Výzva

December 2018 / Prečítané 845 krát

   Autor úspešnej publikácie „Pezinok na starých pohľadniciach“ Oliver Solga pripravuje v súčasnosti pokračovanie nazvané „Pezinok na starých fotografiách“. Touto cestou prosí Pezinčanov o poskytnutie (prípadne len zapožičanie) fotografií z rôznych oblasti života obyvateľov Pezinka najmä z prvej polovice minulého storočia. Fotografie prosíme posielať do Mestského múzea v Starej radnici alebo kontaktovať priamo autora publikácie. Zároveň Oliver Solga daroval mestu vyše päťdesiat publikácií pezinských autorov alebo kníh, v ktorých sa Pezinok spomína. Vznikol tak základ knižnice, ktorá bude umiestnená v Mestskom múzeu a bude prístupná za účelom štúdia aj odbornej verejnosti. Knihy podobného zamerania možno po konzultácii s pracovníkmi múzea posielať na vyššie uvedenú adresu. Všetkým Pezinčanom, ktorí podporia tieto dva projekty, už vopred ďakujeme.

 

(MM)

 


Ohodnoťte článok: