Prečo som sa rozhodla navštevovať Akadémiu tretieho veku v Pezinku

December 2018 / Prečítané 352 krát

   Presťahovanie do Pezinka som vnímala dosť rozpačito. Nemala som tu priateľov  a dochádzanie do práce v Bratislave bolo časovo dosť náročné. Pezinok som vnímala len ako možnosť bývania a za kultúrou sme s manželom dochádzali do Bratislavy. Keď som ako dôchodkyňa začala intenzívnejšie poznávať mesto Pezinok a jeho okolie, začalo sa mi tu páčiť. Obľúbila som si susedov a našla som si ďalšie priateľky. Pochopila som, že Pezinok nie je len mesto vína, ale aj kultúry a vzdelávania. Začala som sa zaujímať o štúdium na Akadémii tretieho veku. Prvý študijný odbor som si zvolila Enviromentalistiku-ekológiu. Tento študijný odbor viedol Ing. Wittlinger. Bol to veľmi príjemný, inteligentný a vtipný človek a všetci sme na jeho prednášky chodili s radosťou. Po ukončení tohto odboru som sa zapísala na hudobný odbor, ktorý viedol Mgr. Milan Moravčík. Jeho znalosti a krásne pripravené prednášky boli naozaj zážitkom.
   V tomto roku, v roku 2018 som sa rozhodla pre študijný odbor Genealógia aj napriek tomu, že som už napísala knižku o svojich predkoch pod názvom ...utkané z tisíc nití (O reťazení rodov a spriadaní nitiek času v nás). Mala som v rodinnom archíve rodné a sobášne listy a iné dokumenty, ktoré som chcela využiť a tiež som mala zapísané zaujímavé rozhovory s príbuznými. Všetky tieto rozhovory zachytávali životné peripetie mojich predkov, často aj humorné, i keď doba, v ktorej žili bola poznačená vojnami, krízami a nedostatkami v materiálnom zabezpečení. Láska, vtip a statočnosť im pomohla prežiť aj tie najťažšie
a najzložitejšie obdobia. Touto knižkou som chcela priniesť odkaz našich predkov, povedať, že skutočné hodnoty majú svoj vlastný život a sú nemenné. Ďakovala som za to, že som mala možnosť utvrdiť si toto poznanie a napísať o nich. Pri písaní knihy mi pomohla dať určitú niť a dikciu moja priateľka E.Š.
   Teraz na študijnom odbore genealógie si chcem doplniť vedomosti ako sa má správne zostaviť rodokmeň a prípadne aj pomôcť svojimi radami priateľkám ako postupovať pri zostavovaní rodokmeňa, kde a ako hľadať v rôznych matrikách, archívoch a cez internet. Myslím si, že poznať, odkiaľ rodina pochádza, ako sa rozrastala, napísať odkazy našich predkov a poukázať na skutočné hodnoty života pre ďalšie generácie je pekné a správne.

 

Ing. Eva Dzureková

 


Ohodnoťte článok: