Pripomíname si výročie veľkého umelca a slávneho rodáka

Október 2018 / Prečítané 827 krát

   Pezinok je z pohľadu kultúry a umenia naozaj významným mestom, a to najmä v oblasti vážnej hudby. Začiatkom dvadsiateho storočia sa tu narodil vynikajúci dirigent Ľudovít Rajter a o pár rokov neskôr snáď najvýznamnejší slovenský hudobný skladateľ Eugen Suchoň. A práve 25. septembra tohto roku uplynulo 110 rokov od jeho narodenia.
   Kontakt s hudbou mal Eugen Suchoň už od detstva, pretože jeho otec bol organista. V rokoch 1923 - 1930 študoval na Hudobnej škole a Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V štúdiu pokračoval v Prahe, kde v rokoch 1931 - 1933 študoval skladbu u profesora Vítězslava Nováka. Eugen Suchoň nebol len špičkový skladateľ, ale aj významný hudobný pedagóg. Po roku 1933 vyučoval na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, v rokoch 1941 – 1948 pôsobil na poste profesora. Vyučoval aj na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity, potom na Vysokej škole pedagogickej a neskoršie na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK. Významný bol aj jeho podiel na založení Slovenskej filharmónie.
   Ako hudobný skladateľ bol Eugen Suchoň predstaviteľom slovenskej hudobnej moderny. Inšpiroval sa dielami klasikov ale aj slovenským folklórom. Reagoval však aj na moderné svetové prúdy v oblasti vážnej hudby. Bol jedným z prvých slovenských skladateľov, ktorých dielo preniklo na zahraničné koncertné pódiá a operné scény.
   V zahraničí sa hrala najmä jeho Baladická suita, ktorú interpretovali mnohé významné európske hudobné telesá. Rovnako tak sa s úspechom hral v mnohých krajinách Európy a Ameriky aj Žalm zeme podkarpatskej a iné jeho diela.
   Najznámejší je však Eugen Suchoň ako tvorca prvej slovenskej národnej opery, a to opery Krútňava. Vznikla v rokoch 1941 – 1949 a mala pohnuté osudy, pretože vtedajší komunistický režim prinútil autora k niekoľkým úpravám. Krútňava sa stala najhranejšou slovenskou operou v zahraničí. Umelecky na Krútňavu nadviazal ďalším známym dielom a tým bol symfonická suita Metamorfózy. Je autorom aj prvej slovenskej historickej monumentálnej hudobnej drámy Svätopluk. Toto dielo malo premiéru v Slovenskom národnom divadle v roku 1960.
   Eugen Suchoň získal za svoje dielo veľké množstvo domácich i zahraničných ocenení, roku 1958 aj to najvzácnejšie - titul Národný umelec.
   Eugen Suchoň zomrel 5. augusta 1993 v Bratislave. Na svoju osobnú žiadosť bol pochovaný na mestskom cintoríne v Pezinku.
   Mesto Pezinok si tohoročné jubileum veľkého umelca a svojho rodáka pripomína niekoľkými koncertmi.

 

(r)


Ohodnoťte článok: