Pezinok spieva - spievajte s nami

November 2018 / Prečítané 380 krát

   V nedeľu 11. novembra 2018 sa v Kultúrnom centre v Pezinku uskutočnil XX. ročník speváckej súťaže „Pezinok spieva – spievajte s nami“. Súťaž pripravila Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku v spolupráci s Mestským úradom Pezinok, Kultúrnym centrom Pezinok a za finančnej podpory Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Bratislave.
   Súťaže sa zúčastnilo 37 súťažiacich. Súťaž nebola vekovo ani žánrovo obmedzená. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch skupín podľa veku. Výkony spevákov hodnotila päťčlenná porota.
   Víťazkou prvej skupiny sa stala Martinka Kinclová, ktorá spievala pesničku „Vráť mi tie hviezdy“. 
   V 2. skupine sa stala víťazkou Júlia Brezinová s piesňou „Spoločne“. V tretej skupine zvíťazil Richard Ciller. Vo štvrtej skupine sa na prvom mieste umiestnila Martina Gašparovičová. Cenu primátora mesta Pezinok získala Eva Frťalová, cena Únie žien Slovenska bola udelená Eliške Strapákovej. Výborné výkony podali všetci súťažiaci, porota mala ťažkú úlohu určiť najlepších.
Pred súťažou vystúpil spevácky zbor ANIMATUS pod vedením Mgr. Gabriely Tichej. V prestávkach medzi súťažnými skupinami vystúpili tanečníci skupiny Sunny Dance pod vedením pani Bronislavy Jurášovej. Na záver súťaže žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku pod vedením PaedDr. Ľ. Záhradníkovej, PhD., DiS.art. umocnili svojím vystúpením umelecký dojem celej súťaže.
   Súťaž mala vysokú úroveň nielen vďaka výborným výkonom súťažiacich, účinkujúcich, ale aj podpore, ktorú pri jej príprave a priebehu poskytol najmä primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga formou finančnej pomoci a vecnými darmi a riaditeľka Kultúrneho centra Pezinok Ing. Ingrid Noskovičová organizačnou a personálnou podporou.
 

 

PaedDr. Elena Matuská predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: