ÚSPECH PEZINKA – GRANT EÚ V HODNOTE 680 000 EUR NA CYKLOCHODNÍK

Október 2018 / Prečítané 363 krát

   Cyklochodník z Pezinka do Limbachu sa už môže stavať, mesto na jeho realizáciu získalo 680 tisíc eur.

   Mesto Pezinok sa ostatných päť rokov pripravovalo na vybudovanie cyklochodníka z Pezinka do Limbachu. Z toho štyri roky trvalo vysporiadanie pozemkov od štátu. Trasa cyklochodníka širokého tri metre, bude začínať pri dopravnom termináli na železničnej stanici v Pezinku a povedie cez centrum, napojí sa na sídlisko Sever, ďalej popri hasičoch, policajnej škole, poza technický a skladový areál mesta až do Limbachu. V súčasnosti sa realizuje výberové konanie na dodávateľa stavby. Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní a vyvolaných investíciách ako je napríklad parkovisko pri moste na ulici SNP, celkovou sumou cca 50 000 eur.
   Podľa vyjadrenia primátora je suma 680 000 eur, ktorú mesto získalo z peňazí Európskej únie na vybudovanie cyklochodníka, v rovine zázraku. Realizáciu tohto projektu považuje za veľmi pozitívny krok smerom k užívateľom bicykla či už ide o šport a turistiku alebo cyklodopravu. Potešiteľné je, že cyklisti budú mať možnosť jazdiť bezpečne a pohodlne aj ďalej do obce Limbach, na Slnečné údolie alebo na Babu, kde sú už dávnejšie vyznačené cyklotrasy.
Pre primátora mesta Pezinok Olivera Solgu je však nepochopiteľné, že vysporiadanie pozemkov v majetku štátu trvalo tak dlho a mesto muselo za inak nevyužiteľné pozemky dokonca zaplatiť. Podľa neho je to veľmi smutná realita, keď na jednej strane štát deklaruje podporu cyklodoprave alebo cyklošportu, ale prax je opačná. Primátor verí, že touto prvou lastovičkou sa naštartuje budovanie aj pripravovaného cyklochodníka Pezinok – Viničné a Slovenský Grob a dlho očakávané prepojenie JURAVY až do Pezinka tak, ako to bolo BSK sľúbené už pred troma rokmi.
   Pozitívne hodnotia projekt aj členovia pezinskej Cyklokoalície, podľa ktorých je trasa dobre zvolená a cyklista bude mať po prvýkrát možnosť bezpečne sa pohybovať po mestských komunikáciách.

 

(r)


Ohodnoťte článok: