Milý Pezinčané, Nepezinčané aj cespolný!

December 2018 / Prečítané 429 krát

   Jako šeci dobre víte, blýži sa čas Vánoc. Any sa nenazdáme a vačina z nás bude sedzet za ščedrovečerným stolem, hoscit sa, dávat a prímat dárky, tešit sa na pár dný klydu. Po šeckém tém zhone dójde možno aj krátka chvílka na zamyslený. Veznyme to ale šecko pekne poporátku. Šecko sa to začalo dávno, je to už dobre vícej jako dvetysíc rokú. V Rímskej ríši, kerej ftedy vládel cisár Augustus. Na jeho príkas sa konalo spočítaný ludu po celém ftedy známem svece. Každý mal povinost ít a zapísat sa ve svojem mesce. Vybral sa teda aj galilejský tesár Jozef z Nazareta do Judey, do mesta Betlehem, lebo pochádzal ottát a zebral ze sebu aj vysoko tehotnú ženu Máriu, aby sa dali zapísat. (Kedže tento článek má byt pre šeckých ludzí, dobrej vúle, nekonfrontačný, ekumenycký a prátelský, vynechal sem úvahy a teórije o tém, jako a s kým prišla Mária do požehnaného stavu). Cesta trvala dĺho, lebo išly peši, sem, tam ich negdo kúsek zvézel na vozíku. A potom, víte jako je to s tehotnú, každú chvílu zastavit, narovnat kríže, rozdýchat a zase krok za krokem dálej. Kým tam došly, bolo uš skoro tma a šecko ubytováný bolo opsadzené. Akurát jeden chlap, ket vidzel v jakém pokročilém stave je žena, sa zlutoval. Ponúkel im na noc maštal aj trocha suchej slamy. Nescihly si any porádne ustlat a na Máriu to prišlo. Jozef neváhal, rozestlal slamu, prestrel deku a Mária porodzila zdravého syna. Uložila ho do jasél, čo je vlastne maštalné krmítko na seno pre lichvu. Utahaný, šeci rýchlo zaspaly. Ket sa krátko nad ránem zobudzily, dost nechápaly. Pred maštalú stály valasi, kerý f tém kraji f tém čase pásly svoje stáda. Šeci, jako jeden tvrdzily to isté. Že v noci, ket strážily ovečky, osvícila ich žára z neba, objavil sa andel, kerý vyprával: „Nebojte sa! Zvestujem vám velykú radost, kerá bude patrit šeckým ludom. Dnes sa vám narodzil spasitel Kristus Pán!
   A toto vám bude znamený – nájdete dzíta zabalené f plachce a uložené v jaslách,“ Valasi sa hnet zbehly na jedno místo. Došly sa mu poklonyt a nekerý vraj donésly aj drobné dárky. Já sem ich síce nevidzel, ale trocha medu, koscená píščalka a ofčá koža tam boly. Čo bolo dálej? Za nekolko dný sa šecko uklydnylo a pobraly sa domú. Za dva týdne na to sa v Jeruzaleme objavili traja mudrci a hledaly dzíta. Boly to velyce vážené osobnosci, keré radzily králom ve svojej zemi. Otkát ale presne boly, to sú len dohady. Šeci traja ale došly z východu, hádam z Perzije, Arábije, alebo negdze ottát. Šeci traja sa zešly na rovnakém mísce, báraj boly každý z inačého konca. Voláme ich Gašpar, Melichar a Baltazár a vraj to boly úplné prvý krestané na svece. Nekeré zdroje tvrdzá, že ich bolo vícej, ale v Bibliji sa píše, že donésly aj tri dary - zlato, kadzidlo a myrhu. Ten príbech je dost dlhý. Zaujímavý a poučný. Trvá vlastne dodnes. My, kerý veríme, veríme, že bude trvat naveky. Báraj je to dneskaj mnohým ludom príbech nepochopitelný, dalším úplne neuveritelný. Hlavný je ale ten otkas kerý nese dodnes: Pravda, Láska a Nádej. To sú základné princípy našej egzistencije. Nat to nyšt nenájdete. Čo k temu ešče dodat? Zrovna f tento svátečný čas sa dá ukázat, jaký
naozaj zme. Né, nemám na mysly dárky, aj ket tý téš potešá. Záklat je priznat si, že nygdo z nás neny dokonalý. Chápat a hlavne tolerovat odlyšnosci druhých. Nezávidzet, ale úprimne prát jeden druhému. Hledat f každém tú lepšú stránku. Žit a hovorit pravdu. Vnýmat a učit sa. Mat úctu g ostatným a bázen pret Pánem. Neotsudzovat, ale byt spravedlyvý. Byt vdačný za každé nové ráno, za každý nový den. Prežívat radost svoju a nekazit ju ostatným. A nygdy, naozaj nygdy nestrácat nádej! Je teho mnoho, čo by sa sem ešče dalo popísat, hodne vám teho donesú aj šecky médijá a hlavne ludé, kerých stretnete. Ja vám šeckým scem úprimne podzekovat za parádny rok a zavinšovat krásne a požehnané Vánoce!
   Nech sú vaše srcá naplnené pravdu a lásku počas celého roka.

 

Zúctu váš Strýco Lajo

 


Ohodnoťte článok: