Stanovisko

Október 2018 / Prečítané 170 krát

   Milí spoluobčania, v poslednom čase zaznieva na vedenie mesta, ako i na poslancov MsZ kritika, že sa nerieši zlý stav chodníkov na Cajle. Chcem Vás ubezpečiť, že situácia je práve opačná. Vedenie mesta pripravilo projekty rekonštrukcie chodníkov na Cajle a poslanci odsúhlasili potrebnú sumu vo výške 10 000 eur. Napriek dvom výberovým konaniam sa nepodarilo vybrať zhotoviteľa rekonštrukcie, teda firmu, ktorá by chodníky opravila. Chcem Vás však uistiť, že vedenie mesta i poslanci za Cajlu urobíme všetko preto, aby sme v najbližšej možnej dobe mali chodníky v poriadku.

 

Váš poslanec, Ľubomír Čech

 


Ohodnoťte článok: