná téma i názov je „OSOBNOSTI V POŽIARNEJ OCHRANE – BIOGRAFIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSÍ HASIČSTVA“. Táto publikácia predstavuje jednotlivé osobnosti, ktoré sa zaslúžili o založenie, budovanie hasičských zborov v jednotlivých členských krajinách CTIF a pracovali na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni a za svoju záslužnú prácu boli i ocenené na národnej i medzinárodnej úrovni. Obdobne ako niekoľko rokov dozadu i v tomto roku mali autori z jednotlivých členských krajín právo do svojho príspevku zapracovať i krátke rezumé vo svojom rodnom jazyku alebo v angličtine. Za Slovensko sa zúčastňuje týchto rokovaní už od roku 2006 vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec. Vo svojom príspevku do publikácie predstavil osobnosti, ktoré zakladali organizované hasičstvo od prvej polovice 19. storočia Rakúsko – Uhorskej ríši a hlavne na území súčasnej SR. Medzi mnohými aktívnymi funkcionármi hasičstva prezentovanými v novej publikácii nechýba ani zakladateľ hasičstva mesta Pezinok. V roku 1874 to bol pezinský občan Ferdinand Meissel. Menovaný mal viaceré zásluhy o mesto Pezinok: bol prvým veliteľom hasičov a tiež okresným predstaviteľom hasičstva. Za tieto zásluhy o hasičstvo i ďalšiu záslužnú prácu bol cisárskym veličenstvom povýšený do rytierskeho stavu. To bol i hlavný dôvod jeho zaradenia do tejto publikácie.
   Počas slávnostného ceremoniálu v Celle boli udelené významné ocenenia prezidenta Hasičského zväzu hasičov nemeckým autorom jednotlivých príspevkov a trom zahraničným autorom boli udelené nemecké medaily“ Za medzinárodnú spoluprácu hasičov“. Toto významné ocenenie si v Celle osobne z rúk viceprezidenta DFV prevzal i Vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec autor, slovenského príspevku, ktorý predstavil v tejto publikácii zaslúžilých slovenských hasičských funkcionárov .

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: