Stanovisko Mesta - parkovisko Sever, Novomeského ulica

Október 2018 / Prečítané 359 krát

   V ostatnom čase sa objavili na diskusných fórach zavádzajúce informácie o parkovisku na Novomeského ulici číslo 22 – 26, ktoré boli živené aj jedným z kandidátov na primátora. Dokonca bol ohlásený aj zber podpisov pod petíciu. Vedenie mesta Pezinok upozorňuje občanov, bývajúcich v tomto bytovom dome, že informácie o tom, že má vzniknúť parkovisko pod ich oknami pre 120 automobilov, bez toho, aby sa k projektu mohli vyjadriť, je nepravdivá. Mesto nikdy nejednalo bez predchádzajúceho stretnutia s občanmi a vypočutí si ich názorov. Občania, ktorých sa stavba týka sú vždy aj účastníkmi územného alebo stavebného konania a svoje námietky môžu prezentovať vedeniu mesta a stavebnému úradu. Investičná akcia - Parkovisko Sever, bola zaradená do rozpočtu a plánu investícií na základe požiadaviek občanov a podpory poslancov za tento volebný obvod. Bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá je dnes predložená na pripomienkovanie „dotknutým“ orgánom. Keď tieto vydajú súhlasné stanoviská, bude štúdia predložená na vyjadrenie obyvateľom bytovky. Dovtedy nepríde k výrubu žiadnych stromov, v tomto prípade náletových drevín a kríkov. Zneužitie tejto témy niektorými obyvateľmi bytovky, ale aj poslancami, ktorí ani nekandidovali za tento obvod, je účelové a má za cieľ rozoštvať ľudí v tejto lokalite a nie prispieť ku konštruktívnemu riešeniu parkoviska, ktoré občania potrebujú

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: