Okresná prehliadka v prednese poézie a prózy

Október 2018 / Prečítané 895 krát

   Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Pezinku pripravila 2.ročník prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby, ktorý sa uskutočnil 4. septembra 2018 v priestoroch Denného centra na Kollárovej ulici.
   Prehliadky sa zúčastnilo 8 súťažiacich, z toho 4 sa prezentovali v prednese poézie, 2 v prednese prózy a 2 prednesom vlastnej tvorby. Vystúpenia jednotlivých účinkujúcich vyhodnotila komisia v zložení: Mgr. Dobroslava Luknárová – šéfredaktorka časopisu 3. vek, Mgr. Mária Miškeríková – predsedníčka OO JDS Pezinok, Mgr. Magdaléna Konečná – členka výboru OO JDS, PhDr. Ľubomíra Mihálíková – spisovateľka z Modry. Mgr. Luknárová i PhDr. Miháliková vo svojich vystúpeniach odborne vyhodnotili jednotlivé vystúpenia účinkujúcich, uviedli, že tieto boli na dobrej úrovni, avšak z rôznych žánrov a preto sa im ťažko vyberalo postupujúcich na krajskú prehliadku, ktorá sa uskutoční v Bratislave. Na krajskú prehliadku postúpili Oľga Falátová – poézia, Andrea Vidová – poézia, Alojz Cigánek s vlastnou tvorbou a Helena Slamková s vlastnou tvorbou. Máriu Kopítkovú, ktorá taktiež postúpila do krajského kola, vzhľadom na osobné dôvody nahradí Alojz Cigánek v oblasti poézie.
   Zároveň Mgr. Luknárová poďakovala OO JDS za zorganizovanie 2. ročníka uvedeného podujatia vyslovila presvedčenie, že o rok sa stretneme na 3. ročníku a zaželala všetkým účinkujúcim veľa tvorivých síl.
   Celé podujatie ukončila predsedníčka OO JDS, ktorá poďakovala všetkým účinkujúcim i členom JDS, ktorí svojou účasťou prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry podujatia a všetkým súťažiacim odovzdala pamätný diplom.

 

Výbor OO JDS

 


Ohodnoťte článok: