Nedôsledná Transparency

Október 2018 / Prečítané 761 krát

   Len pred niekoľkými dňami, akoby „náhodou“ pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami, mimovládna organizácia Transparency International Slovakia (TIS) zverejnila hodnotenie miest, vrátane Pezinka, a to hneď v niekoľkých kategóriách. Hodnotila mestské časopisy, transparentnosť samospráv, atď. Z pohľadu fungovania modernej samosprávy najhoršie pre Pezinok vyznel práve pokles v oblasti transparentnosti, kde sme z výborného 10. miesta klesli na priemerné 28. miesto (zo stovky hodnotených najväčších samospráv).
   Vedenie mesta i zodpovedných pracovníkov MsÚ, samozrejme, tento prepad zamrzel. Aké však bolo ich prekvapenie, keď pri skúmaní príčin neúspechu narazili na neobjektívne a nepravdivé hodnotenie TIS! Okamžite nasledovalo odvolanie sa v štyroch konkrétnych bodoch. Predstavitelia TIS mestu vzápätí oznámili: „Ďakujeme za váš podnet, preverili sme ho a uznávame, že je čiastočne oprávnený. Výsledok vášho mesta skorigujeme. Zároveň sa vášmu mestu a jeho predstaviteľom ospravedlňujeme“.
   TIS dal vedeniu mesta Pezinok za pravdu v troch bodoch zo štyroch (!) a k štvrtému, týkajúcemu sa aktuálneho zoznamu žiadateľov o byt, napísal: „Je nesporne pozitívne, že tento dokument pravidelne zverejňujete. Robíte to však málo intuitívnym spôsobom, túto informáciu nie je ľahké na vašej stránke nájsť.“ Mestu teda TIS nevyčíta žiadny objektívny nedostatok, že by niečo nezverejnilo, nespravilo, alebo opomenulo, ale opiera sa len o subjektívny názor, že mesto uvedené informácie zverejňuje „málo intuitívnym spôsobom“. Nechávame na občanoch Pezinka, aby si o výsledkoch hodnotenia TIS a umiestnení nášho mesta urobili svoj názor. Dôležité je, ale hodnotenie pána Kostelanského, ktorý napísal: „V každom prípade platí, že Pezinok za uplynulé dva roky mierne poklesol v svojej otvorenosti (zo 67 na 65%), aj keď je stále nad celoslovenským priemerom a patrí k najlepším. Mesto však poľavilo v niektorých veciach – prestalo napríklad informovať o pochybeniach, ktoré zistí hlavný kontrolór mesta, keď už na svojej stránke neuverejňuje správy z jeho kontrol.“ Faktom ale je, že mesto zverejnilo všetky ukončené kontroly. Nezverejnilo len tie, ktoré hlavná kontrolórka neukončila.
   Určite nebudeme teraz robiť to isté, čoho sme celé roky svedkami predovšetkým na sociálnych sieťach, že každý výsledok - a je jedno, či je výborný, dobrý, priemerný, alebo aj nelichotivý – hlásne trúby opozície okamžite podsúvajú aj s náležitými dezinterpretáciami v snahe poškodiť obraz vedenia mesta, spochybniť prácu zamestnancov MsÚ a pripraviť pôdu pre svojich politických „favoritov“.
Za podstatné v tejto súvislosti považujeme, ako sa zlepší „opravené“ hodnotenie mesta Pezinok, o koľko miest nahor sa naše mesto posunie v rebríčku, ale predovšetkým, aké poučenie si z opraveného hodnotenia budeme môcť vziať, aby sme pokračovali v nastúpenom trende ako jedna z najtransparentnejších samospráv na Slovensku.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: