Na verejné obstarávania na opravy chodníkov sa nikto neprihlásil

Október 2018 / Prečítané 329 krát

   Na opravu chodníka Svätoplukova 2-4 mesto Pezinok vyhlásilo dve výzvy na predloženie cenových ponúk, a to v termínoch 20. 6. 2018 a 3. 7. 2018, no i napriek navýšeniu predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ) z 5 650 € s DPH na 7 500 € s DPH nebola predložená ani jedna ponuka.
   Oprava povrchu chodníka Svätoplukova 2-4 bola následne zahrnutá do výzvy na opravu chodníkov spolu s chodníkom na Cajlanskej ulici od čísla 239 po križovatku Dona Sandtnera a s rekonštrukciou asfaltovej plochy detského ihriska na ul. za Hradbami, ktorá bola vyhlásená v termíne 20. 8. 2018 s PHZ 60 950 €, kde sa prihlásil jeden uchádzač, ale nesplnil podmienky. Následne 19. 9. 2018 s PHZ 70 000 € s DPH bola vyhlásená druhá súťaž, kde sa už nikto neprihlásil.
   28. 9. 2018 mesto Pezinok vyhlásilo novú súťaž a vyššie uvedené tri opravy rozšírilo o opravu chodníkov na ulici Za Hradbami 28-33, Bystrická 34, Bratislavská 126-130 a na ul. Gen. Pekníka
s PHZ 92 140 € s DPH a opäť nebola predložená ani jedna cenová ponuka.

 

Renáta Klimentová

 


Ohodnoťte článok: