Stretnutia pezinských gymnazistov so spisovateľmi

Október 2018 / Prečítané 349 krát

Na hodine slovenského jazyka prednášal spisovateľ Daniel Hevier   Školský rok je už v plnom prúde. Na pezinskom gymnáziu sa rozbehlo veľké množstvo projektov a aktivít, ktorých cieľom je podporiť u študentov kreativitu, pozitívny vzťah k práci a povinnostiam, vštepiť žiakom také vedomosti a zručnosti, ktoré sú priamo uplatniteľné v bežnom živote.
   Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry pokračuje už v treťom ročníku školského projektu Rozhovory so spisovateľmi. Aktívne spolupracuje s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku a s Literárnym informačným centrom v Bratislave a pravidelne víta na pôde gymnázia výrazné osobnosti slovenskej súčasnej literatúry. Cieľom projektu je sprostredkovať žiakom osobné stretnutia s autormi kníh, ktoré sa na hodinách literatúry preberajú, vzbudiť u žiakov záujem o knihy, o čítanie, rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k literatúre, rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov, sprostredkovať žiakom prostredníctvom zážitkového učenia nové vedomosti o literárnych dielach, rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Keďže štúdium na gymnáziu končí maturitnou skúškou, projekt je zameraný aj na získavanie čitateľských zručností, ktoré sú k zvládnutiu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry potrebné. Je pozitívne, že spisovatelia, známe osobnosti nášho kultúrneho života, sú ochotní osobne sa so žiakmi stretnúť a rozprávať sa s nimi o knihách. Pri každom takomto stretnutí však ide nielen o jednu knihu, ide o literatúru ako takú, o zážitok z čítania, z počúvania.
   Výber spisovateľov sa prispôsobuje aktuálnosti preberaného učiva na hodinách slovenského jazyka a literatúry, vychádza sa pritom z tematického výchovno-vzdelávacieho plánu predmetu. Do dnešného dňa mali naši študenti možnosť rozprávať sa so spisovateľkou Veronikou Šikulovou, Monikou Kompaníkovou, Lenou Riečanskou, Vandou Rozenbergovou, zavítal medzi nás aj Jaro Rihák, Michal Havran, Tibor Hujdič, Kliment Ondrejka, Michal Habaj, Agda Bavi Pain, Peter Šulej.
   Osobitným prínosom pre našich študentov sú vzácne návštevy pána spisovateľa Daniela Heviera, ktorý navštívil našu školu už niekoľkokrát a bol taký ústretový, že si sám odučil niekoľko hodín slovenského jazyka aj literatúry. Na poslednom stretnutí sa so žiakmi prímy, sekundy a tercie porozprával o knihe Chymeros. Aj v tomto školskom roku plánujeme osloviť slovenských spisovateľov, v novembri našu školu navštívi spisovateľ Richard Pupala – finalista ceny Anasoft litera 2018 a Ondrej Štefánik – laureát ceny Anasoft litera 2017.
   S našimi maturantmi sa budú rozprávať o knihe Čierny zošita Som Paula.
   Žiaci si z každého stretnutia so spisovateľom a jeho knihou odnášajú jednak vedomosti potrebné k maturitnej skúške a tiež pozitívny zážitok a emócie, ktorých je v súčasnom uponáhľanom svete málo. Veríme, že aj tohtoročné stretnutia so spisovateľmi v študentoch zanechajú len pozitívne dojmy.

  Gymnázium Pezinok oznamuje, že v školskom roku 2019/2020 otvára prvý ročník päťročného bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

(mb)

 


Ohodnoťte článok: