Výsledky komunálnych volieb 2018 v Pezinku

November 2018 / Prečítané 413 krát

   Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili Komunálne voľby - voľby do orgánov samosprávy obcí. Z celkového počtu v Pezinku zapísaných voličov 20 134 sa zúčastnilo na voľbách 9 920 voličov, čo predstavuje 49,26 %-tnú účasť.
   Za primátora Mesta Pezinok bol zvolený Ing. arch. Igor Hianik. Získal 5 268 hlasov, čo predstavuje 53,98 % z odovzdaných platných hlasov.

Celkové umiestnenie kandidátov:
1. Ing. arch. Igor Hianik (5 268 hlasov),
2. Mgr. Oliver Solga (2 383 hlasov),
3. Ing. Jozef Chynoranský (1 231 hlasov),
4. Mgr. Kvetoslava Štrbová (811 hlasov),
5. Ing. Richard Oravec (26. 10. 2018 sa vzdal svojej kandidatúry – 65 hlasov).

KANDIDÁTI, KTORÍ BOLI ZVOLENÍ ZA POSLANCOV:

   V 1. volebnom okrsku boli zvolení poslanci:
1. Ing. arch. Igor Hianik, (zvolený za primátora) 1 617 hlasov,
2. Ing. Marián Šipoš (1 298 hlasov),
3. Ing. Juraj Pátek (1 200 hlasov),
4. Mgr. Kvetoslava Štrbová, (1 067 hlasov),
5. MUDr. Marián Pátek, MPH. (961 hlasov),
6. Bc. Ľuboš Hidaši (917 hlasov),
7. Mgr. Branislav Macháč (808 hlasov),
8. Mgr. Oliver Solga (805 hlasov).

   V 2. volebnom okrsku boli zvolení poslanci:
1. Ľubomír Čech (234 hlasov),
2. JUDr. Roman Mács (233 hlasov).

   V 3. volebnom okrsku boli zvolení poslanci:
1. Mgr. Mária Wagingerová, (1 307 hlasov),
2. Ing. Milan Čech, (1 241 hlasov),
3. Adam Kovačovský (1 105 hlasov),
4. Matej Farbula (1 038 hlasov),
5. Mgr. Richard Oravec, (849 hlasov),
6. Mgr. Božena Mizerová, (778 hlasov),
7. Prof., Ing. Pavel Alexy, PhD. (709 hlasov)

   V 4. volebnom okrsku boli zvolení poslanci:
1. Ing. Jozef Chynoranský (1 046 hlasov),
2. Ing. Pavol Rybár (1 003 hlasov),
3. Peter Janeček (946 hlasov),
4. Bc. Marek Manák (931 hlasov),
5. Mgr. Ľubomír Uhlár (918 hlasov),
6. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (811 hlasov),
7. Mgr. Peter Kremský (730 hlasov)

   V 5. volebnom okrsku boli zvolení poslanci:
1. Drahomír Šmahovský (339 hlasov),
2. PhDr. Milan Grell (324 hlasov)

   Z celkového počtu zvolených poslancov sú z iniciatívy Spoločne pre Pezinok 4 poslanci, z občianskeho združenia tím HIANIK 11 poslancov a 10 nezaradených poslancov.

KANDIDÁTI, KTORÍ NEBOLI ZVOLENÍ ZA POSLANCOV:

1. volebný okrsok:
1. Bc. Štefan Manko (788 hlasov),
2. PhDr. Peter Hyross (544 hhlasov),
3. Mgr. Matej Lučenič (532 hlasov),
4. Peter Kramár (495 hlasov),
5. Ing. Emanuel Noga (460 hlasov),
6. Mgr. Adam Solga, PhD. (448 hlasov),
7.Ing. Juraj Štít (448 hlasov),
8.Ing. Katarína Tichá (429 hlasov),
9. Mgr. Zuzana Vargová (426 hlasov),
10. Juraj Hanulík (408 hlasov),
11. Ing. Michal Krištof (315 hlasov),
12. Mgr. Marcel Kanka (275 hlasov),
13. Dušan Mažár (235 hlasov),
14. Jozef Valko (223 hlasov),
15. Vladimír Cuculič (139 hlasov)

2. volebný okrsok:
1. Bohuš Konečný (193 hlasov),
2. Milan Pavelka (192 hlasov),
3. Ing. Peter Berta (120 hlasov),
4. Andrea Čajkovičová (108 hlasov)

3. volebný okrsok:
1. Ing. Miloš Andel (640 hlasov),
2. MUDr. Simona Branná (634 hlasov),
3. PhDr. Miroslav Motyčík (517 hlasov),
4. Mgr. Miroslav Holzmann (483 hlasov)
5. Mgr. Mária Nemcová (478 hlasov),
6.Ing. Pavol Noga (449 hlasov),
7. Mgr. Marko Valentovič (378 hlasov),
8. Ing. Maroš Borza (373 hlasov),
9. Ing. Ján Matuský (261 hlasov),
10. Ing. Miroslav Tullner (242 hlasov),
11. RNDr. August Hájik (217 hlasov),
12. Juraj Horenitzky (143 hlasov)

4. volebný okrsok:
1. Mgr. Martin Dulaj (725 hlasov),
2. JUDr. Tomáš Minarský (701 hlasov),
3. Ing. Ján Čech (668 hlasov),
4. Mgr. Tomáš Pitoňák (648 hlasov),
5. František Féder (628 hlasov),
6. Daniel Strapák (591 hlasov),
7. JUDr. Justín Sedlák (548 hlasov),
8. Martin Šušol (505 hlasov),
9. Ing. Pavol Lukačovič (449 hlasov),
10. Mgr. art. Marek Fajnor (408 hlasov),
11. Mgr. Dionýz Majdák (405 hlasov),
12. Marie Marušičová (314 hlasov),
13. Igor Glova, Mgr. (273 hlasov)

5. volebný okrsok:
1. Mgr. Roman Šmahovský (309 hlasov),
2. Ing. Jana Tenczerová (213 hlasov),
3. Mgr. Ľubica Reháková (198 hlasov)

 

(r)