Dni dôvery v Pezinku

Október 2018 / Prečítané 801 krát

   Milí priatelia, spolu s bratmi z komunity Taizé vás srdečne pozývame na dni dôvery, ktoré sa uskutočnia 23.-25.11. 2018 v Pezinku. Toto podujatie je jednou z mnohých zastávok Púte dôvery na zemi, ktorá vychádza z Taizé a každoročne vrcholí na prelome rokov v niektorom veľkom európskom meste, kam putujú tisícky mladých z celej Európy. Podobné stretnutia sa konajú počas roka po celom svete. Spoločne s miestnymi cirkvami – rímsko-katolíckou, evanjelickou a. v. a cirkvou bratskou túžime vytvoriť „podobenstvo spoločenstva“, ktoré je aj jednou z myšlienok ekumenickej komunity Taizé. Pre množstvo mladých ľudí ekumenická komunita Taizé predstavuje jednotu, dôveru, radosť a nádej. Počas stretnutia by sme sa chceli podeliť o túto neobyčajnú skúsenosť, silný zážitok priateľstva a jednoty, ktorý viacerí z nás mohli zakúsiť priamo počas pobytu v Taizé alebo na európskych stretnutiach organizovaných bratmi z Taizé. V našej farnosti sa stretávame na modlitbe v duchu Taizé takmer dvadsať rokov. V posledných rokoch viacero mladých navštívilo túto komunitu a cítime, že to, čo sme tam pochopili, si nemôžeme nechať len pre seba. Brat Alois, prior komunity, to vyjadril takto: „Keď pokračujeme v Púti dôvery na zemi, prenikáme stále hlbšie do tajomstva skutočnosti, že všetci ľudia tvoria jednu rodinu a Boh prebýva v každom človeku bez výnimky. Cez pohostinnosť, ktorú ľudia preukazujú počas týchto stretnutí, sa všetci môžu stať nositeľmi pokoja v spoločnosti...“ Túžime tiež prispieť k tomu, aby sa zdvihla vlna novej solidarity medzi ľuďmi - v rodinách, spoločenstvách, v mestách a dedinách... Ide o nevyhnutnosť deliť sa s druhými. Táto naliehavá potreba môže spájať veriacich rôznych náboženstiev rovnako ako ľudí veriacich a neveriacich. Toto stretnutie by tiež chcelo prispieť k tomu, aby sa zreteľnejšie prejavilo spoločenstvo, ktoré už v Kristovi existuje medzi všetkými pokrstenými.
   Na stretnutí môžete zakúsiť krásu spoločnej modlitby a spoločného jedla. Rodiny otvárajú svoje domovy mladým ľuďom, ktorých nepoznajú, a to sa deje v dobe, keď sa ľudia často cudzincov boja; to všetko zdôrazňuje spoločenstvo cirkvi a podporuje porozumenie medzi národmi. Pohostinnosť a otvorenosť hostiteľských rodín často býva jedným z najkrajších zážitkov stretnutia. Mária zo západného Slovenska po stretnutí v Ostrihome (2006) hovorila: „Prekvapením mi bolo ubytovanie u jednej staršej vdovy vo veľmi biednom dome na okraji mesta. Mala iba kuchyňu, ktorá jej zároveň slúžila ako spálňa a jednu izbu s prichystanými perinami pre 5 hostí, ktorých chcela prijať. Akoby som sa ocitla v nejakej vzdialenej krajine či dávnej dobe… Taká veľká chudoba - prežiarená toľkou dobrotou jej srdca!“
   Od piatku do nedele sa účastníci zapoja do spoločných modlitieb s meditatívnymi spevmi, načúvaním Božiemu slovu a modlitbou v tichu. Veľká časť programu je venovaná svedectvám a možnosti diskutovať nad textami svätého písma s rovesníkmi, kladúcimi si podobné otázky vo svojich životoch a prekonávajúcimi podobné ťažkosti. Taktiež ponúkame workshopy a diskusie s osobnosťami každodenného života, ktoré svojou prácou vytvárajú miesta nádeje. Môžete sa tešiť na chlapcov z komunity Cenacolo či kazateľov z cirkvi bratskej. Týmto stretnutím chceme posilniť nádej, že máme šancu žiť s dôverujúcim srdcom ako deti, plní Božej lásky so solidaritou k našim blížnym.
   Registrovať sa dá na našej webovej stránke www.dnidovery.sk. Keby ste mali hocijaké otázky, neváhajte nás kontaktovať cez email info@dnidovery.sk alebo zavolajte na tel.č. 0911312760.
   Sledujte nás na facebooku a instagrame #DniDovery18.
   Každý je srdečne vítaný, tešíme sa na vás.

 

Klára Horváthová

 


Ohodnoťte článok: