Jesenná výsadba drevín

Október 2018 / Prečítané 354 krát

   Po skúsenostiach z minulých rokov s dobrou ujímateľnosťou stromov vysadených pred zimou sa Mesto Pezinok rozhodlo realizovať v novembri tohto roka náhradnú výsadbu drevín za výruby pri stavbách Mesta v rokoch 2016 a 2017. Spolu bude vysadených 113 ks stromov a 80 ks stálozelených kríkov.
   V centre mesta doplníme stromoradie na Holubyho ulici, na Kollárovej ulici a pred lekárňou na Meisslovej ulici nahradia starý preschnutý porast tri červenolisté javory mliečne. Na plochu po letnej terase na Meisslovej ulici dosadíme náhradnú višňu krovitú. V novozaloženom stromoradí na Sládkovičovej ulici nám napriek výdatnej zálievke uhynuli v tohtoročnom horúcom lete tri jarabiny, ktoré nahradíme novými.
   Mladé stromy pribudnú i na Ul. 1. mája, na sídlisku Sever vysadíme jednu lipu, šesť javorov a päť borovíc.
   Na Muškátovej ulici doplníme po úprave parkoviska dve višne a na Muškáte III. na Hroznovej ulici vysadíme päť javorov. Nový chodník pozdĺž potoka na Bystrickej ulici (sídlisko Juh) pritieni stromoradie zo 14 ks javorov a jednu lipu dosadíme na začiatok stromoradia v „psom kútiku“ Juh.
   Medzi rozšíreným úsekom vozovky a chodníkom v lokalite Panský chodník sme v minulom roku založili stromoradie z javora – na existujúcich 50 ks stromov nadviaže v zelenom páse až po Krížnu ulicu ďalších 57 ks javorov. 80 kusov kríkov hlohyne s oranžovými plodmi vyplní medzery v živom plote na grinavskom cintoríne a tiež devastovaný okraj parku na Radničnom námestí.
   Možnosti vysádzať novú zeleň v značnej miere obmedzujú vedenia inžinierskych sietí, ktoré stále pribúdajú. Pri výsadbe musíme rešpektovať aj ich ochranné pásma. Je naozaj náročné riešiť umiestnenie najmä u stromov, ktoré sú pre nás zdrojom kyslíka, príjemného tieňa v letných horúčavách i zachytávačom prachu a hluku pri rušných cestách a parkoviskách.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: