Program Malokarpatskej knižnice

September 2018 / Prečítané 422 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Stopy dávnej minulosti. Termín: 15. október 2018 o 19.00 hod. Hostia: Pavel a Daniela Dvořákovci. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Ferdinand Písecký, pobočník generála Milana Rastislava Štefánika – prednáška o zaujímavej a dôležitej osobnosti našich dejín z nášho regiónu. Termín: 16. október 2018 o 17.00 hod. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:
  
Literárno-výtvarná súťaž: téma na október: Dary Zeme – literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.

Eko-oko
– polročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na ochranu životného prostredia. Termín: september 2018 – január 2019.Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárny ateliér pre deti a rodičov – Riekankovo – cyklus tvorivých stretnutí pre mamičky a oteckov, ktorí sú doma s deťmi (vždy v prvý piatok v mesiaci). Termín: 5. október 2018 o 10.00 hod. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Svetlonosy a Svetlušky – tvorivá jesenná dielňa s čítaním pre staršie deti a ich rodičov / vyrezávanie tekvíc a výroba lampášikov. Termín: 30. október 2018 o 16.00 – 18.00 hod. Miesto: oddelenie pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvoní, Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodiny informačnej výchovy, Veľké vítanie prváčikov. Termíny: po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kontakt:
   Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk , www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: