Poďakovanie

November 2018 / Prečítané 225 krát

   Kolektív spolupracovníkov Zariadenia opatrovateľskej služby, Komenského 23, Pezinok, vyjadruje srdečné poďakovanie Mgr. Kamilovi Bednárovi, poverenému zastupovaním ZOS za jeho ľudský prístup, profesionálnosť a odborné vedenie celého kolektívu zariadenia. Za všetko vám veľmi pekne ďakujeme.

 

Kolektív ZOS

 


Ohodnoťte článok: