Pezinok privítal skoro tisíc baníkov

Október 2018 / Prečítané 187 krát

   XI. stretnutie banských miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo v dňoch 21. - 23. septembra, v čase konania tradičného Vinobrania. Mesto navštívilo bezmála tisíc členov baníckeho a hutníckeho stavu, predstaviteľov banských miest a obcí, a priaznivcov baníckej histórie a tradícií.    Dnes, s odstupom mesiaca, môžeme aj na základe ohlasov našich hostí, a to rovnako domácich ako i zahraničných konštatovať, že to bolo stretnutie viac ako úspešné. Podobne ako to historicky prvé, ktoré sa uskutočnilo v roku 2008.
   Mesto Pezinok sa vo svojej viac ako osemstoročnej histórii preslávilo nielen výrobou kvalitného vína, ale aj baníctvom, ktorého tradície dnes aktívne udržiavajú a rozvíjajú členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, za čo im patrí veľká vďaka aj nás, ostatných Pezinčanov. Náš spolok vznikol ako jeden z prvých na Slovensku už v roku 2002 a je pokračovateľom historického baníckeho krúžku z roku 1985. V roku 2008 jeho členovia spolu s predstaviteľmi mesta zorganizovali prvé Stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Vďaka dobrovoľníckej práci spolku bola postavená kaplnka patróna baníkov sv. Klimenta a vybudovaný Banský náučný chodník. V roku 2014 vybudoval MBS v spolupráci s mestom muzeálnu banícku expozíciu v Palugyayovej renesančnej kúrii.
   Medzi úspešné podujatia MBS môžeme už dnes zaradiť aj tohoročné XI. stretnutie baníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. Vyvrcholením podujatia bola ich účasť v sobotňajšom alegorickom sprievode.
   Baníci sa však postarali aj o hodnotný kultúrny program, a to nielen na pódiu v Zámockom parku, ale aj po tri dni v veľkom stane, ktorý mali na bývalom školskom dvore na Holubyho ulici.
   Medzi významné počiny patrí aj vydanie publikácie „Pezinské baníctvo v XX. storočí“, ktorej autorkou je Pezinčanka a členka MBS Lucia Šurinová. Rovnako dôležité bolo aj odhalenie pamätnej tabule v átriu Starej radnice na ktorej je tento text:
„V tejto budove rokoch 1778 až 1856 sídlil Banský súd. Zdar Boh!“
   Mesto Pezinok si aj v tomto pre baníctvo neľahkom období zachovalo oprávnenie radiť sa medzi slovenské banské mestá. Vďaka členom Malokarpatského baníckeho spolku hrdosť a príslušnosť k baníckemu stavu v meste pretrváva a dlhodobo sa prezentuje ako neodmysliteľná súčasť spoločenských, politických a kultúrno-historických podujatí. Jedným z nich bolo aj tohtoročné Vinobranie.

 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: