Vďaka, Pezinčania

Október 2018 / Prečítané 181 krát

   22.septembra 2018 o 14.20 hod. na Radničnom námestí v Pezinku znela hymnická pieseň „Zdar Boh hore“ ako záverečná bodka oficiálneho programu XI. stretnutia Banských miest a obcí Slovenska.
   Nie nadarmo a bezúčelne. Malé Karpaty sú unikátnym horstvom spolu s ich predhorím. Ani jedno horstvo na Slovensku na takom malom priestore geologického vrásnenia nemá rudy s výskytom vzácnych minerálov, uhlie, ropu, plyn ale aj také geologické pôdne zloženie, na ktorom sa darí vinnej réve. Preto si naše Malé Karpaty zaslúžili oslavnú hymnickú pieseň „Zdar Boh hore. Hymnickou piesňou baníci, hutníci, geológovia, kamenári, ale aj tehliari (901 účastníkov) zúčastnení na stretnutí vyslovili vďaku všetkým občanom predovšetkým Pezinka a všetkým tým čo prišli pozrieť a pozdraviť ich v sobotňajšom sprievode, ale aj pri preberaní ocenení udelených navrhnutým kandidátom (Lucia Šurinová, Stanislav Kovačič za MBS Pezinok) na hlavnej tribúne.
   Ďakujú za príjemnú a milú atmosféru počas celého podujatia. Počnúc „Prvým dúškom“, vrátane požehnania úrody a modlitby za ťažkú prácu baníkov, za prijatie vedúcich delegácií primátorom v historických priestoroch Starej radnice.
   Ďakujú za doteraz nevídanú „Ekumenickú bohoslužbu slova“ v evanjelickom kostole, počas ktorej pán farár Kmošena a pán farár Ragula dôstojne
a s najväčšou pokorou uctili prácu baníkov. Jednotlivé body bohoslužby boli do prevádzané slávnostnými fanfárami, počnúc baníckou hymnou, Banícky stav buď vždy velebený (spieval spevácky zbor Animatus) až po ocenenie zaslúžilých členov baníckych spolkov čestnými odznakmi Svätej Barbory a čestným odznakom Jozefa Enclera, ktorý mimo iných bol udelený aj pánu farárovi Kmošenovi.
   Priebeh bohoslužby spojenej s oceňovaním si viaceré zúčastnené spolky z Čiech, Slovenska a Poľska po organizátoroch stretnutia pýtajú na elektronických nosičoch ( CD).
   Všetci priami účastníci stretnutia, ktorí sa zúčastnili speváckej súťaže, ďakujú za výbornú náladu počas súťaže baníckych spevokolov o putovnú „Banícku karbidku“.
   Zároveň ďakujú za všetky podujatia konané v rámci stretnutia, hlavne Malokarpatskému baníckemu spolku, Mestu Pezinok a primátorovi Oliverovi Solgovi, viceprimátorom J. Čechovi a M. Andelovi, Kultúrnemu centru Pezinok, školám, konkrétne Základnej škole Kupeckého, Spojenej odbornej škole a Obchodnej akadémii, všetkým sponzorom, predovšetkým „Vinohradnícko vinárskemu družstvu podielnikov Karpaty – Grinava, reklamnej firme. IMPALEX (Jela Pálešová) a umeleckému súboru Sekvoja zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa. V neposlednom rade ďakujú Bratislavskému samosprávnemu kraju a jeho predsedovi Jurajovi Drobovi za zdarný a veľmi srdečný priebeh celého podujatia v dňoch 21. až 23. septembra 2018.
Posledný deň podujatia ( 23. septembra 2018) bol venovaný slávnostnému podpisu spoločného „Vyhlásenia Slovenského a Českého združenia baníckych a hutníckych spolkov k 100. výročiu vzniku Československej republiky“, ktoré v priestoroch Starej radnice kontrasignoval p. primátor Mgr. Oliver Solga a ktorého text bude tvoriť jeden z dôležitých dokumentov Pezinského archívu.
Milí obyvatelia krásneho vinohradnícko baníckeho mesta Pezinok, ďakujeme a zostávame s pozdravom „Zdar Boh“.

 

JUDr. Dušan Vilim, podpredseda MBS Pezinok a výkonný tajomník ZBSC Slovenska

 


Ohodnoťte článok: