Nelichotivé hodnotenie

Október 2018 / Prečítané 769 krát

   Nedávno uverejnila Transparency International Slovakia výsledky hodnotenia mestských novín podľa vlastných kritérií. Okrem iných hodnotila aj časopis Pezinčan, ktorý tento rok skončil na 81. mieste. V predchádzajúcom hodnotení v roku 2016 skončil na 76. mieste. Tu však treba dodať, že výsledky Indexu BENEFIT za roky 2018 a 2016 nie sú porovnateľné, keďže došlo k úprave metodiky i počtu hodnotených periodík.
   Pezinčan je opísaný ako periodikum, ktoré „prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venované málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.“ Na webovej stránke Transparency international Slovensko si môžete pozrieť aj ďalšie kategórie hodnotenia kde Pezinčan neskončil tak ako v celkovom hodnotení. Treba však dodať, že hodnotenie Transparency International Slovensko nie je žiadna súťaž krásy, sústreďuje sa na svoju oblasť hodnotenia na ktorú nazerá podľa vlastných kritérií.
   Ako príklad môže poslúžiť parkovisko, kde autá nie sú zoradené podľa popularity, značky, farby či hodnoty, ale podľa toho či spĺňajú emisnú normu. Nie týmto príkladom nechceme zľahčovať snahu občianskeho združenia, ktorú pokladáme za pozitívnu. Treba však dodať, že časopis Pezinčan má aj iný obsah, ktorý považujeme tiež za dôležitý. Rozhovory so zaujímavými osobnosťami, články venujúce sa histórii, umeniu, športu, programy či v minulosti obľúbená spoločenská kronika, ktoré zámerne tvoria značnú časť časopisu a pravdepodobne sú pre mnohých čitateľov lákavejšie. Na tento obsah sa hodnotenie priveľmi nezameriava. Niektorí to však chápu inak, čo je na škodu veci. Vyliať z vaničky vodu i s dieťaťom asi netreba.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: