Nové projekty Mestskej polície Pezinok na úseku prevencie

December 2018 / Prečítané 824 krát

   Mestská polícia Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti prevencie prostredníctvom osvety, vzdelávania či výchovy prostredníctvom besied, prednášok, voľnočasových aktivít. V súčasnosti boli preto vytvorené 4 nové projekty s obsiahnutím rôznorodých a hlavne najviac ohrozených vekových kategórií:
   Projekt „Veď to už aj škôlkar vie ˘“ je určený pre deti predškolského veku. Projekt je zložený z viacerých samostatných tém a aktivít, ktoré tvoria celok preventívneho programu. Už v tomto veku je dôležité dieťaťu vštepovať, že svoje zdravie si treba chrániť a vážiť, že svet, v ktorom žijeme, skrýva aj rôzne nástrahy a nebezpečenstvá. Deti by sa teda mali v rámci svojich možností a pomocou našich preventívnych programov naučiť, ako takýmto nástrahám a nebezpečenstvám predchádzať.
   Projekty Šikovní školáci I. a Šikovní školáci II sú určené pre žiakov I. a II. stupňa na základných školách. Projekty sa skladajú z viacerých tém a cieľom je hlavne eliminácia sociálno-patologických javov. Deti získajú nové informácie, vybudujú si správny postoj, dokážu premyslene regulovať vlastné konanie a správanie, budú zvládať ochranu vlastného zdravia a vedieť sa orientovať v danej problematike či ohrozujúcich situáciách.
   Projekt „Mať pocit bezpečia“ je určený pre seniorov. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti a možnosti ochrany proti najčastejšie sa vyskytujúcemu druhu kriminality s preventívnymi zásadami bezpečného správania pri kontakte s rizikovými skupinami obyvateľov a bezpečnosťou cestnej premávky.
   Informácie o týchto projektoch: lucia.Korytarova@msupezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: