IMC 2018, Pezinok-Modra, Slovakia

Október 2018 / Prečítané 800 krát

   Ako sme avizovali v januárovom Pezinčanovi, konala sa v dňoch 30. 8. až 2. 9. 2018 medzinárodná konferencia International Meteor Conference, IMC2018 (http://http://imc2018.imo.net/). Táto konferencia sa koná každoročne v inom štáte pod záštitou IMO - International Meteor Organization so sídlom v Belgicku.
   Organizátormi konferencie boli pracovníci Astronomického a geofyzikálneho observatória (AGO) Modra-Piesok, ktoré je pracoviskom Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
   Miestom konania konferencie bolo rekreačné zariadenie Rozálka v Pezinku. Konferencie sa zúčastnilo 127 účastníkov z 28 krajín sveta. Deň pred oficiálnym konaním konferencie prebehli dva špecializované workshopy. Prvý bol zameraný na vizuálne pozorovanie meteorov, druhý sa venoval spektroskopii meteorov. Oficiálna časť konferencie sa konala od štvrtka 30.8. do nedele 2.9.
   V úvodných príhovoroch sme účastníkov oboznámili s históriou astronómie v našom regióne.Pripomenuli sme významného slovenského astronóma - Pezinčana Dr. Jána Štohla a konferencie Meteoroids a IMC, ktoré sa konali v Smoleniciach v r. 1992. Zvláštnu časť sme venovali histórii a súčasnosti AGO. Odborný program konferencie obsahoval 45 prednášok a 27 posterov.
   Príspevky zahŕňali širokú oblasť meteorickej astronómie. Okrem horúcich noviniek ako napríklad nájdenie fragmentu asteroidu 2018 LA v júni tohto roku v Botswane, aktuálnych výsledkov Európskej bolidnej siete boli rozoberané aj techniky pozorovania meteorov, prístrojové a programové vybavenie, zdieľanie údajov, databázy dráh meteorov, bolidy a hľadanie meteoritov, kamerové siete na pozorovanie meteorov, javy a procesy pri prelete meteoroidov atmosférou, rádiové pozorovania meteorov, meteorické roje a ich modelovanie.
   Okrem oficiálneho programu sme sa ako organizátori samozrejme snažili priblížiť účastníkom aj Malokarpatský región. Súčasťou oficiálnej exkurzie bola návšteva hradu Červený kameň. Návštevu AGO sme žiaľ kvôli prietrži mračien museli zrušiť. Slávnostný záverečný večer spestrilo vystúpenie folklórneho súboru Mladosť zo Šenkvíc.
   Na záver by sme radi poďakovali pracovníkom zariadenia Rozálka za perfektnú spoluprácu pri organizovaní konferencie, mestám Pezinok a Modra za poskytnutie propagačných materiálov a FMFI UK za poskytnutie finančnej podpory.

 

L. Kornoš, T. Paulech, J.Tóth, P. Zigo.

 


Ohodnoťte článok: