Novembrové aktivity Jednoty dôchodcov

December 2018 / Prečítané 841 krát

   Keďže v novembri počasie veľmi nepraje turistike, prechádzkam a zájazdom, naša Pezinská Jednota dôchodcov si naplánovala okrem 2 divadelných predstavení v novom SND opera (Tosca a Projekt 1918) navštíviť aktuálne výstavy. Boli sme v Mestskom múzeu v Pezinku na výstave „Fragmenty Veľkej vojny“, v Malokarpatskom múzeu na prednáške „My a Československo“, v Modre na výstave „Modra, hl. mesto vína“, v dennom centre na Cajle sme si boli pozrieť výstavku jesenných plodov, ktorú veľmi pekne pripravili cajlanské seniorky.
   Na 27. novembra sme mali v pláne exkurziu na Bratislavský hrad, kde sú inštalované 2 nové výstavy. Na 2. poschodí výstava „ Zlaté časy Peterhofu“ a na 3.poschodí výstava obrazov M. Benku. Aj napriek nepriaznivému počasiu stretlo sa nás v dohodnutý čas na železničnej stanici 18 skalných poznaniachtivých seniorov, ktorí absolvovali okrem prvej snehovej metelice aj tieto dve zaujímavé výstavy.
   Výstava Zlatý vek Peterhofu predstavuje súbor predmetov patriacich ruským panovníkom od Petra I. po Katarínu II. Sú medzi nimi odevy, sošky,porcelán, obrazy a ďalšie artefakty. Unikátom medzi vystavenými predmetmi je trón, ktorý bol vystavený mimo Ruska iba v USA. Veľký ruský imperátor Peter I. svojou politikou otvoril Rusko Európe. Jeho najväčším dielom bolo založenie nového hlavného mesta St. Petersburgu, ktoré sa stalo príslovečným oknom do Európy, živým kotlom miešania ruskej a západoeurópskej kultúry. V okolí nového hlavného mesta vyrástli nové paláce a jedným z nich bol aj Peterhof. Na politiku Petra Veľkého nadviazala aj Katarína II.
   Obdobie vlády týchto dvoch panovníkov pozdvihlo Rusko ako európsku veľmoc, ktorá zasahovala v neskorších obdobiach aj do osudov slovenských dejín.
   Výstava obrazov Martina Benku je o osobnosti, živote a diele Martina Benku pri príležitosti 130. výročia umelcovho narodenia“.Umelcovi pôvodom zo Záhoria, ktorý precestoval Európu, najviac prirástla k srdcu severoslovenská horská krajina. V rámci svojej tvorby si vytvoril neopakovateľný rukopis, ktorým citlivo zachytil obraz slovenskej prírody, dediny a ľudí. V správe SNM sa nachádza okolo 5200 výtvarných diel a množstvo osobných vecí, ktoré sú prezentované na tejto výstave.
   V decembri nás čaká ešte opera „Rigoletto“ a adventné koncerty, ktoré nám privodia do našich bežných dní stíšenie, zamyslenie a duševnú prípravu na najkrajšie sviatky roku.
   Prajeme všetkým Pezinčanom pokojné, ničím nerušené Vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia a šťastia.

 

Za výbor JDS Pezinok E. Zouzalíková a L. Štelmachovičová

 


Ohodnoťte článok: