Pripomienky k cestovným poriadkom

Október 2018 / Prečítané 158 krát

   Vedenie mesta Pezinok zaslalo v riadnom termíne - 10. októbra, pripomienky k zmenám cestovných poriadkov. Pripomienky občanov zberalo mesto dva mesiace a to od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa sťažovali na nový cestovný poriadok, ktorý skomplikoval cestovanie Pezinčanov rovnako ako obyvateľov okolitých miest a obcí. Primátor a zástupcovia mesta sa zúčastnili viacerých rokovaní na úrovni generálnych riaditeľov dotknutých organizácií. Na týchto stretnutiach vystupoval primátor Oliver Solga veľmi kriticky a poukázal v mnohých prípadoch na nezmyselné situácie, ktoré vznikli od polovice augusta po zavedení nového cestovného poriadku. Mesto zhromaždilo viac ako päťdesiat pripomienok a odovzdalo ich vedeniu Slovak Lines a zástupcom Bratislavskej integrovanej dopravy.
   Zároveň požiadalo, aby pripomienky občanov boli zapracované do nových cestovných poriadkov, a to i napriek tomu, že niektorým požiadavkám už bolo zo strany Slovak Lines vyhovené.
   Ubezpečujeme obyvateľov Pezinka, že budeme situáciu aj naďalej monitorovať a o prípadných zmenách informovať.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: