Program Malokarpatskej knižnice

Október 2018 / Prečítané 792 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

Literatúra v Radnici: Kapitán Stain a notár Barbarič. Termín: 5. november 2018 o 19.00 hod. Hostia: spisovateľ Juraj Červenák, moderuje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Skvelá veda: Čas. Termín: 13. november 2018 o 17.00 hod. Hostia: astronóm Dušan Kalmančok, moderuje novinár a spisovateľ Márius Kopcsay. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

   V týždni od 12. – 16.11.2018 ZÁPISNÉ pre študentov denného štúdia do 26 rokov ZDARMA!

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na november: Zamrznutá rozprávka – literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Eko-oko – polročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na ochranu životného prostredia. Termín: september 2018 – január 2019. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

November mesiac fotografie - Fotografie, ktoré sprevádzajú rozprávku– výstava kníh o fotografii a o knihách, v ktorých nájdete namiesto ilustrácií fotografie. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Diskusia o literatúre s Tiborom Hujdičom – popularizátor literatúry známy aj ako pán Mrkvička zavíta do Pezinka. Termín: 16. november 2018. Miesto: oddelenie pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Keď sa pes smeje – beseda so spisovateľom Jurajom Šebestom. Termín: 28. november 2018. Miesto konania: oddelenie pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku 5.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvoní, Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodiny informačnej výchovy, Veľké vítanie prváčikov. Termíny: po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok
 


Ohodnoťte článok: