Revitalizácia mestskej kamenice pod Starou horou pokračuje

Október 2018 / Prečítané 545 krát

   Mestská kamenica pod Starou horou v Pezinku sa nachádza v jedinečnej vinohradníckej a turistickej lokalite. Umožňuje krásny pohľad na mesto, vinohrady a blízke okolie. Je významným vinohradníckym a turistickým cieľom. Tento verejný priestor počas niekoľkých rokov zrevitalizovalo Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov na mestských pozemkoch v spolupráci s mestom Pezinok a dobrovoľníkmi. Účastníci brigád bezplatne vo voľnom čase odpracovali množstvo hodín.
   Združenie si zvolilo za cieľ projektu Revitalizácia kamenice pod Starou horou v Pezinku stabilizáciu kamenných stienok, dobudovanie rozrušených kameníc, vybudovanie drevených prístreškov a odpočívadiel, osadenie drevených lavičiek, vyčistenie a úpravu komunikácií a blízkeho okolia, výsadbu tradičných drevín a vybudovanie novej dominanty, a to sochy patróna vinohradníkov sv. Urbana. V roku 2017 a 2018 sme na podporu nášho projektu získali finančný príspevok z VÚC, a to z programu Bratislavskej regionálnej a dotačnej schémy. Tento príspevok sme použili predovšetkým na náročné technické a mechanické práce a nákup tradičných stromov.
   Prioritným cieľom združenia bolo vytvorenie vhodných podmienok pre prácu vo vinohradoch, a to obnovu a údržbu prístupových a obslužných komunikácií. Prirodzene sa toto územie stalo po vyčistení aj vyhľadávaným turistickým cieľom a centrom organizovania rôznych podujatí. Už niekoľko rokov organizujeme mimoriadne populárne podujatie Víno a levanduľa, člen nášho združenia tu organizuje obľúbené akcie ako sú Víno pod hviezdami a iné, vinári sa prezentujú na podujatí Deň vo vinohradoch atď. Kamenica pod Starou horou v Pezinku je cieľom návštev nielen Pezinčanov, ale i návštevníkov mesta, turistov, bežcov, cyklistov, jazdcov na koňoch, je miestom stvoreným pre oddych a relax. Lokalita je celoročne prístupná pre všetkých občanov a návštevníkov s menším obmedzením v čase oberačiek. ZPVV má záujem o riadený a koordinovaný pohyb návštevníkov a vzájomný rešpekt. Zrevitalizované územie prispieva aj k vyššej miere využívania služieb lokálnych podnikateľov a rozvoju celého regiónu.
   Celý projekt revitalizácie prispel výraznou mierou k oživeniu a obnove vinohradov v pezinskom chotári. Nájdeme tu ešte množstvo opustených vinohradov, ale vidíme aj krásne nové výsadby a obnovené vinice.
   Túto jeseň plánujeme sobotné brigády, kedy chceme dosadiť tradičné ovocné stromy ako sú mandle, orechy, dule a iné.
   Verím, že Pezinčania si budú vážiť toto výnimočné územie a nebudú ho poškodzovať.

 

Ing. Oľga Bejdáková
predsedníčka Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov

 


Ohodnoťte článok: