Poďakovanie

Október 2018 / Prečítané 837 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, pacientom a kolegom z Polikliniky Pezinok, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našou mamou, babkou, sestrou, tetou, doktorkou
Annou URBANOVIČOVOU,
ktorá nás navždy opustila 8. 10. 2018. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.


Ohodnoťte článok: