Zasadnutie Miestneho spolku Živeny

December 2018 / Prečítané 485 krát

   Dňa 29. 11. 2018 Miestny odbor Živena, spolok slovenských žien v Pezinku privítal na svojom stretnutí predsedníčku Ústredia pani Magdalénu Vášaryovú, ktorá v úvode informovala prítomné členky o 19. ročníku " Šoltésovej Martin" , konaného 29. 9. 2018, kde v programe bola Konferencia s témou "Politická angažovanosť spisovateliek Živeny v prvejlínii pri vzniku prvej ČSR,“ prednášali Dr.Kodajová zo SAV a Doc. Kovačka, bývalý pracovník SNK Martin. Ďalej v programe bolo rokovanie Predsedníctva, nakoľko rok 2019 bude vyhlásený za rok Živeny k 150. výročiu založenia tohto najstaršieho ženského spolku.
   Na stretnutí privítali aj Lýdiu Šuchovú, odborníčku a aktivistku, pre komunikáciu s rómskou menšinou, (ktorá dobrovoľne pomáha na Východnom Slovensku). Prednáška, resp. diskusia je začiatkom pilotného programu práce Ústredia Živeny v spolupráci s MO Pezinok a s rómskymi ženami.
   Ďalšie stretnutie bude už priamo v Komunitnom centre v Glejovke aj za účasti rómskych žien, kde bude možné porovnať problémy rómskych rodín na Východe s rómskymi rodinami napr. v Glejovke a v Plaveckom Štvrtku.
   Na stretnutie boli pozvaní pedagógovia, sociálni pracovníci a záujemcovia o rómsku problematiku, dobrovoľníci z radov občanov, ktorí ponúkli svoju pomoc.

 

Alžbeta Strapáková