Záchytné parkovisko v Pezinku

Október 2018 / Prečítané 165 krát

   Celoštátne médiá 1. októbra uverejnili informáciu Železníc SR o príprave výstavby záchytného parkoviska v Pezinku. Projekt záchytného parkoviska za železničnou stanicou bude stáť železnice 2,12 milióna eur.
   Parkovisko bude mať kapacitu 291 miest pre automobily, parkovisko pre motocykle a stojany pre tridsať bicyklov. Vybudované bude aj dopravné napojenie na komunikáciu Za dráhou. Práce by sa podľa generálneho riaditeľa ŽSR mali začať v polovici budúceho roka a mali by trvať šesť mesiacov.
   Na výstavbu záchytného parkoviska, ktoré bude prepojené na podchod pod koľajou č. 5 (vrátane výťahu) budú použité finančné prostriedky Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ( prioritná os verejná osobná doprava). Mesto Pezinok spolu s BSK zabezpečia projektovú dokumentáciu a vyvolané investície pri úprave križovatiek na Moyzesovej, pri poliklinike a na krížení Bratislavskej a Drevárskej ulice (na štátnej ceste II/502). Tieto svetelné križovatky budú slúžiť aj ako prístupové komunikácie pre osobné automobily na spomínané záchytné parkovisko.
   Cieľom projektu je odľahčiť cestnú infraštruktúru a presvedčiť čo najviac klientov, aby používali vlakovú dopravu. Súčasťou projektu bude aj oplotenie, kamerový monitoring parkoviska, osvetlenie a informačný systém o odchode vlakov ako aj monitorovací systém situácie na parkovisku s prepojením na integrovaný dopravný systém bratislavského regiónu.

 

(r)


Ohodnoťte článok: