Brigára na roznášanie Pezinčana

December 2018 / Prečítané 840 krát

   HĽADÁME spoľahlivého kolportéra (najlepšie študent alebo dôchodca) na roznášanie mesačníka Pezinčan v lokalitách SEVER a CAJLA. Odmena za vykonanú prácu (jeden roznos mesačne) za obe lokality je 91,20 €.
   Pokiaľ máte vážny záujem o túto prácu, prihláste sa v redakcii Pezinčan, Radničné nám. č. 7, Pezinok (Mestský úrad) alebo telefonicky 033/ 6901 122, prípadne mailom:
pezincan@msupezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: